неделя, 25 септември 2011 г.

Хадиси на рекламни пана във Виена

‎"Господар на един народ е този който слугува на него" , това е хадисът ,който тази година ще бъде показван на рекламните пана и по метрото и автобусите във Виена.


Инициативата е на www.ifwien.at (ислямска организация във Виена) с цел всеки да опознае по добре исляма.Също имат и фейсбук страница.

www.ifwien.at
Website der Islamische Föderation in Wien.


Тази новина е със любезното съдействие на Mustafa Huseyin

събота, 24 септември 2011 г.

Тафсир на сура ар-Рахман, 1-13, от Ибн ас-СаадиВ името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Всемилостивия,
2. Който поучава на Корана,
3. Той е сътворил човека,
4. и го е научил да се изразява.
5. Слънцето и луната ­ [се движат] в съответствие [с предначертания] порядък.
6. Звездите и дърветата се прекланят [пред Аллах].
7. Той е въздигнал небето и отредил везните,
8. за да не престъпвате мярката в претеглянето.
9. И отмервайте справедливо, и не ощетявайте в мярката!
10. И земята Той разпростря за тварите.
11. на която има плодове и палми с обвити гроздове[в които растат фурми],
12. и житни класове, и благоуханни растения.
13. Кое от благодеянията на вашият Повелител вие не 
признавате?/55:1-13/

Всевишният Аллах е започнал тази славна и прекрасна сура с едно от Своите имена“Всемилостивия”. Това име свидетелства за безграничната милост, щедрост и добродетел на Всевишния Аллах.

Именно затова Всевишният Аллах е напомнил в тази сура за множеството благодеяния, с които Той е почел Своите раби в земния свят и които Той е подготвил за бъдещия живот. 
Тези щедрости свидетелстват за милостта на Повелителя и задължават рабите да благодарят на своя Благодетел. И за да осъзнаят това по надлежен начин, след всяко напомняне за щедростите на Всевишният Аллах, се повтаря следния айет:

Кое от благодеянията на вашият Повелител вие не признавате?

Всевишният Аллах е съобщил, че Той е Този, Който поучава на Корана Своите раби и е облекчил за тях произнасянето на неговите айети и осъзнаването на техния смисъл. Това е най-великата милост на Аллах по отношение на Неговите творения. 
Той е низпослал Свещения Коран на прекрасният арабски език, сторил е неговия смисъл разбираем за всеки разумен човек, разяснил е на Своите раби доброто и ги е предупредил за всяко зло. 
Той е сътворил човека в най-прекрасен облик, създал е частите на неговото тяло съвършени, а целият организъм - силен и безупречен.
Всевишният Творец е надарил човешкото тяло с всичко необходимо и го е извисил над останалите живи твари благодарение на това, че го е научил да се изразява.
Това не се отнася само за дар словото, но и за писмеността. Писмеността също така е една от най-великите милости на Всевишният Аллах по отношение на човека, благодарение на която Аллах го е издигнал над всички останали творения. 

Слънцето и луната ­ [се движат] в съответствие [с предначертания] порядък. 
Всевишният Аллах е сътворил тези небесни тела и е предписал те да се движат по определена орбита и в установен ред. Това също е една от милостите на Всевишният Аллах, Който непрекъснато се грижи за Своите творения. Този ред във вселената позволява на хората да водят летоброенето, както им носи и още много други блага. 

Звездите и дърветата се прекланят [пред Аллах]. 
Дори звездите по небето и дърветата по земята признават властта на своя Повелител Всевишният Аллах и се прекланят пред Него в суджуд. Те смирено изпълняват заповедите на Аллах и служат за благото на Неговите творения. 

Той е въздигнал небето и отредил везните. 
Той е сторил небето покривало за земните обитатели, а също така е низпослал на земята справедлив закон и е заповядал на Своите раби да се придържат към справедливостта във всичките си думи и дела. Смисълът на този айет не се ограничава само с обичайните мерки и теглилки, които са добре известни на всеки човек. Както вече споменахме, мюсюлманинът е длъжен да бъде справедлив и безпристрастен във всичко: при тегленето на кантара и премерването, при пресмятането и измерването, при разрешаването на спорове и съдебните дела. Затова Всевишният Аллах е казал: 

За да не престъпвате мярката в претеглянето. 
Всевишният Аллах е низпослал везните, за да не нарушавате чуждите права и да не престъпвате границите на позволеното. Ако Всевишният Аллах не бе установил тези граници и хората започнеха да съдят според собствените си познания и възгледи, то биха възникнали много проблеми, за които е известно само и единствено на Аллах, а небесата и земята щяха да изпаднат в пълен хаос и безпорядък. 

И отмервайте справедливо, и не ощетявайте в мярката! 
Правете за това всичко, което е по силите ви, защото ощетяването в мярката е проява на несправедливост и беззаконие. 

И земята Той разпростря за тварите.
Всевишният Аллах е превърнал грубата и трудно достъпна земя, на която господстват различни климатични условия, в меко ложе за Своите творения, за да могат да си построят домове и да засяват плантации, да посаждат дървета и да копаят ями, да прокарват пътища и да разработват рудници, както и да правят всичко онова, което си пожелаят и което е необходимо за тяхното съществуване. След това Всевишният Аллах е споменал за растенията, без които е невъзможен нормалният човешки живот. 
Сред тях има плодове,като гроздето, смокинята, наровете, ябълките и много други фрукти, които растат по дърветата и доставят много радост на хората. 
Сред плодовите дървета Всевишният Аллах особено е отбелязал палми с обвити гроздове[в които растат фурми] Те се появяват на клонки, постепенно узряват и се превръщат в прекрасни плодове, които хората с голямо удоволствие употребяват в храната си. В топлите страни с фурми се запасяват пътешествениците и тези, които живеят по родните си места. Наистина, фурмите са едни от най-прекрасните и вкусни плодове. 
И житни класове, т.е. житни се наричат всички тревисти растения, които имат стебло и класове, от които посредством вършитба се извличат зърната. Към тези растения се отнасят пшеницата, ечемика, ориза, просото и много други. 
А що се отнася до благоуханни растения, то съществува мнение, че става дума за всички останали растения, които хората употребяват в храната си. В този случай разглежданият айет се явява като пример за включването на частното в общото, т.е. Всевишният Аллах в началото е споменал за хляба насъщен, а след това – за препитанието изобщо. 
Според друго тълкувание, става дума непосредствено за известното ароматно растение Мирта- базилика. Всевишният Аллах е проявил загриженост, когато е сторил да израстат на земята благоуханните треви, които носят на хората радост и създават добро настроение. 
Изброявайки всички тези многочислени блага, които са очевидни за онези, които са способни да мислят и виждат, Всевишният Аллах е поискал от джиновете и хората да признаят благодеянията на своя Създател и е казал: 

Кое от благодеянията на вашият Повелител вие не признавате? ­ Това се отнася както за земните блага, така и за низпосланата от Аллах религия. Колко прекрасен е бил отговорът даден от джиновете на този въпрос, когато Пратеникът на Аллах Мухаммед салляллаху алейхи уа саллам, е прочел тази сура! Когато той е повтарял: 

Кое от благодеянията на вашият Повелител вие не признавате? ­ Всеки път те отговаряли:
”Ние не отричаме нито едно от Твоите благодеяния. Хвала на Теб, Повелителю наш! По този начин трябва да постъпва всеки раб на Аллах; който и да му напомни за благодеянията и милостите на Всевишният Аллах, той е длъжен да ги признае и да благодари на Аллах и да Го възхвали.

/Тафсир на Ибн ас-Саади стр.1792-1793/
превод Ресим Исмаил, ФБ група "Тефсир - тълкуване на Корана

сряда, 21 септември 2011 г.

Из Рамадан по света, Еид ал-Фитр

Лондон, Централната джамия, празничната молитва за Еид ал-Фитр, 30 август 2011 (източник)


Английска мюсюлманка по време на Еид ал-Фитр, 2011 (изт.)


Американския посланик в Суринам Джон Р.Ней, участва в традиционната празнична молитва за Еид ал-Фитр на площад Независимост в Парамарибо, Суринам, 30.09.2011 AP Photo/Edward Troon)


Mюсюлмани по време на празничната молитва на Еид ал-Фитр 2011 в Шаржа, Джамията ал-Нур


Stephanie Srour oт Толедо, държи дъщеричката на братовчедка си, Loreen Alkhatib, на 2 г.,  докат одвете разговяват в края на Рамадан в Джамията Саад, на Алексис Роуд. THE BLADE/ANDY MORRISON
Мюсюлмани правят молитва в Джамията Саад по време на Еид ал-Фитр. THE BLADE/ANDY MORRISON

Zimran Syed, на 3г, закопчава своята традиционна кхурта, вдясно е майка му Zenith Syed, двамата са  на празненството за Еид ал-Фитр в Сан Диего 
Членове на  Мюсюлманската Студенстка Организяция се молят на Салат ал-Магриб в Голямата зала "МАрк Твен" в Memorial Union. Молитвата Магриб е четвъртата от петте задължителни дневни молитви в Исляма
Maria Al-Jishi си говори с приятелка по време на вечеря на Мюсюлманската Студентска Организация в Голямата зала "Марк Твен" в Memorial Union.
Постещи праз Рамадан разговяват след молитвата в Memorial Union, зала "Марк Твен". 
Noha Mavrakis слага хиджаба си преди молитвата Магриб в зала "Марк Твен" на Memorial Union. Хиджаба на мюсюлманите е символ на морал и свян, независимо, че не всичко го носят постоянно.
Mina Mohsin си почива след молитвата Магриб в зала "Марк Твен" на Memorial Union. Рамадан започва по различно време всяка година, според ИСлямския календар и така началото е с 11 дни по-рано всяка година. 
Малко мюсюлманче по време на празничната Еид-ул-Фитр молитва, която в в края на Рамадан, през първия ден на празника, Джакарта, Индонезия, вторник, август, 30, 2011.


Индонезийски мюсюлманки участват в специалната сутрешна молитва в началото на тридневния празник Еид ал-Фитр, в парка Денпасар, 30-ти август, 2011. Страната с най-многочислено мюсюлманско население, Индонезия започна празненствата за Еид ал-Фитр, който е в края на свещения месец на пост, Рамадан. AFP PHOTO/SONNY TUMBELAKA (Photo credit should read SONNY TUMBELAKA/AFP/Getty Images)
Иракски мюсюлмани, сунити, си разменят поздрави след празничната молитва в 14-та Джамия Рамадан, Багдад, 30-ти август 2011
AP Photo/Hadi MizbanИранки изпълняват празничната молитва за Еид ал-Фитр на площад Имам в град Исфахан, на 390 км южно от Техеран, Иран, 31 август, 2011
Празничната молитва по време на Еид ал-Фитр, Кабул, Афганистан, 30-ти август, 2011.
AP Photo/Rafiq Maqbool
Афгански полицай патрулира мюсюлманската молитва по време на Еид ал-Фитр, Кабул, Афганистан, 30-ти август, 2011.
AP Photo/Rafiq Maqbool
Афганистански инвалид, бежанец, прави молитва по време на Един ал-Фитр в лагера Kacha Ghari camp в близост до Пешавар, Пакистан, 30.09.2011.
AP Photo/Mohammad SajjadАфганистански момчета бежанци,  играят през втория ден на празника Еид ал-Фитр, Ислямабад, Пакистан, 01.09.2011


Oхрана от отряда за борба с безредиците на молитвата на мюсюлмани по време на Еид ал-Фитр, площад Тахрир, Кайро, 30.09.2011.
AP Photo/Khalil Hamra
Кайро, Египет: Mюсюлмани по време на празничната молитва на Един ал-Фитр, 30.09.2011


Кайро, Египет: Семейство купува разноцветни празнични шапки на дъщеря си след сутрешната празнична молитва


Възрастен палестинец преминава пред служещи мюсюлмани, очакващи началото на празничната молитва в Khan Younis, южната част на Ивицата Газа, 30-ти август 2011.
AP Photo/Hatem Moussa
Премиера на официално управляващата в Газа партия Хамас, Исмаил Хания, води молитвата за Еид ал-Фитр в Khan Younis, южната част на Ивицата Газа. (AP Photo / Hatem Moussa)


Палестински мюсюлмани изпълняват празничната сутрешна молитва на Еид ал-Фитр, 30.09.2011 пред Купола на Скалата на Джамията ал-Акса, третата свешена Джамия за мюсюлманите, в анексирания източен Йерусалим. AFP PHOTO /AHMAD GHARABLI (Photo credit should read AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images)


По време на празничнатa молитва в джамия в Газа, 2011 (изт.)

Град Дженин на Западния бряг, Палестина, втория ден на Еид ал-Фитр, децата са на влакче на увеселителен парк (AP Photo/Mohammed Ballas)
Град Дженин, Западен бряг, Палестина
(AP Photo/Mohammed Ballas)


Мюсюлманка пазарува в магазин в Рамала, Западния Бряг, Палестина в предпоследния ден от месец Рамадан, ден преди Еид ал-ФитрЕгипетски мюсюлманки си купуват балони с формата на сърца по време на Еид ал-Фитр, 2011.
AP Photo/Amr Nabil
Бангладешки мюсюлмани се опитват да се качат във влак, за да се приберат в домовете си за Еид ал-Фитр, Дака, Бангладеш, 30.09.2011.
AP Photo/Pavel RahmanПешавар, Пакистан: Дете по време на общата молитва за Еид ал-Фитр


Пакистанци купуват балони на децата си на Еид ал-Фитр, Карачи, Пакистан
Джакарта, Индонезия: Деца гледат сапунените мехури пред Джамията ал-Азхар, след сутрешната молитва


Джакарта: Mюсюлманки по време на общата празнична молитва на Един ал-Фитр

Dжакарта, Индонезия: Децата празнуват, както и много мюсюлмани, въпреки решението на правителството да измести деня на Еид ал-Фитр с един ден назад


Карачи, Пакистан: Красиви рисунки с хенна


 Катманду, Непал: Непалски поклоници правят молитва в Кашмирска Джамия


Непалски мюсюлмани се молят по време на сутрешната празнична молитва в Джамията Кашмир в Катманду, 31 август 2011.(източник
Катманду, Непал: Балони с надпис "Честит Еид" пред Непалската Джамия Жаме


Празничната молитва в Джамията Саад, Толедо, Испания


Джамалпур, Индия: Пътници седят на покрива на летящия влак от Дака за Джамалпур. Милиони жители пътуват към домовете си за празника
Празничната молитва в Джамията Джама, Ню Делхи, Индия


Празничната молитва в двора на Тадж Махал, Агра, Индия (AP Photo/Pawan Sharma)


Руски мюсюлмани изпълняват празничната молитва на края на месец Рамадан, през първия празниче нден на Еид ал-Фитр, пред централната Джамия в Москва, Aug. 30, 2011.
AP Photo/Misha JaparidzeРуски мюсюлмани пред централната Джамия в Москва, Русия, Aug. 30, 2011. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr.)

Албански мюсюлмани по време на празничната молитва, Тирана, Албания, 30 август, 2011.AP Photo/Hektor Pustina
Албански мюсюлманки по време на молитвата на Еид ал-Фитр, столицата на Албания Тирана, Aug. 30, 2011. (AP Photo/Hektor Pustina)


Нигерийски мюсюлмани правят празничната Еид ал-Фитр молитва в централната Джамия в Абуджа, Нигерия, 30 август, 2011.
AP Photo/Sunday Alamba
Мюсюллмани по време на празничната молитва за Еид ал-Фитр в Джамия в Марсилия, южна Франция, 30 август, 2011.
AP Photo/Claude Paris
Мюсюлмански емигранти, живеещи в Гърция, правят молитвата за Еид ал-Фитр в Атина, Гурция, 30 август, 2011.
AP Photo/Kostas Tsironis
Празнична молитва в Атина, Гърция, 30 август, 2011. (AP Photo/Kostas Tsironis)


Празничната молитва на остров Коринт, Гърция, 30.08.2011


Индийски мюсюлмани се събират пред Джама Джамия, Ню Делхи, Индия, 29-ти август, 2011. Мюсюлманите се подготвят за Еид ал-Фитр в края на Рамадан.(AP Photo/Rajesh Kumar Singh)


Индийски мюсюлмански магазин до джамията Джама, Ню Делхи. Мюсюлманите се подготвят да празнуват Еид ал-Фитр в края на Рамадан.(AP Photo/Rajesh Kumar Singh)


Хайдерабар, Индия: Мюсюлманчета се поздравяват след празничната молитва за Еид ал-Фитр


Стринагар, Индия: Кашмирски мюсюлманки правят молитвата за Еид ал-Фитр олтара на Хазратбал


Празничната молитва на гара БАндра, Мумбай, Индия
Photographs: Sahil Salvi/Rediff.com 


Холандия, децата празнуват :)


Мюсюлмани на празничната молитва в Сицилианския град Палермо, Италия, 30 август 2011. (AP Photo/Alessandro Fucarini)


Мири, 6 годишна мюсюлманка, позира за снимка след празничната молитва в Букурещ, Румъния, 30 август 2011. Повече от 2,000 мюсюлмани - мъже и жени, участваха в молитвата на стадион в Румънската столица, като това се превърна в най-голямата мюсюлманска среща. (AP Photo/Vadim Ghirda)


Йеменски поклоници по време на молитвата за празника и преди демонстрация пред резиденцията на президента Али Абдуллах салех, 
Санаа, Йемен, 30 август 2011.(AP Photo/Hani Mohammed)

Йеменски войници танцуват по време на демонстрацията срещу Абдуллах Салех след празничната молитва за Еид ал-Фитр в СанааЙемен, Санаа - празнична молитва за Еид ал-Фитр, 30 август, 2011. (AP Photo/Hani Mohammed)


Мюсюлмански момичета скачат на въже по време на празненство за празника в Ню Йорк парк.


Ислямска общоност в Източен Тексас
Подготовка на джамия, САЩ 


Празнична молитва в Оукланд, САЩ


Баклава и сладки за празненстват по случай Еид ал-Фитр в Бруклин, Ню Йорк

Мюсюлмани по време на празничната молитва Джамията Niujie в Бейджинг, Китай. (AP Photo/Andy Wong)


 Риуа Каакати, на 3 1/2 годинки, от Ливан, в традиционно облекло, е с родителите си на празненство за Еид ал-Фитр, заедно с хиляди мюсюлмански семейства в City Island Park (Photo Jim Tiller) Album ID 1311941


Млади жени в традиционни дрехи, се молят, заедно с хиляди други мюсюлмани в City Island Park в Daytona Beach по време на празничната молитва в края на Рамадан, Еид ал-Фитр, сторник сутрин, 30 август 2011 (Photo Jim Tiller) Album ID 1311941 


Босненски мюсюлмани по време на празничната молитва в Джамията Бегова, Сараево, 30 август 2011. (AP Photo/Sulejman Omerbasic)


Босненски мюсюлманчета се смеят, докато броят парите си, които са събрали от по-възрастните жители за Еид ал-Фитр, град Врандук, на 80 км северно от столицата Сараево, 30 август 2011. (AP Photo/Amel Emric)

Премиерът на Джаму и Кашмир, Омра Абдуллах, пожелава на гражданите честит Еид ал-Фитр
Суринамски мюсюлмани от Явански произход пеят и танцуват на тържества за Еид ал-Фитр


Малко момче се смее в камерата, докато мюсюлманите извършват празничната молитва за Еид ал-Фитр в джамията Фатих, Истанбул, 30.08.2011 (Photo: Zaman, Mehmet Yaman)


Maлмо момченце е заспало, докато мюсюлманите извършват празничната молитва за Еид ал-Фитр в Момбаса, Кения (Image: Reuters)linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации