събота, 22 май 2010 г.

Въпрос № 26247: Какво е ал-хул'?

Islam Questions & Answers

Въпрос № 26247: Какво е ал-хул'?

Въпрос: Какво е ал-хула и каква е правилната процедура? Ако съпругът не иска да се разведе с жена си, може ли все пак развода да се случи?

Отовор: Слава на Аллах!

Хула' означава разделяне със съпругата и връщане на плащането, като съпругът го взема и пуска съпругата си да си тръгне, като това заплaщане може да бъде махр, който той й е дал или повече или по-малко от това.

Основния принцип, който засяга това, е знамението, в което Аллах е казал (превод на значението):

Разводът е два пъти [после] или задръжте [жените] с добро, или пуснете с благо. И не ви е позволено да взимате нищо от онова, което сте им дали, освен ако двамата се опасяват да не престъпят границите на Аллах. Ако се опасявате, че двамата не ще спазят границите на Аллах, не е прегрешение за тях, ако жената даде откуп. Това са границите на Аллах, не ги нарушавайте! А които нарушават границите на Аллах те са угнетителите.

[Ал-Бакара, 2:229]

Доказателство от Сунната, е случая с жената на Табит ибн Кайс ибн Шаммас р.а., която отишла при Пророка с.а.с. и казала: "О, Пратенико на Аллах, не намирам никакви несъвършенства в характера или религиозността на Табит ибн Кайс, но не искам да извърша никакъв куфр след като станах мюсюлманка". Пророка с.а.с. й казал: "Ще му върнеш ли градината?" Защото той й бил дал градина за махр. Тя казала: "Да". Тогава Пророка с.а.с. казал на Табит: "Вземи си обратно градината и се разведи с него". (ал-Бухари, 5273)

От този случай учените излизат със заключението, че ако жената не може да остане със съпруга си, тогава съдия трябва да го пита за развод с нея чрез хула'; като трябва да го посъветва да се съгласи.

Що се отнася до начина, по който се прави - съпругът трябва да вземе това, което е било неговата плата или с тази, с която се е съгласил, след което трябва да каже на жена си фарактуки (разделям се с теб) или хаала'туки (пускам те да си отидеш) или подобни думи.

Талаак (развод) е право на мъжа и не влиза в сила без да е направен от него, защото Пророка с.а.с. е казал: "Талаак е право на онзи, който е хванал краката (т.е.консумирал брака)", т.е. на съпруга. (Ибн Маджа, 2081; класифициран като сахих от ал-Албани в Ируа ал-Галил, 2041).

Оттук учените са излезли със заключението, че който потиква съпругата си към развод чрез талаак несправедливо и се развежда с нея под натиск, развода не е валиден. Виж ал-Мугни, 10/352.

Що се отнася до мнението ви, че жените във вашата страна могат да се развеждат със съпрузите си по законите на страната, ако това е по причина, поради която е позволено да се иска развод, като напр. Съпруга й е неприятен, неспособност да остава насаме с него или тя не го понася, защото е неморален или прави харам неща и пр., няма нищо лошо за жената да иска развод, но в този случай развода е чрез хула' и тя трябва да върне махр, който той й е дал.

Но ако тя иска развод без причина, не е позволено и правилата за развода не важата и не е според шариа'. Жената трябва да остане съпруга на този мъж. Тук има друг проблем, защото ако жената се разведе според човешките закони и след свършване на нейната 'идда с омъжи отново, тя в същност няма да е разведена.

Шейх Ибн 'Утаймин, Аллах да се смили над него, е запитан по подобен въпрос и е отговорил:

Имаме проблем. Факта, че тя е още омъжена за него означава, че не може да се омъжва за другиго, но според човешките закон, тя е разведена с него, а когато нейната 'идда свърши, тя ще се омъжи отново. Мисля, че има само един начин за резрешаване на проблема - добри и праведни хора да се намесят и да помирят съпрузите. Иначе тя може да му даде плата и така вече да стане правилна шар'и хула'.


Лика'ал-бааб ал-Мафтух от Шейх Мухаммад ибн 'Утаймин, №54, 3/174.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации