неделя, 16 май 2010 г.

Контрацепцията

Запазването на човешкия вид е безспорно основната цел на брака и изисква продължителна репродукция. Ето защо Ислямът насърчава раждането на деца и е благословил еднакво и двата пола. Въпреки това позволява на мюсюлманите да планират семейния си живот при наличието на основателни причини и разбираеми нужди.

Общият начин на контрацепция по времето на Пророка с.а.с. е бил прекъсването на половия акт, или изтеглянето на мъжкия полов член от влагалището на жената точно преди еякулация, което предотвратява навлизането на сперма. Сподвижниците на Пратеника с.а.с. практикували този метод по времето на низпославането на Корана. Разказано от Дйабир: „Ние практикувахме прекъсването на половия акт по времето на Пратеника на Аллах с.а.с, докато се низпославаше Корана“.

Във версия, предадена от Муслим, се казва: „Ние практикувахме прекъсването на половия акт по времето не Пратеника на Аллах с.а.с. Той разбра за това, но не го забрани“.

Един човек дошъл при Пратеника с.а.с. и казал: „Имам една слугиня и желая това, което всеки мъж желае, но не искам тя да забременее, така че прекъсвам половия акт. Евреите казват, че това е един вид погребване на децата живи“. Пророкът с.а.с. казал: „Евреите грешат. Ако Аллах пожелае да създаде дете, ти не можеш да го предотвратиш, имайки предвид, че вапреки прекъсването на половия акт една капка сперма, попаднала във влагалището, може да доведе до зачеване, без ти да разбереш“.

На едно събиране, на което присъствал Умар р.а. някой казал: „Някои казват, че прекъсването на половия акт е вид погребване на детето живо“. Али р.а. отговорил: „Детето не може да се нарече живо преди да завършат 7 етапа: парче земя, после капка сперма, после съсирек, после малко парче тъкан, после кости, покрити с плът, които след това се превръщат в ново Творение“. „Прав си. Нека Аллах удължи живота ти“ – казал Омар

Основателни причини за контрaцепция:

Първата основателна причина за предприемане на контрацепция, е опасението, че бременността или раждането могат да застрашат живота или здравето на майката; минал опит или мнението на опитен лекар са основни за определянето на такава възможност. Аллах Теаля казва:

"И раздавайте по пътя на Аллах, и не се хвърляйте със собствените си ръце към гибелта,и благодетелствайте. Аллах обича благодетелните."

(Коран, 2:195)

"О, вярващи, не изяждайте своите имоти с измама помежду си, освен ако е търговия по ваше взаимно съгласие. И не убивайте сами себе си. Към вас Аллах е милосърден."

(Коран, 4:29)

Друга причина е опасението, че раждането на дете може да застраши семейното положение до такава степен, че да има възможност да доведе до извършването на харам за задоволяване на нуждите на това семейство.

Основателна причина е опасението, че може да бъде застрашено здравето или възпитанието на детето. Ученият Осама ибн Зайд в своя Сахих предава, че един мъж дошъл при Пратеника на Аллах с.а.с, казвайки: „Аз практикувам прекъсване на половия акт с жена си.“. „Защо го правиш?“ попитал Пратеника с.а.с. Той казал: „Страхувам се за нейното дете“. Пратеникът с.а.с.му казал: „Ако това (бременността на кърмеща жена) беше вредно, то щеше да е навредило на персийците и гърците“.

Друга основателна причина е опасението, че новата бременност или ново бебе може да навреди на предишното все още сучещо дете. Пратеникът с.а.с.спрял практиката да се прекъсва половия акт с кърмеща жена, което се правело на основа на схващането, че новата бременност би могла да спре млякото и да навреди на сучещото дете.

Въпреки че не забранил прекъсването на половия акт с кърмеща жена, твърде загрижен за благополучието на своята Умма, той ги убедил, че това е вредно. Казал следното: „Не убивайте децата си скришом, защото бременността на кърмещата жена връхлита ездача и го изхвърля от коня“. Въпреки това Пророкът с.а.с.не стигнал чак до там, че да забрани половото сношение с кърмеща жена, след като отбелязал, че персийците и гърците – двете най-силни нации по негово време, го практикували без видима вреда за децата им. Той също така се опасявал, че би било много трудно за мъжете да се въздържат по време на този период, който понякога може да продължи до две години. Той казал: „Възнамерявах да забраня половото сношение по време на периода на кърмене, но наблюдавах гърците и персийците и видях, че те кърмят децата си по времена бременност без да им вреда за кърмачетата като резултат“.

Ибн ал-Кайим, дискутирайки връзката на този хадис и цитирания преди него „Не убивайте децата си скришом...“ казва: „Пророкът с.а.с. видял, че бременността вреди на кърмачето, също както изхвърлянето от коня вреди на ездача: вредно е, но не до степен, равна на убийство на детето. Той ги посъветвал да избягват половото сношение , водещо до забременяване докато жената кърми детето, но не го забранил. След това той възнамерил да го забрани с цел да защити здравето на сучещото дете, но осъзнавайки, че това ще се отрази зле на съпруга, особено на младите съпрузи, сметнал, че това би било много по-вредно за общността. За да постигне равновесие той предпочел да не го забрани. Още повече, че видял, че двете най-силни и многочислени нации на времето му кърмели децата си по време на бременност, без това да се отрази на тяхната сила или брой, и следователно той предпочел да не го забрани.“

В наше време са достъпни нови методи на контрацепция, които могат да спомогнат за осъществяването на препоръката на Пратеника с.а.с. за предпазване от забременяване докато майката кърми детето си с цел да се защити кърмачето и в същото време да улесни мъжа, който може да има сношение с жена си, използвайки тези методи. От това можем да стигнем до заключението, че от исламска гледна точка идеалната разлика между две деца е 30 месеца или ако жената иска да кърми детето две пълни години – 33 месеца.

Имам Ахмад ибн Ханбал е на мнение, че контрацепцията изисква съгласието на жената, защото тя има право и на двете – на сексуално удоволствие и решение дали иска или не иска дете. Предава се: „Омар забрани практиката на прекъсването на половия акт без съгласието на жената“. Това беше важна стъпка по отношение на установяването на правата на жените във време, в което те нямаха права."

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации