петък, 21 май 2010 г.

Електронно ислямско училище в Румъния

Електронното училище на румънски език, стартирало в Румъния, която изпитва недостиг на ислямски училища, събира студенти от и извън страната. Насочването на младежите към несигурни сайтове с цел получаване на ислямски познания и липсата на подходящи училища или учреждения извън някои региони, акивизира ислямските дейци, работещи в различни ислямски учреждения.

Eлектронното училище, стратирано от 3-ма ислямски дейци, ще има възможност да дава ислямско образование на румънски на мюсюлмани от всички краища на Румъния, та дори и извън страната. По време на 2 годишното обучение ще се преподава дисциплини като: Коран, фъкх, Сунна, сиира и др. 3-ма ислямски служители в ислямските институции в Румъния започнаха онлайн проекта за изучаванае на ислямските науки на румънски под лозунга „Как да научим Исляма?”.

Един от основателите на проекта, Керим Енгин, председателят на Мюсюлманската общност в Румъния, в изказването си в сайта Islamonline каза: „Това първо по рода си онлайн училище по интернет мрежата дава възможност на мюсюлманската младеж да получава ислямско образование от вкъщи на техния език. Продължителността на обучението е 2 г.”

Керим Енгин посочи 2 причини, довели до вземането на подобно решение: „Първото, липсата на ислямско училище или университет, което може да даде систематични и дълбоки познания за ислямските науки на младежите и на новоприелите исляма в Румъния. Второ, географкси пречки за такава дейност, защото тя е ограничена само в някои райони(бел.пр. – предимно в югоизточна Румъния, където живее мюсюлманско население, съставено от местни татари, турци и араби-изселници)”.

Енгин подчерта, че това е най-големия и обширен проект в Румъния след падането на комунистическия режим през 1989г.

От друга страна председателят на Общността на мюсюлманската младеж в Румъния Бари Нердин каза следното относно важността на проекта: „ Това е-училище осигурява законен институт на румънската младеж за получаване на ислямско образование в Румъния на местния език. С това ги спасяваме от опасностите на информация, получена от случайни източници в интернет пространството.”

Нердин добави и следното: „Това училище спомага за изграждането на ислямска личност у младежта и за пълноценно изпълняване на тяхната роля при дауа.”

Училищната с-ма

Както споменават Енгин и Нердин, преподаватели в същото това училище, обучението в училището ще се извърши с помощта на специална страница в сайта на Мюсюлманската общност в Румъния. (http://www.asociatiamusulmanilor.ro ). Обучението ще е двугодишно. Всяка учебна година ще се раздели на 3 триместъра по 3 месеца всеки. Във всеки триместър учениците ще изучават 3 ралични дисципилни от 3-ма професори. Учебният план ще обхваща Коран (четене, наизуставяне и постановления), Коранични науки и хадиси, сирата (житието) на Пророка(с.а.с), фъкх, ислямска култура.

60% от лекциите ще бъдат в аудио форма, а тези в писмена форма, които ще се пуликуват в сайта на училището, сътавят 30% от тях, а останалите 10% са посветени на изследванията на студентите. Писмените им работи ще бъдат публикувани в сайта и ще се организират дискусии по тях.

Лекциите ще са понеделник, сряда и петък и ще почват от 21 часа румънско време. Часовете се провеждат вечерта, за да може студентите да са приключили със своите ежедневни ангажименти и да могат редовно да ги посетят.

Всеки учебен ден ще се разглежда една тема. Първоначлано професорът ще изнася едночасова лекция. След това студентите ще имат възможност да задават въпроси.

Студентите ще плащат символична сума от 25 евро за цяла година. Това се прави, за да породи сериозно отношение и редовно посещение на часовете. Студентът трябва да е приключил успешно с първата година, за да продължи във втората.

Броят на желаещите е окуражаващ

Относно броя на участващите студенти Бари Нердин, председател на Общността на мюсюлманската младеж в Румъния, каза че този период целели да старират с 20, но са пожелали да се запишат 30, от които повечето са представители на женския пол.

Нердин съобщи, че 2 от студентите са от местните мюсюлмани (татари и турци), а останалите 28 са от мюсюлманите(с румънски призход), приели исляма през последните 10 год, като 10-има сред тях живеят в чужбина – Аду Даби, Испания, Италия и Япония. Той отбеляза, че не разполага с точни статистически данни относно броя на мюсюлманите в Румъния, но по неофицилани данни наброяват 50-60 хил. и представляват 2% от 22 милионното население. Ислямските източницни съощават за 200 хил. мюсюлмани като разминаването се дължи на липсата на статистика за новоприелите през последните 20 год.

източник:
Вяра и Ислям - форум

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации