петък, 28 март 2014 г.

Разбра ли някой какво се случи в Пазарджик?

През 2012 в Пазарджик започна процес срещу 13 имами. Сега съдът обяви присъдите. На обществото обаче не му е ясно какво точно се случи, а това увеличи недоверието, коментира заместник-главният мюфтия Бирали Мюмюн.
2012-та: протест срещу процеса в Пазарджик
Близо година и половина след началото на процеса, Пазарджишкият окръжен съд осъди на първа инстанция 13-те имами за проповядване на "антидемократична идеология - противопоставяне на принципите за демокрация, разделение на властите, либерализъм, държавност и върховенство на закона, основни човешки права, като равенство на мъжете и жените и религиозна свобода, чрез проповядване идеологията на салафитското направление на исляма и налагане на шериатската държава". Единият от тях получи ефективна присъда, двама - условни присъди, а на десетима са наложени глоби.
Главното мюфтийство нееднократно е заявявало, че не приема обвиненията срещу имамите. "Остана съмнението за справедливост", коментира зам.-главният мюфтия Бирали Мюмюн, който е теолог по образование. Според него обществото така и не е разбрало каква точно е вината на осъдените, защото "проповядване на недемократични идеи" било твърде общо.
"Всяка религия проповядва идеи, които могат да не се впишат в демократичните устои, но въпреки това хората могат да живеят в демократична страна", убеден е зам.-главният мюфтия. Той открива неяснота в закона, защото всеки можел да тълкува по различен начин какво е това "да говориш против държавата". "Ако един човек застане и каже "Не гласувайте", законът забранява ли му това? Ще кажем, че това е негово мнение. Но ако един човек изкаже същата мисъл и е религиозно обвързан, същото това изказване вече се приема с друг смисъл", казва Бирали Мюмюн.
Бирали Мюмюн
Парите и организацията
Най-широко тиражирани в медиите бяха обвиненията, че имамите са получавали финансиране от нерегистрираната в България саудитска организация "Ал Уакф ал Ислями". "Представители на тази фондация са помагали. В началото на демокрацията от различни места идваха помощи за мюсюлманите и хората ги приемаха, защото трябваше да възстановяват храмовете си и да обучават децата си", твърди зам.-главният мюфтия. Защо обаче точно тези 13 имами са избрани сред много други и защо те са "пакетирани" в един процес, след като някои от тях дори не се познавали помежду си преди делото? "Всички мюсюлмани знаят, че тази организация е помагала на много джамии. Това означава ли, че навсякъде са прокарвали такива идеи?", пита се в тази връзка г-н Мюмюн.
Днес зам.-главният мюфтия отчита, че липсата на прозрачност създава въпросителни по темата, но в същото време законът позволява получаването на помощи. "Това е задача за вероизповеданието да бъде прозрачно, но няма забрана за получаване на дарения отвън – въпросът е да са ясни и да се вижда къде отиват", казва той. От друга страна Бирали Мюмюн очаква и повече яснота в закона. "Законодателят не може да влезе там, където става дума за избор на религия. Не може да каже "Няма да се молите пет пъти, а по три пъти на ден". Но законодателят може да даде рамки доколко конкретно поведение е опасно за обществото и да се инкриминира поведението на личността без да обобщаваме, че едно течение е радикално или не е радикално", смята Бирали Мюмюн. Според него в противен случай всеки, който по някакъв начин е свързан с тази общност, става потенциален престъпник. В тази връзка той припомня коментираната по време на делото тема за жените и забрадките. "Един имам казал на жените да се покрият. Той не може да каже друго, защото така е в религията, но може да бъде държан за отговорен как точно го казва – ако има принуда или насилие, тогава да носи отговорност, но не и само защото ги призовава да се покрият", коментира Мюмюн.
По време на процеса срещу имамите
Какъв е резултатът от делото?
По време на заседанията пред съда се събираха две групи – привърженици на един от осъдените от ромския квартал на Пазарджик и протестиращи, които настояваха за наказания. От едната страна мъжете бяха с дълги бради, а жените – с черни бурки, от другата страна стояха националисти и футболни агитки. Според Бирали Мюмюн и двете неща представляват крайности, които по-скоро провокират, отколкото помагат за изясняването на историята. "Ако обществото реагира по един от тези два начина, това означава, че то не е много по-различно от тези два антипода", коментира той.
А какъв е резултатът от процеса? Той може да бъде описан с една дума: недоверие. То вече е нараснало както сред мюсюлманската общност, така и извън нея, защото "на обществото не му е ясно какво точно се е случило", казва зам.-главният мюфтия. А дали службите за сигурност са достатъчно подготвени, за да различат наистина опасното от непознатото? Позицията на Бирали Мюмюн по този въпрос е, че най-важното е всеки случай да се разглежда поотделно и да бъде инкриминирано поведението на човек, а не определено течение. "Не можем да спрем различните течения в религията. Демокрацията не ни позволява това нещо. Но можем да дадем точни рамки на едно такова радикално поведение и да не се стряскаме от дългата брада, защото тя присъства не само в исляма, но и в християнството", казва той.
Около процеса в Пазарджик медиите наложиха израза "радикален ислям", въпреки че точно това понятие не присъства в присъдите. Неуспешни останаха и опитите на Главното мюфтийство по време на процеса да наложи своята позиция, а тя гласи: "Такова словосъчетание няма своята научност". За Бирали Мюмюн публиката в крайна сметка е запомнила, че "това е нещо лошо, че е свързано с исляма и всеки, който е мюсюлманин, може да бъде такъв човек". "И какъв извод си правят хората? Трябва да се пазим от мюсюлманите, защото те носят нещо лошо", коментира зам.-главният мюфтия Бирали Мюмюн.

DW.DE

четвъртък, 27 март 2014 г.

Кое разрушава Исляма

Зияд Ибн Худайр е разказал: 


“Веднъж Умар Ибн ал-Хаттаб ме попита: 


“Знаеш ли, кое разрушава Исляма?” 


Аз отговорих: 


“Не”.


Той каза: 


“Разрушават го грешките на учените, споровете на лицемерите за Книгата на Аллах и решения, вкарващи в заблуждение имамите”. 


Сведено от ад-Дарими 1/71.

вторник, 25 март 2014 г.

Да поговорим за молитвата Фаджр

автор Abdullah Anik Misra

източник Seekers Guidance - Knowledge Without Barriers

превод и редакция Милена Борисова-Иршад

Oт Aбу Зубайр 'Умара ибн Руайба: "Чух Пратеника на АЛлах, СалАллаху алейхи уа саллам, да казва "Никой, който прави молитва преди слънцето да изгрее и да залезе, няма да влезе в Огъня", имаше предвид Фажр  и 'Аср.” [Mуслим]
За мнозина сутрешната молитва (Фаджр), е голямо предизвикателство. В този материал ще изброим някои важни фактори, които да ви помогнат в изпълнението й:
Когато се опитваме да ставаме рано за Фаджр, трябва да знаем, че изпълняваме три вида действия: 
1) физически, 
2) психически 
и 
3) духовни.
С цел да се направи усилие да се събудим за Фаджр, първото нещо, което трябва да разберем, е великия статус на тази молитва, когато е направена във времето й, сред другите молитви,

Важността на молитвата Фаджр
В Корана Аллах Всемогъщия казва:
Отслужвай молитвите от захождането на слънцето  [от зенита за Духр и след това 'Аср] до мрака на нощта [Maгриб и след това 'Иша], и утринната молитва [с Коранична рецитация][Кораничната рецитация наУтринната молитва се засвидетелства.  [Коран 17:78]
Смисълът на засвидетелстването е, че и ангелите на предишната нощ и на новата сутрин, внимателно слушат рецитацията на глас на молитвата Фаджр, поради голямата й важност и висок статут.  [aс-Суюти, Tafsir al-Jalalayn]
Пратеника на Аклах, СалАллаху алейхи уа саллам, е казал:
“Който и да изпълнява Молитвата преди изгрева на слънцето [Фаджр] и след неговия залез [‘Aср], няма да влезе в Ада.” [Mуслим]
и
“Който и да се моли в двете по-хладни молитвени времена (т.е. Фаджр и 'Aср), ще влезе в Рая.” [Aл-Бухари и Mуслим]
Ибн 'Аллан коментира това, че Фаджр и 'Aср са били конкретно споменати с времената си, когато човек лесно може да ги пропусне: дали ще е поради успиване или погълнат от много работа по време на 'Aср.  И е ясно, че който прави точно тези двете, обикновено прави и петте дневни молитви.
Накрая се споменава и наградата в хадис, че който редовно прави Фаджр и 'Aср, може да очаква добър край на живота си: умира като Мюсюлмани по вяра. Кой от нас не би бил нетърпелив да смогне да стане за Фаджр, ако правилно разбере ползите и облагите: смърт с вяра и отвъден успех? [Ибн 'Аллан, Dalil al-Faliheen]

Някои предупреждения за изпуснати молитви Фаджр
Съществуват предупреждения за пропуснати сутрешни молитви.  Пратеника на Аллах, СалАллаху алейхи уа саллам, е казал:
“Най-тежки за лицемерите са 'Иша и Фаджр молитвите [бел: защото те пречат на желанието за сън], но ако разбираха какво има в тях, щяха да дойдат, дори да се налага да пълзят.” [Aхмaд]
и
Който и да моли молитвата на зазоряване [Фаджр], след това ще е под закрилата на Аллах.  Затова, O сине на Адам, пази се Аллах да не ти потърси сметка за загубата на Неговата защита поради някаква причина.”  [Mуслим]
Ако това възнаграждение не ни е убедило, веднъж разбрали сериозността на ден без защитата на Аллах, ако пропуснем Фаджр, това би ни накарало да направим усилие следващата сутрин да станем за молитвата и да се постараем изпълняването на Фаджр да се превърне в навик.


Някои практически стъпки за събуждане
Има много техники за събуждане за Фаджр.  Различни са за всеки човек, зависят от това кое пречи на самото събуждане и ставане.

Физическа подготовка
Има различни физически подготовки: 
1) Ранно лягане и отпускане преди сън, 
2) Няколко аларми за събуждане, поставени не непосредствено до леглото, 
3) По-простичко легло за сън, 
4) Пиене на вода, което ще кара човек да става до тоалетната, 
или 
5) член на семейството или приятел, който да те буди за молитва.  
Tова са само някои предложения в помощ на ранното ставане, които може и да помогнат.

Психическа подготовка
Някои психически подготовки:
1) преди сън можете да визуализирате себе си по време на ставане, измиване и молитва,
2) твърдо възнамеряване - кажете на собствения си ум, че предстои важна задача, в която трябва да участвате [заедно с Аллах]  - изпълняване на Фаджр , 
или 
3) предупредете ума си, че когато алармата звънне, тялото ще се изкуши да затвори очите “само за няколко минути” - да не му позволява да прави това.

Духовна подготовка

И накрая, но не на последно място, ще дадем няколко духовни практики: 
1) изпълване на сърцето с важността и любов към молитвата Фаджр, както и със страх от пропускането й, 
2) преди лягане правете дуа към Аллах Всевишния да ви помогне да бъдете способни да станете сутринта за молитва, 
3) дълбоки тъга и съжаление, ако я пропуснете, отслужете я веднага, 
и 
4) всячески се опитвайте да не правите други големи грехове, покайте се за тях и търсете Божията помощ [тауфик].
Ако все пак някой случайно пропусне Фаджр, чувствайки се виновен, не трябва да допуска чувство на отчаяние и безнадежност, защото те ще го подтикват към разубеждаване от събуждането сутрин и това ще е убеждение в собствените си сили, а не осланяне на Аллах, както и трябва да бъде.

Истинността на Фаджр
Въпреки че намират ранното ставане за много трудно, ако имат полет или интервю за работа  много хора стават бързо и лесно.  Това е поради огромното желание да се постъпи на работа или да се пътува и така, когато алармата звънне, очите бързо се отварят. Други се будят още преди звука на алармата, дори има такива, които не спят спокойно преди подобни ангажименти.  
Единствената причина това да не се случва за Фаджр, е защото ние не усещаме Отвъдния живот с такова значение, както земния ни живот.  Нашето страхопочитание и дълга ни към Аллах често са по-слаби от желанието за ефимерни неща, видими около нас.
Онези, които са свързани с Аллах обаче, виждат Фаджр като нещо много по-важно от всички останали всекидневни грижи, взети заедно и за тях е лесно да се събудят и станат, за да служат не техния Господ, в подчинение и с благодарност. Тогава те намират мир, който им помага да израстват, получава се един положителен кръг.  Така, по този начин, се и разчупва лошия цикъл, установява се добър цикъл.

Нека Аллах Всевишният ни стори сред онези, които лесно и последователно, с покорност и благодарност, стават и правят Фаджр.
Уа салам!
Abdullah Anik Misra

събота, 22 март 2014 г.

Не е много готино да си гей - част 2

Toзи материал е част 2 на Не е много готино да си гей - част 1.
-------------------------------
Питащ: Ассаляму алейкум, 
photo source faithofmuslims.wordpress.com
Първо искам да благодаря за отговора - помогнахте за проблемите ми. Попитах ви за злоупотребата с деца и за хомосексуализма и получих подробна информация за това как човек става хомосексуалист и т.н. Осъзнавам, че започнах да работя върху себе си, но е трудно да се справя чувства, възникнали още в детството ми. Реших да отида на психолог, защото не искам да се отказвам. Когато виждам момчета на моята възраст как се радват на живота, включително гейовете, се чувствам много зле. Мисля си, че може би животът е просто за наслада и да игнорираме чувствата, които искат промяна, когато човек е гей.
Но сърцето ми казва друго - да продължавам, да правя всичко по силите си, за да се боря с тези чувства, а това е толкова трудно - но всичко е наред. Трудя се усилено и това, което чувствам в момента е, че не мога да се справя, докато не постигна мир на ума и духовно удовлетворение. Искам да се променя заради Аллах, но чувствата ми за Бог и религията са толкова объркани. Има моменти, когато чувствам, че напълно губя посоката си.
Беше много лесно в юношеските ми години. Ходех в джамията без да зная нищо за това, което правя и защо съм мюсюлманин - само сляпа вяра, като на другите. Задоволяваме религиозната част от себе си като отиваме в джамията, а след молитвата се връщаме към нашата рутина, забравяйки, че Бог съществува и извън джамията.
Имах проблеми в живота и не открих Бог никъде, а с течение на времето това ме накара да загубя вяра. Всяко малко нещо, което правя, се оказва странно и се провалям или съм пред провал...Виждам хора, които страдат, умират от недохранване, бедност, природни бедствия - не мога да игнорирам всичко това и се питам: „Наистина ли Си там? Ако съм гей и Ти знаеш, че искам да се променя, защо не направиш някоя магия, та да се променя? Дали Той може да направи всичко? Съмнявах се в съществуването на Бог, не исках да следвам сляпо Исляма подобно на много други около мен, включително и на семейството ми. Игнориран от собствените си братя и сестри само заради малко недоразумение. Не на това учи исляма. Какво ще кажете за гей приятел, който се моли, но не може да престане да бъде гей, и е много щастлив. Понякога си мисля защо полагам всички тези усилия? Ами ако няма Бог, нито Рай, нито Ад? Просто убивам себе си и създавам проблеми, които не носят щастие.
Другата част от мен обаче не го приема. Има само един Бог, Аллах! Ислямът е велика религия и тази част от мен се чувства чудесно заради това, че е част от тази религия. Но все още не правя молитви, не ходя на джамия, въпреки че искам. Чувствам се на кръстопът.
Реших да отида в библиотеката и започнах да чета за другите религии –хиндуизъм, християнство, юдаизъм, будизъм и ислям. Разбира се това, което ме развълнува най-много, беше ислямът. Въпреки че съм гей, гледайки хората как страдат и говорейки с приятели атеисти усещам, че съм на правия път. Или не съм? Не позволявам такива чувства да превземат ума и сърцето ми напълно, все още искам да ходя в джамията, дори и само за петъчните молитви. Но нещо не ме пуска.
Съмненията и страховете ми ме спират. Чета Коран, чета за ислямски учени, за Неговите пратеници и не мога да спра да плача. Дори не разбирам защо плача, когато чета Коран или нещо за исляма и Бог. В момента водя непрекъсната битка със себе си. Не искам да загубя исляма, не искам противоречивите чувства да ме победят.
Силно вярвам, че единственото голямо нещо, което мога да направя, за да си помогна с гей проблемите, е Ислямът. Но бидейки в такава борба, това ми изглежда трудно. Аз съм много лош човек, признавам си, но не мога да приема, че Бог не съществува, или че Той не се вслушва в мен, или че не ме обича, не искам да се откажа. Всичко това, които ви обясних, съществува в мен и създава проблеми. Моля ви, помогнете ми.
Отговор от консултант Hwaa Irfan:
Асселяму алейкум уа рахметуллахи уа баракатух. 
Тъй като наближава благословения месец Рамадан се надявам, че чувствате някакъв вътрешен мир, ин шаАллах. 
Скъпи синко, имате много въпроси, защото се намирате в преход. Всички важни житейски въпроси чукат на вратата на вашето подсъзнание и молят за внимание и облекчение. Не сте само вие - много млади хора преминават през тежък период на съмнения, вероятно подтиснати от многото проблеми, широко разпространени в днешния свят.
Вместо да се сравнявате с гейове и хетеросексуални около вас, отдалечете се от настоящата мисъл, че "Вие сте гей". Истинските въпроси, чиито отговор не знете,  не са ли "Кой съм и какъв съм аз?" Състоянието на колебание, в което се намирате, е некомфортно и желанието зарът да падне на една или друга страна е силно, но това е най-лошото, което бихте могли да сторите. 
"Защо Бог не улеснява нещата за всички нас и не направи някоя магия, за да подреди всичко?" "Защо не ви направи хетеросексуален, не сложи край на бедността, не предотврати природните бедствия, не нахрани гладните?"
Не трябва ли въпросът да е защо човечеството е толкова егоистично и защо виждаме себе си като богове? 
"Защо да не забравим всичко това и да се отдадем на нашите лични удоволствия - в края на краищата животът не е ли, за да му се наслаждаваме?"
Ако Той иска да му бъдем раби, ние ще бъдем. Ние можеше да бъдем раби без избор, без мисли, без чувства, без право на контрол върху нашия или живота на другите. Вместо това ние сме роби на нашите прищевки и затова се обръщаме и искаме помощ от Аллах субханаху уа Та'ала да ни пази от самите нас. Не трябва да страдаме от последствията на нашите прищевки, егоизма и от робството на низките желания.
"Използвайте ума си да разбере онова, което чуете - разумът, който изследва, а не ума, който повтаря чутото. Защото има много хора, които само повтарят чутото, а малцина са онези, които го изследват" - Али ибн Абу Талиб.  
Прав сте, че Ислямът не ни учи на всичко казано по-горе - той ни учи да поемаме отговорност, а това изисква усилие от наша страна. Тъй като низките ни желания водят битка да се откъснат от Създателя, против висшите ни желания за връзка с Него знайте, че Аллах субханаху уа Та'ала е с вас, наистина ви обича, и ви чува, защото ако Той не го правеше, нямаше да има битка между низкото и висшето "аз", а низкото ви "аз" щеше да спечели убедително!
Вместо да се страхувате и избягате от тази битка разберате, че тази микробитка е ехото на макробитката, пред която сме изправени днес. Запитайте се защо минаваме през колективен тест, в какво се провалихме като човечество? Погледнете различните части от себе си: тези, които ви правят силен, онези, които ви правят слаб, кой сте, вашия потенциал - това, което сте възприели като истина е истина само, ако всичките ви части са в синхрон с тази истина. Джихада, който водите с нефса си, има причина. Въпросът е ще си дадете ли време, за да си вземете нужната поука от живота? Защо така ние, хората, на които е даден разум и право на избор, все не можем да ги използваме? Вашият вътрешен смут, подсилен от тези около вас, които следват исляма сляпо, се дължи на тяхната, както и на вашата неспособност да използвате силата на интелекта си, силата на разума и силата на избора.
"Има хора, които се покланят на Аллах от желание за награда - това е поклонението на търговците. И има хора, които се покланят на Аллах от страх от наказание - това е поклонението на робите. И има хора, които се покланят на Аллах от благодарност - а това е поклонението на свободните" - Али ибн Абу Талиб
"Истинското щастие идва със знанието, непълното щастие идва с въздържанието. Поклонението без знание и без въздържание само изтощава тялото" - "Али ибн Абу Талиб
Нека допуснем,  че сте хомосексуалист - чуствате ли се добре като такъв? И ако да, защо? Като забравите за другите хора, съвкупността от отговорите на въпроса "защо" дали дава представа за това, което искате да правите с живота си? Можете ли да постигнете всичко, което искате в живота си с лекота ? Дали това ви дава  моментно удоволствие или такъв вид удоволствие, което всъщност е причина за страх и несигурност. Когато нещо е в хармония с вас, тогава то работи в синхрон с вашата естествена нагласа, но един от многото въпроси, на които трябва да отговорите, е каква е вашата естествена нагласа? Ако не бяхте малтретиран като дете, борбата ви с вашата сексуалност в момента щеше ли да бъде естествената  ви нагласа?
 "И им отредихме приятели, които им разкрасяваха всичко пред тях и всичко зад тях. ..." (Коран, сура Фуссилат, 25)  
Защо Аллах субханаху уа Та'ала би искал да направи това? Защото понякога, когато нещото, което ни привлича, достигне големи размери, едва тогава проумяване кое е правилно и кое грешно.
"... И така се сбъдна и спрямо тях словото [за мъчението], както и за предишни общности от джинове и хора. Несъмнено те са губещи."  (Коран, сура Фуссилат, 25)
От това, което сте ни писали за тийнейджърските си години, когато сте бил относително свободен, имахте ли някой доверен човек? Имало ли е някога уважаван възрастен мъж, към когото бихте могли да се обърнете при нужда?
Независимо от общоприетото схващане, тийнейджърските години са време, през което човек изпитва нужда от напътствие, защото се сблъсква с неща от живота, които не са били налице преди тези години. Това е напътствието, което може да ви помогне да стъпите на краката си. Ето защо трябва да проявите търпение, докато преминете през този преходен период. Сега се движите в тъмница и трябва да бъдете търпелив, докато прогледате отново. Подобно на тяло, кото се намира в лоша форма при липса на физическа активност, така и способността ви за мислене има нужда от това да бъде упражнявана, докато ви помогне да овладеете съдбата си, вместо да се оставяте да бъдете неин роб. По същия начин, ако исляма се практикува правилно, той ни помага да влияем на съдбата си, а когато го приемем за даденост, се превръщаме в роби на тази съдба. Кое от двете предпочитате? Ако решите, че няма Бог, тогава и всички ние можем да се откажем веднага, защото човечеството е продукт на глобалния смут, който всички създаваме, и няма по-безспорна реалност от тази .  

Хубаво е, че търсите психолог, но търсете някой, който да е мюсюлманин, а също така и психотерапевт, не толкова психолог. Това би било по-добре за вас, но не отстъпвайте на някой друг способността си да мислите. Проявете търпение към себе си и се старайте да проучите исляма по-добре, защото отговорите, които търсите, са там.

петък, 21 март 2014 г.

Шон Стоун, синът на Оливър Стоун, прие Ислям

източник TheWrap, Huffington Post и други агенции
Шон Стоун, синът на носителя на Оскар - режисьорът Оливър Стоун, ревностен защитник на Иранския президент Ахмединеджад, прие Исляма, докато филмира документален филм в Иран, съобщи Agence France Presse.
"Приемането ми на Исляма не означава отхвърляне на Християнството или Юдаизма, с които съм израстнал. Означава просто, че приемам Пророк Мухаммад и другите пророци," каза за AFP Стоун , чиито популярен баща е Юдей, а майка му - Християнка. Той прие Исляма на церемония в град Исфахан.
27-годишния Шон не каза друго за приемането на Исляма. Според Иранската агенция Fars news той е станал Шиит и е приел името Али.
В интервюто си за TheWrap на филмовия фестивал в Торонто през септември, той подкрепи Иранското право да притежава адрено оръжие и да се защитава срещу израел. Той отговори на нападките срещу Иранското правителство с думите: "Все едно някой да влезе в дома ти и да заповяда на баща ти да застреля децата си - кои сме ние да му казваме как да управлява страната си?!" 
“Иран се управлява според закона” каза Стоун (на снимката е в Техеран с Мелиса Картър, копродуцент). “Ако хората не харестват Ахмединджад, това не е равно на война или въстание.”
Стоун, който е учил история в Принстън, прави филм, базиран на Иранската история и култура. 
Политическите позиции на баща му също се смятат често за извън Американската посока на мислене, например при защитата на Кубинския лидер Фидел Кастро или антиамериканския Уго Чавез (бел.ред. - ще добавя и позицията му за това, че войната в Ирак е скалъпена от САЩ и съюзниците).
Освен като режисьор, Шон Стоун е и актьор, участвал е и във филми на баща си, както и при други режисьори. 

Забележка - Шон Стоун приема Ислям през февруари 2012г.

четвъртък, 20 март 2014 г.

На първа инстанция - осъдителни присъди за 13-та в Пазарджик

http://vbox7.com/play:993379560c

Смятах да събера повечето вестникарски материали по темата с вчерашното последно дело в Пазарджик. После се изобщо се зачудих какъв и каква компетентност има съдът във въпросния град, спомняйки си опита за дело срещу мен и още 3-ма човека преди7 години и как ми идеше да се смея на онова, което са писали в обвинителните актове и след това в съображенията за едно или друго...
Тук е почти същото, макар че този път вкараха хората в съда и ги осъдиха - независимо какво ще стане с тях след това - т.е. независимо дали на следващи инстанции ще потвърдят присъдите. Случващото се е факт и не е недоразумение. В тон с всичко наоколо, като излязло от сапунена опера, плод на ума на някой сбъркан режисьор - явно всичко хора сме такива и така сме режисирали земния си живот - така и края на това абсурдно дело.
Щеше ми се да дефинират какво е това радикален Ислям например. Или дори какво е салафитска идеология. Хайде - недемократичен - обратно на демократичен, лесно е. Но каква е презумпцията, та решиха, че е подсъдно да не искаш демокрация?! 

Това е изпитание, но не само за тези 13 именити човека - познати не само на мюсюлманите в България.
Изпитание е за всички нас, за мюсюлманите и немюсюлманите. 
Излишно е да казвам, че прочетох някои мнения под статии - до едно заплашителни срещу мюсюлманите, показваши незнание, гняв, слабост, глупост и пр.
Нито едно мнение, което да изразява разбиране към нещо различно - при все, че съдят имамите за религиозна нетърпимост- като че ли Исляма някой го търпи! ДА, търпят го малцина немюсюлмани, но другите го търпят само от страх и защото така се налага, не защото искат.

Аллах да помага на всички!

Няма да публикувам отделни материали или линкове към тях - ЕТО ЛИНК КЪМ всичко в електронните медии от вчера по въпроса с последното дело в Пазарджик.

сряда, 19 март 2014 г.

Майката е израз на Милостта на Всевишния към хората

Майката е Милостта на Аллах към хората! 
Родителите - бдящи, обичащи, подкрепящи - са Милостта на Аллах към човекa.

Нямаше да е никак трудно на Всевишния да стори така, че човек да се ражда и израства по различен начин!

Но Той ни е дал родителите - да ни обгрижват и обичат за доста дълъг период от живота ни и наистина, това е проява на Неговата милост!
muslimmatters.org

Когато си малък, твоето "Обичам те" към мама, е просто израз на твоята нужда от нея. Но нейната обич блика от всякъде. Само дето ти си още малък и не я виждаш, но я усещаш! Ти си твърде много егоист за майчината обич, която е единствената безкористна любов на Земята, за да й дадеш полагаемото й се. Затова Всемилостивия е сторил тази обич безкористна. Да не иска нищо в замяна и да я има въпреки всичко. 

Когато я загубим, усещаме смисъла на тази обич и какво е значела за нас.
Усешаме това, че дори и да сме минали средата на нашия живот, когато сами имаме израстнали деца, че дори и внуци, ние пак сме деца на майка си! Пак получаваме майчината обич, която от никого другиго не можем да получим. Онази топла и неизискваща нищо обич - претворена в грижа. Срещу която се бунтуваме, докато я получаваме. 
А когато я загубим, вече сме голи, без покрив, а над нас вали целия живот. И разбираме, че майка ни е била покрив, който Аллах ни е построил да ни пази в Дунийа.

Затова в Коран и хадиси постоянно четем за ролята и значението на майката и двамата родители, за това, че нашата признателност и отношение към тях Аллах е сторил да стоят редом с вярата в Него - толкова значими са...

Защото трябва да видим и осъзнаем Неговата милост, когато я имаме, не когато я изгубим.

Така че нека който си има жива майчица, да се замисли и да благодари на АЛлах за тази милост, да се усмихне и да е щастлив, защото рахматуЛлах е още непресъхнал, да прегърне тази Милост, да каже на майка си колко й е благодарен, защото благодарността към майката е благодарност към Аллах!

Знам, че са досадни понякога. Ние сме били далеч по-досадни - през тежката бременност и още по-тежко раждане, годините, докато сме били кърмачета-прохождащи-мрънкащи дечица...Когато живота на майките ни е бил не техен, а те  са живяли нашия живот - спяли са само когато им позволим, хранили са се амо когато им позволим, усмихвали са се когато им позволим, дори са се гушкали с баща ни когато им позволим...и оше и още...

Разбрах смисъла на казаното, че човек почвал да остарява, когато починат родителите му. Той вече няма чие дете да бъде. Вече е само възрастен...

Затова благодарете на Аллах и покажете тази благодарност докато е време.


"В деня, в който Аллах сътвори земята и небесата, Той сътвори и сто вида милосърдие. Всяко едно от милосърдията беше толкова необятно, че е възможно да запълни пространството между земята и небесата. Само едно от тези милосърдия бе низпослано на земята. Ето с това милосърдие майката прегръща детето си. Другите същества общуват помежду си чрез това милосърдие. В Съдния ден Всевишния Аллах ще добави това милосърдие към останалите и те ще станат отново сто." (Пророк Мухаммад с.а.с.)


"Всевишния Аллах отлага наказанието на този, на когото пожелае, до Съдния ден, освен на съпротивляващите се срещу родителите си. Тяхното наказание ги сполетява още в земния им живот." (Пророк Мухаммад с.а.с.)

Милена-Иршад


Прочетете ин ша АЛлах и следната тема: Темата за майката в Свещения Коран и хадисите, молитви

вторник, 11 март 2014 г.

Забранен секс

Въпрос до ОnIslam, свързан с аналния секс. 
Отговора е даден въз основа на проучвания на Ислямски Шариа текстове:

Всемогъщия Аллах казва в Корана (превод на значението): 
...И стойте далеч от жените в [период на] месечно кръвотечение, и не ги доближавайте, докато не се очистят! А щом се очистят, обладавайте ги, откъдето Аллах ви е повелил! Наистина Аллах обича каещите се и обича пречистващите се. (“... стойте далеч” ­ това предписание не бива да се схваща буквално, а само като избягване на полов контакт с жените в месечен цикъл). Вашите жени са като нива за вас. И отивайте при нивата си, когато и както пожелаете, и подготвяйте се отнапред, и се бойте от Аллах, и знайте, че ще Го срещнете [в Отвъдното]!
(Aл-Бакара: 223)
В горната ая, думата Харс (преведено като нива) показва, че единствено вагиналния секс е позволен, защото е на мястото, където жената забременява и се раждат децата. Семенната течност, попаднала в утробата, е сравнена със семената, посадени в земята, за да дадат потомство. 
Абсолютно всички Ислямски прависти са съгласни, че аналния секс е харам (забранен), основавайки се на хадиса на Пророка, салАллаху алейхи уа саллам: "Не правете анален секс с жените си" (Предаден от Ахмад, Ат-Тирмизи, ан-Ниса'и, ибн Маджа)
Хузайма ибн Табит, Аллах да е доволен от него, също предава, че Пратеникът на АЛлах (салАллаху алейхи уа саллам) е казал: "Аллах не се свени да ви казва истината: "Не превете анален секс със съпругите си." (Предаден от Ахмад, 5/213)
От Ибн Аббас, Аллах да е доволен от него: "Пратеникът на АЛлах (салАллаху алейхи уа саллам) е казал: "Аллах няма да погледне мъж, правил анален секс със съпругата си." (Предаден от Ибн Аби Шайбан, 3/529, ат-Тирмиди го е класифицирал като автентичен хадис, 1165)
Също така се предава, че Пророкът (салАллаху алейхи уа саллам) е причислил този акт към содомията, нарекъл го е "малката содомия". (Предаден от Ахмад и ан-Ниса'и)
Въпреки това, позволено е галенето в аналната област, но без да се допуска сношение там. Предава се, че 'Умар ибн ал-Хатаб, АЛлах да е доволен от него, дошъл един ден при Пророка и казал: "О, Пратенико на АЛлах, съсипан съм!" "Но какво се случи?", попитал Пророкът. 'Умар отговорил: "Снощи обърнах жена си", имайки предвид, че имал вагинално сношение с нея гърбом. Пророкът, салАллаху алейхи уа саллам, не отговорил, докато не била низпослана горната ая. После казал на 'Умар: "[Прави любов с жена си] гърбом или фронтално, но изключи ануса и сношението по време на менструация." (Предадено от Ахмад и ат-Тирмиди)
Ако някой извърши анален секс със съпругата си, той прави голям грях, за който се изисква огромно покаяние. Човек трябва да съжалява и да се чувства съкрушен, ако е извършил подобен грях! Всемогъщия Аллах е унощожил цяла нация за вършенето на подобни актове.
Но няма доказателства за това, че жената трябва да се чувства разведена. Въпреки това учените твърдят, че ако мъжът прави и/ или настоява да прави анален секс със съпругата си, тя има право да поиска развод, защото е подтиквана да върши грях, а и целта на брака не включва подобно изискване. 
Съпругата трябва да се противопоставя и да отказва искане на съпруга си на такъв вид секс. Трябва да му напомня за Аллах, за наказанието за такова действие и за онези, престъпващи Неговите граници. 

А Aллaх Всемогъщия знае най-добре.


неделя, 2 март 2014 г.

Първата палеонтологична находка в Малайзия

Автор James A. Foley
Открития образец UM10575, вкаменелост на зъб 
 от Spinosaurid sauropod
(месояден динозавър).
Първия динозавърски фосил в Малайзия, беше открит от международен палеонтозвърски екип.
Фосилизираният динозавърски зъб е принадлжал на същество от семейство Spinosauridae на динозаврите. Тези влечуги били двуноги хищници, хранещи се с риба.
ИЗследователят Masatoshi Sone от Университета на Малайзия, каза, че екипя му, в който има палеонтолози и от Университетите Уаседа и Kумамото в Япония, търсят динозавърски фосили  в Малайзия от 2012.
Фосилизирания зъб е открит в щата Паханг, но по-конкретното място не е обявено, защото отривателите се страхуват от "възможни унищожения, поради незаконни разкопки от часни колекционери на фосили/ или разбойници, както се случи в Тайланд, Лаос или Монголия", както се казва в изявление на екипа.

Становището на ръководителя на екипа Професор Рен Хираяма от Университета Уаседа (Токио) и специалист по рептилна палеонтология, отритието е зъб, Образец UM10575, принадлежащ на Спинозавър, познат като рибояден динозавър.

UM10575 е около 23 мм дълъг и 10 мм широк, е типичен за тероподите (месоядни динозаври). Добре очертани са ръбовете по повърхността на зъба, която има и микро орнаменти (много фини очертания); носи всички характеристики на зъба на спинозавъра.
Новите фосили са открити в седиментни скални слоеве от края на мезозойската епоха, най-вероятно Креда (около преди 145-75000000 г). Във вътрешността на полуостров Малайзия, юрските и кредни седименти сашироко разпространени.

Очаква се да има още находища в Малайзия. Изследванията и разкопките продължават. 

Има надежда сегашните открития да доведат до развитие на палеонтологичните проучвания в страната.


linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации