неделя, 16 май 2010 г.

20 напомняния на студентите по време на изпитШейх Мухаммад Салих ал-Мунаджджид


Слава на Аллах, мир и благослов за Пратеника, семейството му и сподвижниците.


Когато застанат на изпит в този свят, студентите мюсюлмани се обръщат с вяра към Аллах и търсят Неговата помощ, следвайки предписанията в съответствие с думите на Пророка с.а.с.: „Силния вярващ е по-добър и по-любим на Аллах от слабия вярващ, но и в двамата има добрина. Стремете се да постигнете онова, от което ще имате полза и търсете помощ от Аллах и не се чувствайте безпомощни“. (Сахих Муслим, № 2664).


Сред тези предписания са:


- Обръщане към Аллах с ду’а по различните начини. Предписани в Исляма, както е казването „Рабби ишрах ли садри уа йассир ли амри“ (О Господи мой, разтвори гърдите ми и улесни делото ми)[i]


- Лягане за сън рано и отиване на изпит навреме.


- Приготвяне на всичко, което се изисква и е позволено – моливи, химикалки, линии и ъгломери, калкулатори и часовници – за да може да се изпозлува всичко, което ще спомогне да се вземе успешно изпита.


- Рецитиране на ду’а при излизане от дома: Бисмиллах, тауакалту ‘ала Аллах уа лаа хаула уа лаа кууата илла Биллах. Аллахумма инни а’уду бима ан адилла ау удалла ау азилла ау узалла ау азлима ау узлама ау ажхала ау йужхала ‘алайа“ (В името на Аллах, уповавам се на Аллах! Няма мощ и няма сила освен от Аллах. О Аллах, моля Те да ме опазиш да не се заблудя и да не бъда заблуден, да не допусна грешка и да не бъда въвлечен в грешка, да не угнетя и да не бъда угнетен, да не проявя невежество и да не бъда въведен в невежество!)


Да не забравя да потърси благословията или одобрението на родителите си, защото на тяхната ду’а ще бъде отговорено.


- Споменаване на името на Аллах преди да започне, като споменаването на името на Аллах е предписано действие, то носи благодат и е стремеж към помощта на Аллах за онзи, който търси правия път.


- Страхувай от Аллах по отношение на съучениците си и не се повлиявай от тяхното безпокойство или страх преди изпит, защото страха е колективна болест. Опитай се да им внушиш оптимизъм чрез добри думи, както е предписано в Исляма. Пророкът с.а.с. е бил оптимист, когато е чул името на Сухайл (което означава „лесно“) и казал: „Нещата ще бъдат улеснени за него“. Обичал е да чува думите „Йа Раашид“, когато излизал по някакви задачи. Така че бъди оптимист, че ти и съучениците ти ще преминете изпита.


- Споменаването на Аллах (зикр) прогонва безпокойството и страха. Ако нещо е много трудно за теб, моли Аллах да го улесни за теб. Когато Шейх ал-Ислам Ибн Таймийа, Аллах да се смили над него, е срещал нещо, което е било трудно за разбиране, е казвал: „О Ти, Който си научил Ибрахим, научи ме; О Ти, Който си накарал Сюлайман да разбере, накарай и мен да разбера!“


- Избери хубаво място, на което да седнеш по време на изпита, ако имаш такава възможност. Дръж гърба си изправен и стой на стола по добър начин.


- Започни изпита си веднага. Изследователите съветват отделяне на 10% от времето на изпита за внимателно четене на изпитния въпрос, отбелязване на важните думи и правилно разпределяне на времето между въпросите.


- Отговаряне на лесните въпрос най-напред и после – на по-трудните. При прочитане на въпросите да се водят бележки и да се нахвърлят идеи за последващия отговор.


- Отговор на въпросите според важността им.


- Започни с отговор на лесните въпроси, които знаеш. После отиди към въпросите, които носят специално значение и чак след това на въпросите, чиито отговор не знаеш, или на които смяташ, че ще ти отнемат най-много време за отговор.


- Пресметни времето си за отговор, защото Пророкът с.а.с. е казал: „Обмислянето е от Аллах, а прибързването е от Шайтана“. (хасан хадис, Сахих ал-Джами, 3011).


- Внимателно обмисляй и избери правилните отговори, когато си на тестов изпит. Справяй се с тях по следния начин. Ако си сигурен, че имаш правилния отговор, тогава се пази от уасуас (нашепвания от Шайтана). Ако не си сигурен, започни да елиминираш неправилните или малко вероятни отговори, после избери правилния отговор въз основа на това, което смяташ, че е възможно най-вярно. Ако гадаеш за правилния отговор не променяй по-късно решението си относно отговора, освен ако не си сигурен, че си сгрешил. Изследвания показват, че най-често правилния отговор е този, който студентите първо са избрали.


- При писмен изпит събери мислите си преди да започнеш да отговаряш. Запиши на чернова някои мисли и идеи, които имаш по отношение на въпроса, който искаш да обсъдиш. После номерирай идеите в реда, в който искаш да ги представиш.


- Запиши главните пунктове още в началото на отговора, защото когато изпитващия започне да преглежда отговора ти и ги прочете, може изобщо да не стигне до края на материала ти, ако бърза.


- Отдели 10% от времето си за преглед и ревизиране на отговора си. Внимателно прегледай отговора си, особено когато става дума за математически проблем или числа. Не се поддавай на желанието си да предадеш изпитните си листове бързо и не обръщай внимание, че вече има хора, приключили изпита. Може би това означава, че има хора, предали работите си твърде рано.


- Ако след изпита разбереш, че си отговорил на някои въпроси неправилно, приеми това като урок да бъдеш по-внимателен за в бъдеще. Приеми волята и предписанието на Аллах и не се поддавай на гнева и отчаянието. Помни хадиса на Пророка с.а.с.: „Ако нещо те сполети, не казвай „Ако бях направил това и това“. А кажи Кадар Аллах уа маа ша’а каан (така Е повелил Аллах и така се случи), защото изричането на „ако бях...“ отваря вратите на Шайтана“. (Сахих Муслим).


- Разбери, че измамата е харам, независимо за какви тестове става дума. Пророкът с.а.с. е казал: „Който мами не е един от нас“. Така че не прави нищо, което е харам и Аллах ще те облагодетелства с милостта Си. Отхвърли всички харам неща, които ти се предлагат. Който отхвърли нещо, търсейки задоволството на Аллах, Аллах ще го обезщети с друго – по-добро. Трябва да отричаш и да се съпротивляваш на злото, както и да го разобличаваш – трябва да съобщиш на властите на изпита за нередностите, които си видял и това не е забраненото злословие, защото разобличаването на злото е задължително.


Посъветвай тези, които купуват или продават въпроси, постват ги в Интернет или правят пищови (за преписване на отговорите по време на изпита). Кажете им да се страхуват от Аллах, съобщете им правилата за това, което вършат. Кажете им, че времето, което са прекарали в извършване на харам, е можело да отделят за учене, за преговор и пр., което е щяло да бъде далеч по-добър начин, отколкото да се отдават на лесното и забраненото.


- Не забравяй какво подготвяш за Отвъдното, за отговора на въпросите в гроба и как ще се спасиш в Съдния ден. Който е спасения от Огъня и допуснатия до Рая, той е истински успелия.


Молим Аллах да ни помогне да успеем в този свят и да ни подкрепи да бъдем сред победителите и спасените в Отвъдното, защото Той е, който чува и отговаря на молитвите ни!


[i] Тази ду’а е част от известните думи на Муса а.с., описани в Корана в сура Та Ха (№ 20: 25-27): „Рече [Муса]: „Господи мой, разтвори гръдта ми! И улесни делото ми! И развържи възела на езика ми, за да разбират словото ми! “ – бел.пр.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации