събота, 15 май 2010 г.

Съдния Ден един ден ли е?


Отговор:

Слава на Аллах!

Шейх Мухаммад ибн ‘Утаймин, Аллах да се смили над него, е казал:

Съдния ден е един ден, но това е ден, равен на 50 000 години, както Аллах е казал (превод на значението):

Един човек попита за неизбежното мъчение.Никой не ще го отблъсне от неверниците.
То е от Аллах, Владетеля на небесните стъпала.Ще се въздигнат към Него ангелите и Духът [Джибрил] в Ден, колкото петдесет хиляди години,
[ал-Мааридж, 70:1-4]

Т.е. това мъчение ще сполети тези, които не са вярвали в ден, дълъг колкото 50 000 години.

В Сахих Муслим се предава от хадис от Абу Хурайра р.а., че Пророка с.а.с. е казал: „Който притежава злато и сребро и не плаща закят, когато Съдния ден дойде, плочи от огън ще бъдат приготвени за него и с тях ще бъде жигосан по челото, хълбоците и гърба и всеки път, когато те изстинат, ще бъдат подгрявани, в Деня, който ще бъде дълъг колкото петдесет хиляди години, докато бъдат съдени всички хора“.

Този дълъг Ден е ден, който ще бъде много труден за неверниците, както Аллах е казал (превод на значението):

истинската власт в този Ден ще принадлежи на Всемилостивия. Ще бъде тежък Ден за неверниците.

[ал-Фуркан, 25:26]

тогава този Ден ще е тежък Ден,за неверниците ­ нелек.

[ал-Муддассир, 74:9-10]

Това, което се разбира от тези две аят е, че ще бъде лесно за вярващите и ще бъде много труден и тежък за неверниците. Моля Аллах да направи мен и братята мюсюлмани от тези, за които Деня на Възкресението ще бъде лек!

Но ако се впуснем надълбоко в неведомото, може да преминем границите и да навлезем в крайности, а Пророка с.а.с. е казал: „Този, който изпада в крайности, е обречен; този, който изпада в крайности, е обречен този, който изпада в крайности, е обречен.“

Нашето задължение относно неведомото, е да го приемем и понесем според неговото явно значение, без допълнителни дискусии и задълбочаване, или опити да се сравнява с видимия свят. За същността на Отвъдното не може да се съди по този свят, дори да става дума за нещо обикновено, винаги има голяма разлика между тях. Ще дам пример за това, което Аллах ни е казал за палмовите дървета, наровете, плодовете, птичето месо, меда, водата, млякото, виното и др. В Рая, но Той също така ни е казал (превод на значението):

Никой не знае каква радост за окото е скрита за тях ­ въздаяние за онова, което са вършили

[ал-Сажда, 32:17]

И Аллах ни е казал в хадис-кудси: „Приготвил Съм за праведните Си раби това, което око не е виждало, ухо не е чувало и никой човек не може да си представи“.

Има неща, които носят същите наименования, каквито и благата в Рая, споменати тук, но в същност това, че имената са еднакви не означава, че виното в Рая ще е като виното на земята, или че плодовете в Рая ще са същите, както плодовете на този свят и пр.

Въпреки че може да споделят име и близко значение, нищо в невидимото не прилича на нещата отвидимия свят, така че трябва да се внимава в приравняването на неща, които носят еднакви имена или споделят значение.

И когато Имам Малик, Аллах да се смили над него, е бил запитан за думите на Аллах

Всемилостивия, Който се въздигна [безподобен] на Трона

[Ta-Хa 20:5]

Как така Той се е въздигнал над него? Той навел глава и се изпотил от сериозността на въпроса. После вдигнал глава и изрекъл известните си думи, които са станали стандартен коментар по отношение на имената и атрибутите на Аллах, както сам Той ги е описал: „(Представата) за въздигането е непозната, но как се е случило това (с Аллах) не може да бъде обяснено. Вярата в това е задължителна и питането за това е бид’а (нововъведение)“.

Дълбокото навлизане в тази материя е бид’а, защото Асахаба р.а., които в най-голяма степен са упорствали в търсенето на знания и добрини, не са питали Пророка с.а.с. подобни въпроси, а те са отличен пример за нас.

В заключение: Последния ден е (един) Ден и ще бъде тежък за неверниците и лесен за вярващите. Това, което е било разказано за различните видове награди и мъчения е материя, която н еможе да се обясни напълно и да се разбере правилно в този свят, дори добре да познаваме и знаем основните значения на нещата в този свят.


Мажму’ Фатауа Ибн ‘Утаймин, 2/40.


All Rights Reserved for IslamQA© 1997-2006


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации