събота, 15 май 2010 г.

Любовта

Въпрос:

Ако момиче обича момче от афар, извършва ли грях?

Отговор:

Слава на Аллах!

Исляма е дошъл да затвори вратата за злото и греха, да премахне нещата, които водят до покваряване на сърцата и умовете. Любовта и страстта към другия пол е сред най-страшния от проблемите.

Шейх ал-Ислам Ибн Таймийа, Аллах да се смили над него, е казал в Мажму' ал-Фатауа (10/129):

Любовта е психологическо разстройство и ако се разрасте, ще засегне тялото - ще се превурне в психическа болест, или болест на мозъка, която е въз основа на уасуас, или болест на тялото - като слабост, измършавяване, отпадналост и пр. Край на цитата.

Той е казал също в Мажму' ал-Фатауа (10/132):

Любовта към не-махрам жена може да доведе негативни последствия...Това е заболяване, което засяга религиозните задължения на засегнатия, след което може да засегне ума и тялото. Край на цитата.

Трябва да се отбележи, че който изпитва любов към някой от другия пол заробва сърцето си и го оставя в плен на този, когото обича. Любовта е врата, която води до унизяване и робство. Това е достатъчно човека да отхвърли това заболяване.

Ибн Таймийа, Аллах да се смили над него, е казал в Мажму' ал-Фатауа (10/185):

Ако мъж обича жена, дори тя да е позволена за него, сърцето му остава под нейно робство и тя може да го контролира по свое желание, макар вънщно той да се държи като неин господар, защото е съпруга й, но в същност той е неин затворник и роб, особено ако тя знае любоват му към нея. В този случай тя ще го владее и контролира както суров и тираничен господар владее собствените си роби. Дори това е по-лошо, защото поробването на сърцето е по-лощо от поробването на тялото. Край на цитата.

Привързаността към другия пол не може да се случи на сърце, изпълнено с любов към Аллах, тя засяга само сърцата, които са празни и слаби и позволяват подобен контрол над тях. Не е ли казано: Любовта е действие на празното сърце.

Ако сърцето е лишено от любов и възспоминание на Всемилостивия, не Го познава, то може да се изпълни с любов към жените, картините и слушането на музика.

Ибн Таймийа, Аллах да се смили над него, е казал в Мажму' ал-Фатауа (10/135):

Ако сърцето обича Аллах Единствения и е искрено отдадено на Него, то няма да помисли да обича другиго на първо място. Когато сърцето попадне в капана на любовта, това е липса на любов към Единия Бог. Не е ли Юсуф обичал Аллах и не е ли бил искрено отдаден Нему?! Напротив и затова не е попаднал в клопката на любовта, както Аллах е казал (превод на значението):

"Вълнуваше я той, но и тя щеше да го развълнува, ако не бе видял довода на своя Господ. Така бе, за да отклоним от него злото и покварата. Той бе от Нашите предани раби."

[Юсуф, 12:24]

Край на цитата.

Мюсюлманина трябва да се предпази от такава участ и да не попада в плен на тези неща, да се отстрани от тях. Ако внезапно се поддаде и последва пътя на любовта, като продължи да гледа харам или да слуша харам неща, да обръща е невнимателен в речта си към другия пол напр., тогава този човек е грешник и подлежи на наказание за действията си.

Колко много хора са били небрежни в началото на този проблем и са мислели, че могат да се отстранят винаги, когато пожелаят или да спрат във всеки момент и да не отидат по-надалеч, докато болестта придобие сила и няма доктор или цяр за тях?

Ибн ал-Кайим, Аллах да се смили над него, е казал в Раудат ал-Мухибиин (147):

Ако това се случи по негово желание, той няма извинение за последствията, защото всичко е направено съзнателно...Несъмнено търсенето на погледа на другия и постоянното мислене за човек е като употреба на опияняващи напитки: човека е виновен за това, което се случва. Край на цитата.

Ако човек се стреми да се пази от нещата, които водят до това сериозно заболяване, чрез свеждане на погледа и опазване на погледа от харам неща, отказа от слушане на харам, отблъскване на нашепванията на шайтана, тогава ако нещо от тази сериозна болест го сполети...няма грях за него ин ша Аллах, защото Аллах е казал (превод на значението):

"Аллах възлага на всяка душа само според силите й..."

[ал-Бакара,2:286]

Ибн Таймийа, Аллах да се смили над него, е казал в Мажму' ал-Фатауа (11/10):

Ако това не става в резултат на небрежност или на престъпване, тогава няма грях за него за това, което му се е случило. Край на цитата.

Ибн ал-Кайим, Аллах да се смили над него, е казал в Раудат ал-Мухибиин (147):

Ако любовта връхлети по някаква причина, която не е харам, човека не е виновен, както когато някой, който обича съпругата си или робинята си...По същия начин ако човек случайно види нещо и сведе погледа си, но любоват го грабне без той да се усети, той трябва да се опита да се защити и да се съпротивлява. Край на цитата.

Човек трябва да накара сърцето си да спре възникването и ефекта на тази любов, да засили в сърцето си любовта към Аллах и да търси Неговата помощ и закрила. Не трябва да се срамува да потърси съвета и помощта на интелигентни и знаещи хора, да се консултира с доктори и психолози, защото те може да му дадат лек. Във всичко това човека трябва да бъде търпелив, да запази целомъдрието си и Аллах ще го възнагради за това ин ша Аллах.

Ибн Таймийа, Аллах да се смили над него, е казал в Мажму' ал-Фатауа (10/133):

Ако човека е изпитван чрез любов, но запази целомъдрието си и търпи, тогава ще бъде възнаграден за страха от Аллах. Знае се от шар'и доказателства, че ако човек остане чист и се въздържи от харам неща - погледи, думи и дела, запази мълчание за това и не говори ако има харам разговор по този повод, незавсимо дали е оплакване пред друг или открито извършване на грях, преследване на любимия по някакъв начин, но човек остане търпелив и покорен на Аллах, отблъсквайки греха, въпреки болката на любовта, която изпитва в сърцето си като някой, който е застигнат от нещастие, което е породило страдание, но той е запазил търпение, тогава човека ще бъде от боящите се от Аллах и търпеливите "Който се бои от Аллах (чрез отбягване на греховете и извършване на праведни дела) и търпи... Аллах никога не погубва наградата на благодетелните (Мухсинун)." [Юсуф, 12:90]. Край на цитата.

Виж също въпрос № 20949 и 33702.

А Аллах знае най-добре!

Islam Q&A -въпрос № 82941

All Rights Reserved for IslamQA© 1997-2007

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации