събота, 30 октомври 2010 г.

Judging Others


In the name of Allah, the Most-Merciful, the All-Compassionate


"May the Peace and Blessings of Allah be Upon You"

Praise be to Allah, we seek His help and His forgiveness. We seek refuge with Allah from the evil of our own souls and from our bad deeds. Whomsoever Allah guides will never be led astray, and whomsoever Allah leaves astray, no one can guide. I bear witness that there is no god but Allah, and I bear witness that Muhammad is His slave and Messenger.


Bismillah Walhamdulillah Was Salaatu Was Salaam 'ala Rasulillah
As-Salaam Alaikum Wa-Rahmatullahi Wa-Barakatuhu


Judging Others


Sheikh Ahmad Al-Khudayri, professor at al-Imam Islamic University, Riyadh

As Muslims, the default assumption we should have about other people in any matter is that they are free of blame. Islam demands fairness and impartiality when it comes to judging others.

Allah says:
"And when you speak, then be just, though it be (against) a relative."
[Noble Quran 6:152]

He also says:
"O you who believe! Stand out firmly for Allah, as witnesses to fair dealing, and let not the hatred of any people make you swerve to wrong and depart from justice. Be just: that is next to piety: and fear Allah. For Allah is well-acquainted with all that you do." [Noble Quran 5:8]

It is wrong for a person to accuse anyone else of something wrong except with full knowledge and tangible proof.

It is forbidden to base a judgment against someone on hearsay, conjecture or suspicion.


Allah says:
"O you who believe! If a wicked person comes to you with any news, ascertain the truth, lest you harm people unwittingly, and afterwards become full of repentance for what you have done." [Noble Quran 49:5]

He also warns us:
"O you who believe! Shun much suspicion; for lo! Some suspicion is a sin."
[Noble Quran 49:12]

In those cases where one is compelled to mention another persons faults, it is best to mention that persons good points as well. It is wrong to exaggerate the importance of the persons error or stress the fault too much, especially if it is possible that the error was an honest mistake or in a matter where the truth is not 100% clear.

If a persons error is clearly manifest and established by solid evidence, then it is not wrong to warn people against the error and clarify the truth. However, that correction must be carried out appropriately, in a gentle manner that does not drive people away. The mistake itself should be corrected without delving into anything beyond that. For example, the person who made the mistake should not be accused of having bad intentions or an evil motive.

Adth-Dthahabi, speaking about the mistakes of the scholars, said the following: [Siyar al-Alam al-Nubala' (14/374)]:

If we were to discredit every person who made mistake in judgment or declare those people as innovators - people who are essentially of good faith and sincerely seek the truth - then scarcely would any of our scholars be spared.

And Allah knows best!!

Khadejah Jones
ShareIslam.com

Permission is granted to circulate among private individuals and groups, to post on Internet sites and to publish in full text and subject title in not-for-profit publications.
http://groups.yahoo.com/group/LoveIslam_LiveIslam/

петък, 29 октомври 2010 г.

Фотогалерия Хаджж от 2009-та година "По стъпките на Пророка с.а.с"

Близо два милиона последователи на исляма от цял свят се събраха през седмицата край планината Арафат и свещения за религията им град Мека, за извършат т. нар. хадж – един от петте стълба на исляма, изразяващ солидарността на мюсюлманите и преклонението им пред Аллах. Хаджът се извършва между 8-о и 13-о число на дванадесетия месец от ислямския лунен календар и е задължителен за всички вярващи, които, ако имат възможност, трябва да го предприемат поне веднъж в живота си. 

 Въпреки че като цяло ритуалът се е запазил през хилядолетията, през последните години организаторите наложиха някои козметични промени в него, с цел да се облекчи неминуемият хаос, произтичащ от присъствието на няколко млн. души върху крайно ограничената площ.


Една от съществените промени е, че поклониците вече не трябва да целуват черният камък (за който се предполага, че е остатък от древен метеорит) в голямата джамия на Мека, а само да се посочват към него при всяка обиколка на вътрешния храм. 
 
Променено е и символичното пребиване на дявола, като вместо по високи стълбове, камъни сега се хвърлят по каменни стени, до които има поставени съдове, в които да улавят хвърлените „снаряди“. Новост от тази година, макар и пожелателна, са маските, с които хаджиите да предпазват себе си и околните от свинския грип.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


Сунна е да се пости през първите осем дни на Зу-л-Хиджжа
-->

 Слава на Аллах!
Поста през първите 8 (осем) дни на месеца Зу-л-Хиджжа е желателен – както за поклонника, така и за останалите мюсюлмани (които не са на поклонение – бел.пр.). Пророкът с.а.с. е казал: "Няма дни, в които праведните дела, извършени в тях, да са по-любими на Аллах, от тези дни (десeт дни на ду-л-хиджжа)". Те (сподвижниците) казали: "О, посланико на Аллах, даже джихад по пътя на Аллах?" Той казал: "Даже джихад по пътя на Аллах Всевишния, освен случая, когато човек излиза по пътя (джихад) с душата и имуществото си, а след това не се връща с нищо от това".
Хадисът е приведен от ал-Бухари (969) и ат-Тирмиди (757) с думите на Ибн Аббас, Аллах да е доволен от него. 
В Маусу’ати-л-фикхийа (28/91) е казано: „Специалистите по мюсюлмански право (фукаха’и) единодушно признават желателността на поста през първите осем дни на месец Зу-л-Хиджжа...Малики и шафа’и казват, че за поклонника също е сунна да пости по време на тези дни” – край на цитата.
Автора на Нихайат ал-мухтадж (3/207) казва: „Сунна е да се пости осем дни до Деня ‘Арафа, както е казано в Ар-Раудат. Правилото се простира както над поклонниците, така и за другите хора. Определено не е сунна за поклонниците да постят в Деня ‘Арафа. Напротив – дори и да има сили да пости, е желателно да не пости в този ден...” – край на цитата.
 А Аллах знае най-добре.

Шейх Мухаммад Салих ал Мунаджид*

Въвеждат обучение по ислям във Франкфуртския университет Повече от 100 студенти са приети в университета на град Франкфурт за обучение по ислям през новата 2010/11 учебна година-съобщава Focus Online. Обучението в бакалавърска степен ще обедини дисциплини с теологичен,езиковедски,социален и културен характер. Вицепрезидентът на  „Гьоте Уиверситет” Франкфурт Матиас Луц Бахман заяви че с новата специалност  учебното заведение е постигнало нещо, което другите университети още не са постигнали. Новата специалност се радва на голям интерес и сред студенти от други специалности -признаха от университета. Те се надяват че тя ще допринесе за по-доброто възприемане на ислямската религия сред обществото. Според студентката Сузане Фосен в дебатите по медиите  относно исляма много от нещата са били представени погрешно и най-вече носенето на забрадка от жените което трябва да се разглежда според нея в пряка връзка със съвремменните политеистични отношения. Тя подчерта че роднинските убийства също нямат нищо общо с ислямската религия. Обучението по ислям според нея може да промени представите за тази религия защото ще има повече хора които ще са запознати с нея. /focus online/

четвъртък, 28 октомври 2010 г.

Our Great Great Grand Father : Prophet Adam (pbuh) (part 2)

In the name of Allah, the Most-Merciful, the All-Compassionate
 
"May the Peace and Blessings of Allah be Upon You"

Praise be to Allah, we seek His help and His forgiveness. We seek refuge with Allah from the evil of our own souls and from our bad deeds. Whomsoever Allah guides will never be led astray, and whomsoever Allah leaves astray, no one can guide. I bear witness that there is no god but Allah, and I bear witness that Muhammad is His slave and Messenger.
  
Bismillah Walhamdulillah Was Salaatu Was Salaam 'ala Rasulillah
As-Salaam Alaikum Wa-Rahmatullahi Wa-Barakatuhu


Adams Life on Earth

Adam knew he bade farewell to peace when he left Paradise. On earth he had to face conflict and struggle. No sooner had one ended than another began. He also had to toil to sustain himself. He had to protect himself with clothes and weapons and protect his wife and children from the wild beasts.

Above all, he had to struggle with the spirit of evil. Satan, the cause of his expulsion from Paradise, continued to beguile him and his children in an effort to have them thrown into the eternal hellfire. The battle between good and evil is continuous, but those who follow Allah's guidance should fear nothing, while those who disobey Allah and follow Iblis will be damned along with him.
Adam grasped all of this, and, with the knowledge of this suffering, he started his life on the earth. The only thing that allayed his grief was that he was master of the earth and had to make it yield to him. He was the one who had to perpetuate, cultivate, construct and populate the earth. He was also the one who had to procreate and raise children who would change and improve the world.

The First Four Children

The pinnacle of earthly bliss was reached when Adam and Eve witnessed the birth of their first children, a set of twins. Adam was a devoted father and Eve a contented mother. The twins were Cain (Qabil) and his sister. Later Eve gave birth to a second set of twins, Abel (Habil) and his sister. The family enjoyed the bounties and fruits of the earth provided by their Lord. The children grew up to be strong and healthy young adults. Cain tilled the land, while Abel raised cattle.
Cains Disobedience

The time arrived when the two young men desired life partners. This was part of Allah's plan for mankind, to multiply and form nations with different cultures and colors. Allah revealed to Adam that he should marry each son to the twin sister of the other. Adam instructed his children according to Allah's command, but Cain was displeased with the partner chosen for him, for Abel's twin-sister was not as beautiful as his own.


Commentary: Cains Disobedience

It appears that since the beginning of time, physical beauty has been a factor in the attraction between men and women. This attraction caused Cain to envy his brother Abel. He rebelled against Allahs command by refusing to accept his fathers advice.At first glance Cains rebellion might appear strange, but we should remember that, although man has a pure nature, the potential for dichotomy exists. In other words, he has both good and bad qualities. He can become greedy, covetous, possessive, selfish and even destructive. Man is, therefore, capable of seeking self-satisfaction even if it leads to failure in this life and in the hereafter. The path to goodness lies in harnessing the enemy within him, his baser self, by controlling evil thoughts and deeds and practicing moderation in his desires and actions. His reward then will be the delights of this world and the hereafter. Thus Allah tests us through our divided nature.

Cains Jealousy of Abel

Adam was in a dilemma. He wanted peace and harmony in his family, so he invoked Allah for help. Allah commanded that each son offer a sacrifice, and he whose offering was accepted would have right on his side.

Abel offered his best camel, while Cain offered his worst grain. His sacrifice was not accepted by Allah because of his disobedience to his father and the insincerity in his offering.This enraged Cain even further. Realizing that his hopes of marrying his own beautiful sister were fading, he threatened his brother: "I will kill you! I refuse to see you happy while I remain unhappy!"Abel, feeling sorry for his brother, replied: "It would be more proper for you, my brother, to search for the cause of your unhappiness and then walk in the way of peace. Allah accepts deeds only from those who serve and fear Him, not from those who reject His commands."

The First Death

Abel was intelligent, obedient, and always ready to obey the will of Allah. This contrasted sharply with his brother, who was arrogant, selfish and disobedient to his Lord. Abel did not fear his brothers threats, but neither did he want his brother to be hurt. Allah had blessed Abel with purity and compassion. Hoping to allay the hatred seething in his brother, Abel said: "My brother, you are deviating from the right path and are sinful in your decisions. It is better that you repent to Allah and forget about your foolish threat. But if you do not, then I will leave the matter in the hands of Allah. You alone will bear the consequence of your sin, for the Fire is the reward of the wrong-doers."This brotherly plea did nothing to lessen the hatred in Cains heart, nor did he show fear of Allah's punishment. Even familial considerations were cast aside. Cain struck his brother with a stone, killing him instantly. This was the first death and the first criminal act committed by man on earth.When Abel had not appeared for some time, Adam began to search for him but found no trace of his beloved son. He asked Cain about Abels whereabouts. Cain insolently replied that he was not his brothers keeper nor his protector. From these words his father understood that Abel was dead and Adam was filled with grief.The First Burial

Meanwhile, Cain did not know what to do with his brothers corpse. He carried it on his back wandering from place to place, trying to hide it. His anger had now subsided, and his conscience was saddled with guilt. He was tiring under the burden of the corpse which had started to have a stench.As a mercy, and to show that dignity could be retained even in death, Allah sent two ravens that began fighting, causing the death of one. The victorious bird used its beak and claws to dig a hole in the ground, rolled its victim into it and covered it with sand.

Witnessing this, Cain was overcome with shame and remorse. "Woe unto me!" he exclaimed. "I was unable to do what this raven has done, that is to hide my brothers corpse."Cain then buried his brother. This was also the first burial of man.

The First Murder - from Qur'an

Allah the Almighty revealed: And (0 Muhammad) recite to them (the Jews) the story of the two sons of Adam Abel and Cain - Habil and Qabil respectively in truth; when each offered a sacrifice (to Allah), it was accepted from the one but not from the other. The latter said to the former: "I will surely kill you."
The former said: "Verily, Allah accepts only from those who are Al-Muttaqeen (the pious). If you do stretch your hand against me to kill me, I shall never stretch my hand against you to kill you, for I fear Allah; the Lord of the Alamin (mankind, jinn, and all that exists). Verily I intend to let you draw my sin on yourself as well as yours, then you will be one of the dwellers of the Fire, and that is the recompense of the Zalimeen (polyt heists, and wrong-doers)."

So the Nafs (self) of the other (latter one) encouraged him and made fair-seeming to him the murder of his brother; he murdered him and became one of the losers. Then Allah sent a crow who scratched the ground to show him to hide the dead body of his brother. He (the murderer) said: "Woe to me! Am I not even able to be as this crow and to hide the dead body of my brother?" Then he became one of those who regretted.


Surah 5:27-31Adam Preaches to His Children

Adam was utterly grief-stricken by the loss of his two sons: one was dead, the other was won over by the devil. Adam prayed for his son and turned to mundane matters, for he had to toil for his sustenance. At the same time, he was a prophet, advising his children and grandchildren, telling them about Allah, and calling them to believe in Him. He told them about Iblis and warned them by recounting his own experience with the devil and of how the devil had tempted Cain to kill his brother.

Adams Successor, Seth

Years and years passed, Adam grew old, and his children spread all over the earth. Muhammad Ibn Ishaq related: that when Adams death drew near, he appointed his son Seth (Shiith) to be his successor, and taught him the hours of the day and night along with their appropriate acts of worship. He also foretold to him the flood that would come.

Abu Dhar narrated that Prophet Muhammad said: "Allah sent down one hundred four psalms, of which fifty were sent down to Seth."

Adams Death

Abdullah Ibn Al-Iman Ahmad Ibn Hanbal narrated that Ubai Ibn Kab said: "When Adams death was near, he said to his children: 0 my children, indeed, I feel an appetite for the fruits of Paradise.

So they went away searching for what Adam had requested. They met with the angels, who had with them his shroud and what he was to be embalmed with.


They said to them: 0 Children of Adam, what are you searching for? What do you want? Where are you going?
They said: Our father is sick and has an appetite for the fruits of Paradise.
The angels said to them: Go back, for your father is going to meet his end soon.
So they returned (with the angels), and when Eve saw them she recognized them. She tried to hide herself behind Adam. He said to her: Leave me alone. I came before you; do not go between me and the angels of my Lord.
So they took his soul, embalmed and wrapped him, dug the grave and laid him in it. They prayed on him and put him in his grave, saying: 0 Children of Adam, this is your tradition at the time of death."'

Before his death Adam reassured his children that Allah would not leave man alone on the earth, but would send His prophets to guide them. The prophets would have different names, traits and miracles, but they would be united in one thing: the call to worship Allah alone.

This was Adams bequest to his children. Adam finished speaking and closed his eyes. Then the angels entered his room and surrounded him. When he recognized the Angel of Death among them, his heart smiled peacefully.

for those who want to read full article...click below
http://www.witness-pioneer.org/vil/Articles/Prophet/Adam.htm


  Permission is granted to circulate among private individuals and groups, to post on Internet sites and to publish in full text and subject title in not-for-profit publications.Muslim People and Palestine

In fact, I feel very sad on receiving messages or calls inspiring the feeling that some Muslims feel powerless, helpless and completely inadequate.
It is deadly to feel powerless, a feeling refuge from which should be sought in Allah and protection against whose dangers should be asked from Allah. In this regard, the Prophet (peace be upon him) would say, so as to teach us, "O Allah! I seek refuge with You from helplessness and laziness.[1]"
Undoubtedly, each member of this Ummah can be effective and positive on the course of events not just remain passive. On the contrary, one who surrenders to adverse circumstances without an attempt for a change is classified by the Prophet (peace be upon him) under the yes-man type. The Prophet (peace be upon him) said, "None of you should be a yes-man who says, 'I am with (the majority of) people if they do well, I do well and if they do badly, I do badly.' Rather, you should accustom yourselves to do well if people have done well and to avoid their bad deeds if they have done badly.[2]"
There is no whatsoever excuse for any individual not to play a role regarding all Muslims' issues, foremost among which, undoubtedly, is the Palestinian cause.
Muslim Peoples and PalestineI know for certain that rulers have given up their Muslim brothers in Palestine. Moreover, I know for sure that some of them exert pressure on Palestinians to surrender to the Zionist army. Furthermore, they chase those "accused of" supporting the Palestinian issue, imprison them and defame them through their mass media.
Although I eye-witness these things, rulers can by no means hold back people's capacities and may not weaken a strong sincere will or stop a real flood of faith that is flowing in the hearts of righteous persons.
So, regardless of whatever rulers may do, we, Muslim peoples, are capable of doing such many significant things as can never be hindered by oppressive and unjust powers.
In fact, we have a tongue which we can make use of in keeping the Palestinian cause alive forever.
We will publicize the cause in both Islamic and non-Islamic circles. We will explain in detail the Palestinians' right to their lands and will highlight the aggressive and oppressive practices of the Jews. Our words will definitely reach everywhere here and there; we will just say and Allah will convey our message to the whole world.
It is most dangerous to the Palestinian cause that it be inactive in the hearts of the Ummah members and that it becomes active only when tremendous disasters take place or when hundreds are martyred.
Muslim Peoples and PalestineNo doubt, Palestine is till under occupation. Even if the situation cools down, bombing stops and Jewish armies withdraw from Gaza, Palestine is still under occupation and thus its cause should never be pacified. Actually, this is one of the most essential roles peoples are to play and may not be stopped by unjust rulers so long as Muslims are fully enthusiastic and lead a serious struggling life. Being in a great pain over Gaza events, why then are we occupied by trivial and insignificant matters or even sinful acts? The only reason I can imagine is that we are emotionally rather than rationally impressed by the cause. Were we rationally motivated, we would always be occupied by the cause even when the situation is calm. This is because liberating the country form the enemy is as essential individual duty as offering prayers and fasting, overlooking which is just equal to overlooking prayers.
Actually, this is not the only action within the capacity of Muslim peoples.
Although we think ourselves to be of limited resources, we, in fact, own as much money as mountains when we jointly collect money for our brothers in Gaza who are in dire need thereof. Undoubtedly, spending in the cause of Allah is part and parcel of jihad. In this regard, Allah the Almighty paired sacrificing lives and wealth in many occurrences in the Qur'an dealing with jihad. For example, He said, {But the Messenger (Muhammad SAW) and those who believed with him (in Islamic Monotheism) strove hard and fought with their wealth and their lives (in Allah's Cause). Such are they for whom are the good things, and it is they who will be successful.} [Al-Tawbah, 88]
Moreover, the Prophet (peace be upon him) gave us a glad tidings in the Hadith that reads, "Anybody who equips a warrior going to fight in the Way of Allah is like one who actually fights. And anybody who looks after his family in his absence is also like one who actually fights.[3]" As for young men who were deprived by rulers of fighting in the way of Allah, they still have the opportunity to receive the reward of jihad through supporting mujahids (strugglers) with money even if in a little amount. However, it is improper to donate plentifully only in a given stage of the crisis. In fact, we are required to constantly donate so as not to interrupt the course of jihad and, at the same time, to keep the cause alive in our hearts.
It is also within our capacities to boycott the commercial goods of the enemy and its supporters. In fact, commercial boycott is not only meant to cause an economic loss to our enemies but also to prove to ourselves and to everyone that we refuse to have ties with those who kill our children and brothers and occupy our lands and sanctuaries. Demanding our rulers not to normalize relations with enemies, we, with greater reason, should be first and foremost to boycott Jewish, American and English goods and to boycott whatsoever government supporting the Jewish aggression.
Muslim Peoples and PalestineIn addition to the abovementioned facts, our rulers cannot prevent us from raising our hands high praying Allah frequently out of sincere and wholehearted faith to support our struggling brothers, make firm their foothold and bestow on them from His endless treasures. Furthermore, our rulers cannot prevent us from invoking Allah to revenge from oppressors, were they Muslims or non-Muslims, for an invocation of those oppressed might not be rejected and there is no barrier between it and Allah.
In fact, we have so far listed some actions, in addition to many others, that are within the capacity of peoples. In this regard, Muslim peoples should turn form being stressed by their rulers into a stressing factor on them and should seek to change the painful actual fact. In fact, it is not an inescapable fate to surrender and yield to our rulers. Rather, we have to seek a way out of our current crisis following the example of many non-Muslim peoples around the world. Thus, it is not acceptable on the part of this Ummah to be the weakest nation on earth when they are the best of peoples ever raised up by Allah for mankind.
A question here arises, where is the way out? I answer: asking and confusion indicates a lower degree of sincerity and faithfulness incapable of enlightening the way and guiding to the right path. I here refer those who ask to the Qur'anic verse indicating that guidance is conferred on those who are firm in faith and are completely sincere: {As for those who strive hard in Us (Our Cause), We will surely guide them to Our Paths (i.e. Allah's Religion - Islamic Monotheism). And verily, Allah is with the Muhsinun (good doers).} [Al-'Ankabut, 69]
Undoubtedly, the way out leading to our glory we look for will be clear only when we so sincerely lead a struggling life that Allah might sees we are truthful. Only then we will not ask where the way out is!
I ask Allah to glorify Islam and Muslims!
 Dr. Ragheb ElSergany


[1] Related by Al-Bukhari on the authority of Anas bin Malik and by Muslim
[2] Related by Al-Tirmidhi, who judged it to be a Hassan (reliable) Hadith, on the authority of Hudhayfah bin Al-Yaman
[3] Related by Al-Bukhari on the authority of Zayd bin Khalid and by Muslim

--
"Whoever guides [another] to a good deed will get a reward similar to the one who performs it." Prophet Mohammad (PBUH)[Sahih Muslim]
Share with others

сряда, 27 октомври 2010 г.

Научи само една ая на ден, предложение 5, Сура Курайш106 - Sura Quraish

Bismillah ir-Rahman ir-Rahim

106.1. Li-iilafi quraysch(in)
106.2. Eelafihim rihlata (al)schschita-iwa(al)ssayf(i)
106.3. FalyaAAbuduu rabba hatha albayt(i)
106.4. Alladhii atAAamahum min dschuuAAinwaamanahum min khawf(in)

( ) -> не се чете


Сура Курайш
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Заради обичая на Курайш,
2. техния обичай да пътуват и зиме, и лете,
3. нека служат на Господа на този Дом,
4. който им даде храна срещу глада и сигурност срещу страха!


Сура Курайш (или в съвременен прочит Курейш, на литературен арабски: سورة قريش, от името на племето курейши, от което произлиза Мохамед) е 106та сура от Корана и се състои от 4 аят. В нея се призовават курейшите, управлявали Мека, да служат на Аллах, който е покровителствал членовете му, за доброто на собственото им бъдеще.

вторник, 26 октомври 2010 г.

Our First Prophet : Prophet Adam (pbuh) (part 1)

In the name of Allah, the Most-Merciful, the All-Compassionate
 
"May the Peace and Blessings of Allah be Upon You"
Praise be to Allah, we seek His help and His forgiveness. We seek refuge with Allah from the evil of our own souls and from our bad deeds. Whomsoever Allah guides will never be led astray, and whomsoever Allah leaves astray, no one can guide. I bear witness that there is no god but Allah, and I bear witness that Muhammad is His slave and Messenger.
  
Bismillah Walhamdulillah Was Salaatu Was Salaam 'ala Rasulillah
As-Salaam Alaikum Wa-Rahmatullahi Wa-Barakatuhu
 


Prophet Adam (PBUH)


Purpose and History

Informing the Angels About  Adam 

Allah the Almighty revealed: And (remember) when your Lord said to the angels:  "Verify,  I am going to place (mankind) generations after generations on earth."
They said: 'Will You place therein those who will make mischief therein and shed blood, - while we glorify You with praises and thanks (Exalted be You above all that they associate with You as partners) and sanctify You."
He (Allah) said: "I know that which you do not know." Surah 2: 30

Teaching Adam

And He taught Adam all the names (of everything), then He showed them to the angels and said:  
"Tell Me the names of these if you are truthful."
They (angels) said: "Glory be to You, we have no knowledge except what You have taught us. Verily, it is You, the All-Knower, the All-Wise."
He said: "0 Adam! Inform them of their names," and when he had informed them of their names, 

He said: "Did I not tell you that I know the Ghaib (unseen) in the heavens and the earth, and I know what you reveal and what you have been concealing?"

And (remember) when We said to the angels: "Prostrate yourselves before Adam." And they prostrated except Iblis, he refused and was proud and was one of the disbelievers (disobedient to Allah)." Surah 2: 31-34


The Fall from Paradise

And We said:
"0 Adam! Dwell you and your wife in the Paradise and eat both of you freely with pleasure and delight of things therein as wherever you will, but come not near this tree or you both will be of the Zalimeen (wrong-doers)."

Then the Satan made them slip therefrom (the Paradise), and got them out from that in which they were. We said: "Get you down, all, with enmity between yourselves. On earth will be a dwelling place for you and an enjoyment for a time." Surah 2: 35-36

Allahs Mercy on Adam 

Then Adam received from his Lord Words. And his Lord pardoned him (accepted his repentance). Verily, He is the One Who forgives (accepts repentance), the Most Merciful.

We said:

"Get down all of you from this place (the Paradise), then whenever there comes to you Guidance from Me, and whoever follows My Guidance, there shall be no fear on them, nor shall they grieve. But those who disbelieve and believe Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) such are the dwellers of the Fire, they shall abide therein forever.
" Surah 2: 38-39

Iblis (Satan), Mans Enemy

Iblis Arrogance

Almighty Allah also revealed: And surely, We created you (your father Adam) and then gave you shape (the noble shape of a human being), then We told the angels,  
"Prostrate to Adam; and they prostrated, except Iblis, he refused to be of those who prostrate.

(Allah) said: What prevented you (0 Iblis) that you did not prostrate, when I commanded you?"

(Iblis) said: "I am better than him (Adam), You created me from fire, and him You created from clay."

(Allah) said: "0 Iblis, get down from this (Paradise), it is not for you to be arrogant here. Get out, for you are of those humiliated and disgraced."
Surah 7: 11-13

Iblis Vow for Evil

(Iblis) said: "Allow me respite till the Day they are raised up (i.e. The Day of Resurrection)."
(Allah) said: "You are of those allowed respite."

(Iblis) said: "Because You have sent me astray, surely I will sit in wait against them (human beings) on Your Straight Path. Then I will come to them from before them and behind them, from their right and from their left, and You will not find most of them as thankful ones (i.e. they will not be dutiful to You)."

(Allah) said (to Iblis): "Get out from this (Paradise) disgraced and expelled. Whoever of them (mankind) will follow you, then surely I will fill Hell with you all." Surah 7: 14-18

Eating from the Forbidden Tree

"And 0 Adam! Dwell you and your wife in Paradise, and eat thereof as you both wish, but approach not this tree otherwise you both will be of the Zalimeen (unjust and wrong-doers)."

Then Satan whispered suggestions to them he said: "Your Lord did not forbid you this tree save you should become angels or become of the immortals." And he (Satan) swore by Allah to them both (saying): "Verily, I am one of the sincere well-wishers for you both."

So he misled them with deception. Then when they tasted of the tree.

And their Lord called out to them (saying): "Did I not forbid you that tree and tell you: Verily, Satan is an open enemy unto you?"

They said: "Our Lord! We have wronged ourselves. If You forgive us not, and bestow not upon us Your Mercy, we shall certainly be of the losers."

Allah said: "Get down, one of you an enemy to the other (i.e. Adam, Eve, and Satan, etc.). On earth will be a dwelling-place for you and an enjoyment, - for a time."

He said: "Therein you shall live, and therein you shall die, and from it you shall be brought out (i.e., resurrected).
Surah 7: 19-25

Iblis Vow to Mislead - Surah 38

Allah Almighty recounts Iblis disobedience in another surah:
(Remember) when your Lord said to the angels: "Truly I am going to create man from clay. So when I have fashioned him and breathed into him (his) soul created by Me, then you fall down prostrate to him."

So the angels prostrated themselves, all of them: except Iblis, he was proud and was one of the disbelievers.

(Allah) said: "0 Iblis! What prevents you from prostrating yourself to one whom I have created with Both My Hands. Are you too proud (to fall prostrate to Adam) or are you one of the high exalted?"

(Iblis) said "I am better than he, You created me from fire, and You created him from clay."

(Allah) said: "Then get you from here, for verily, you are outcast. And verily!, My Curse is on you till the Day of Recompense."

(Iblis) said: 'My Lord! Give me then respite till the Day the (dead) are resurrected."

Allah said: "Verily! You are of those allowed respite - till the Day of the time appointed."

Iblis said: "By Your Might, then I will surely mislead them all, - except Your chosen slaves amongst them (faithful, obedient, true believers of Islamic Monotheism)."

(Allah) said: "The truth is, and the truth I say, - that I will fill Hell with you (Iblis) and those of them (mankind) that follow you, together."
Surah 38: 71-85


source : www.witness-pioneer.org


to be contd....

  Permission is granted to circulate among private individuals and groups, to post on Internet sites and to publish in full text and subject title in not-for-profit publications.

понеделник, 25 октомври 2010 г.

Балдъзата на Блеър го изненада с... исляма


Балдъзата на Тони Блеър - бившият британски премиер, който изпрати войници в Ирак и непрекъснато предупреждава за заплахата от ислямски Иран, прие исляма.

25.10.2010 

Лорън Бут, която работи за иранската телевизия на английски език Прес ТВ, смени вярата си, три години, след като самият британски експремиер прие католицизмаИзвестната активистка Лорън Бут, която работи за иранската телевизия на английски език Прес ТВ, била вдъхновена за тази духовна стъпка при посещение в светилище във втория по големина ирански град Кум, разкрива публикация на британския в. "Дейли мейл", цитирана от световните медии.

Самият Блеър прие католицизма, след като напусна премиерския пост през 2007 г. Лорън е полусестра на съпругата му Чери.

Журналистката разказва, че почувствала "духовен морфин", "абсолютна радост и покой" при посещението в храма.

Сега 43-годишната активистка носи хиджаб, моли се по пет пъти на ден, посещава местната джамия, не яде свинско и е минала 60-а страница на Корана.

Не е ясно как Блеър е приел новината в семейството, което става все по-разнородно в духовен план и в политически план.

За разлика от мъжа на сестра си, Лорън е голям критик на войната в Ирак и пропалестински активист. През август 2008 г. тя пътува на кораб с други правозащитници от Кипър за Газа в знак на протест срещу израелската окупация.

Миналия месец в отворено писмо до Блеър, който сега е специален пратеник на близкоизточната четворка (Русия, САЩ, ООН и ЕС), тя призовава бившия лейбъристки лидер да преразгледа позицията си относно исляма.

Според вашия мироглед мюсюлманите са луди, лоши, опасни, укорява го тя, като го призовава да признае деня, в който всяка година в последния петък от Рамадана мюсюлмани изразяват солидарност с палестинския народ и протестират срещу окупацията на Ерусалим.

Така, както изразявате солидарност с Америка - само че без незаконно химическо оръжие и милиони цивилни жервти, допълва тя.

В скорошно интервю за Би Би Си по случай излизането на мемоарната му книга "Пътуване", бившият британски премиер определя ислямският радикализъм като основна заплаха за съвременния свят.

Според него политиката на Запада е призвана да му се противопостави, тъй като неговите представители са "безнравствени и изостанали".

За Блеър ислямската република Иран е една от най-големите държави спонсори на ислямския радикализъм и по никакъв начин не трябва да се допуска режимът в нея да се сдобие с ядрено оръжие.

Мнозина обаче го обвиняват, че именно решението му да изпрати военни в Ирак, което той неубедително защити пред специална британска комисия, е довело до разрастване и засилване на фундаментализма.

Балдъзата на Блеър е само един от многото случаи на смяна на вярата сред известни личности напоследък.

Въпреки че много жени го правят (Деми Мур - кабала, Тина Търнър - будизъм, и т.н.), ислямът е по-малко популярен - особено сред богатите и известните, тъй като изисква значителна промяна в начина на живот - и в работата, ако става въпрос за модели, актриси, певици и т.н.

Вести.бг
Върнете се в началото

Оригиналното заглавие на материала, е "Жените в Чечения - гигантски скок назад "Предисловие от собственика на блога:
Препубликувам дословно статията, не е даден автор и или някакви по-подробни сведения. Дори не знаех каква снимка да сложа над публикацията и реших да е най-прост административен изглед от републиката Чечня.
източник: БГНЕС


Оловна тишина цари в Чечения. Президентът Рамзан Кадиров, проповядващ едновременно ислямизация и подкрепа за Путин, задушава страната. Първите жертви са жените, на които властта иска да наложи връщането на забрадките, полигамията, а тези, които дръзнат да се съпротивляват, са елеминирани. На външен вид всичко е нормално - обикновени блокове, момичета с къси поли, луксозни кафенета по тротоара на елегантния булевард "Путин"...Грозни, на светлинни години от образа си на мъченическа столица, днес е напълно нов град, в който следите от войната са грижливо изтрити. Младият чеченски президент Рамзан Кадиров, чието бузесто лице гледа от всеки ъгъл на улицата, безспорно успя да заличи всички видими следи от конфликта между сепаратистките бойци и руската федерална армия, който продължи повече от десетилетие. Война официално приключи на 16 април 2009 г., когато Москва престана да счита Чечения "за зона на антитерористична операция". От тогава официалното послание е ясно - всичко се развива по най-добрия начин в най-добрия свят. Въпреки това, достатъчно е да махнете слоя дипломатически лак, за да забележите, че страницата далеч не е обърната. Споменът за "зачистките", операциите по прочистване на руската армия, при които загиват или изчезват хиляди чеченци, продължава да е жив. Ямхан все още не знае защо съпругът й е бил арестуван една вечер през 2002 г. от членове на ФСС (руската тайна служба, наследник на КГБ). "Той не беше войн, а обикновен цивилен", казва жената, майка на седем деца, със задавен глас. Без новини от него, преследвана от минало, което не може да забрави, тя преживява мъчително в мизерен апартамент в околностите на Грозни в очакване на хипотетична помощ от правителството. "Всяка вечер гледам по телевизията как президентът раздава рубли на бедните, скоро ще посети и мен, нали?", пита тя и лъч на надежда пробягва в уморените й очи. Лена, гледаща тревожно изпод цветната си забрадка, от която се подава руса плитка, е присъствала на убийството на тримата си братя, екзекутирани от руски военни през 1995 г. Но веднага след като опитва да поиска разследване, за да бъдат наказани отговорните, семейството й получава заплахи от "кадировците", членове на чеченската полиция, бореща се срещу враговете на режима. За да се бори с ширещата се безнаказаност, Санита, чийто син е арестуван през 2002 г., създала асоциацията "Сдружение на жертвите", в която членуват семейства, издирващи близо 300 мъже, отведени при "зачистка" в селището Урус-Мартан, на 20 км западно от Грозни. "Тъй като нашето правителство се стреми преди всичко да защитава приятелите си от Кремъл, на нас не ни остава нищо друго освен да разследваме сами, да пишем обяви за издирване и да се молим", споделя тя. Същият е случаят и на Лида, която се бори сама, за да открие следите на дъщеря си Луиза, арестувана през 2000 г. "Изхарчих всичките си спестявания в търсенето й, но без успех. Синът ми и племенникът ми, които ми помагаха, бяха убити преди пет години. Но ще спра едва, когато умра!", зарича се тя през сълзи, раздвоена между крехка надежда и непоносима скръб. Според представител на неправителствената организация "Мемориал", руска правозащитна организация, броят на убитите и на изчезналите в Чечения през последните десет години вероятно е, пропорционално на броя на населението, по-голям, отколкото при чистките на Сталин. Към тези жертви в името на добрите отношения с големия руски брат се прибавят стотици други, смазани от политиката за репресиране на противниците на режима на Кадиров. Макар и по-прикрита, тази война срещу "боевиките", сепаратистките бойци, е не по-малко жестока - изгорени къщи, заплашвани семейства, арестувани и измъчвани близки... Чеченският президент, назначен от Владимир Путин, не се спира пред нищо, за да служи на каузата на Велика Русия. Кметът на град Хава, подозиран в симпатии към сепаратистите, беше убит преди четири месеца от кадировки. Колкото до съпругите на мъжете, хванали гората, "те постоянно са тормозени от милиционери, дори са изнасилвани, но много малко от тях се осмеляват да подадат жалба", разкрива Зейнаб, директорка на неправителствената организация "Достойнство за жените". В Чечения, както и в мрачните години на сталинисткия терор, омертата е правило. "Хората знаят, че рискуват живота си, ако дръзнат да осъдят репресиите на нашето правителство", разказва служителка на неправителствената организация Нисо, което означава "справедливост" на чеченски. Празна дума в страна, в която човешките права ежедневно се поругават. Що се отнася до правата на жените... "Сякаш сме направили огромен скок назад", обобщава Зейнаб, според която правата на развод и на наследство на жените са поставени под съмнение от действащата юриспруденция, която систематично ги наказва. Без да споменаваме за държавните помощи за самотните майки, които са повече хипотетични. Или кражбите на съпруги, практика, която продължава да е разпространена в Чечения - от 200 жени, интервюирани от "Достойнство за жените", 20% са били изтръгнати от семейството си и омъжени насила. Но основният проблем, с който се сблъскват асоциациите, защитаващи правата на жените, е завръщането към религиозните традиции, проповядвано от президента. В действителност този нов ислямизъм, стимулиран от властта, се изразява главно във война срещу статута на жените. Много от тях смятат това за предателство спрямо усилията по време на войната, с които те се примиряваха през годините: "Трябваше да защитаваме мъжете си срещу зачистките, да се борим за храната си, а сега искат да ни върнат в кухнята", гневи се Зейнаб. "Трябва да наваксаме загубеното време през комунизма", оправдава се Уалит Куруев, представител на мюфтийството в Грозни, галейки рижата си брада. "Тези момичета, които ходят с неприлични дрехи по булевард "Путин", са катастрофалната последица от Съветския съюз. Трябва да ги върнем в правия път", казва той и не крие мечтата си, споделяна от много други хора, близки до властта, да направят от Чечения ислямска република. Изправен пред бунта в съседните републики Ингушетия и Дагестан, откъдето дойдоха "черните вдовици", извършили самоубийствените атентати в центъра на Москва на 29 март, Кремъл пази скъпоценния си съюзник в региона. Полигамията вече е официално окуражавана от лидерите на режима и на първо място от Кадиров. А миналата година носенето на забрадка и на дрехи с дълги ръкави в обществените сгради стана задължително. "Една сутрин охранителите, стоящи на пост пред университета, отказаха да пуснат момичетата, които не бяха забрадени", разказва студентка по журналистика в Грозни. След което добавя невярващо: "Преподавателите ни ни предупредиха, че правителството дори смята да ни наложи да носим хиджаб и поли до стъпалото. "Преди практикуването на религията беше лична работа", припомня служителка на неправителствена организация, според която политизирането на този въпрос в последно време е стратегия на правителството да легитимира действията си, дори и най-смущаващите. Така например в името на спазването на мюсюлманските ценности Рамзан Кадиров оправда убийствата на жени през ноември миналата година, обвинени в "неморално" поведение. Президентът, известен с меко казано традиционната си представа за ролята на жената, заби последния пирон в ковчега им, когато в едно интервю се запита: "Накъде отиваме, ако един мъж не може да изстреля куршум в главата на жена, която го позори?". Но макар разследванията на "разбираемите" престъпления на честта да приключват бързо, малко хора подкрепят тази официална версия. На първо място Наталия Естемирова, директорка на "Мемориал" в Грозни, която разследва случаите. Тялото на правозащитничката, която посвети живота си на критикуването на репресиите на руснаците и на режима на Кадиров, беше открито на 15 юли 2009 г. близо до границата с Ингушетия. Самоличността на убиеца беше установена, съобщи руският президент Дмитрий Медведев през юли 2010 г. (но до момента тя не е оповестена). Неин братовчед, дошъл на гроба й, признава: "Това, в което съм сигурен, е, че убиецът е получил заповедта от много високо. Ние се опитвахме да я убедим да прекрати работата си, но тя не искаше да чуе". В офиса на "Мемориал", който неотдавна отново отвори врати, служителите са много внимателни след смъртта на Наталия. "Професията на правозащитника без съмнение е най-опасната в Чечения", казва с мрачно изражение една от нейните колежки. Зейнаб от "Достойнство за жените" продължава анализа: "От няколко месеца, тъй като не могат да убият всички, "те" се съсредоточават върху най-активните, най-емблематичните". Селективен терор, който цели да запази афишираната външна нормалност на режима, но която далеч не може да заблуди правозащитничката: "Положението все още далеч не е идеално", заключава тя с крива усмивка. /БГНЕС /

Съживяване на ислямския дух, Ислямски образователни конференции, организирани от RIS

видеото е от миналогодишната конференция

Съживяването на Исламския Дух (Islamic Spirit Knowledge Retreat, RIS) е годишна програма, която дава възможност за знание на търсещите да изучават Ислямските науки в съвременен контекст, от водещите учени на нашето време. Науката и познанието за голям дар и вярващия трябва да ги споделя, тази проява е възможност за това, така учащите се запознават в дълбочина с ислямските науки. 
Рядко мюсюлманите, живеещи на запад, имат такава възможност, затова RIS KR се стреми да осигури благоприятна среда и възможност за търсещите. до традиционни науки, достигнали по веригата предавачи от великите ни учени от миналото.

Следващата конференция е с дати 27-ми Декември, 2010 – 01 Януари 2011.

Основно в обучението участват Шейх Хамза Юсуф, Хабиб Али ал-Джифри, Имам Заид Шакир, Д-р Абдал Хаким Джексън

Хамза Юсуф е Ислямски учен, учител, съосновател на Zaytuna College, California, USA. Той е виден новоприел в Исляма.

Хабиб Али ал-Джифри е основател на ‘Tabah Foundations of Islamic Studies and Research, базирана в ОАЕ. По роднинска линия неговото семейство е от потомството на Имам Хюсеин, внука на Пророка с.а.с. Получил е класическо Ислямско образование, включващо методологията на, която води до средния път в Ислям, ислямско право, зачитане на разликите в правните школи, духовно образование, изготвено от Коран и Сунна.

Д-р Умар Фарук Абд-Аллах е завеждащ и преподавател в новосъздадената Nawawi Foundation – образователна организация с идеална цел. В момента преподава в Чикаго и в различни места на САЩ и Канада, като пише и ислямски студия и др.

Имам Заид Шакир е изтъкнат ислямски учен в САЩ, писател, от 2003 година е преподавател в  Zaytuna College, Калифорния, където преподава арабски, право, история, ислямска духовност.

Д-р Абдал Хаким Джексън е Професор по Близкоизточни Изследвания, Професор по право и Професор по афро-американски изследвания в Университета в Мичиган. Royal Islamic Strategic Studies Center, Аман, Йордания, включва името му през 2009-то година в списъка на 500-те най-влиятелни мюсюлмани в света.

За регистрация – цените са от 65$ на нощ (Westin Harbor Castle, двойна стая), като можете да си закупите колкото искате дни – не е задължително да заплатите престоя за целия срок на обучението. Билета е 140$.

За контакти:
Reviving the Islamic Spirit Knowledge Retreat

Email: knowledgeretreat@revivingtheislamicspirit.com

Телефон: 1-888-3300-RIS (747)*

*Понеделник – Петък: 6 PM до 10 PM :: Събота – Неделя: 1 PM дo 10 PM
Говорители:


Шейх Али Джума, главен мюфтия на Египет
Шейх Хамза ЮсуфД-р Амр Халед
Д-р Мустафа Церик, главен мюфтия на Босна
Проф. Тарик Рамадан
Шейх Хабиб Али ал-Джифри
Шейх Сюлайман Мулла
Имам Заид Шакир
Шейх АдбАллах Идрис Али
Д-р А'иша Аудауиа
Д-р Джамал Бадауи, Professor Emeritus в Университета Сейнт Мари в Халифакс, Нова Скотия, Канада. където е Професор по Мениджмънт и Професор по Религиозни науки.
Завършил образованието си в Кайро, Египет - получил магистърска и Ph.D. степени в Университета в Индиана, Блумингтън.
Д-р Бадауи е автор на различни книги за Исляма - книги, части от книги и материали. Той често е канен по време на семинари и конференции в Северна Америка и други 30 държави.
Член е на Съвета по Ислямско право в Северна Америка, Европейския Съвет за Фатауи и Иследвания, както и на Мeждународния Съюз на Ислямските Учени. 

От 1970 година доброволно изпълнява длъжността на Имам на локалната мюсюлманска умма в Халифакс.
Д-р Абдалхаким Джаксън
Джон Ралстън Сол
Крис Хеджис
Д-р Умар Фарук Абдаллах
Д-р Сюлайман Нианг, преподавател в Университета Хауард, Вашингтон, професор по африкански изследвания. Между 1975-78г. е посланик на Гамбия в Джедда.
Джунай Джамшед, популярен изпълнител от Пакистан, вокал на групата Vital Signs.
Д-р Амина Джандали, учредител и Директор на Islamic Networks Group (ING). Провела е хиляди лекции в училище, университети, църкви и други, за Исляма и свързани с него теми, участвала е в много телевизионни и радио програми. Чест гост на конференции, семинари, форуми.
Амина е автор на презентациите на ING, модули за обучение за публични институции за Американската мюсюлманска общност. Обучава клас по Ислям в Градския Колеж на Сан Франциско. Тя има магистърска степен за Близкоизточни Изследвания в Университета в Калифорния, Бъркли, както и бакалавърска степен по История в Университета в Илинойс.
Амина живее в околностите на Бъркли, Калифорния, заедно със съпруга си ичетирите си деца. Али Атаие


изт: reviving the islamic spirit

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации