петък, 10 септември 2010 г.

Молитви (Дуи)1

كان النبيّ إذا قام يتهجد من الليل قال:«اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِوالأرْضِ ومَنْ فِيهنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِوَمَنْ فِيهنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَنْفِيْهـِنَّ، اللَّهُمَّ لَكَ أسْلَمْتُ، وَبـِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ،وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وبـِكَ خَاصَـمْـتُ، وَإلَيْكَ حَاكـَمْـتُ، فـَاغْفِرْ لِيمَا قـَدَّمْـتُ وَمَا أخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أعْـلـَنْـتُ، أنْتَالمُقـَدِّمُ وَأنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلـَهَ إِلاَّ أنْتَ». (متفق عليه).
Когато Пророкът се събуждаше за допълнителна нощна молитва[в последната част от нощта], казваше:
«О, Аллах за Теб е прославата. Ти си Светлината на небесата и на земята, и на всичко по тях. За Теб е прославата. Ти си неизменноУправляващия и Грижещия се за небесата и земята, и за всичко по тях. За Теб е прославата. На Теб принадлежи владението на небесата и на земята, и на всичко по тях. О, Аллах, на Теб се отдавам, в Теб вярвам, на Теб се уповавам, към Теб се обръщам, в Твое име споря и Теб моля за отсъждане. Опрости ми всичко, каквото съм сторил и каквото ще сторя, и това което съм спотаил, и което съм разкрил. Ти си Придвижващия напред, Ти си Отместващия назад. Няма друг богосвен Теб» (7).

2.

كان من دعاء رسول الله : « رَبِّ أعِنِّي وَلا تُعِنْعَليَّ، وَانْصُرْنِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، واهْدِنِي وَيَسِّرْ الهُدَى لِي،وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَليَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شاكِراً، لَكَذَاكِراً، لَكَ مِطْوَاعًا، إِلَيْكَ رَاغِبًا، إِلَيْكَ مُخْبـِتـًا، لـَكَأوَّاهًا مُـنِـيْـبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ ذنوبي، وَأجِبْدَعْوَتِي، وَاهْـدِ قَلْبِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَسَدِّ دْ لِساني، وَاسْلُلْسَخِيمَة َ قـَلْـبـِيْ». صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي.
Една от дуите на Пратеника на Аллах била:«Господи, помагай ми, но не помагай срещу мен; подкрепиме, но не подкрепяй срещу мен; насочи ме и облегчи напътствието за мен; подкрепи ме срещу онзи, който ме потиска! Господи, стори ме само на Теб признателен; само Теб споменаващ; само на Теб покорен; само към Теб устремен; пред Теб смирен; Тебе умоляващ и пред Теб покайващ се! Господи, приеми покаянието ми; измий греховете ми; приеми зова ми; насочи сърцето ми; укрепи вярата ми; насочи езика ми [да изрича правдиви слова]; и изведи злобата отсърцето ми!». Достоверен хадис, изведен от Абу Дауд и Ат-Тирмизи.

3.

كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله كان يقولفي إثر كل صلاة إذا سلم:«لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُالمُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَلِمَا أعْطَيْتَ وَلا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذا الجَدِّ مِنْكَالجَدُّ».(رواه البخاري). Ал-Мугийра написал в писмо до Муауия ибн Абу Суфян, чеслед поздрава (селяма) на всеки намаз Пратеника на Аллах е казвал: «Няма друг бог освен Аллах, Един е Той, няма съдружник. Негово е владението и за Него е прославата. Той за всяко нещо има сила. О, Аллах, никой не може да възпре онова, което Ти си дал и никой не може да даде онова, което Ти си възбранил. Богатството на богатия не ще му помогне при Теб [ще му помогне само вярата и покорството]». Предава го ал-Бухари.

4.

عن معاذ بن جبل أن النبيَّ قال له:«يا مُعَاذ! إِنّي وَاللَّهِ لأُحِبُّكَ، فَلا تَدَعْ دُبُرَكُلِّ صَلاةٍ أن تَقُولَ: اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِعِبادَتِكَ».(رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.
От Муаз ибн Джабал е предадено, че Пророкът му казал: «О, Муаз, кълна се в Аллах, че те обичам! [След това казал: Препоръчвам ти, о, Муаз,] след всяка молитва [намаз] да не пропускаш да казваш: О, Аллах, помогни ми да Те споменавам, да Ти благодаря добре да Ти служа!».Разказано от Абу Дауд и Ан-Нисаи; счетено за достоверно от Ибн Хиббан и ал-Хаким.

5.

عن ابن عباس أن رسول الله كان يقول عند الكرب:«لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ العَظيمُ الحَليمُ، لا إِلهَإِلاَّ اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظيمِ، لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّالسَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ». رواه البخاري.
От Ибн Аббас е предадено, че при мъка и скръб Пратеника на Аллах е казвал: «Няма друг бог освен Аллах, Превеликия, Преблагия! Няма друг бог освен Аллах, Господаря на великия Трон! Няма друг бог освен Аллах, Господаря на небесата и Господаря на земята, и Господаря на знатния Трон». Предадено от ал-Бухари.

6.

عن أبي هريرة قال:"كان النبيّ يَـتـَعَـوَّذ ُ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، وَدَرَكِالشَّقاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتـَةِ الأعْدَاءِ". رواه البخاري.От Абу Хурайра е предадено, че е казал: "Пророкът молеше Аллах да го опази от затруднението на изпитанието [всяко затруднение, което сполита човека и той няма сили да го понесе, нито да го отблъсне], настигането на нещастието, злочестата съдба и злорадството на враговете [които се измъчват, когато човек се радва; и серадват, когато човек се измъчва]".Разказано от ал-Бухари.

7.
قال أنس بن مالك: "كُنْتُ أسْمَعُ رَسُولَ اللهِ يَقـُولُ:«اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالْحُزْنِ،وَالْعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالْـبُخْـلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلـَعِ الدَّيْنِوَغـَلـَبَةِ الرِّجَالِ»".رواه البخاري.
Анас ибн Малик казал: "Често чувах Пратеника на Аллах даказва: «О, Аллах, моля Те да ме опазиш от тревогата и мъката, от безсилието и мързела, от скъперничеството и страха, и от тежестта на дълга и измамата на хората!»". Разказано от ал-Бухари.

8•

عن عائشة أن النبيّ كان يقول:«الَّلهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايَايَ بـِالْمَاءِ وَالثــَّـلـْـج ِ وَالْبَرَدِوَنـَقِّ قـَلـْـبـِي مِنَ الْخَطايَا كَمَا نـَقـَّـيْـتَ الثـَّوْبَ الأبْيَضَمِنَ الدَّنـَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطايايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَالْمَشـْرِقِ وَالْمَغْرِبِ».رواه البخاري.
От Аиша е предадено, че е казала: "Пророкът казваше: «О, Аллах, отмий греховете ми [ако съм допуснал грехове] с вода, сняг и скреж[с различните видове на опрощението Ти]! И пречисти сърцето ми от греховете [и премахни тяхната следа], както пречистваш от мръсотия бялата дреха! И ме отдалечи от греховете ми, както си отдалечил изтока от запада! [Отмахни греховете, които съм допуснал и ги опрости!]»". Разказано от ал-Бухари.

9. •

وعن جابر قال: "كان النبيّ يُعَلِّمُنا الاسْتِخَارَةَ فِيالأمورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقرْآنِ؛ يقول: «إذا هَمَّ أحَدُكُمْبِالأمْرِ فلْيَرْكَعْ رَكْعَتـَيْـنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثمَّ يَقولُ:'اللهُمَّ إنِّي أسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وأسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأسألُكَمن فَضْلِكَ العَظِيم؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولا أعْلَمُ،وَأَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ، اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذا الأمْرَ[وَيُسَمِّي حاجَتَهُ] خَيْرٌ لِي في دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمْرِي،فَاقْدُرْهُ لِي [وَيَسِّرْهُ لي، ثُم بارِكْ لي فِيهِ]، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُأَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي،فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كان،ثُمَّ رَضِّنِي بِه...'»". رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
От Джабир е предадено, че е казал: "Пророкът ни учеше [натова как да се молим и] да искаме напътствие от Аллах за [по-доброто за насвъв] всички дела [които възнамеряваме], както ни учеше на сура от Свещения Коран. И казваше: «Ако някой от вас е загрижен за [възнамерява] някое дело, нека отслужи молитва от два рекята, без да е от задължителните, и после да каже: 'О, Аллах, моля Те да ме напътиш с Твоето знание, моля Те да ми дариш сила с Твоята мощ и Те моля за великата Ти щедрост! Защото Ти можеш, а аз немога; Ти знаеш, а аз не зная. Ти си Знаещият неведомото! О, Аллах, ако знаеш,че това дело [тук се назовава конкретната нужда] е добро за мен, за вярата ми,за земния ми живот и за отвъдния ми живот, отсъди го за мен [и го облегчи за мен, после ме благослови в него]! А ако знаеш, че това дело е лошо за мен, за вярата ми, за земния ми живот и за отвъдния ми живот, отдалечи го от мен и ме отдалечи от него, и отсъди за мен доброто, където и да е то, после ме стори доволен от него!'». Разказано от ал-Бухари.

10•

عَنْ أنَسٍ قالَ: "كانَ أكْثر دُعاءِ النَّبـِيِّ :« رَبَّنا آتِـنـَا فِي الدُّنـْـيـَا حَـسَـنـَة ً وَفِيالآخِرَةِ حَـسَـنـَة ً وَقِـنـَا عَذابَ النَّارِ»".رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
От Анас е предадено, че е казал: "Най-честата молитва(дуа) на Пророка беше: «Господи, въздай ни добрина в земния живот и добрина в Отвъдния! И ни опази от мъчението на Огъня!»". Разказано от Ал-Бухари.

11. •

عَنْ أبي موسى الأشعري عن النَّبـِيِّ أنَّهُ كانَ يَدْعُو:«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإسْرَافِيفِي أمْرِي، ومَا أنْتَ أعْـلـَمُ بـِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْـفِـرْ لِي هَزْلِيوَجَدِّي وَخَطـَـئِي وَعَـمْـدِي وَكُلُّ ذلِكَ عِنْدِي». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
От Абу Муса ал-Ашари е предадено, че Пророкът е отправял следната молитва (дуа): «О, Аллах, прости ми греховете, незнанието, престъпването ми на границите в делото ми и всичко онова, което Ти знаеш по-добре от мен! О, Аллах, прости ми допуснатото при безсилие и сила, [прости ми] моите волни и неволни грехове, и всичко това при мен го има!»". Разказано от Ал-Бухари.

12. •

أخْرَجَ مُسلِمٌ عَنِ الْبَرَاء قال: "كـُـنـَّا إذاصَـلـَّـيْـنـَا خـَلْـفَ رَسُولِ اللَّهِ أحْـبَـبْـنـَا أنْ نـَكُونَ عَنْيَمِـيْـنِـهِ، يُـقـْـبـِـلُ عَـلـَيْـنا بـِوَجْـهـِهِ، فـَسَـمِعْـتـُهُيَقـُولُ: «رَبِّ قـِنِي عَذابَكَ يَوْمَ تـَبْعَـثُ عِـبَادَكَ»".‏
Муслим извел хадис с първоизточник Ал-Бара, който казал: "Когато отслужвахме молитвата (намаза) зад Пратеника на Аллах, искахме да сме от дясната му страна, че когато се обръщаше след молитвата, да бъде с лице към нас. И така веднъж го чух да казва: «Господи! Опази ме от Твоето мъчение в деня, когато ще съживиш Твоите раби»".

13.

عن مُعَاذ قال: "كانَ رَسُولُ اللهِ يَدْعـُو: «اللَّهُمَّإِنِّي أسْألُكَ فِعْـلَ الْخَيْـرَاتِ، وَتـَرْكَ الْـمُـنـْكـَرَاتِ، وَحُبَّالْمَسَاكِـيْـنِ، وَأنْ تـَـتـُوبَ عَلـَيَّ وَتـَغْـفِـرَ لِي وَتـَرْحَمَـنِي،وَإذا أرَدْتَ بـِقومٍ فِـتـْـنـَة ً أوْ بَلاءً فـَتـَوَفـَّـنِي غـَيْرَمَـفـْـتـُونٍ، وَأسْألـُكَ حُـبَّـكَ وَحُـبَّ مَنْ يُحِبُّـكَ وَحُـبَّ كـُلِّمَنْ يُـقـَرِّبُـنِي إلى حُـبِّـكَ...»". رواه الترمذي.
От Муаз е предадено, че е казал: "Пратеника на Аллах се молеше с тази молитва: «О, Аллах, моля Те да ми помагаш за извършването на добрини, изоставянето на порицаваните дела и обичането на нуждаещите се! И Те моля да приемеш покаянието ми, да ми простиш и да се смилиш над мен! А пожелаеш ли на някой народ изпитание или мъчение, то ме умъртви без да бъда изпитан!И Те моля за обичта към Теб, и обичта към онези, които Те обичат и обичта към всеки, който ще ме приближи до обичта към Теб!...»". Хадис, разказан отАт-Тирмизи.

14.

أخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: " قـَلَّمَاكَانَ رَسُولُ اللهِ يَقومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَـتـَّى يَدْعُوَ بـِهَذِهِالدَّعَوَاتِ: «اللَّهُمَّ اقـْـسِـمْ لـَنا مِـنْ خَـشْــيَـتِـكَ مَا تـَحُولُبـِهِ بَيْـنـَنا وَبَـيْـنَ مَعَاصِـيْـكَ، وَمِنْ طاعَـتِـكَ مَاتـُـبَـلـِّـغـُـنا بـِهِ جَـنـَّـتـَـكَ، وَمِنَ الْـيَـقِـيْـنِ مَا تـُهَـوِّنُبـِهِ عَـلـَـيْـنا مَصَائِبَ الدُّنـْـيَا؛ اللَّهُمَّ مَـتـِّـعْـنابـِأسْمَاعِـ- نا وَأبْصَارِنا وَقـُـوَّتِـنا مَا أحْـيَـيْـتـَـنا، وَاجْـعَـلْـهُالْـوَارِثَ- مِنـَّا، وَاجْعَلْ ثأْرَنا عَلـَى مَنْ ظـَـلـَـمَـنا، وَانـْـصُـرْناعَلـَى مَنْ عَادَانا وَلا تـَجْـعَـلْ مُصِـيْـبَـتـَـنا فِي دِيْـنِـنا، وَلاتـَجْـعَـلِ الدُّنْيا أكْبَرَ هَـمِّـنا وَلا مَـبْـلـَـغَ عِـلْمِـنا، وَلاتـُسَـلِّـطْ عَـلـَـيْـنا مَنْ لا يَرْحَـمُـنا»".Ат-Тирмизи е извел хадис от Ибн Омар, в който е казал: "Пратеника на Аллах рядко ставаше от сбирка, докато не се помоли с тези молитви: «О, Аллах! Отреди ни от страхопочитанието Ти такъв дял, с който да ни отделиш от неподчинението пред Теб! И от обхвата на милостта Ти такъв дял, с който да ни въведеш в Твоя Рай! И от убеждението такъв дял, с който да облегчиш нещастията на земния живот! О, Аллах! Дари ни с наслаждение на слуха, зрението и силата ни, докато ни съживяваш! И го стори унаследено от нас! И стори така, че възмездието за нас да постига онези, които са ни угнетили! И ни подкрепи срещу онези, които враждуват с нас! И не сторвай бедата ни във вярата ни! И не сторвай земният живот най-голяма наша грижа, нито предел на наше тознание! И не овластявай над нас онези, които няма да са милостиви към нас!»".

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации