събота, 15 май 2010 г.

Абу Бакр Ас-Сидик

Абу Бакр Ас-Сидик е един от най-забележителните сподвижници и привърженик на Пророка Мухаммед с.а.с. Той е първия мъж, повярвал безрезервно в Пророка с.а.с и един от десетте, на които е обещан Рая и първият от умаата, който влиза в Рая.


Единствен сред сподвижниците Абу Бакр води общността в молитва по време на целия живот на Пророка с.а.с, който го нарича „най-честен“ (ас-Сидик) и „освободен от огъня от Аллах“ – 'Атик мин нар Аллах.


Когато членове на племето Курайш пресреща Пророка с.а.с след нощното му пътешествие (ал-мираадж), те питат Абу Бакр: „Вярваш ли на думите му, че е снощи е бил в осветената къща и се е върнал преди утрото?” На което той отговаря: „Щом така казва - да, вярвам му, дори вярвам много повече от това. Вярвам на небесните знамения, които той предава, и в утринта и по време на вечерно пътуване“. Затова той бива наречен Ас Сидик –много честен, този, който никога не лъже.


Умар Ибн Ал-Хатаб, друг от сподвижниците на Пророка с.а.с казва: „Вярата на Абу Бакр превъзхожда вярата на цялата умма“. Това се потвърждава и от следния хадис:


Пророкът (Аллах да го благослови и с мир да го дари) попитал: „Присъни ли се нещо на някой от вас?“ Един от мъжете му отговори: „О, пратенико на Аллах, видях насън везна, която се спусна от небесата. Ти беше претеглен на нея срещу Абу Бакр и натежа повече. После Абу Бакр натежа повече от Умар. После Умар натежа повече от Усман, после везната се издигна към небесата.“ Това не се понрави на Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари) и той каза: “Приемничество на пророчеството! Аллах ще възцари, когото Той пожелае.”


Умар казва също: „Най-добрия от общността след Пророка с.а.с е Абу Бакр.“ Али посочва него и Умар като двата ислямски шейха на общността и казва: „Най-добрите от общността сред Пророка с.а.с, са Абу Бакр и Умар“, „Най-смелият сред хората е Абу Бакр“ и „Най-голяма награда сред хората за копията на Корана ще получи Абу Бакр, защото той беше първия, който събра Корана между две корици. Той беше и първият, който го нарече Мус’хаф.“


Пророка с.а.с потвърждава високия статут на Абу Бакр в много от изказванията си, между които и следното:

„Аллах предостави на слугите си избор между този свят и това което е при Него, и този слуга предпочете това което е при Аллах.“ Абу Бакр плака горчиво и ние се зачудихме защо, след като Пророка с.а.с разказа за слуга, на който е даден избор. Самият Пророк беше този слуга според това което ни каза по-късно Абу Бакар. Пророкът продължи: „Абу Бакр е сред тези. които са ми най-предани. Ако трябва да всема със себе си близък приятел – друг освен моя Господ, аз ще взема Абу Бакр, но това, което ни свързва, е братството и любовта от исляма. Нека да няма затворена врата (в джамията на Пророка с.а.с за Абу Бакр.“


Аллах възхвалява Абу Бакр повече от останалите сподвижници на Пророка с.а.с: „Тези които се бориха преди победата…“


Източници:

Ал-Науауи, Тахдхиб ал-Асма’ уа ал-Лугхат 2:181-182

Абу Ну`ам, Хиля ал-Аулия’ 1:62-72

ал-Дхахаби, Сияр А`лам ал-Нубала’ 1-2:467-508.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации