неделя, 16 май 2010 г.

Отношение към родителите

Фатуа № 87910: Той разплаква майка си – непослушен ли е към родителите си?


Въпрос:

Майка ми плаче понякога от мен и се чувства наранена, просто защото нямам шофьорска книжка и не работя, но мен тези неща не ме интересуват. Непослушен ли съм към майка си? Аз я обичам, както и тя мен, уважавам я и се моля за нея!


Отговор: Слава на Аллах!

Първо:

Уважението към родителя е едно от най-великите средства за доближаване към Аллах и едно от най-важните задължения. Едно от най-обичаните дела от Аллах след вярата, е уважаването на майката, защото тя има големи права и заради нейните усилия и кръвната връзка. Следователно ние трябва да сме грижовни към майките си и да бъдем добри с тях, както ал-Бухари (5971) и Муслим (2548) предават от Абу Хурайра р.а.: „Един мъж дойде при Пратеника на Аллах с.а.с. и попитал: „Пратенико на Аллах, кой човек най-много заслужава да му бъда добър другар?“ Той отговори: „Майка ти“. [Мъжът] попита: „А после кой?“ Отговори: „Майка ти“. И пак попита: „А после кой?“ Отговори: „Майка ти“. И попита: „А после кой?“ Отговори: „Баща ти“.

Ахмад (15577), ал-Нисаи (3104) и Ибн Маджа (2781) предават, че Муауиа ибн Джахима дошъл при Пророка с.а.с. и казал: „О, Пратенико на Аллах, искам да се бия (в джихад) и дойдох да те попитам“. Той каза: „Майка ти жива ли е?“ Отговори: „Да“. Пророка с.а.с. каза: „Тогава остани с нея, защото Рая е под краката й“. След секунда или две той каза нещо подобно с други думи. Шейх Шуайб ал-Арна’ут е казал: „Иснада е хасан“.

Второ:
Един от най-ясните пътища за уважаване на родителя, е стремежа да му угодиш и да го правиш щастлив; да отстраняваш и отбягваш нещата, които го нараняват или дразнят.

В този случай – колко сериозно е това, което казваш, че караш майка ти да плаче – що за уважение е това?

Страхувай се от Аллах и се пази да не бъдеш от тези, които са непокорни пред родителите си.

Знаеш ли, че Пророка с.а.с. е върнал мъж, който искал преселил, за да се присъедини към него, защото разбрал, че той е оставил родителите си разплакани? Абу Дауд (2528), ал-Нисаи (4163) и Ибн Маджа (278) предават от ‘Абд-Аллах ибн ‘Амр: „Един мъж дойде при Пратеника на Аллах с.а.с. и каза: „Дошъл съм да се закълна във вярност към теб и готовност да се преселя, но оставям родителите си разплакани“. Той отговорил: „Върни се при тях и ги зарадвай, защото си ги разплакал“. Класифициран като сахих от ал-Албани в Сахих Абу Дауд. А добре знаем какво е значението на хижра (преселението) по това време.

Трето:

Майка ти е искала да направите нещо, което е във твой интерес и е добро за теб, да работите и да не прекарвате живота си в безделие. Пророка с.а.с. е похвалил този, който работи и яде от това, което е спечелил със собствен труд. Казал е: „Никой не яде по-добра храна, от изкараната със собствените ръце. Пророка на Аллах Дауд а.с. обикновено се е хранил с труда на ръцете си“. Предаден от ал-Бухари (2072).
Казал е също: „Кълна се в Онзи, в чиито ръце е душата ми, да вземе някой от вас въжета, да отиде на планината, да донесе наръч дърва на гръб и да ги продаде, та Аллах да го предпази с тях, е по-добре за него, отколкото да проси от хората, независимо дали ще му дадат, или ще му откажат“. Във версията на Муслим се казва: „Да насече някой от вас наръч дърва [и да ги донесе] на гръб, е по-добре за него, отколкото да проси от някого, и той да му даде или да му откаже“.

Така че побързай да вземеш шофьорска книжка и да работиш здраво, така че майка ти да се похвали с теб и нейните скръб и печал да изчезнат. Ти ще бъдеш от спечелилите, с позволението на Аллах.

Молим Аллах да подкрепи теб и нас в онова, което Той обича.

А Аллах знае най-добре.


Islam Q&A

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации