неделя, 23 май 2010 г.

Приемането на Исляма заличава предишните грехове

Чрез милостта Си и Своето милосърдие, Аллах е сторил Исляма да разрушава греховете, направени преди него. Когато кяфир стане мюсюлманин, Аллах му прощава всичко, което е сторил като неверник и го очиства от греховете.

Муслим (121) предава, че ‘Амр ибн ал-‘Аас р.а. е казал: „Когато Аллах положи Исляма в сърцето ми, отидох при Пророка с.а.с. е му казал: „Дай ми дясната си ръка да се закълна във вярност пред теб“. Той протегна ръката си и аз отдръпнах моята. Той ме попита: „Какво има, О ‘Амр?“ Отговорих: „Искам да поставя едно условие“. Попита: „Какво условие?“ Аз казах: „Да бъда опростен“. Той ми каза: „Не знаеш ли, че Ислямът разрушава предходните дела?“
„Ислямът разрушава предходните дела“ означава, че той ги изтрива и ги заличава. Посочено от ал-Науауи в Шарх Муслим.

На шейх Ибн ‘Утаймин, Аллах да се смили над него, бил зададен подобен въпрос за човек, спечелил пари от продажба на дрога преди да стане мюсюлманин. Той отговорил:

Можем да кажем на този брат, когото Аллах е благословил с Исляма, след като е спечелил харам богатство: да се радва, защото това богатство е позволено за него и няма грях за него в това, дали ще го задържи или ще го раздаде за милостиня, или ще го използува да се ожени, защото Аллах Е казал в Свещената Си Книга (превод на значението):

Кажи на неверниците, че ако престанат, ще им се опрости онова, което е било по-рано, а ако упорстват ¬ известна е вече съдбата на предците.
[ал-Анфал, 8:38]

т.е. всичко, което е отминало, е опростено. Но ако са откраднати пари от собственика им, трябва да се върнат. Но ако са пари, спечелени от хора с тяхното съгласие, дори да са от харам, например както са парите от лихва или от продажба на наркотици и пр., позволени са за човек, след като е станал мюсюлманин, защото Аллах е казал: „Кажи на неверниците, че ако престанат, ще им се опрости онова, което е било по-рано...“. А Пророка с.а.с. е казал на ‘Амр ибн ал-‘Аас, когато е станал мюсюлманин: „Не знаеш ли, че Ислямът разрушава предходните дела?“
Много куфар са станали мюсюлмани след като са убили мюсюлмани, но те няма да бъдат наказани за това, защото са го направили преди.
Така че кажете на този брат, че неговото богатство е позволено и няма грях за него в това; той може да дава от него за милостиня, да се ожени и пр.

източник: Ликаа’ат ал-Бааб ил-Мафуух /373-374.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации