неделя, 16 май 2010 г.

Публичното извършване на грях изключва ли ни от лоното на Исляма?Въпрос:
Превръща ли ни в неверници извършването открито на грях и разговорите за греховни занимания като слушане на музика, гледане на филми и т.н.? Отнася ли се това както за големи така и за малки грехове? Моля обърнете внимание на този въпрос, т.к. много новоприели братя и сестри се сблъскват с него.


Отговор:
Слава на Аллах.

Несъмнено откритото извършване на грехове и непослушанието е огромен грях, който води до превръщането на човек в неверник по време на извършването му, поради лекотата с която се загърбва забраната и дори гордостта от извършеното. Това се отнася както да малки така и да големи грехове.

Абу Хурейра е казал: „Чух Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари) да казва: „Греховете на всички от моята умма (последователи) ще бъдат опростени, освен на тези, които извършват грехове публично. Такъв грях е ако човек извърши нещо нощем и после на сутринта сподели греха си с друг, докато Аллах го е скрил.” (Ал-Бухари, 5721; Муслим, 2990)

Шейх Ибн Утаймиин (Аллах да е доволен от него) казва:

… Третият вид неморален и безскрупулен грешник е този, който говори за зина (забранен полов акт) с гордост (Аллах да ни пази), разказва как е пътувал до еди-къде си и как извършил множество грехове и бил с много жени, хвалейки се с това...

Шарх Рияд ал-Салихин, 1/116

Несъмнено има различни степени на непокорство, които зависят от душевното състояние на човек по време и след извършването на грях. Този, който скрива греха си не е като този, който го излага на показ. Този, който съжалява след това не е като този, който се хвали за това.

Ибн ал-Кайим (Аллах да се смили над него) казва:

В заключение, греховете варират според последствията от тях. Тези, които имат гаджета извършват по-малък грях от тези, които извършват неморални действия с когото и да е; този, който извършва грях скришно, извършва по-малко зло от този, който го извършва открито. Този, който си мълчи извършва по-малък грях от този, който разказва за греха си. Такъв човек е далеч от прошката на Аллах и както Пророкът на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари) казва: „Грехoвете на всички от моята умма (последователи) ще бъдат опростени освен на тези, които извършват грехове публично …”

Ихаатат ал-Лахфаан, 2/147

Основното правило е, че всеки мюсюлманин трябва да се покае след извършването на грях и да търси прошка. Той трябва да съжалява за това, което е направил и да реши твърдо да не повтаря грешката си, а не да се гордее с нея и да я споделя открито.

Ахмад (8792) и ал-Тирмиди (3334) предават, че Абу Хурейра (Аллах да е доволен от него) казал: Пророкът на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари) каза: „При извършване на грях в сърцето на вярващия се появява черно петно. Ако той се разкае и потърси прошка, сърцето му бива изчистено, но ако извърши още грехове, петното се увеличава и покрива цялото му сърце. Това е раан (ръжда, която покрива сърцето при извършване на грях), за който Аллах говори в Корана:

“ Ала не! Сърцата им с ръжда покрива онова, което са придобили.”

[ал-Мутафифиин 83:14]

Класиран за хасан от ал-Албани в Сахих ал-Тирмиди, 2654

Остана едно нещо, споменато във въпроса, което е извършване на грях открито от новоприелите Исляма. Тези хора все още не са наясно със законите на Исляма и затова са извинени, понеже не знаят законите на шариа’, но те трябва да бъдат научени. Така че се стремете да ги учите и им покажете този отговор.

Дано Аллах да ни помага да правим това, което Той обича и което Го радва.

А Аллах знае най-добре.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации