събота, 15 май 2010 г.

Милостта на Аллах към Неговите раби

Въпрос: Колко голяма е милостта на Аллах – чух, че е по-милостив от 70 майки – вярно ли е?


Отговор: Слава на Аллах!

Аллах е Най-Милостивия, Най-Състрадателния и е Най-Милостивия от милостивите. Неговата милост обгръща всичко. Аллах казва (превод на значението):

„...Моето милосърдие обхваща всяко нещо “

Сура ал-Араф (Стената), 7: 156

В Сахих Муслим е приведен хадис от Абу Хурайра, че Пророка с.а.с. е казал: „Аллах има сто части милост, от които Той е дал една на джиновете, хората, животните и насекомите, чрез която те да бъдат състрадателни и милостиви към другите, а дивите животни да се грижат за рожбите си. А Аллах е взел 99 части Милост за Себе си, с които да бъде Милостив към рабите Си в Съдния ден“. (Муслим, ал-Тауба, 6908).

Предава се, че Умар ибн ал-Хатаб е казал: „Затворници бяха заведени при Пратеника на Аллах с.а.с. и сред тях имаше жена, която търсеше детето си. Когато го намери, тя го грабна и го притисна към гърдите си. Тогава Пророка с.а.с. се обърна към нас и каза: „Мислте ли, че тази жена ще хвърли детето си в огъня?“ Казахме: „Не, кълнем се в Аллах, тя не е способна на това“. Пратеника на Аллах с.а.с. каза: „Аллах е по-милостив към рабите Си, отколкото майката към детето си“ (съгласуван хадис. Ал-Бухари, 5653; Муслим, 6912).

Аспект на милостта на Аллах към рабите Му, е изпращането на Пратеника и низпославането на Книгите и законите, за да могат да организират живота си според мъдростта, акто се отдалечат от болката и трудностите. Аллах е казал (превод на значението):

И те изпратихме [о, Мухаммад] наистина като милост за световете.

Сура ал-Анбиа (Пророците),21:107

Милост от Аллах е, че Той ще пусне вярващите Си раби в Рая в Деня на възкресението. Никой няма да влезе в Рая заради делата си, както Пророка с.а.с е казал: „Делата на човек няма да го вкарат в Рая“. Те попитали: „Дори и твоите ли, Пратенико на Аллах?“ Отговорил: „Дори и моите, ако Аллах не ме обсипе с Милостта Си. Така че стремете се към съвършенството. И никой да не желае смъртта. Ако върши добрини, може да извърши повече, а ако върши грехове може да се покае“. (Ал-Бухари, 5349; Муслим, 7042).

Вярващия трябва да се надява на милостта на Аллах и да се страхува от наказанието Му, както Аллах е казал (превод на значението):

Извести Моите раби [о, Мухаммад], че Аз съм Опрощаващия, Милосърдния!

И че Моето мъчение е болезненото мъчение.


Сура ал-Хиджр, 15:49-50

Що се отнася до това, което питахте дали Аллах ни обича повече, отколкото 70 майки, Аллах знае най-добре това. Достатъчно ни е да знаем, че милостта на Аллах обгръща всяко нещо.

О, Аллах, бъди милостив към нас, о, Най-Милостивия от милостивите!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации