неделя, 23 май 2010 г.

ХАРАКТЕРЪТ на ДЕТЕТО

от Шейх Мухаммад Салих ал-Мунаджид

Въпрос: Много мюсюлмани са обезпокоени от неуравновесения характер на децата си и са изплашени от негативното влияние на разкоша върху процеса на тяхното възпитание в традициите на истинския ислям. Как могат да се посеят и да пораснат в душите на нашите деца семената на мъжествеността и благородството?

Отговор: Хвала на Аллах!

В сферата на възпитанието на подрастващите това е най-важния проблем тези дни. По-долу ще споменем някои методи, които исляма предоставя, за култивиране на смелост и благородство в сърцата на децата:

1. Такнийа (използуването на кунийа при общуване с децата). Желателно е от най-ранно детство децата да се наричат синове „Абу на еди-кой си“ (т.е. „баща на еди-кой си“), напр. Абу Мухаммад, Абу Умар и пр., а дъщерите „Умм еди-коя си“. Тази проява на почит и уважение дисциплинира децата, прави ги отговорни и им дава усещане за значимост. Пророка (с.а.с), когато се е обръщал към децата, е използувал техните кунийа...

Умм Халид бинт Халид предава, че на Пророка (с.а.с.) донесли дрехи, сред които имало малко черно копринено платно, което се нарича хамис. Той попитал хората: „На кого да го подаря?“ Те мълчали и той казал: „Доведете умм Халид“. Когато я довели (тя била оше малка), Пророка (с.а.с.) взел хамиса, сложил го на момиченцето и казал: „Носи го, докато не се износи“. На хамиса имало зелено и жълто петно и той казал на момичето: „Умм Халид, това е санах“. Санах на етиопски, е красиво“ (Ал-Бухари, 5375).

2. Децата могат да присъстват на срещи на мюсюлмани и да им се разрешава да стоят заедно с възрастните. Това развива интелекта им, учи ги на мъдрост, позволява им да следват примера на възрастните, също така ги избавя от голямото влечение към играчките и развлеченията. Асахаба са взимали децата си на срещите с Пророка (с.а.с.). Муауи ибн Курра предава от баща си: „Пророка (с.а.с) седеше заедно със сподвижниците си, сред които имаше човек с малкия си син. Той го взе и го сложи пред себе си...“ (Ан-Нисаи, достоверността е потвърдена от Ал-Албани).

3. Да се разказва на децата за праведните предшественици, за исторически битки и победите на мюсюлманите. Това ще възпита смелост у тях – една от най-важните добродетели, които изграждат благородството и честта. Аз-Зубайр има две деца, едното от които било свидетел на две битки, а другото често си играело с белезите от раните по гърба на баща си, като притискало с пръсти най-големия от тях. Уруа ибн Аз-Зубайр разказвал: „Абдуллах ибн Аз-Зубайр бил с него (с баща си) в този ден (битката Ярмук). Той бил на десет години. Бащата го сложил на коня и поръчал на един човек да го наглежда“ (Ал-Бухари). В коментара на този хадис Ибн Хаджар, Аллах да е доволен от него, казва: „Аз-Зубайр е чувствал, че сина му ще бъде смел и отговорен, затова го качил на коня, но опасявайки се, че то ще направи нещо, което не е по силите му, поръчал на друг човек да го наглежда...“

4. Да се приучават децата на добри обноски. За някои добри обноски е споменал Пророка (с.а.с) в хадиса, предаден от Абу Хурайра: „Младия е длъжен да поздравява възрастния, вървящия е длъжен да поздрави седящия, малцинството – мнозинството“ (Ал-Бухари, 5736).

5. Детето трябва да получава похвали и уважение, за което е достойно, в присъствието на други. За това говори следния хадис: Сахл ибн Саад, Аллах да е доволен от него, се предава, че на Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, дали някаква напитка и той пил от нея. Отдясно на него седяло момче[i], а отляво – старци. Той попитал момчето: „Ще ми позволиш ли да дам на тези хора [остатъка от напитката]?“ Момчето отговорило: „Кълна се в Аллах, Пратенико на Аллах, не бих предпочел някой друг да получи моя дял от теб“. Тогава Пратеника на Аллах. Аллах да го благослови и с мир да го дари, сложил [чашата] в ръката му“ (Ал-Бухари, 2180).

6. Да тренират мъжки спортове. Към тях в исляма се отнасят стрелбата, плуването и умението да се язди.

7. Да не бъдат унижавани, особено в присъствието на други хора. Никога не им се присмивайте, напротив – поощрявайте ги.

8. Съветвайте се с тях и искайте мнението им.

9. Карайте ги да изпълняват важни и отговорни дела, съответни на възрастта им.

10. Учете ги на смелост в различни ситуации, също и да умеят да бъдат пред публика.

11. Внимавайте дрехите им да бъдат скромни и ги пазете от забранените в исляма дрехи, прически, непристойни пози, жестове и походка.

12. Не позволявайте на момчетата да носят копринени дрехи, които са разрешени само на жените.

13. Приучавайте децата да избягват пилеенето на пари, разкоша, леността и безделието. Умар, Аллах да е доволен от него, казвал: „Привиквайте към непретенциозен начин на живот, защото разкоша е до време“.

14. Учете ги да избягват ненужни забави и безцелни срещи, музика, забранени песни и пр., т.к. това противоречи на ценностите, благородството и целеустремеността.

Аллах е Единствения, който води по пътя на истината.[i] В съответствиe със Сунната, необходимо е първо да се нагости стоящия в дясно, т. е. в този случай – момчето.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации