неделя, 16 май 2010 г.

Дискусия с Християнин: Исус е раб на Бог и Негов Пратеник

Въпрос:

Защо е толкова трудно за мюсюлманите да вярват, че Исус е само син на Бог, когато казва в евангелията, че е син на Бог с думите „Моя Отец“?

Отговор:

Слава на Аллах!

По-рано обяснихме, че Евангелието, в което вярваме и ничий Ислям не е приет преди да повярва в него, не е същото, което е в ръцете на Християните в наши дни. Всъщност Евангелието, в което вярваме, е това, което е дадено на Иса (Исус – мир нему) от Аллах. Колкото до това, което държат Християните днес, то е нещо друго и те не трябва да претендират, че Исус го е донесъл или написал. Виж въпрос 47516.

Колкото до случая, при който Християните прокламират, че Исус е син на Бог и че Бог е негов баща – пречист е Аллах, превисоко над онова, което Му се приписва – не е никакво доказателство срещу нас, защото ние смятаме, че това е нещо, измислено от хора и не е от религията на Исус а.с. или религията на който и да било друг Пратеник.

Вярваме, че Евангелието, което хората притежават в днешни дни, в което Християните вярват, е било подправено и изменено, като и все още се подправя от време на време. Тук трябва да подчертаем, че евангелието, в което най-много се говори за троичността и за божествеността на Месията а.с., като по този начин е станало отправна точка за християните в техните аргументи, е евангелието от Йоан. То е обект на съмнения за авторство дори сред християнските учени, стари съмнения, които ни връщат във II век от новата ера на тяхната история.

Проф. Стадлин казва: Цялото евангелие на Йоан е написано от ученик в Александрийското училище. Една секта от втори век отхвърля цялото евангелие и всичко, приписвано на Йоан.

В Енциклопедия Британика се казва:
Колкото до евангелието от Йоан, то несъмнено е изфабрикувано. Автора му е искал да хвърли един срещу друг двама ученици – св. Йоан и св. Матей.

Автор, който се явява в текста уверява, че е ученикът, обичан от Месията и Църквата взима това твърдение и заявява, че пишещия е ученика Йоан – рибаря, слага името му на книгата, въпреки че не този Йоан е автор! Книгата е като книгите от Тората и нямат връзка с онзи, на когото са приписвани. Съжаляваме за тези, които дават много от себе си, за да направят връзка между философа, написал книгата през втори век и ученика Йоан – рибаря, за техните усилия, които са безполезни и заблудени.

Цитирано от Мухаараат фи’л-Насрааниййа от Шейх Мухаммад Абу Захра.

Юсуф ал-Худри е казал: Йоан е написал евангелието в края на живота си по молба на епископи от Азия и от другаде. Причината била, че имало много секти, които отричат божествеността на Месията, така че те го помолили за доказателство, както и да подчертае това, което Матей, Марк и Лука са пренебрегнали в евагелията си.

(oп.цит., стр. 64)

Що се отнася до съмненията за авторството на евангелията общо и по-конкретно на евангелието на Йоан, фразите, които цитират от тези евангелия, не поддържат онова, което се опитват да докажат, по-скоро прилича на паяжина, към която се придържат.

Както Аллах е казал за тях и за други като тях (превод на значението):

Онези, които взимат за покровители [Аулийа] други освен Аллах, приличат на паяка. Той си прави дом, но най-слабият от домовете е домът на паяка, ако проумяват.

[ал-Анкабут, 29:41]

Библията, която казва, че Месията е син на Бога, е същата Библия, в която родословието на Исус свършва с Адам а.с., като и двамата са описани като синове на Бог:

И сам Исус беше на около тридесет години, когато почна да поучава и, както мислеха, беше син на Йосифа, който бе син Илиев...син на Сит, син на Адам, син на Бог“.

[Лука, 3:23-38]

Същата тази Библия описва Израил по същия начин:

И ти кажи на Фараона: „Така говори ЙЕОВА: Израил ми е син, пътвородният ми;

[Изход, 4:22]

Подобно присъства в книгата на Осия:

Когато Израил беше младенец, тогава го възлюбих и из Египет повиках сина Си.

[Осия, 11:1]

Същото се казва и за Соломон а.с:

И рече ми: „Син ти Соломон, той ще построи дома Ми и дворовете Ми; защото него избрах да бъде Мой син, и Аз ще бъда негов Отец...

[I-ва Книга на летописите, 28:6]

Адам, Израил и Соломон – всички те синове ли са на Бог преди Месията а.с.?

Превисоко е Аллах над онова, което казват!

Наистина в евангелието на Йоан има обяснение за това, което се има предвид под това да бъдеш син, като се включват всички праведни раби на Бог, така че няма нищо уникално в случая с Исус или други Пророци.

„А на ония, които го приеха, да де право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име...“

[Йоан, 1:12]

„Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада“

[Матея, 5:8-9]

Тази употреба на думата „чада“ (синове) в Библията е метафора за праведните раби не Бог, без допълнителни инсинуации, нещо специално или уникалнп за начина, по който са сътворени, или литературното им описване като потомци на Бог. Както е казал и Йоан:

„Вижте каква любов е дал към Отец да се наречем Божии чада...“

[1-во послание на Йоан, 3:1]

По същата причина Адам е наречен син на Бог – превисоко е Аллах над това!

Тук остава случая с Иса а.с., описван като син на Бог и онова, което е приписвано на Господа на Световете, че е баща на Месията а.с. Обаче на езика на Евангелията, това звучи така:

„Казва й Исус: „Не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята ми и кажи им: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при моя Бог и при вашия Бог.“

[Йоан, 20:17]

Т.е. Исус казва, че Бог е отец и на тях и че Бог е Бога на всички.

Така че нека ги подканим да кажат, че всички сме чеда и обичани от Бог, както Бог е казал на предците ни. В такъв случай няма нищо специално с Месията, за да му се служи, освен на Бог. Или да ги оставим в техния инат да следват нещо, което е различно от истинското напътствие, без ясно Писание. А това е нещо, което всеки може...

Слава на Аллах, Господа на небесата и Господа на земята, Господа на Световете, че ни е благословил с Исляма, който Той ние дал.

О Аллах, води ни по правия път. Пътя на онези, които Си дарил с благодат, а не на онези, над които тегне гняв, нито на заблудените!

Islam Q&A – въпрос № 82361

All Rights Reserved for IslamQA© 1997-2007

1 коментар:

 1. Милена, поздрав!
  15:9
  9. Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.

  Кога е подменено Евангелието-Инджила - след смъртта на Мохамед 8 юни 632 г. или преди това?

  Виждате ли добре глагола "низпослахме"? Той е в минало време. Все още целият коран не е изпратен...

  Е питам тогава за кого се отнаса Сура 15:9 - за Писанията или за Корана?
  свещ.Стелиян

  ОтговорИзтриване

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации