събота, 15 май 2010 г.

Отделни въпроси за молитвата

Мухаммад ибн Салих Ал-Усаймин

Нежелателни действия по време на молитва


1. Нежелателно е по време на молитва да се обръща главата настрани или погледа, а устремяването на погледа в небето, се счита за забранен


2. Нежелатени са движенията по време на молитва без причина.


3. Нежелателно е по време на молитва да имаш със себе си вещ, която може да те отвлича, напр. нещо тежко, пъстро, ярко и пр.


4. Нежелателно е по време на молитва ръцете ти да стоят на кръста.


5. Рязката миризма (на чесън, тютюн и пр.)


Действия, които анулират молитвата


6. Молитвата се счита за недействителна при умишлен разговор, даже незначителен.


7. Молитвата се счита за недействителна при отклонение на цялото тяло от Кибла.


8. Молитвата се счита за недействителна при отделяне на газове и на всичко, което изисква малко обмиване (уду) или пълно (гусл).


9. Молитвата се счита за недействителна при многочислени последователни движения без необходимост.


10. Молитвата се счита за недействителна в случай на смях, даже на незначителен.


11. Молитвата се счита за нействителна, ако умишлено към нея се добави излишен рака'т или суджуд, или излишен кийам, дори допълнителен джулюс.


12. Молитвата се счита за недействителна при умишлено изпреварване на имама.


Решения при невнимание по време на молитва


13. Ако сте се забравили по време на молитва и сте направили излишен рака'т или суджуд, дори излишно сте станали, или седяли повече, то молитвата завършва по задължителния начин и след таслима се изпълняват още два суджуда за невниманието и още един таслим, но без да се казва ташахуда..

Например: По време на духр правите пети рака'т, но се сещате или някой ви подсеща за грешката. В този случай, трябва да се върнете към джулюса, без такбир, да кажете завършващия ташахуд, да направите таслим и след това да изпълните два суджуда и още един таслим. В случая, ако разберете за излишното действие чак след завършване на молитвата, също изпълнете два суджуда за невниманието и таслим, без ташахуд.


14. В случай, че без да сте завършили молитвата, преждевременно, по грешка, сте произнесли таслим и след това сте си спомнили, или някой ви е напомнил за допуснатата грешка, в течение на малък промеждутък от време, тогава трябва да направите останалата част от молитвата по задължителния начин, а след таслима, да направите два суджуда и таслим, без ташахуд.

Например: По време на духр сте се забравили и след третия рака'т сте произнесли таслим, но, след това си спомняте или някой ви подсеща за грешката. В този случай ставате и завършвате четвъртия рака'т по определения начин, а след таслима и зпълнявате още два суджуда и таслим, без ташахуд. А ако сте си спомнили за грешката чак след време, трябва да повторите молитвата.


15. В случай на пропускане на първия ташахуд (в края на втория рака'ат) или други задължителни елементи на молитвата, по невнимание, е необходимо да направите два суджуда за невниманието, преди таслима и повече нищо не се прави. Ако сте си спомнили за пропуснатото (ташахуд или друг задължителен елемент), без да преминавате към следваща позиция, изпълнявате това, което е необходимо и повече нищо не се прави. Ако сте преминали нужната позиция и още не тсе започнали следващата, но си спомните в този момент, необходимо е да се върнете назад и да изпълните пропуснатото.

Например: Забравили сте да произнесете първия ташахуд (след втория рака'ат) и, ставайки прав, сте си спомнили. В този случай не се връщате назад, но преди завършващия таслим изпълнявате два суджуда. А ако сте седнали, за да произнесете ташахуд, но сте забравили и сте се сетили за това преди да станете, то произнасяте ташахуд и продължавате молитвата без друго допълнение. В случая, ако след втория рака'ат сте започнали да ставате, но още не сте се изправил напълно, тогава моожете да се върнете назад, да произнесете ташахуд и да завършите молитвата по задължителния начин. Все пак някои учени смятат, че е необходимо да се направят два суджуда за невниманието, а Аллах знае най-добре!


16. В случай, че се съмнявате, по време на молитва, в броя на направените рака'ат (два или три) и не знаете кой от тях е най-вероятен, то избирате по-малкия брой и продължавате от него, а след таслим изпълнявате два рака'ат за невниманието и веднага, без ташахуд, таслим.

Например: По време на извършването на духр се съмнявате и се питате: „Това втория или третия рака'ат ли е?“ и не знаете кой брой е най-вероятен, в този случай приемате, че е бил втория рака'ат и продължавате молитвата по задължителния начин, а след таслим правите два суджуда за невниманието и веднага произнасяте таслим.


Ако съмнението се е появило след завършването на молитвата, на това не трябва да обръщате внимание, ако не сте напълно убеден, че е допусната грешка. Ако имате много съмнения, не им обръщайте внимание, т.к това са изкушения на шейтана.


А Аллах знае най-добре! Аллах да благослови и с мир да дари нашия пророк Мухаммед, неговото семейство, сподвижниците му и последователите!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации