сряда, 27 юли 2011 г.

Стоян Динков: Османската империя спаси българския народ

Евроазиатски съюз ще замени Европейския, смята писателят

Писателят Стоян Динков е лидер на партия „Зелена България” и син на знаменития български поет Иван Динков. В новата си книга „Османо-римска империя, българи и тюрки” от изд. „Сиела” той изследва общата история на България и Турция още от времето на Атила и налага една теза, която влиза в противоречие с общоприетата представа за „турското робство”. Според автора Османската империя е продължител на Римската и благодарение на нея българският народ оцелява в един изключително труден период. Динков описва управлението на османските султани като по-толерантно от това на редица европейски владетели и твърди, че българи и турци имат обща история и произлизат от един древен народ, който още от времето на Атила управлява степите на Евразия. Динков подчертава колко е важно България да поддържа добри отношения с тюркската общност днес и смята, че бъдещето на света е обединението, както и че след Европейския съюз ще дойде време и за азиатски и евроазиатски съюз.

- Г-н Динков, във вашата книга твърдите, че присъединяването на България към Османската империя е спасило българския народ. Защо смятате така?
- Трябва да знаем, че България и била част от една огромна държава. Още 52 съвременни страни са били в рамките на Османската империя. Всички те днес са суверенни съвременни държави. Били са част от нея между 400 и 600 години и са запазили своята вяра, бит, традиции. В рамките на Османската империя няма асимилиран народ. Не е имало народ, който да е попаднал в империята и да е изчезнал заради нея.
Влизането на България в тази огромна страна е запазило и нашия народ, защото по това време страната ни е била в много тежко състояние. През 14-и век тя е била много малка, слаба и разделена на три части. Към така наречената Видинска България е проявявала интереси Унгария, която по това време е изключително силна държава, велика сила. Към България е имало интереси и от страна на унгарските васали Сърбия и Влашко.
Ако османците не бяха дошли, щеше да се случи това, което става с всички слаби страни. Гърция щеше да си вземе земите в Тракия. Сърбия поради сходството на език и вяра – по това време езиците ни са почти еднакви, също щеше да получи част от България. Видинското царство щеше да стане част от Унгария. Добруджа, съдейки по нейните връзки с Венеция, щеше да попадне под неин контрол, подобно на Дубровник. Какво би останало от нас – на практика нищо. Оказва се, че когато идват османците, нашият етнос, макар и част от тази по-голяма общност, вече е етнос без граници. Добруджа, Търново и Видин, отново стават едно.
По това време българите са били около милион и половина. А българският етнос през 60-те години на 19-и век наброява около 7 милиона, като се включат българите в Северна Гърция, както и тези около Скопие.
- Откъде идва негативната представа за османския период като „робство”?
- Това се случва заради интересите на Русия. По времето на Екатерина Велика там се появяват идеите на панславизма. Русия се опитва на базата на език, а не на база етнос, да обедини славяните. Руснаците смятат, че ние сме славяни, и започват една културна експанзия към България. Идеята е да се овладеят тези земи и евентуално да се достигне до Цариград. Започва масова пропаганда, че българите са славяни и че страдат много. Но в България са идвали много умни хора от Русия и един от тях – Достоевски, е описал по доста по-различен начин как живеят „робите”. Аз му имам доверие.
- Плод ли е българското Възраждане на тази пропаганда?
- Да, то е плод точно на руската пропаганда и на идеите на Мацини. В това няма нищо лошо, но все пак тези идеи са имали специфична функция в Италия – при карбонарите. При нас се пренася същият модел на действие. Революционните идеи на Мацини се сливат с руския панславизъм и се получава един малък хаос.
- Как си обяснявате негативното отношение, което много националисти имат към Турция?
- Вие знаете, че това не е само тук при нас. В световната история определени велики сили с конкретни интереси винаги са разделяли народите от най-близките им приятели. Докато ние сме разделени от нашия най-близък приятел Турция, те могат да си правят с нас каквото си пожелаят.
- Вие коя теория за произхода на българите подкрепяте – тюркската или станалата популярна наскоро иранска теория?
- Тук не може да има теории. Става въпрос за факти. Всички факти в нашата история показват, че ние сме тюрки. Всичко останало са някакви хипотези. Няма факти в подкрепа на другите теории. Защо толкова малко се говори за съкровището от Наги Сент-Миклош? То е българско и категорично има тюркски черти. Върху него има тюркски образи, номадски конници. Има една спекула – че символиката на слънцето и луната в съкровището е персийска. Там обаче няма слънце и луна, а звезда и полумесец. Те представляват доислямска тюркска символика. Има по времето на хан Омуртаг. Тези символи са и османски. Когато османизмът завладява мюсюлманските земи, звездата и полумесецът стават ислямски символи.
- Има ли полза България от едно сближаване с тюркската общност?
- Първата полза за народа ни е, че ще сме наясно със самите себе си. Ще знаем кои сме и откъде идваме. Лъгани сме много време – първо, че сме славяни, сега – че сме иранци. Това влияе лошо на обществото – ние нямаме гражданско общество. Ние не знаем кои сме. А сме наследници на най-могъщите тюрки – тези на Атила. Когато го разберем, ще имаме самочувствие. Ние сме били световна империя от Франция до Монголия, огромна световна държава. Синът на Атила - Ирник, е управлявал страна, която е включвала цяла Западна Русия, Прибалтика, Киев и Крим. Наричала се е България много преди Кубрат. Това се знае в целия свят, а само тук не се изучава. Това нещо беше наложено от панславизма – да не си знаем историята.
- Същият проблем имаха и наследниците на прабългарите в Русия – потомците на волжките българи? Какво е положението при тях?
- Там в момента се случват едни хубави неща. Тяхната партия – Български национален конгрес, е най-силната в момента. При едни свободни избори те биха могли да вземат властта.
- Смятате ли, че връзките на България с тюркските страни ще помогнат за създаването на един бъдещ евроазиатски съюз? 
- Първо трябва да има азиатски съюз, а после европейският и азиатският да се обединят. Това е бъдещето на света. И ако нашата историография стане реална и истинска, а не лъжлива, България ще заеме едно много сериозно място. Тя не само че е член на ЕС, но ние говорим на славянски, макар и наложен насила. Освен това сме християни – повечето от нас. Остава само да си напишем истинската история.
- Казвате, че славянският език е наложен насила. Как става това?
- Когато се приема християнството, са избити над 100 хиляди българи. Тази религия е наложена насила от Византия. Налага се една азбука, която е на базата на стара писменост, създадена през 4-и век. Прабългарите са използвали друга писменост – тюркските руни. От тях са взети няколко знака и са внесени в азбуката. По времето на Борис I в България се завръщат антите – славянски племена, изгонени от нашите ханове. Те налагат славянския език. И така всички започват да говорят на славянски. По това време хората не са могли да пишат. Ние говорим за азбука, но тогава сигурно 1000 души са могли да пишат. И ако искаш да научиш нещо, ти се налага да говориш на славянски. Това е добър ход на Източната римска империя, за да унищожи България.
- А как оцеляват българите?
- Ами реално ни няма. Второто българско царство си е куманско. Масово прабългарите, които остават да живеят тук, са поставени в много тежки условия – като крепостни селяни, които нямат право да ходят никъде. Плащат данъци, работят като роби. Останалото са кумани, които са заселват тук, както и антите, които се завръщат. Всички династии от Второто българско царство са кумански.

Научи една ая на ден - ал-Хашр, последните 4 аят21.  Ако бяхме низпослали този Коран върху планина, щеше да я видиш смирена, разцепена от страх пред Аллах. Тези примери ги даваме на хората, за да размислят.Ляу анзальна ха:да-л-Кур'ана 'ала жабалин ла'арайтаху 
хаши'ан мутасатдиан мин хашиати Аллахи
уатилька аламталю надрибуха лилнаси
ла'алла(х)ум йатафакарун.

22.  Той е Аллах, няма друг Бог освен Него ­ Знаещия и неведомото, и явното. Той е Всемилостивия, Милосърдния.
Хуа Аллаху иллади ла: иллаха илла ху
'алиму-л-хайби уашахадати
хуа-р-рахмаан ар-рахиим.

23.  Той е Аллах, няма друг Бог освен Него ­ Владетеля, Пресветия, Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, Подчиняващия, Превъзходния! Пречист е Аллах от онова, с което Го съдружават!
Хуа Аллаху иллади лаа иллаха илла хуа
ал-малики-л-кудусу-л-саламу-л-му'мину-л-мухаймину-л-'азизу-л-dжабару-л-мутакаббир
СубханАллах иамма йушрикуун

24.  Той е Аллах ­ Сътворителя, Изкусния, Ваятеля! Негови са Най-прекрасните имена. Прославя Го всичко на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия.Хуа Аллаху-л-халику-л-бари(х)у-л-мусауир
лаху-л-асмау-л-хусна йусаббихулаху
маафи-с-самауати уа-л-ард 
уа хуа-л-'азизу-л-хаким


вторник, 26 юли 2011 г.

Дуа срещу неверието и бедносттаНеверието погубва отвъдното, а крайната бедност погубва земния живот, затова зови Аллах да те предпази от двете. Пратеника с.а.с казва в дуа към Аллах:


"О, Аллах търся убежище при тебе от неверието и бедността и ме предпази от наказанието на огъня".


Хадиса е предаден от Бухари в книгата Адеб ал-муфрад и в Сборника на Несаи и Аби Дауд, в Муснад на Имам Ахмад. Имам ал-Албани казва, че е достоверен, а Шейх Шуайб Арнауд казва, че е достоверен на условията на Имам Муслим.
Veli Razman

The Medical Benefits of Taraweeh Prayer

Muslims perform five daily contact prayers (Salat) and voluntary prayers (Sunnah, Nafl) throughout the year and Taraweeh prayers during the month of Ramadan. This results in moderate physical exercise particularly to every muscle in the body.

Article by: Dr. Ibrahim B. Syed, Ph.D

Muslims derive therapeutic and spiritual benefits starting from the Wudu to the physical movements in the Salat - Takbir, Qiyam, Ruku, Sajda, Jalsa, and Tasleems. Muslims perform five daily contact prayers (Salat) and voluntary prayers (Sunnah, Nafl) throughout the year and Taraweeh prayers during the month of Ramadan. This results in moderate physical exercise particularly to every muscle in the body. Some muscles contract isometrically (same length) and some contract in approximation or isotonically (same tension). The energy needed for the muscle during exercise is met by a process known as glycogenolysis. The rate of muscle metabolism increases during the performance of Salat, resulting in a relative deficiency of oxygen and muscle nutrients. In turn this deficiency causes vasodilation - an increase in the caliber of blood vessels - thereby allowing blood to flow easily back to the heart. The temporarily increased load on the heart acts to strengthen the heart muscle and to improve the circulation within the heart muscle.

During the month of Ramadan, additional prayers are performed after salatul Ishaa, called Taraweeh prayers which vary from 8 rakat (unit of prayer) to 20 rakat with a few minutes break after every 4 rakat for chanting and extolling the Majesty of Allah. After Iftar (breaking of fast) the blood glucose level continues to rise from the food ingested. Just before the Iftar meals, the blood glucose and insulin levels are at their lowest level. After an hour or so after the Iftar meal, the blood glucose begins to rise and also plasma insulin. Liver and the muscles take up the circulating glucose. The blood sugar reaches high levels in an hour or two and the benefits of Taraweeh prayers come into effect. The circulating glucose is metabolized into carbon dioxide and water during the Taraweeh prayers.

Hence the Taraweeh prayers help in expending the extra calories and improve flexibility, coordination, reduce stress-related autonomic responses in healthy persons, and relieve anxiety and depression.


Physical and Emotional Well-Being

The gentle exercises performed in Taraweeh prayers improve physical fitness, emotional well-being and increase the longevity of the Namazi (one who performs the Salat or Namaz). When a little extra effort is made, as in performing the Taraweeh prayers, there will be a betterment in the endurance, stamina, in flexibility and strength. It was noted that the five daily prayers (Salat) produce the same physiological changes without any undesirable side effects as those produced by jogging or walking at about three miles per hour. Recent research studies performed on 17,000 Harvard alumni who entered college between 1916-1950 give strong evidence that only moderate aerobic exercise, equivalent to jogging about 3 miles a day, promotes good health and may actually add years to life. Men who expended about 2000 kcal of energy on a weekly basis (equal to a daily 30-minute walk, run, cycle, swim, etc.,) had one-quarter to one-third lower death rates than classmates who did little or no exercise. In addition to the health-boosting qualities of the Salat, the Namazi will be trained to be ever ready for any unexpected physical exertion such as sudden lifting of children, chairs, or catching a public transportation vehicle. The elderly will accomplish this more securely and efficiently. Hence this is an advantage for the elderly to maintain their physical fitness for a longer period of time. It has been observed that those who fast and perform the Taraweeh prayers report feeling much convalescing and robust.


The Elderly

As human beings grow older, their physiological activity diminishes, as a result their bones become thinner and if not taken care of will suffer from osteoporosis (which causes the fractures of the bones when they fall in the elderly due to a loss of bone mineral content and consequent sponginess of the bones. The bone then becomes structurally unstable, brittle and susceptible to fractures). Primary osteoporosis is most common among postmenopausal (due to reduction in oestrogen) women or those who have undergone a bilateral oophorectomy (both the ovaries removed). Women are six times more likely than men to develop Type I osteoporosis. The three major prevention strategies of osteoporosis are a high dietary intake of calcium and vitamin D, regular exercise and oestrogen replacement in postmenopausal women. The skin also becomes fragile and crinkled. The repair processes of the body become slower and immune responses are decreased. In the elderly their physical activity is reduced as a result they have lower levels of Insulin Growth Factor 1. Reserve functions of all vital organs decrease and the elderly are more susceptible to mishaps and ailments. Because of repeated and regular movements of the body during Salat the muscle strength, tendon power, joint flexibility and the cardiovascular reserve are improved. Hence Salat and Taraweeh prayers enable the elderly to enrich the quality of life and to meet with unforeseen difficulties such as falls which could injure their bodies. Therefore Taraweeh prayers will improve their endurance, self-respect and self-confidence in being self-reliant.

Adrenaline is secreted even by minor activity. The secretion outlasts the incitement. Even after the Taraweeh prayers are over the effects of adrenaline and noradrenaline are manifest. (Adrenaline also called epinephrine is produced by the adrenal glands. The middle part of these glands, the adrenal medulla, secretes the hormone, which is chemically almost identical to the transmitter substance noradrenaline produced at the ends of sympathetic nerves. Adrenaline secretion into the bloodstream in stress causes acceleration of the heart, constriction of arterioles, and dilation of the pupils. In addition, adrenaline produces a marked increase in metabolic rate thus preparing the body for emergency.) Even the thought or the intention of performing the Taraweeh prayers is sufficient to activate the sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system (thoraco-lumbar nervous system) is one of the two division of the autonomic nervous system, which supplies motor nerves to the smooth muscles of internal organs and to the heart muscle. Sympathetic nerve fibers arise via spinal nerves in the thoracic and lumbar regions. Their endings release mainly adrenaline, which increases heart rate and breathing rate, raises blood pressure, and slows digestive processes, thereby preparing the body for "fight or flight" and antagonizing the effects of the sympathetic nervous system. The adrenaline would redistribute the blood in the body to the active muscles, would mobilize liver glycogen if necessary in order to provide glucose for the active tissues, would diminish fatigue in skeletal muscles and would facilitate alveolar ventilation relaxing bronchiolar muscle, and would initiate cardiovascular changes. Exercise induces a more effective functioning of beta-adrenoreceptors located on cell membranes.


Beneficial effects of Gentle Exercise

The Taraweeh prayer is considered to be gentle exercise. The beneficial effects of gentle exercise on the body are many which are elaborated here.


Effects on Skeletal Muscle

Once muscles atrophy in spite of the availability of ample proteins. During the Salat and Taraweeh, every muscle in the body contracts isotnically and others isometrically. This gentle exercise also enhances endurance and diminishes tiredness. It helps the incapacitated to make the most of their remnant capabilities. The blood flow in strung muscle is low. During the prayers the blood flow is greatly increased to the muscles. Blood flow sometimes increases even before the start of Taraweeh prayers, with just the thought of performing the Taraweeh prayers. In addition to needing fats, proteins, and carbohydrates, the human body requires minerals such as Potassium for nerve and muscle activity. It is found in fruits, meats, seafood and milk. Potassium deficiency leads to muscular and neurologic disorders. Potassium is also important in the transmission of nerve impulses and is a major positive ion in intracellular fluids. Potassium is involved in cellular enzyme activities, and it helps regulate the chemical reactions by which carbohydrates is converted to energy and amino acids are converted to protein. Also Potassium ions cause vasodilation of arterioles. During the Taraweeh prayers, systolic Blood pressure may rise (the larger number in B.P.) a little and the diastolic Blood Pressure(the lower number in B.P.) may remain unchanged or even fall. However after the Taraweeh prayers are over, the B.P. may drop to just below normal levels which is a welcome sign. Taraweeh prayers improve respiratory efficiency; circulation in the capillaries surrounding the alveoli, or air sacs, is increased, and this brings about enhanced gas exchange and deeper breathing. The increase in the maximal consumption of oxygen is what makes the Namazi feel better. Those who perform the Taraweeh prayers, apart from the prescribed Salat, are more alert and active than those who do not perform the Taraweeh prayers, even after the age of retirement. Taraweeh prayers improve physical strength and joint stability and reduce the risk of injury to the tendons and connective tissues. After age 40, the bone mineral density falls with age. Taraweeh prayers increase bone mineral density in both menopausal and in elderly women and prevents osteoporosis and maintains normalcy in bone structures. Osteoporosis results in hip fractures in women after menopause and in elderly men. The risk of osteoporosis is substantially reduced by regular Salat and Taraweeh prayers. The prayers improve lubrication of joints, movement, and maintain flexibility. Deep vein thrombosis (the most common cause of ulceration of the legs in the elderly) is prevented by performing Salat and Taraweeh prayers.


Metabolic Effects

Salat improves body weight control and expend calories without proportionate increase in appetite. A combination of moderate dietary restriction, both at the Iftar and Sahur (early morning breakfast before the start of fast) meals, accompanied by the Taraweeh prayers, should achieve weight reduction. This will also reduce both fat and body weight, but fat-free weight will remain constant or may even increase slightly. Hence during Ramadan one should not overeat at the Sahur and Iftar meals and continue to perform Salat and Taraweeh prayers in order to lose some of the excess weight.

It is well known that exercise prevents coronary heart disease (CHD), increases high density lipo-proteins (HDL or healthy Cholesterol), increases maximum oxygen uptake, slows the heart, lowers the B.P. slightly, decreases ventricular ectopic activity, enlarges the lumen of the coronary arteries and increases cardiac output. Exercise also improves carbohydrate tolerance and improves late-onset diabetes, and helps cases of chronic respiratory diseases. Beneficial changes have been recorded in the lipid profile, B.P., clotting factors, weight reduction and insulin sensitivity of muscles and other tissues in persons who exercise regularly. Growth Hormone secretion is elevated by fasting and it is further elevated by Taraweeh prayers. As Growth Hormone is necessary for collagen formation, this may be an important factor as to why the skin of those who fast regularly during Ramadan and perform the Taraweeh prayers do not get wrinkled, even when they grow old.


Mental Health

It is a known fact that exercise improves mood, thought and behavior. Exercise improves the quality of life, induces greater sense of well-being and energy, reduces anxiety and depression, influences mood favorably and contributes to self-esteem and an aura of confidence; improves memory in the elderly especially with constant repetition of the Ayaat (verses) from the Glorious Quran and other Ayaat which exalt His Glory. This constant repetition of the Quranic Ayaat would help to screen the mind from the incoming thoughts. It has been found by a Harvard University researcher, Dr. Herbert Benson that repetition of a prayer, Ayaat of the Quran or remembrance (Dhikr) of Allah or muscular activity coupled with passive disregard of intensive thoughts causes a "relaxation response" that leads to the lowering of Blood Pressure and decreases in oxygen consumption and a reduction in heart and respiratory rates. All these are combined in the Taraweeh prayer which is an ideal condition for "relaxation response." It combines repeated muscular activity with repetition of Salat, chanting of words of glorification of Allah and of supplications. The Taraweeh prayer puts the mind in a relaxed state. This calm state of the mind may be partly due to the release of encephalins, beta-endorphins (endogenous morphines) and others into the blood circulation. Endorphins are any one of the neuropeptides composed of many amino acids, elaborated by the pituitary gland and acting on the central and peripheral nervous systems to reduce pain. Endorphins are categorized as alpha-endorphin, beta-endorphin, and gamma-endorphin which produce pharmacological effects similar to morphine. Beta-endorphin found in the brain and GI(gastro-intestinal) tract is the most potent of the endorphins and is a powerful analgesic(pain killer) in humans and animals. For example during childbirth many women release endorphins reducing a woman's sensation of pain. The release of endorphins is associated with an euphoria. During childbirth, women who give birth with little or no medication sometimes label this euphoria a "birth climax."


Conclusion

Islam is the only religion where physical movements of Salat and Taraweeh prayers are combined with spiritual exercise. When Salat and Taraweeh prayers are practiced throughout a person's life, recurring every few hours or so, trains a person to undertake the difficult task of meditation during physical manoeuvres of Salat and Taraweeh prayers, so that the Namazi(one who performs the Salat) benefits both from spiritual as well as physical exercise. Salat and Taraweeh prayers are unique in that tension builds up in the muscles during physical manoeuvres on the one hand, while tension is relieved in the mind due to the spiritual ingredient, on the other hand. The following benefits have been noted among those who perform the Taraweeh prayers: burning off calories and losing weight, maintaining muscle tone and body composition, joint flexibility (stiff joints are often the result of disuse, not arthritis), increasing metabolic rate, improving circulation, improving heart and lung function and aerobic capacity, decreasing heart disease risk profile, increasing your sense of self-control, reducing your level of stress, increasing your ability to concentrate, improving your appearance, reducing depression and resistance to depression, helping you sleep better and suppressing your appetite. Evidence is also accumulating that those who perform regular Salat along with voluntary prayers can conserve and actually retard the loss of bone mass in the elderly, thus staving off the ravages of osteoporosis that afflicts both men and women. It is also possible to retard the aging process and confer some protection to health in later life. Those who have performed Salat (Fard and Wajib), Sunnah and Nafl and Taraweeh prayers throughout life get protection and a positive effect in terms of health and longevity. They reverse the life-shortening effects of cigarette smoking and excess body weight. Even people with high blood pressure (a primary heart disease risk) reduced their death rate by one-half and their risk of dying from any of the major diseases is reduced. They also counter genetic tendencies toward an early death.

Hence Salat (Fard, Wajib), Sunnah, Nafl and Taraweeh prayers are necessary for Muslims to preserve life and their desirable qualities into old age.

Copyright © 2001 irfiweb.org All Rights Reserved.

Анимация на ProductiveRamadan

понеделник, 25 юли 2011 г.

Как да си поставим реални цели през Рамадан – И да ги постигнем!

Колко често се е случвало да сте тръгнали нанякъде, но да не знаете как да намерите мястото, което ви трябва, по кой път да поемете или точно в коя посока да вървите? Надявам се не много често.

Тогава защо да се отнасяме към Рамадан по такъв безотговорен начин? Знаем, че трябва да подобрим себе си през този месец, но докато нямаме правилното отношение, което да гарантира, че ще постигнем целите си  края на месеца, ние ще оставим предоставените ни безценни възможности да се изплъзнат.

Този свещен месец е много специално време, в което наградите за задължителните и доброволните дела се умножават многократно като милост от Аллах субханаху уа та'ала, така че трябва да се стремим да извършваме повече и от двете. Все пак това е само месец, в който би трябвало малко по-внимателно да управляваме времето си. Много от нас се чувстват способни да приемат предизвикателства и да достигат цели, но се предават още в средата на месеца или по-рано. 
Ако вземем следните мерки, те могат ин ша Аллах да ни помогнат да постигнем цели както през Рамадан, така и през следващите месеци:

1. Преди Рамадан си направете списък на нещата, които искате да изпълните. Това трябва да се направи кат освободно писмено упражнение, което означава, че вие не сте длъжни да се безпокоите дали онова, което пишете има смисъл или не, или дали изобщо е изпълнимо. Просто пренесете мислите си върху хартия. След това минете по списъка и си създайте приоритети, редактирайте някои неща, други премахнете. Първото минаване по списъка е да зачеркнете идеи и цели, които нямат връзка или са нецелесъобразни. Например да се опитвате за наизустите целия Коран, ако сте научили само няколко сури, заети сте с училище или с работа през месеца - тогава горната цел не би била реалистична!
Подредете останалите пунктове в ред на значимост за вас и опитайте да определите колко време ще ви отнеме да постигнете всяко. Разбира се, някои цели, като например въздържането от сквернословие или по-скоро премахването на лошия език, може би не са свързани с определено време, но други, като например рецитиране на целия Коран по време на месеца, може да се изпълни.

j
2. Сега вземете списъка с тези постижими цели и започнете да правите план, посредством изготвяне на дневни програми. Ако вашата програма за седмицата се различава от плана ви за почивните дни (уикенда), може да направите две програми. В същност, може да направите отделна програма за всеки ден от седмицата. Начина, по който можете да изградите тази дневна програма, има различни възможности - например ако вашата цел е да прочетете целия Коран през месец Рамадан, опитайте да четете по определен брой стихове в определено време на деня. Вместо да напишете "Четене на част от Корана следобед", напишете "Да чета 10 аят след салат ал-Зухр". 
Добавяйки малко конкретност, ще ви помогне да стоите по пътя на целите си и ще ви помогне да стигнете до края. Скоро може и да пропуснете някоя точка от графика си, заради възникнали неочаквани задачи, затова и трябва да можете да редактирате дневната си програма и да си дадете друго време, за да изпълните задачата през деня. Помнете, че Аллах обича постоянството в делата ви, дори те да са малки!
jk
3. Възможно е вашия план да не проработи за вас, но това не е извинение да се предадете напълно, не изоставяйте плана си, просто го редактирайте. Изполувайки предходния пример, ако кланяте Зухр по време на обедната си почивка на работа и не можете да успеете да прочетете 10 аят от Корана след молитвата, може да съкратите в програмата си на 5 аят и после - още 5 аят по друго време. С други думи - трябва да сте сигурни, че можете да се върнете и да ревизирате дневния си план, така че той да бъде най-добър ЗА ВАС!
Вместо да намалявате броя на целите си, просто ги пренаредете и преразгледайте времето през деня си по-внимателно. 
Поставете листи с дневната си програма навсякъде - на хладилника, на бюрото, в колата си, на кухненската маса, компютъра и пр. Принуждавайки се да го виждате и четете постоянно, ще ви помогне и да го спазвате по-точно. 
hj
4. Най-простия начин да сте уверени, че сте в крак с вашите цели, е да направите така, че да не бъдат трудно постижими! 
Ако искате да се събудите за Тахажуд, дръжте килимчето си за молитва близо до леглото си, също и дрехите за молитва, кафеварката, като най-важно е да си легнете рано вечерта. Няма да можете да се събудите, ако до късно сте работили на компютъра, затова и преконфигурирайте работния си ден, за да е подходящ за постигане на целите ви. 
От друга страна ако се опитвате да не направите нещо, направете го такова, че да е трудно за вас. За да се отдалечите от злословието просто се отделете от компаниите, в които се клюкари или имат лоши привички.  
За да се въздържите от гледане на телевизия и слушане на музика, изтрийте всички песни от вашия iPod и ги заместете с лекции, слушайте Коран. Разбира се, всичко това отнема много повече време, отколкото самите предпазни мерки за отстраняване от тези действия - всичко трябва да бъде придружено от много дуа, изкрено намерение, търпение, борба с нефса и твърда работа. Но предприемането на определени стъпки ще ви улесни да бъдете по-покорни и последователни.
hj
5. Подкрепа е нужна и за тези от нас, които се нуждаят от малко повече натиск, особено в средата на Рамадан, когато повечето морален хъс се е изпарил. За да се предпазите от злословене или лоши думи, използувайте класическия трик на буркана. Дръжте до себе си буркан или кутия, може и повече на брой - в дома си, в работата си и пр. И когато нарушите правилото си и използувате лоши думи или злословите, поставете голяма сума пари в съда! В края на месеца можете да дадете тези пари за милостиня по ваш избор, но не си позволявайте мисълта, че ще ги дадете за благотворителност да бъде извинение да запълните буркана! Целта на това е да имате визуална представа за това колко е голям проблема ви.
hg
6. Последната стъпка е нещо, което може да има голямо въздействие, без да му отдаваме голямо внимание. И това е самооценката. Всяка нощ отделете само по няколко минути и напишете или просто помислете дали сте на пътя или не и как да подобрите положението си. Това ще ви покаже върху какво трябва да поработите повече на следващия ден и можете да се контролирате, ако сте бавни или неефективни. 
Разбира се, винаги ще има дни, в които да не сте така енергични, както бихте желали, не толкова продуктивни, колкото би трябвало. Но чрез самооценката можете да се предпазите отхлабването да не се превърне в тенденция и да запази вашия Рамадан от разочарования. 


За автора
Asma Malek е студентка, която дава собствено предложение, за да могат повече хора да управляват по-добре времето си и да пазят своя иман висок. 

неделя, 24 юли 2011 г.

bTV - Историята на четири жени със забрадки

Четири жени, скрити зад забрадки, разказват какъв е животът им в България. Сафа Хедим, Амне Азан, Ейсун Хауе и Рахаф Мохамед са от Палестина, но живеят в страната ни от много години. Сафа и Рахаф дори са родени в България.
И четирите обаче са избрали да покрият косите си според каноните на своята религия със забрадката, която наричат "хиджаб". Отгледани са в семейства, в които повечето жени са забрадени. Убедени са, че хиджабът е личен избор и никой не ги кара да го носят насила. Сафа дори признава, че ако в България се въведе забрана за забрадките, подобно на Франция и Белгия, тя би напуснала страната.

Фрази и бида’т при Суфиите

   

В частта ви за „Нововъведения” вие казвате, че е бид’а едно нещо да се казва по 100 пъти, очаквайки награда. След като прочетох Суфи-книгата на  Хаким Моинуддин Чишти, наречена „Суфи изцеление" разбрах, че оправдават казването на формули и че тези неща са вдъхновени от Аллах посредством сънища и др. На определени мюсюлмани, които са много близки до Аллах. Може ли това да стане част от Шари’а? Как можем да сме сигурни, че е вярно? Приемливо ли е всичко това в Исляма?
Слава на Аллах.


1. Аллах описва Своите приближени (аулия) като хора, притежаващи две характеристики:  Иман (вяра) и Такуа (благочестие, богобоязливост). Аллах казва (превод на значението):
Да, за приближените на Аллах (аулийа, т.е. тези, които вярват в Аллах Единствения и се страхуват от най-много Него и Го обичат най-много) не ще има страх и не ще скърбят.
Които вярват (в Аллах Единсвения) и са богобоязливи “ [Юнус, 10:62-63]


2. Истинските аулия на Аллах няма никога да извършат нещо срещу онова, което Пророкът с.а.с. е донесъл. Пророкът с.а.с. ни е предупредил за нововъведенията в религията, защото Аллах е усъвършенствал Своята религия и е изпълнил Своята милост към рабите Си. Аллах казва (превод на значението):


Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия.” [al-Maa’idah 5:3].


Пророкът с.а.с. е казал: „Ако някой въведе в това наше дело (т.е. в Исляма) нещо ново, което не е част4 от него, ще бъде отхвърлено5.

3. Следователно може да се направи ясно разграничение между уали (близък другар) на Аллах и уали на Шейтан, като се разглежда характера на човека, неговото поведение и религиозната му ангажираностмоли ли се редовно с джама’ат в джамията например? Дали не върви срещу Исляма прибавяйки или отнемайки нещо? И други


4. На мюсюлманина е забранено да обновява който и да било Зикр, да го рецитира по някаква схема или да казва на другите да го правят, като например awraad/wird, ma’thooraat или дуи. Азкар, които са предадени в сахих Сунната,  са съвсем достатъчни, в противен случай човека е иноватор или такъв, който призовава към бида.  Пророкът с.а.с. е казал: „Ако някой въведе в това наше дело (т.е. в Исляма) нещо ново, което не е част4 от него, ще бъде отхвърлено5. (Предаден от ал-Бухари, 2550; Муслим, 1718). Според предание от Муслим: Който извърши нещо, което не е според това наше дело (т.е. Ислям), ще бъде отхвърлено.”


Ибн Раджаб ал-Ханбали (Аллах да се смили над него) е казал:
Хадиса представя много важен принцип в Исляма. Това е като скала за измерване на външните влияния и дела, точно както хадисът: „Делата са според намеренията” е скала за измерване на истинските намерения за делата. Просто ако едно нещо не е извършено заради Аллах, няма да донесе награда на извършилия го, така всяко дело, което не е според пътя на Аллах и Неговия пратеник, ще бъде отхвърлено и върнато при извършилия го. Всеки, който въвежда нови неща в религията и прави неща, за които нито Аллах, нито Неговия Пратеник с.а.с. са дали позволение, не е част от нашата религия.” (Jaami’ al-‘Uloom wa’l-Hukam, 1/180).


Ал-Науауи (Аллах да се смили над него) е казал:
Хадисът е един от основните принципи в Исляма и един от най-конкретните и всеобхватни думи на Пророка с.а.с. Той ясно посочва, че нововъведенията и новите неща ще бъдат отхвърлени. Второто предание добавя идеята, че някои от онези, които следват нововъведенията, може да стане инатлив и когато им представят първия хадис като доказателство срещу нововъведенията: Който въведе нещо ново…” те могат да кажат, “Аз не въвеждам нищо ново”. Но ако се каже второто предание, я което се казва: Който извърши нещо...” Това ясно показва, че всяко ново дело ще бъде отхвърлено, независимо  дали извършващия сам го е въвел или следва някогоТози хадис трябва да се научи и да се опознае чрез сърцето и да се използува да се победи злото, да се разпространява като доказателство, което всички хора да използуват.” (Sharh Muslim, 12/16).


5. Шейх ал-Ислам [Ибн Тайимийа] (Аллах да се смили над него) е казал:
Няма съмнение, че азкар и дуа са сред най-добрите начини на служене, а служенето не е мястото за лични мнения – там трябва да следваме онова, което Пророкът с.а.с. ни е казал и ние научил, а не нашите собствени желания или нововъведения. Дуата и азкар на Пророка с.а.с.са най-доброто, което имаме. Този, който следва този път, ще бъде в безопасност, а ползите и положителните резултати, които ще спечели, са наизброими. Всяка друга дуа и азкар могат да са харам или най-малкото макрух; могат да доведат до ширк, независимо дали го осъзнават извършващите – подробното обяснение на това изисква повече време.


Никой няма правото да учи хората на разни дуа или азкар различни от споменатите в Сунната, или да ги прави нормална част от служенето, която да очаква, че хората ще извършват така, както правят петте си дневни молитви – това е нововъведение в религията, което Аллах не е позволил...Колкото за възприемането на свързано резитиране на зикр, това не е предписано в Шари’а, това е едно от непозволените неща. Дуата и азкар, предписани от Шари’а са най-доброто, което може да се намери и никой не трябва да ги пренебрегва заради някакви новоизнамерени азкар, освен този, който е заблуден, незнаещ или престъпващият”. (Majmoo’ al-Fataawa, 22/510-511).


А Аллах знае най-добре.
Islam Q&A -  6745
Шейх Мухаммад Салих ал-Мунаджид

Кой е бил Имам Газали?

   

Ще ме осветлите ли по въпроса за ал-Газали – кой е бил той? -> Отговора на въпроса е от знаещия именит учен, наш съвременник, Шейх Мухаммад Салих ал-Мунаджжид, публикуван в неговия сайт, банка за фатуи IslamQA


Слава на Аллах!

Ал-Газали е Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Тууси, познат като ал-Газали, роден в Туус през 450 хиджри. Баща му обработвал вълна и я продавал в магазина си в Туус.  

Живота на ал-Газали е преминал през много етапи и по тази причина трябва по-дълга дискусия:


- Той се отдал на философията, после я изоставил и захвърлил. 


- След това се отдал на това, което се нарича ‘илм ал-калаам (Ислямска философия) и придобил много ясни схващания за основните й принципи, а после отхвърлил това, което е станало ясно за него като фалшиво и пълно с противоречия. 


- Съсредоточил върху ‘илм ал-калаам по времето, когато отричал философията и по време, когато му е дадена титлата Худжжат ал-Ислам. После отхвърлил ‘илм ал-калаам и тръгнал в друга посока


- Последвал пътя на Баатинийа (езотеризъм), изучил науката, но след това я отхвърлил и показал фалшивостта на науката на Баатинийа, показвайки начините, по които те променят текстовете и правилата. След това поел по пътя на Суфизма.

И това били четирите етапа, през които преминал ал-Газали.


Шейх Абу ‘Умар ибн ал-Салаах (Аллах да се смили над него), го описва много добре с думите: 
„Много е казано за Абу Хамид и много неща са предадени за него. Колкото до тези книги – има предвид книги на ал-Газали, противоречащи на истинатане трябва да им се отдава внимание. Колкото до човека, ние трябва да запазим мълчание за него и да оставим случая му на Аллах.” 
Виж Abu Hamid al-Ghazzaaali wa’l-Tasawwuf от ‘Aбд ал-Рахмаан Димашкийа.

Няма честен и здравомислещ човек, който да отрече рядкото ниво на интелигентност, находчивост и талант, които притежавал Абу Хамид ал-Газали


За него ал-Захаби е казал: „Ал-Газали, имам и шейх, велик учен, Худжжат ал-Ислам, чудо на времето си, Зайн ал-Дийм Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Tууси ал-Шафа’и ал-Газали, автор на много книги... Учил фъкх в родния си град, после заминал в Нишарпур, заедно с група ученици. Останал с Имам ал-Харамайн и добил за кратко време дълбоки познания по фъкх. Достигнал много добро ниво на познание във ‘илм ал-калаам и разискванията, докато не станал и най-добрия сред дебатиращите…” (Siyar A’laam al-Nubala’, част 9, стр. 323) 

И въпреки, че Абу Хамид ал-Газали имал много високо ниво на знание във фъкх, суфизъм, ‘илм ал-калаам, усул ал-фъкх и др., като самия той бил аскет и предан поклоник с добри намерения и обширни познания в Ислямски науки, все още имал наклонности към философията. Неговата философия била под формата на Суфизъм и проявявала чисто ислямски идеи. И оттук дори и много близкия му приятел Абу Бакр ибн ал-‘Араби отхвърля идеите му: 
"Нашия  шейх Абу Хамид затъна дълбоко във философията и ще му е много трудно да излезе оттам. Има предадени негови мнения, които звучат по начина на Баатини и това може да се докаже, като се видят книгите на  ал-Газали." 
Виж Majmoo’ al-Fataawa, част 4, стр. 66. 

Въпреки че ал-Газали бил много напред в нивото на знание, което притежава, имал много малко познание по хадиси и науката за тях – дори не правел разлика между силни и слаби хадиси. 
Шейх ал-Ислам Ибн Тайимийа (Аллах да се смили над него), е казал: 
„Ако предположим, че някой предава нещо за гледната точка на салаф, но разказа му е много далеч от истината за същността им, като има и много малко познания за гледната им точка, както Абу’л-Ма’али, Абу Хамид ал-Газали, Ибн ал-Хатиб и пр, които нямат достатъчно знание, за да класифицират хадиси, като добрите учени хадисолози, дори не говоря като видни учени в областта. Така че никой от тези хора няма знание за ал-Бухари и Муслим за техните хадиси, освен това, което са чули, подобно на обикновените мюсюлмани,  които не могат да различат сахих и мутауатир хадиси, както и измислени и фалшиви хадиси. Книгите им са свидетелство, защото съдържат някои странни неща, а повечето от тези учени на ‘илм ал-калаам и Суфизма, са се отдалечили от пътя, който салаф позволяват... Известни са много подобни истории. Този Абу Хамид ал-Газали, независимо от брилянтността, отдадеността пред Аллах, знанието за калаам и философията, аскетизма и духовните практики, суфизма му, е изпаднал в състояние на объркване и смут, прибягнал е до тези, които твърдят, че могат да стигат до същността на нещата чрез сънища и духовни техники
Majmoo’ al-Fataawa, част 4, стр. 71 

Също така е казал: И оттук, въпреки че Абу Хамид отрича философите и ги класифицира като кяфири, отдава дълбока почит на Пророчеството [като противоположност на философиятаи пр., независимо от това, което е казал, че е добро и лошо, въпреки голямата полза в част от съчиненията му, някои негови писания съдържат философски материали и въпроси, в които той следва опорочени философски принципи, целящи да опровергаят Пророчеството и здравия разум. Оттам и групата учени от Хорасан, Ирак и Магреб го критикуват, като например неговия приятел Абу Исхак ал-Маргинаани, Абу’л-Уафа’ ибн ‘Акил, ал-Кушайри, ал-Тартуши, Ибн Рушд, ал-Маазири и група от по-ранните учени. Споменато е дори от Шейх Абу ‘Амр ибн ал-Салаах в книгата Tabaqaat Ashaab al-Shaafa’i, подкрепена от Шейх Абу Закарийа ал-Науауи, който казва
„Частта за обяснение на някои важни неща, които Имам ал-Газали отрича в книгата си, но не са приемливи за учените от неговия мезхеб, както и други (учени), например негово странно становище, изречено в Muqaddimat al-Mantiq в началото на ал-Мустасфа: „Това е въведение към цялото знание и който не го научи, знанието му няма да бъде истинско.” 

Шейх Абу ‘Амр е казал: „Чух Шейх ал-‘Имаад ибн Юнус да предава от Юсуф ал-Димашки, учителя на ал-Низамиййа в Багдад, един от най-известните декани на училището, че обикновено казвал „Абу Бакр и ‘Умар и еди-кой си и еди-кой си”, т.е. имал предвид, че тези известни водачи имали голяма вяра и сигурност, незвисимо, че не са знаели за тази Мукаддима и нейните идеи”. (al-‘Aqeedah al-Isfahaaniyyah, част 1, стр. 169). 

Ал-Захаби предава в книгата си Siyar A’laam al-Nubala, че Мухаммад ибн ал-Уалид ал-Тартуши, е споменал в писмото си до Ибн Музафар: „Колкото до споменатото от вас за Абу Хамид, аз го видях и говорих с него и мисля, че е човек с огромни познания, интелигентен и талантлив, учил през целия си живот, отдал почти цялото си време на учението. Но се е отделил от пътя на учените и влязъл в тълпата от служещи, изоставил знанието и неговите хората, станал Суфи и с вдъхновение тръгнал по пътя на суфизма, следвайки желанията на сърцето си и нашепванията на шейтана. После смесил това с гледните точки на философите и символиката на ал-Халладж и започнал да критикува фукаха и учените на илм ал-калаам. Като цяло излязъл от религията. Когато писал ал-Ихийа’ (т.е. Ихийа’ ‘Улум ал-Дийн), започнал да говори за вдъхновението и символичните думи на Суфиите, въпреки че не бил достатъчно компетентен и нямал дълбоко знание по материятa. Затова и не успял, а книгата му е изпълнена с измислени предания.

Аз (ал-Захаби) казвам: 
Колкото до ал-Ихийа, тя съдържа много измислени ахадиси, както и много добри. Бих искал да не съдържа етикети, ритуали и аскетизъм, които са в съответствие с пътя на философите и заблудените Суфии. Молим Аллах за полезно знание. Знаете ли какво е полезно знание? Това е, с което Аллах е низпослал Корана, обяснено от Пророка (салАллаху алайхи уа саллам) с думи и дела, вид знание, незабранено за придобиване. Пророкът (салАллаху алайхи уа саллам) е казал: “Който се отвърне от моята Сунна, не принадлежи към нас.” Така че, братко мой, ти трябва да размишляваш върху думите на Аллах и да изучаваш ал-Сахихан, Сунан ал-Ниса’и, Рийад ал-Науауи и ал-Азкар на ал-Науауи, така ще постигнеш целта си и ще преуспееш

Пазете се от мненията на философите, от различните духовни упражнения, глада на монасите, от безсмислените думи на прекаралите дълго време в техните манастири. Всичко с добро качество може да бъде намерено, ако следвате чистия път на ханифите. И търсете помощ от Аллах. О Аллах, напътвай ни по Правия път!

Ал-Маазири възхвалява Абу Хамид по отношение на фъкх и казва, че той имал по-големи познания по фъкх, отколкото за усул ал-фъкх (основи на правото). Що се отнася до ‘илм ал-калаам, който е усул ал-дийн, писал е книги в тази област, но не е имал дълбоки познания. Разбрах, че му липсва опит в тази област, защото е изучавал разни области от философията преди да  учи усул ал-фикх, по този начин философията го потиква да критикува идеи и да атакува факти, защото философията върви напред успоредно с мисълта на човек, без никакви шари’ насоки.

Аз бях казал, че Абу Хаййан е написал огромна книга за тези Суфистки идеи и ал-Ихийа съдържа много необосновани идеи...после той е казал: В ал-Ихийа има идеи, които нямат база, като например да започваме да си режем ноктите от показалеца, защото е най-старши от пръстите – това е пръста, използуван при тасбих; после преминаваме към средния пръст, защото е отдясно на показалеца и завършваме с палеца на дясната ръка. Дава и хадис, свързан с това.

Аз (ал-Захаби) казвам: 
Това е измислен хадис. Абу’л-Фарадж ал-Джаузи е казал: Абу Хамид написал ал-Ихийа и я запълнил с измислени хадиси, за които той не знае, че са измислени. Говори за вдъхновение и се отклонява от рамките на фъкх. Казва, че звездите, луната и слънцето, които Ибрахим видял, са граници светлина, които пазят човека от Аллах, а не добре познати неща. Това приличат на думите на Баатиниййа.
(Siyar A’laam al-Nubala’, част 19, стр. 340). 

В края на живота си ал-Газали, Аллах да се смили над него, се завръща към вярата на Ахл ал-Сунна уа’л-Джама’а. Фокусира се върху Корана и Сунната, отхвърля ‘илм ал-калаам и свързаните с него неща. Съветва уммата да се завърне към Книгата на Аллах и към Сунната на Неговия Пратеник (салАллаху алайхи уа саллам), да живее в съответствие с тях, какъвто е бил пътя на ас-Сахаба, Аллах да се смили над всички тях и онези, които следват техния път до Съдния ден. Шейх ал-Ислям, Аллах да се смили над него, е казал: Тогава той се връща към пътя на учените по хадис и пише Илжаам ал-‘Аууаам’ан Илм ал-Калаам (Iljaam al-‘Awwaam ‘an ‘Ilm al-Kalaam).
(Majmoo Fataawa, част 4, стр. 72) 

Само поглеd върху Iljaam al-‘Awwaam ‘an ‘ilm al-kalaam ще потвърди голямата промява в много неща:

1В тази книга той поддържа вярата на салаф и набляга върху това, че пътя на салаф е истинния и който върви срещу тях, е или човек, който следва нововъведения или сам е новатор (в религията).

2Категорично отхвърля та’уиил (интерпретации на атрибутите на Аллах по начин, който променя тяхното основно значение).

3Твърдо осъжда учените на ‘илм ал-калаам и описва всички техни принципи и стандарти като „укорително нововъведения”, навредили на много хора, предизвикали неприятности на мюсюлманите. Той казва: „Вредата, причинена на много хора е нещо, което съм видял, чул и изпитал. Злината, която е резултат ‘илм ал-калаам е налице, защото това учение, въпреки забраната от ас-Сахаба, е широко разпространено.  Също виждаме ясно, че Пратеника на Аллах (салАллаху алайхи уа саллам) и ас-Сахаба не са следвали пътя на учените от ‘илм ал-калаам, когато представяли някакви анализи или аргументи. Това е било така не защото не са могли, а защото ako  е имало нещо добро, те са го извършвали по този начин, щели са да проучат въпроса, дори и да е бил труден...”

Също така е казал: „Ас-Сахаба, Аллах да е доволен от всички тях, е трябвало да доказват пророчеството на Мухаммад (салАллаху алайхи уа саллам) на Юдеи и Християни, но не са добавили нищо към Корана, не са прибягнали към някакви спорове или философски принципи. Това е било така, защото са знаели, че могат да предизвикат нещастие и обърквания. Който не е убеден в доказателствата на Корана, няма да се убеди от нищо друго, защото няма доказателство след доказаното от Аллах.”
 Вижте Abu Hamid al-Ghazzaaali wa’l-Tasawwuf.

Това са няколко коментара на надеждни учени, направени за ал-Газали, Аллах да се смили над него. Може би това е достатъчно за тези, които искат да бъдат напътени.

А Аллах е Онзи, който ни води по Правия път.  

Islam Q&A - 13473

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid


linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации