понеделник, 31 януари 2011 г.

Абу Саид ал-Худри (р.а.) предава, че Пратеникът (с.а.с.) казва: 


"Един вярващ никога не се задоволява с придобитото знание. Той ще продължава да търси знание до неговата смърт и влизането му в дженнета."


(Тирмизи,222)

Мюсюлмани се молят на улица в Париж на 10 септември 2010, когато завършва свещеният празник Рамазан

Снимка от уличните протести в Тунис, направена от Лукас Долега на 14 януари 2011, деня, в който той е бил пребит
(Лукаса Долега почина преди два дни, бел.админ)


Синовете на първия съпруг и дъщерите й от втория - махрам ли са?

 diamond swirl Pictures, Images and Photos
Омъжих се за човек с двама сина,  аз имам дъщеря от него, след което се разведохме. Омъжих се за друг, който обаче почина, а имахме синове и дъщери от съвместния ни брак.
Така че – синовете на първия ми съпруг, с когото се разведох и дъщерите ми от втория брак махрам ли са? Позволено ли е на мен и дъщерите ми да не спазваме хиджаб в тяхно присъствие?

Слава на Аллах!

Синовете на първия ви съпруг са махрам за вас, защото сте съпруга на баща им и за тях е непозволено да се омъжват за вас, защото Аллах казва (превод на значението):

И не встъпвайте в брак с жените, за които са се женили бащите ви, освен което е било [преди Исляма]. Това е непристойност, гнусота и злочест път.” 
[ан-Ниса’, 4:22]

По същия начин те са махрам за дъщерите ви от първия ви съпруг, защото са с общ баща.

Що се отнася до дъщерите ви от втория брак, няма махрам връзка между тях и синовете на първия ви съпруг, защото нямат кръвна връзка, връзка поради кърмене или брак, които да установят махрам отношение помежду им.

Въз основа на това не е позволено на дъщерите ви от втория брак да се откриват пред синовете на първия ви съпруг и е позволен брака помежду им (става дума за синовете на първия си съпруг и вашите дъщери от втория ви съпруг).

А Аллах знае най-добре!

неделя, 30 януари 2011 г.

Майката на съпругата на бащата не е махрам на синовете му


 

Моя баща си взе втора съпруга и както знаем, тя ми става махрам. Но въпроса ми е: Нейната майка също ли е махрам за мен?

Слава на Аллах!

Махрам по брак се разделят на 4 категории:

1.     Роднините на мъжа по възходяща линия [неговия баща и дядовци] стават махрам на съпругата.
2.     Роднините на мъжа по низходяща линия [синовете му и внуците] стават махрам на съпругата му.
3.     Роднините на съпругата по възходяща линия [нейната майка и баби] стават махрам на съпруга й.
Тези три категори стават махрам веднага след сключване на брака.
4.     Роднините по низходяща линия на жената [дъщери и внучки] стават махрам на съпруга й след консумацията на брака им, като остават махрам завинаги.
Край на цитата от al-Sharh al-Mumti’ (12/128). 

Горното ясно показва, че майката на съпругата на бащата не е махрам за неговите синове.
А Аллах знае най-добре.

Махрам ли е съпругът на дъщерята на съпруга й?Трябва ли да спазвам хиджаб си пред съпруга на дъщерята на моя съпруг?
Слава на Аллах!

Съпруг на дъщерята на вашия съпруг не е махрам за вас, защото няма причина да го определим като такъв. Аллах казва (превод на значението):

Под възбрана са за вас майките ви, дъщерите ви, сестрите ви, лелите ви, вуйните ви, дъщерите на брата и дъщерите на сестрата, и жените, които са ви кърмили, и сестрите ви по кърмене, и майките на жените ви, и заварените под ваша опека дъщери на жените ви, при които сте влезли [в съпружество], а ако не сте влезли ­ не е прегрешение за вас; и съпругите на синовете ви, които са ваша плът; и да съберете две сестри, освен което е било. Аллах е опрощаващ, милосърден.
[Под възбрана са за вас] и омъжените жени, освен [пленничките] които десниците ви владеят. Това е предписанието на Аллах за вас. И отвъд него ви е позволено да търсите съпруги с имотите си целомъдрено, а не с разврат. А на съпругите, от които сте се възползвали, дайте в дар задължителната плата. И няма прегрешение за вас в онова, за което се споразумеете след платата. Аллах е всезнаещ, премъдър.

Сура Жените (ан-Ниса), 4: 23-24

Въз основа на това, вие трябва да спазвате хиджаб пред него, не е позволено да се откривате пред него, да оставате насаме, защото той е не-махрам за вас.

А ако става дума за съпруга на вашата дъщеря, той е махрам за вас, защото Аллах казва (превод на значението): и  майките на жените ви...”

А Аллах знае най-добре


Islam-QA

събота, 29 януари 2011 г.изт. на снимките тук...

Лингвистичен ТАФСИР на сура Нази'ат, айа 1, Сура Нази’ат (Изтръгващите, 79)Предговор:

Сурата е Меканска.
Заключителната част от сура Наба’ се отнася за началото на тази сура;
Аллах казва:

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

...в Деня, в който Духът [Ангела Джибрил] и ангелите ще се възправят в редица. Не ще продумат, освен комуто Всемилостивият (Аллах) позволи, и той ще говори (само това), което е правдиво.
(Наба’ 78:38)

Т.е. Аллах завършва предходждащата я сура със споменаване на Съдния Ден и започва тази сура със споменаване на Последния (Съдния) Ден.

Клетви:

В началото на Сурата,Аллах дава клетви (Аксаам).Защо се използват именно клетви?
Много хора от ранните поколения,вкл. учениците (Таби’ун) на сподвижниците на Пророка смятат,че клетвите се използват за да покажат нещо:

- Висота
- Могъщество
- Страхопочитание

Т.е. Аллах се кълне в слънцето,луната,денят,времето и т.н.

В книгата си Ал Му’иин фи ал Аксаам ал-Кур’ан (Значението на клетвите в Курана) ,Ибн ал Кайим казва,
че между клетвата на Аллах и смисъла на сурата има връзка.


Това е силно въздействащ начин да се представи значението на сурата.
Напр. В сура Киама’ Аллах казва:

Лаа Уксиму би Йаум ил-Киама’,уа Лаа Уксиму бин-Нафсин Лаууаама’.


(Не, кълна се в Деня на Възкресението и се кълна в многоукоряващата (се) душа/нафс/съвест).

По-нататък с сурата се говори детайлно по тези въпроси.

В речта клетви се използват:

1 - Когато аудиторията не вярва в това,което казваш.(напр. "кълна се в Аллах,че бях там")

2 - За да се покаже недоволството на този,който се кълне, т.е. този,който е ядосан, дава клетва (напр. "Кълна се, ако не направиш това, няма да говоря повече с теб").

3 - За да се вземат думите ти сериозно:
Когато хората чуват Курана, те го подминават, мислейки, че Пророкъта на Аллах си създава своя религия.
Аллах ползва Клетви, за да направи посланието силно и каращо хората да осъзнаят важността на речта, в която присъстват клетви.

4 - Клетвите в Курана са логичен компонент в представянето на началото или предшественик на това, за което ще се говори в сурата. 

1:Айа 1:

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا

уан-наази’аат гхаркан
Кълна се в [ангелите], които изтръгват [душите] с все сила 


Ан-Нази’аат

Наз’- да изтръгнеш със сила.

Гхарка- потапям се (маф’ул мутлак мин гхайри лафдхихи - глагола е споменат (в случая Гхарка) без Наз’ да се повтаря (като Уан-Нази’ати Наз’а)

Какво се описва тук?

Описва се образа на някой, който се потапя в нещо и го изважда със сила.

Мнозинството от коментаторите казват, че това са Ангелите, основавайки се на мнението на Абдулла’ ибн Аббас (сподвижник и братовчед на Пророка (с.а.с.)

Ал Багауи отбелязва: "Ибн Аббас смяташе така: Нази’ат и Нашитаат, Сабихаат, Сабикаат и Мудабираат - всички те са Ангели."

Друго предположение е това на Хасан ал-Басри, който смята, че това са звездите, т.е.кометите, които биват откъснати от небето.

мнение №3:

Трябва да знаете,че Аллах използва двусмислени термини, за чието значение учените имат различни предположения. Например учените от 1-вия век на Исляма са на различни мнения и това е доказателство, че айата е двусмислена, а не еднозначна (мутлак) - така,че да има различни мнения не е куфр (неверие).

Муффассирун-ите (учени,които се занимават с тълкуването на Курана) изучават различните мнения и доказателства, за да определят кое е най-правилното.

Едно от достоверните тълкуванията е, че Нази’ат се отнася за Ветровете.
Заради наставката ____ААТ и се отнася за ветровете преди, т.е. Мурсалаат, Дарийаат, Джаарийаат и това е силно лингвистично доказателство.

Въпреки това най-разпространеното мнение е, че думата обозначава ангелите.

Ал Ислаахи казва, че са вертовете.


Той оспорва, казвайки, че Ан-Нази’аат е в женски род и множествено число __ААТ [буквите Алиф и Та в края] (джам’ му’аннаф салим)
А Аллах говори негативно срещу приписването на женски пол на Ангелите:

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا 
(за Себе Си (вашия Господ) е взел дъщери измежду ангелите? )-Исра’ 17:40

Както виждаме, Аллах критикува това.

Когато Аллах говори за ангели в Курана, Той го прави в следната последователност: Мунзалиин, мусаууимиин, мурдафиин (всички в мъжки род, множествено число - джам’мудахккар салим)
Дори когато Аллах споменава Ангелите в женски род, множествено число, ’’каалаТ ал малаа’ика’’ (каза ангелите..), това е заради дифтонгизираните множествени числа (джам’ат-таскиир). А този вид множествени числа в арабския се ползват в женският им род.
Обаче, когато местата се разменят, т.е. Малаа’икату КаалОО (ангелите казаха) - виждаме отново мъжки род, множествено число.

2 - Друга обосновка на учените, че думата не се отнася за ангелите е, че айата описва нещо, което се потапя в нещо друго и го издърпва.
В хадиса за смъртта се описва как душата бива издърпвана извън тялото от основата на стъпалото и в този случай ангелите не влизат в него. И Аллах знае най-добре.

Те оспорват и казват, че няма конкретно описание на ангели, които влизат в телата, за да извадят душите.

Налице са две мнения, едното е популярното, другото е по-силно обоснованото.

Това показва всестранната същност на Кур’ана. Отбележете, че когато тези Мекански (низпослани в Мекка) сури биват рецитирани, те са чути от хора, сред които неверниците преобладват.
Когато ги чуват, те не питат Пророка на Аллах за обяснения на айатите (заради гордостта си). Политеистите обаче ги запаметявали (защото арабите имали невероятно добра памет и помнели дори чутото само веднъж) и отминавали.

Така че когато Меканските сури биват низпослани, неверниците разбирали (дори и това да е било задълбочено разбиране) някои части от Кур’ана.

لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ Лисаанин ‘арабиййун мубин
този [Коран] е на ясен, арабски език. –(ан-Нахл 16:103.)


Aллах казва: يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ - Знае Той (Аллах) какво прониква в земята и какво излиза от нея, и какво се спуска от небето, и какво се издига към него. (Саба’ 34:2)

Неверниците мислят, че цитираната айа се отнася за Дъжда и Семената, посяти в Земята и Растенията, които поникват от нея.
Но вярващия има по-дълбоко и духовно разбиране и знае, че айята също се описва хората, които умират, погребват се в земята и след това биват възкресени в Съдния Ден.

Това в едно и също твърдение, но с различно ниво на разбиране. (субхан-Аллах!)

Ислахи коментира: ''Най-верояно Политеистите приемали,че тези айати се отнасят за Ветровете.
Докато тълкованието,че са Ангелите, е също истинно и популярното.''

Някои учени подкрепят мнението, че тази айа се отнася за ветровете, посочвайки следната айа:

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ - Изпратихме срещу тях вихър в ден на непрестанно злочестие, изтръгващ хората, сякаш са стволове на изскубнати палми. (ал-Камар 54:19)

Посяга и изтръгва навън (Наз’) се използва за Риих: Вятър в Кур’ана.

Така,че ако бяха:

Ветрове: Аллах се кълне в урагана и буреносните ветрове, които със сила изтръгват дървета от корените или сгради от основите им и т.н.

Ангели: Аллах се кълне в ангелите, които влизат в тялото на неверника и изтръгват душата му - която не иска да излезе - със сила.източник: Автентична Ислямска База

Поздравяване по случай Еид, ръкостискане и събиране след молитвата


Слава на Аллах!

Предава се, че ас-Сахаба, Аллах да е доволен от всички тях, се поздравявали помежду си за Еид, като казвали: Taqabbal Allaahu minna wa minkum (Аллах да приеме (това служене) от нас и от вас). Джубайр ибн Нуфаир е казал: Когато сподвижниците на Пратеника на Аллах с.а.с. се срещаха на деня Еид, си казваха: „Taqabbal Allaahu minna wa minkum (Аллах да приеме (това служене) от нас и от вас)”. Ал-Хафиз е казал: Иснада е хасан.

Имам Ахмад, Аллах да се смили над него, е казал: „Не е погрешно хората да си казват един на друг в деня Еид Taqabbal Allaahu minna wa minkum (Аллах да приеме (това служене) от нас и от вас)”. Това се предава чрез Ибн Кудама в al-Mughni. 

четвъртък, 27 януари 2011 г.

Раждаемостта при мюсюлманите по света намалява

Намаляващата раждаемост ще забави увеличаването на мюсюлманите по света през следващите две десетилетия. От 2.2% годишно за периода 1990-2010г. Темпът на растеж ще падне до 1.5% от 2011г. До 2030г., сочи ново проучване.

След две десетилетия мюсюлманите ще наброяват 2.2 милиарда души при 1.6 млрд. Сега. Това ще се равнява на 26.4% от човечеството при 23.4% днес, сочи прогнозата на американския институт "Пю"(Pew Forum on Religion and Public Life).

В доклада не се съдържат данни за числеността на другите световни религии, но социолозите от "Пю" подготвят сходни прогнози и за увеличаването на християните, хиндуистите, будистите, сикхите и юдеите.

"Намаляващото темпо на растеж се дължи най-вече на по-малкото деца, раждани в държави с предимно мюсюлманско население", се казва в текста. Раждаемостта намалява заради това ,че повече мюсюлманки получават образование, жизнените стандарти се подобряват, а хората се местят от селата към градовете.

"Глобално, мюсюлманите ще се увеличават с темпо приблизително два пъти по-голямо от това на немюсюлманското население в следващите две десетилетия – средно с 1.5% срещу 0.7% ."

Според Алън Купърман от "Пю" резултатите опровергават твърденията на някои критици на мюсюлманската имиграция, според които високата раждаемост в тази общност ще я направи доминираща в Европа след няколко десетилетия.

Гупърман смята, че последователите на исляма ще достигнат до около 10% от жителите на някои европейски държави. "Това е значително увеличение, но все пак много далеч от сценария за неудържима раждаемост, водеща към една Еврабия", допълни той.

Докладът сочи, че към 2030г. около 60% от световното мюсюлманско население ще живеят в Азиатско-тихоокеанския район, една пета – в Близкия изток, 17.6% - в Африка на юг от Сахара, 2.7% - в Европа и 0.5% в двете Америки.

След 20 години Пакистан ще надмине Индонезия като най-многолюдната ислямска държава. Мюсюлманското малцинство в доминиращо хиндуистката Индия ще запази позицията си на третата по големина мюсюлманска общност в света.

За 20 години мюсюлманите имигранти в Европа ще се увеличат с една трета – от 6 на 8% от общото население.

Във Франция исляма ще изповядват 6.9 млн. Души (10.3% от населението) при сегашните 4.7 млн. (7.5%), във Великобритания те ще се увеличат от 2.9 млн. На 5.6 млн (8.2% от населението), а в Германия – от 4.1 млн. (5%) на 5.5 млн. (7.1%).

Делът на мюсюлманите в САЩ ще скочи повече от два пъти – от сегашните 0.8% на 1.7% през 2030г. "Това ще направи мюсюлманите толкова, колкото са днес евреите", обясняват авторите.

В Израел след две десетилетия мюсюлманите ще са 2.1 милиона (23.2% от населението) от сегашните 1.3 млн. (17.7%). В тази цифра се включва Ерусалим, но не и Западния бряг и ивицата Газа.

"Забавянето в раждаемостта на мюсюлманите е най-видима в Азиатско-тихоокеанския район, Близкия изток, Северна Африка и Европа и в по-малка степен сред живеещите на юг от Сахара", се казва в доклада. Изключително високият процент на млади мюсюлмани (тийнейджъри или на 20-ина години) вече намалява, защото пикът е бил постигнат някъде около 2000 г.

Сунитите ще продължат да бъдат доминиращото мнозинство от мюсюлманите – около 87-90%, прогнозират в "Пю". Броят на шиитите ще намалява заради относително по-ниската раждаемост в Иран, където са съсредоточени около една трета от последователите на тази форма на исляма.

В доклада се изтъква тясната връзка между нивото на образованост и на раждаемост в страните с предимно мюсюлманско население. Жените в държави с най-малко образовани момичета имат средно по 5 деца, а тези, където обучението продължава най-дълго – средно по 2.3.

Авторите обясняват, че са проучили "всички групи и лица, които се самоопределят като мюсюлмани", включително нерелигиозните или тези, които вярват, но не ходят редовно на джамия. В текста се предупреждава, че измерването на ефекта от ислямската религия върху раждаемостта е трудно, защото "културни, социални, икономически, политически, исторически и други фактори може да играят същата или по-голяма роля".


От Том Хенеган


Reuters

Разбира се, има хора, които използуват термина Джихад за оправдаване на терористични атаки, но те абсолютно не са наясно и спекулират с истинския дух на термина Джихад; те злоупотребяват с Исляма, като заблуждават всички, че Мюсюлманите са терористи.
С това видео се опитваме да намалим напрежението между Исляма и другите вероизповедания.
Така че ви моля заради няколко терористи, не заклеймявайте Исляма като терористична религия и Мюсюлманите като терористи! 

Издирва се МюсюлманинНА КОЛКО ГОДИНИ Е БИЛА А'ИША р.а. ПО ВРЕМЕТО НА СКЛЮЧВАНЕТО НА БРАКА Й С ПРОРОК МУХАММАД с.а.с.?

Photobucket [Части от изказванията на А. А. Али-зад (Абдулла Али) във форума на дякон А. Кураев]

Трябва ясно да се подчертае, че точната възраст на А'иша бинт Абу Бакр към момента на женитбата й с Пророка Мухаммед с.а.с. не е известна с точност. В мюсюлманските източници и изследвания се споменават различни възрасти на А'иша – от 6 до 18 години. 

В сборниците с хадиси на Бухари, Муслим, Абу Дауду и Ниса'и се говори, че в момента на брака си тя е била на 6 години, а в дома на съпруга си е влязла на 9. В същото време Ибн Хишам и други историци твърдят, че има информация, че Аиша е била сред първите, приели исляма, а това означава, че в момента на брака си, тя е била на 15 години. Освен това някои историци и изследователи привеждат данни за това, че преди Пророка, за нея се бил сватосал Джубайр ибн Мутим и тя е била на повече от 17 години.

Възражение: Но нали съществуват огромно количество цитати в авторитетните сборници с хадиси, които показват, че девойката е била само на 9 години?

Отговор: Най-разпространени са данните, че брака между Аиша и Мухаммад е бил сключен, когато тя е била на 6, а в дома на съпруга си е влязла на 9 години, но е неизвестно на каква възраст е започнал брачния живот. Пълнолетието в исляма не се пресмята, както това прави УК на Руската федерация, както един човек тук спомена, а според отделния човек...

В исляма на практика няма пределна възраст за брак.  На този въпрос бих отговорил така: когато момчетата и момичетата изявят белезите на половото съзряване, те вече принципно могат да встъпят в брачни отношения, ако искат.

Но никъде не е казано, че двойките трябва да се омъжат, когато станат на 9 години. Възрастовата граница на брака зависи и от спецификите на района (на север половото съзряване е по-късно, а в южните – доста по-рано), а също и от индивидуалните признаци и особености. И изобщо – бракъта е доброволно действие и никой не може да бъде принуден.

Но в същото време има и други хронологични данни, които са свързани с възрастта на Аиша, които аз вече дадох – данните от Ибн Хишам. Тук цялата работа е в това, че нямаме понятието канонизация и сборниците на Бухари и Муслим не са канонизирани. Разбира се, това са много авторитетни източници, но ние не се ограничаваме само с тях и разглеждаме и други варианти за възрастта на Аиша, без изключение.

Именно затова много ислямски учени смятат, че възрастта на Аиша към момента на брака й с Пророк Мухаммад с.а.с. е спорна и отворена за дискусии.
Ибн Исхак, Ибн Хишам „Сира“ т.3-4, Кайро, 1955, с. 644.
I. Canan. Kutub-I Sitte (tercume ve serhi), c.15, Ankara, 1995, s. 486.
M. Sakir «Hz. Ademden bugune kadar Islam tarihi», Istanbul, 1993, s.153.

Работата се състои в това, че много исторически хроники дават информация за сестрата на Аиша – Асма, която починала на 100 годишна възраст през 73 год.хиджри. Това означава, че по време на хиджра преселението на Пророк Мухаммад от Мекка в Медина) тя е била на 27 години. В същото време  известно, че Аиша е била по-млада с 10 години от нея. А това на свой ред означава, че към момента на нейния брак с Пророк Мухаммад е била на 17 години“ (E. Berki, O. Keskioglu «Hatemul Anbiye Hazreti Muhammed ve hayati», Ankara, 1996, s. 211).

Why Muslims? (cool and inspiring animation)

вторник, 25 януари 2011 г.

ПОЛИТОЛОГИЯ НА МЮСЮЛМАНСКОТО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ


Наблюдавайки случващото се около Мюсюлманското вероизповедание и политическата партия на ДПС, в никакъв случай не мога да отрека истинността на горепосочената фраза. Господата мюфтии и политици години наред ни доказват, как в България е възможно политиката и религията да са двете страни на една монета – назначението на Мустафа Хаджи за главен мюфтияhttp://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=230&aid=5652
както и „чисто религиозните” обреди извършвани на редица местаhttp://www.youtube.com/watch?v=ahioDC4ka7M
също и това, което се случи съвсем наскоро
са абсолютните доказателства за това, че години наред политиката и религията, или поне политиката провеждана от ДПС, както и Мюсюлманското вероизповедание в лицето на Мустафа Хаджи и „обръча“ около него са двете страни на монетата наречена манипулация.
Години наред ДПС използва Мюсюлманското вероизповдание за прокарването на политическите си цели, заявявайки, че е защитник на правата и свободите на мюсюлманите и това „защитничество” пролича в немалко митинги, където видяхме лозунги като „ Възродителния процес е в ход” , „Не на вмешателството на държавата във вероизповеданието”, както и твърдението на мюфтиите, че „цялото мюсюлманско общество в България е зад нас”.
„Възродителния процес е в ход” – изхождайки от позицията на ДПС, бих се съгласил – логично е да се използват подобни лозунги, опирайки се на болката на хората, вкусили горчивината на този осъдителен акт. Наистина страхотен пример за политическо заиграване – религиозните водачи на мюсюлманите използват етническата карта за печелене на електорат на ДПС. Мисля, че няма нужда да обяснявам, че самата партия на ДПС е създадена и съществува и до ден днешен на базата на именно тези страхове у именно тези хора, които дори не подозират, че онези политици, които се „борят” за правата и свободите им, търгуват техния вот на доверие било то за създаването на правителство или избирането на президент, при това на точно онези, чиято партия преди години е била причината за точно този „Възродителен процес”.
„Не на вмешателството на държавата във вероизповеданието” – доколко държавате се е намесила във вероизповеданието не мога да коментирам, но ако възтановяването на легитимацията на Недим Генджев от съда е вмешателство, то манипулирането на Националните мюсюлмански конференции и заиграването с етническата и религиозна карта като какво трябва да се тълкуват, питам аз.
Но най-интересни са твърденията на Мустафа Хаджи, както и на редица мюфтии изграждащи неговия „екип”, че „цялото мюсюлманско общество в България е зад нас”. Не знам на базата на какво тези господа съдят, за тази „подкрепа”, но аз ще попитам за подписката, събирана в подкрепа на Мустафа Хаджи – ако 215 000 човека са цялата мюсюлманска общност, бих се съгласил, но те са една малка част. Още повече, че определено се съмнявам в броя и истинноста на тези подписи.
„Религията и политиката са две старни на една монета”, защото господата от ДПС намериха хората, които да изтъргуват религията на политиката, които да изтъргуат Главно мюфтийство на ДПС.
Но ако това твърдение е вярно, то съгласете се с мен, че в такъв случай „Политиката без религията ще се превърне в сухи подкупи” и именно това е причината господата от ДПС,  на чиито лидер принадлежи крилатата фраза „обръч от фирми”, да се впускат така устремено в онези мероприятия, които по начало принадлежат на вероизповеданието.
Двете страни на една монета за мен са еднаквата страна на две монети – облагодетелставе се нарича еднаквата страна на двете монети – религия и политика.
Двете страни на тази монета в случая ще бъдат Недим Генджев и Мустафа Хаджи на предстоящата Национална мюсюлманска конференция през февруари. Те и понастоящем са тези две старни, особено съдейки по техните твърдения – съответно за легитимност и подкрепа от всички мюсюлмани. Разбира се, не мога да се съглася с нито едното, тъй като няма как г-н Генджев да притежава каквато и да е легитимация, щом зад неговите твърдения стои съда, а не тези, които трябва да го легитимират като лидер на мюсюлманите, а това са именно мюсюлманите. Това твърдение важи и за г-н Хаджи, който твърди, че „Цялата мюсюлманска общност е зад него”.  Ако 215 000 подписа събрани и инициирани изключително с помощтта на членове и активисти на ДПС са „мюсюлманите, стоящи зад него”, то за мен това е едно от многото лица на манипулацията. Още повече, че предстоящата конференция е инициирана от същите тези.
Защо е толкова кратко времето, в което мюсюлманите могат да обсъдят проектоустава, който се явява разковничето на раздора, както и своя евентуален кандидат за поста Главен мюфтия – по-малко от 18 дни, като забележете – настоящия устав ще бъде разпратен само до общинските джамии, защото „мюфтийството няма необходимата ораганизация, за да го разпространи до всяка една джамия”, но в същото време мюфтийството има много по-сериозна организация, която спомогна за избирането на делегати и в най-затънтените места.
Да не би господата от ДПС да се страхуват, че покрай цялата бумащина около тяхната манипулативна партийка, мюсюлманите ще дистанцират избора си този път и ще изберат онази личнот, която ще се разграничи от тяхната политика на манипулации, вмешателство, етническо и религиозно заиграване. Може би политическата стабилност на ДПС се крие в манипулирания вот на мюсюлманите за всой религиозен лидер.
Ами ако се окаже, че съществува личност, която заемайки поста Главен мюфтия унищожи зависимостта ДПС, то би ли било това причина за дестабилизирането на именно тази партия, като се има в предвид, че и настоящото и положение не е цветущо.
Не е ли това отчаян опит за провокиране на онзи електорат, който 21 години посредством етническата и религиозна карта бива провокиран по време на гласуване.
21 години Движението за права и свободи потъпква правата и свободите на мюсюлманите, като използва именно тези техни страхове от миналото, които се свързват с Възродителния процес.
И точно затова ще се съглася, че „Възродителният процес е в ход” и както и преди, така и сега – свои възраждат свои. Правата и свободите на обикновените хора не са били зачитани и преди, не се зачитат и сега и ако някои си мислят, че на предстоящата конференция ще избират, то други знаят, че целта и е да утвърди предварително посочения избор. Единствената разлика е, че ако преди Възродителния процес се е изразявал в насилственото преименуване, то сега представлява отнемането на право на избор.
Хайри Лошев, Рудозем днес

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации