събота, 22 май 2010 г.

ИМАМ АН-НИСАИ’

Пълното име на имам ан-Нисаи’, е Ахмед бин Шуайб бин Али бин Синан бин Бахр бин Динар ан-Нисаи’, а кунията (прoзвището) му е Абу Абдуррахман. Роден e в селището Неса (Хорaсан) през 214 г. от хиджра (830 от р.Хр.)

Раните години от живота на имама и пътешествията му

Още в ранните години от животa си, имам ан-Нисаи’ започнал да изучава науката хадис. Когато станал на 15 годишна възраст учиl хадис при известния учен мухаддис (учени в науката хадис) Кутайба бин Сайд – един от учениците на Анас бин Малик.

Може да се каже, че векът, в който живял ан-Нисаи’, е златния век на науката хадис. По това време известни мухаддиси пътували от страна в страна, за да събират и записват сунната на Пророка (с.а.с). Нисаи’ също тръгнал по този път. По време на пътешествията си имам Нисаи’ минал през Ирак, Шам, Хиджаз, Египет и Джaзира (Джизрa). Там той се срещнал с доста известни учени мухаддиси – някой от тях са Имам Абу Дауд, Сюлейман бин Аш`ас, Осман бин Аби Шайба, Исхак бин Рахауаих, Хишам бин Амр, Иса бин Хаммад, Хусейн бан Мансур Салами, Мухаммед бин Наср ал-Маруази, Аби бин Худжр, Мухаммед бин Джейлан, Абу Иазид Джермий и др. Аллах да е доволен от всички тях!

Учениците на Имам ан-Нисаи’

Имам ан-Нисаи’ имал стотици ученици, най-известните от тях са Ибн Хиббан ал-Бусти, Абу Бишр ад-Дулаби, Абу Али Нишабури, Али бин Абу Джафар ат-Тахауи, Абу Бакр Ахмад бин Исхак, Абул Касим Ат-Табараний, Касим бин Саабит ас-Саркаши, Абдуллах бин Хуиейна и др. Аллах да е доволен от всички тях!

Трудовете му

Китаб-ус Сунан ас-Сугра, наречен още ал-Муджтаба, е един от шесте известни сборника Кутуб-ус Ситта и е книгата, с която имам ан-Нисаи’ е станал известен сред учените в науката хадис. Учените приемат сборника Сунан ан-Нисаи’ ал-Муджтанаби за най-достоверния след сборниците на имам ал-Бухари и имам Муслим. Този сборник съдържа най-малко слаби хадиси сред сунените. Затова имам Абу Иаля ан-Нисабури казва: „Условията в избора на ар-риджал (предаващите хадис) при Нисаи’ са по-строги от тези на имам Муслим“.

Сборникът на имам ан-Нисаи’ се състои от 51 книги (глави), които са разделени в 2400 дяла. Броя на хадисите в сборника, са 4939 хадис. Както казахме по-горе учените приемат сборника Сунан ан-Нисаи’ ал-Муджтанаби за най-достоверния след сборниците на Бухари и Муслим. Въпреки това според известният учен шейх Насруддин ал-Албани в Сунан ан-Нисаи’ се намират 366 слаби (дайф) хадиси.

Освен този сборник имам ан-Нисаи’ е написал още:

Китаб-ус Сунан ал-Кубра (хадис),

Ал-Хасаис (ценностите федай на Али р.а и ахл-ил бейт),

Федайл Сахаба (ценностите на сподвижниците на Пророка с.а.с),

Ал-Манасик (справочна книжка за хадж и умра),

Ал-Кун`я (обяснения за прозвищата на предаващите хадис – рауи),

Ат-Табакат (знания за предаващите хадис от първите три века),

Тафсир-ул Коран-ил Керим (Тълкуване на Корана),

Ал-Джума (ценностите на петъчният ден),

Aмал-ул иеум уа-л Лейл (неща който трябва да върши вярващия сутрин и вечер – ал-азкар )

и др.


Смъртта на имам ан-Нисаи’

Историците са в разногласие за това къде и как е починал Имам ан-Нисаи’. Според една група от тях Имам ан-Нисаи’, една година преди смъртта му бил заточен от властите на умаядите в Шам (Дамаск). Там бил убит от фанатици хариджити. (Виж. Ибн Халикан биография № 29)

Друга група от историците (един от тях е имам ад-Даракутни) са на мнение, че имам ан-Нисаи’ се е разболял и поискал да го закарат до Мекка, където починал и бил погребан някъде между ас-Сафа и Маруа. (Виж. Аз-Захаби в Тазкират-ул Хуффаз том 2 стр. 698)

Трета група са на мнение, че ан-Нисаи’ починал в гр. Рамла (Палестина) и бил погребан там.

Това са мненията на историците, а Аллах знае най-добре.

Имам ан-Нисаи’ е починал през месец Шаабан 303 г.от хиджра (915 г.от р.Хр.)

Молим Аллах (с.т) да награди него и всички останали трудещи се по пътя на неговата религия, тези които ги следват и всички вярващи до Съдния ден!Амин!Книги, използвани при приготвяне на текста:

1) Ибн Халикан – биография № 29 (Кайро)

2) Тазкират-ул Хуффаз (Хафъз аз-Захаби том. 2 стр. 698) Кайро

3) Мабахис фии улум ал-Хадис (Омар Хашим) – Учебен предмет в ун.Ал-Азхар / 2004-2005 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации