понеделник, 29 септември 2014 г.

Мекка 1930

Кратък изумителен филм от Мекка, 1930 

неделя, 28 септември 2014 г.

Хадж 2014, снимки
Поклоници извършват Тауаф на Кааба за своите Хадж и Умра,
Мекка Мукарама, 26.09.2014. (Reuters/Muhammad Hamed)
 

Охранител се придвижва по стената на Голямата Джамия в Мекка,
в опита си да не пречи на молещите се, събота - 27.09.2014.
(Reuters/Muhammad Hamed)
 източник The Arab News

"Тази неделя" в разговор за Турция и забрадкитеЕто и записа - частта е със заглавието "Заплаха ли са религиозните символи"

Водещ Марияна Векилска
Участници в дискусията доц. Симеон Евстатиев, журналистът Иван Георгиев и Милена Борисова-Иршад

петък, 26 септември 2014 г.

Декларация на Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България по повод антихуманните и терористични деяния на т.н. "Ислямска държава" в Близкия Изток

Декларация на Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България по повод антихуманните и терористични деяния на т.н. "Ислямска държава" в Близкия Изток
Ръководството на Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България от  висотата на своята отговорност пред обществото и отзивчивост към зачитане на човешките права, радетел на хуманизма и свободата, заявява своята остро осъдителна и заклеймяваща позиция относно варварските покушения на т.н. "Ислямска държава" в Близкия Изток.


Главно мюфтийство за пореден път заявява своята ясна и категорична позиция, че отнемането на невинни човешки животи, насилието, терора и всички форми на тяхната проява към цивилните и невинни граждани, са абсолютно неприемливи, дълбоко укорими и не се препокриват с принципите на ислямската религия.

Безпрецедентното погазване на висшите достойнствата на исляма, и принизяването му до средство, за постигане на политически и властови ресурс силно ни огорчава. Ислямската религия под никаква форма не проповядва насилието и заклеймява погубването на човешкия живот без значение какъв е повода за подобен акт.

Дълбоко оскверняващите ислямската религия деяния на псевдо-държавното формирование от Близкия Изток на което сме свидетели, не може да се отъждествява с повелите на Святата ни религия, тъй като те са кардинално различни.

Смятаме, че тези ксенофобски актове на насилие, породен от инфантилен властови ламтеж, подплатен с дълбоко непознаване на високо нравствените ислямски ценности и очевидно невежество, представлява сериозна опасност срещу световния мир.

Относно призива на самопровъзгласилата се "Ислямска държава“ всички мюсюлманите да се присъединят към нея сме длъжни да заявим, че никъде в Свещения Корана или Сюннета-традицията на пратеника Мухаммед (а.с.) не се споменава за т.н. „Ислямска държава“. Това, което се изисква от мюсюлманите, (а и от всички хора) е, да управляват справедливо, без оглед на разликата между хората – било тя социална, религиозна, или етническа.

В Корана Всевишният Аллах повелява: „О, вярващи, бъдете честни свидетели заради Аллах! И да не ви вкара в грях омразата на някои хора, та да сте несправедливи! Бъдете справедливи, тя е най-близо до богобоязливостта!...“ (Маида:8).

Според Исляма държавният глава се избира, а не се самопровъзгласява. Такава е практиката на сподвижниците на Мухаммед (а.с)., след смъртта му. За акта на самозванството той казва: „ Ние не даваме (тези постове) на хора, които ги искат, или се стремят всячески да ги получат." Според ислямската традиция избраният държавен глава не налага своята воля чрез насилие и убийства, защото една от основните цели на Исляма е да съхранява живота на хората, а не да пролива кръвта им. Това е ясно видимо и в категоричното решение на пратеника Мухаммед (а.с.), който не позволява избиването на двуличниците, обосновавайки се, че не желае да избива поданиците си.

Имайки предвид повелите на Всевишния и традицията на пратеника и делата на самообявилата се „Ислямска държава“, не откриваме допирни точки, а напротив те са диаметрално противоположни, което означава, че мюсюлманите не трябва да се поддават на провокацията на тези хора, а да се разграничат от действията им.

Ние, представителите на висшето ръководство на Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България, заявяваме готовността си да работим усилено и всеотдайно за духовния и високо морален разцвет на духовните ценности и добруването на цялото българско общество!

Настоящата декларация е подкрепена от Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ).Д-Р МУСТАФА ХАДЖИ

Главен мюфтияВЕДАТ С. АХМЕД

Зам.-главен мюфтияМУРАТ ПИНГОВ

Зам.-главен мюфтияБИРАЛИ БИРАЛИ

Зам.-главен мюфтия


АХМЕД АХМЕДОВ

Главен секретар

понеделник, 22 септември 2014 г.

Сблъсъци

Понякога Аллах субханаху уа та’ала пречупва духа ни, 
за да съхрани душата ни 
и 
разбива сърцата ни, 
за да ни съхрани.

четвъртък, 18 септември 2014 г.

Историята на Хаджa започва с Пророк Авраам или Ибрахим а.с.

Авраам (Ибрахим)
Авраам е почитан от Юдеи, Християни и Мюсюлмани, като праведен човек, живял преди повече от 4000 години. 
Историята му може да се прочете в Библията, както и в Корана. 
Авраам се счита за Патриарх на Монотеизма или "вярата в Един Бог".
Той напуснал родния си град Ур в Месопотамия, след като изразил своето противопоставяне на политеистичните практики на народа и се установил със семейството си в Египет. 
По-късно завел съпругата си Хаджар и малкия им син Исмаил до пуста долина в Арабия, където ги оставил, доверявайки се на Божието обещание да не бъдат изоставени.
Хаджар, която кърмела бебто си, търсела храна и вода в околността. 
Според Корана, в отговор на молитвите на Хаджар, чудодейно в краката й бликнал извор, където тя утолила жаждата си. 
Изкачвайки се на близките хълмове в търсене на храна, тя видяла на хоризонта кервани. Минаващите търговци спряли наблизо и поискали разрешение от Хаджар да напоят камилите си. След време хора се заселили в долината около извора и постепенно селището пораснало в град Мекка. 
Авраам идвал от време на време да навести съпругата и сина си и когато Исмаил бил на около 13 години, двамата са баща му построили Кааба - кубообразна сграда, като място за служене на Единия Бог. 

В крайна сметка Мекка се превръща във важно търговско място, както и място, на което хора се стичат за поклонение. 


Хадж 

снимка lenta.ru
В чест на изпитанията на Авраам и неговото семейство в Мекка, включващи и готовността на Авраам да принесе в жертва сина си в отговор на Божия заповед, Мюсюлманите извършват поклонение в Свещения град. 
Хаджът е един от 5-те стълба на Исляма и е основна част от вярата и практиките на Мюсюлманите. 
Мюаюлмани от цял свят, включително и САЩ, пътуват до Мекка - сега модерен град в Саудитска Арабия. 
Преди да влязат в Свещения град, Мюсюлманите преминават в състояние на посвещение (преданост) - нарича се Ихрам, като събличат светското си облекло и мъжете обличат безшевни бели скромни дрехи за поклоничество. Бялото облекло символизира човешкото равенство и единство пред Бог - всички хора са облечени еднакво. Парите и светския статус вече не играят никаква роля и нямат значение за поклониците - единствено значение има еднаквостта на всеки човек пред Бога. 
снимка analytic-info.net
След пристигането си в Мекка Мюсюлманите изпълняват встъпителен Тауаф - обикаляне на Кааба, по време на който те изричат "Лаббайка Аллахуме Лаббайк" - "Тук съм да Ти служа, О Аллах, тук съм!" 
Тауафът има за цел да събуди съзнанието на всеки Мюсюлманин, че Бог е в центъра на действителността и единствения източник и смисъл на живота, идентичността на всеки произлиза от това да бъде част от общността на вярващите, позната като Умма
Поклониците изпълняват Са'и, който е 7 пъти бързо преминаване на разстоянието между хълмовете Сафа и Маруа, преиграване на Библейската и Кораничната история на търсенията на храна и вода от Хаджар. 
След това в първия от официалните дни на Хадж (8-ми Дул-Хиджжа), 2 милиона поклоници отиват на няколко мили в равнината Мина, където лагеруват. 
На следващата сутрин от Мина, поклониците отиват на Арафат, където прекарват целия ден в искрени молитви и поклонение. 
Същата вечер лагеруват на Муздалифа, който се намира между Мекка и Арафат. Мюсюлманите оставата там за нощта и изпълняват различни молитви. 

След това, на 10-ти, поклониците се връщат в Мина и хвърлят 7 малки камъчета по каменни колони (Джамарат), представляващи Шейтана (сатаната, дявола).

                   
              снимка: Долина на камъните                       снимка: Стълб на шейтана

Това символизира хвърлянето на камъни от Авраам по сатаната, когато се опитвал да го разубеди да пожертва сина си. 
Тогава поклониците принасят в жертва овца, преигравайки историята на Авраам, принесъл в жертва овена, с който Бог заменил сина му. 
Месото на закланите животни се разпределя между семействата, бедни и нуждаещи се хора. 
След жертвоприношението поклониците се връщат в Мекка и завършват своя Хадж, като правят финалния Тауаф и Са'и
снимка analytic-info.net

Мюсюлманите вярват, че ритуалите на Хаджа са дадени от Бог и предадени от Пророк Мухаммад. 
Мюсюлманите вярват, че от времето на Адам, първия човек, е имало хиляди пророци, включително и добре познатите ни Ной, Авраам, Мойсей, Исус, Давид, както и последния Пророк на Бога - Мухаммад. 
Хаджът има за цел да усъвършенства чувството на отдаденост на Бог и духовно извисяване. 
Вярва се, че е възможност искане на прошка изкупване на грехове.
Пророк Мухаммад е казал, че човек, който извърши Хадж, "ще се върне като в състояние на новородено бебе" [свободен от грехове].
Поклонението Хадж дава възможност на Мюсюлмани от всички краища на света, с различен цвят на кожата, език, раса, етнос, да се съберат заедно в духа на универсалното братство и сестринство и да служат заедно и по един и същ начин на Бог.

Източник islamicity.com
Превод и редакция Милена Борисова-Иршад

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации