вторник, 28 февруари 2012 г.

Не бъди тъжен от Аид Ибн Абдуллах Ал-Карни (Пета част )


Ако Всевишният Аллах е Този, Който дава живот, причинява смърт и единствено Той дава препитание на всички Свои създания, защо тогава хората се страхуват и страдат от действията си? Мисля, че в съвременното общество причина за по-голямата част от скръбта и опасенята е нашата привързаност към хората – с усилията си да им угодим, да спечелим благоразположението им, да похвалим значимите измежду тях или да се почувстваме наранени от пренебрежителното им отношение към нас. И всичко това е сигнал за слабост на вярата ни в Аллах. Един арабски поет е казал:

„Нима не ще бъдете доволни дори и животът ви да е горчив,
и нима не ще бъдете спокойни дори и хората да ви се гневят,
 щом любовта ви към Аллах е истинска?!
Всичко останало е маловажно, и накрая всичко е пръст при пръстта.”

Упражнявай се да подчиняваш волята си на това, което ти е предопределено. Какво ще се случи, ако не вярваш в отреденото ти от Аллах? Всичко онова, което планираш извън пълното приемане на повеленото от Аллах, няма да ти донесе никаква полза. Сега сигурно би попитал кое е решението на тези проблеми?
Решенето е да кажеш искрено „Аз съм спокоен и доволен, и съм подчинил волята си на Аллах.”
Където и да сте, смъртта ще ви догони, дори да сте във въздигнати кули.” (4:78)

Един от най-трудните и болезнени дни в живота ми беше този, в който лекарят съобщи, че ръката на брат ми Мохаммед  трябва да бъде ампутирана.  Новината ме удари като гръм от ясно небе. Бях обзет от емоция, а душата ми търсеше утеха в думите на Аллах:

„Никоя беда не идва без позволението на Аллах. А който вярва в Аллах, Той напътва сърцето му.” (64:11)
„И благовествай търпеливите, които, щом беда ги сполети, казват: “Ние на Аллах принадлежим и при Него се завръщаме.” (2:155-156)

Тези слова внесоха в душата ми мир и успокоение.
Няма сила, която да попречи да се случи това, което е отредено, затова трябва да запазим вярата си и да подчиним волята си.
„Нима [неверниците] нещо друго са решили? Но Ние също сме решили.” (43:79)
„И щом реши нещо, казва му само: “Бъди!”. И то става.” (2:117)

Вярата подсилва възможностите на човек да се бори с трудностите. Той постига щастие в този живот и в отвъдния, чрез признателност. Ако не си склонен да приемеш този съвет, тогава се запитай: има ли друга разумна алтернатива? Ако тази алтернатива е горчивина, оплакване и отказ да приемеш случващото се, тогава причиняваш на себе си единствено болка, както в този живот, така и в Отвъдния.
„Който е търпелив, за него има благодат, а който изразява недоволство, над него тегне гняв."

Когато на мъдрия човек му се случи трудност, той се утешава по два начина: първия е да остане спокоен, а втория – да се надява на добър изход от ситуацията, в която е попаднал.
Невежият е нестабилен и нервен в моменти на изпитание отново по два начина: първия – като търси помощ от много хора и втория – като таи постоянни страхове и опасения, които са по-тежки от това, което всъщност го е сполетяло.
Ал-Хасан ибн Сахл описва изпитанията като сигнал  за тези, които забравят; като средство за спечелване на награда – за търпеливите; и като напомняне за благодатта на Аллах – за всички. 

Най-добрият лек и най-правилното действие по време на трудност и изпитание, е да кажеш искрено: „Наистина ние принадлежим на Аллах и при Него е завръщането ни.” Това означава, че ние всички сме създания на Аллах, принадлежим Му, в Негово владение сме и ще се завърнем при Него.
При Него са и началото, и завръщането. Всяко нещо е в „Ръцете” на Аллах. Всевишният Аллах казва:
„Всичко погива освен Него. Негово е отсъждането и при Него ще бъдете върнати.” (28:88)
„Всичко тук погива.” (55:26)
„И ти ще умреш [о, Мухаммад], и те ще умрат.” (39:30)

Ако си потресен да научиш, че къщата ти е изгоряла до основи, че синът ти е загинал, че дългогодишните ти спестявания са изгубени, какво би направил? Подготви се психически в този момент! Да се опиташ да избягаш и да се измъкнеш от това, което ти е отредено, е безсмислено. Просто бъди доволен, приеми реалността и спечели награда за товаНямаш друг избор. Можеш несъмнено да кажеш, че имаш, но той е недостоен и моят съвет е да се пазиш от него, а именно - да започнеш да се оплакваш и мърмориш, да загубиш спокойствие и да изпаднеш в гняв. Какво би постигнало подобно поведение? Би спечелил единствено гнева на Аллах и неприязънта на хората.  Още повече, че това, което си загубил, никога няма да се върне и бедата няма да бъде смекчена.

„Който допусне, че [Мухаммад] не ще го подкрепи Аллах и в земния живот, и в отвъдния, нека провеси въже от тавана, после нека прекъсне живота си и да види дали неговото коварство ще премахне онова, което го разгневява.” (22:15)

В продължение само на един ден Уруа ибн Зубейр (Аллах да е  доволен от него) загубил единия си крак и научил, че сина му е загинал. Ето каква е била реакцията му:
„О, Аллах, за теб е всяка слава. Както отнемаш, така и даваш. И ако си ме изпитал с трудност, Ти също така си ме спасил и си се погрижил за мен. Ти си ми дал четири крайници, а си ми отнел само един. Благословил си ме с четири сина, а си ми отнел само един.”

„И ще ги възнагради -; защото бяха търпеливи -; с Градина и с коприна,” (76:12)
 „“Мир вам, че изтърпяхте! И колко прекрасна е Последната обител!” (13:24)

Дома на Скалата, Куббат ас-Сахра, Йерусалим, Палестина
Dome of the RockЕдна постройка доминира като силует на Йерусалим, повратна точка - това без съмнение, е Купола на Скалата с прекрасното си кубе. Построено е върху платформа на скалата на връх Мориан преди повече от 1300 години от Умаядския халиф АбдулМалик бин Маруан, храма е завършен през 691 г.сл.Хр., 6 години след началото на строежа. Това е светилище в Джамията ал-Акса, в чест на Нощното пътешествие до Седемте небеса на Пророк Мухаммад с.а.с.

Осем стълби с арки водят до заравнената платформа на Купола на Скалата. 
Има уникален слънчев часовник, разположен в средата между арките на стълбите, точен до 5 минути!

Храмът побира 1 500 човека на молитва. Мъжете и жените се молят в различни помещения според мюсюлманската традиция. За Петъчната молитва ал-'Аср, Куполът на скалата е отворена само за жени.
Скалата, около която математически точно е построено осмоъгълно светилище с размери 12x15 метра и с височина 2 метра над нивото на нивото на Джамията Aл-Aкса. Пещерата под скалата, е известна с името Пещерата на Душите.
Четирите страни на октагона имат големи сводести врати, сочещи на север, юг, изток и запад. 28 използувани Византийски и Римски мраморни колони и капители оформят два реда около скалата. Колоните са съединени с 24 арки, покрити с камък в естествен цвят и стъклена мозайка.
От 54-те прозореца два са с прозрачно стъкло, а 36 са от оцвеено стъкло. На 16 оцветени прозореца има Коранични аяти - това са едни от най-красивите прозорци в света. 
Купола на Скалата се издига на 25 метра от пода - това се равнява на 10 етажна сграда. 
Полумесеца на върха на купола се издига на 4 и половина метра.
Inside Dome of the Rock Model
Диаметърът на външния купол е 21 метра, а вътрешния - 20 метра. Оригиналния купол от 1-ви век е бил меден и е заменен с оловен през 9-ти век, през 1964 г. е анодизиран с алуминий, а през 1994 г. е покрит от смес от мед+месинг, след което - позлатен с 60 килограма 24 каратово злато.
Вътрешния дървен купол е декориран с гипсова мазилка и е възстановен от Салахуддийн ал-Айюби през 1187 г. след победата му над кръстоносците. По време на периода на кръстоносците, Куббат ас-Сахра е носел името Храм Господен. Кръстоносците са се възхищавали на неговата красота.
Windows of Dome of the Rock
Първоначално рисувани стъкла и каменна мозайка покривали вътрешните стени на Купола на Скалата. 
По време на Османския период (1517-1918), външните стени са покрити с брилянтено синя, зелена, жълта и бяла керамика с Арабски дизайн или с Коранични строфи. Те все още могат да бъдат видяни от външната страна. Останалата част от плочките са възстановени през 1964г.

събота, 25 февруари 2012 г.

Ислям - разговор с млади новоприели от Германия,

сряда, 15 февруари 2012 г.

Влизане с обувки в Джамия - фатуа 9631


Наистина ли Имам Абд ал-Уахаб е казал, че е позволено влизането с обувки в джамията и посещаването на гробове?
Хвала на Аллах!

Откъде научихте това? Ще ви кажем, че всичко това е голяма лъжа.

Имам Мухаммад ибн Абд-ал-Уахаб, Аллах да се смили над него, е бил човек на знанието, учен. Той никога не е казвал подобни неща. Това, което е карал хората да правят, е написано в неговите книги и то е – хората да се обръщат към Аллах в молитвите си, да са концентрирани в молитвите си, в послушание и подчинение на думите на Аллах (превод на значението):

 “Сполуката е за вярващите, които в своята молитва са смирени” [ал-Mу'минуун, 23:1-2]

- защото молещия се трябва да знае Величието на Онзи, пред когото стои. Така че човек трябва да не се движи или както се казва: „Когато сърцето е фокусирано, ръцете стоят мирни”. Някои учени отнасято казаното до Пророка с.а.с., но Хафиз ибн Раджаб ал-Ханбали е казал: Пророкът с.а.с. не е казал това и няма сахих иснад на подобно изказване...дори и думите да звучат добре. Това са думите на един от салаф. И това е, което  Мухаммад ибн Абд-ал-Уахаб е казал.

Що е отнася до влизането с обувки в джамията, че е позволено – това не е вярно. Мухаммад ибн Абд-ал-Уахаб не е казвал, че влизането с обувки в джамията е нещо, позволено от Исляма. Той е казал, че има подобно предание в ахадиси, както в казаното от Пророка с.а.с: Когато някой от вас дойде в Джамията, нека погледне обувките си и ако види мърсотия по тях, да ги изтрие, защото те могат да се пречистят чрез изтриване с прах”. Това се отнася до обувките и до джамиите във времето, когато са били по-прости и необзаведени. Все пак ако джамията е обзаведена с килими и пр, трябва да се влиза в тях без обувки, за да се пазят чисти, Това е показано (от думите) на някои учени и в частност от казаното от Шейх Мухаммад ибн Абд-ал-Уахаб. Но той не е казвал, че е позволено от Исляма да се влиза обут в джамия.

По отношение на това, че е харам посещаването на гробове, Имам Мухаммад ибн Абд-ал-Уахаб не е казвал такова нещо, а е следвал думите в хадиса: „Бях ви забранил посещаването на гробове, но сега ви позволявам, защото те напомнят за Отвърдния живот”. (Муслим, ном. 977). 
И той, Аллах да се смили над него, е казал на онези, които ще посещават гробове, трябва да спазват Ислямския етикет в това отношение и да правят дуа за Пророка с.а.с., споменавайки сподвижниците, Аллах да се смили над тях,  а когато излезе от гробището, да каже: „Мир над вас, обитатели на тези гробове, вярващи и мюсюлмани. И ние, когато Аллах реши, ще ви последваме. Нека Аллах да се смили над тези от вас, които първи с умряли и онези, които са били последни. Моля  Аллах за спасение за вас и за нас. O Аллах, не ни лишавай от награда и ни пази от изкушение, прости на нас и на тях.(Сахих Муслим, ном. 974, 975)

Това е, което се казва в ахадиса и Имам Мухаммад ибн Абд-ал-Уахаб потвърждава в книгата си
Но ето какво той сам е казал: Хората не трябва да пътуват специално, за да посещават гробове. Това е становището на Имам Мухаммад ибн Абд-ал-Уахаб в съответствие с ахадиса на Абу Са’ид в ал-Сахийхан, където Пророкът с.а.с. казва:
„Не трябва да се пътува, за да се посети (никое място), освен тези три: ал-Месжид ал-Харам (в Мекка), моята джамия (в Медина) и ал-Месжид ал-Акса (в ал-Кудс/ Йерусалим)” (Предаден от ал-Бухари, 2/50; Муслим, 827; ан-Ниса’и, 1/277-287).
Той е казал: Хадисът показва, че не е позволено специално да се посещават гробове, но ако посетите гроб във вашия град, например, или сте пътували не по причина посещение на гробище, тогава няма проблем. Пророкът с.а.с. обикновено е посещавал гробове, както например в ал-Баки’ и той с.а.с. е посещавал гробовете на шухада, като е правил дуа за тях. Забраненото е пътуването специално за посещение на гробище или гроб. А ал-Кади ‘Ийаад ал-Малики, е казал: Не е позволено да се пътува за посещаване на гробове. Това е и глендата точка на Ибн Ражаб ал-Ханбали, Ибн ‘Акиил, Ибн Баттан и много други учени.
А Аллах знае най-добре.
Fataawa Samaahat al-Shaykh ‘Abd-Allaah ibn Humayd p. 81


вторник, 14 февруари 2012 г.

ПРОЩАЛНАТА ХУТБА НА МУХАММЕД (с.а.с.)


В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният! 


“Ей хора, слушайте ме внимателно, тъй като след отминаването на тази година не знам дали ще бъда сред вас. Затова чуйте добре какво ще ви кажа и предайте това послание на тези, които не могат да присъстват днес.” 


“Ей хора, както смятате този месец, този ден и този град за свещени, по същия начин смятайте също живота и благата на всеки мюсюлманин като нещо свещено. 
Връщайте поверените ви имущества на законните им притежатели. 
Не накърнявайте никого, за да не може никой да ви накърни. 
Помнете, че ще се срещнете с вашия Господар и Той ще ви поиска сметка за вашите деяния. 
Аллах ви забрани да се занимавате с лихварството, затова отсега нататък тази практика трябва да бъде отстранена.” 


“Ей хора, пазете се от шейтана, за да спасите вярата си! Той е изгубил всякаква надежда в борбата си да успее да ви потикне към извършването на големи грехове. Затова пазете се и не го следвайте в извършването на малките грехове.” 


“Ей хора, истина е, че вие имате права към вашите съпруги, но те също имат права към вас. 
Ако те ви се подчинят, това означава, че те имат правото да бъдат издържани и подходящо облечени. 
Отнасяйте се с добро към вашите съпруги и бъдете любезни с тях, тъй като те са ваши партньори. 
И ваше право е да не избират своите приятели без вашето одобрение. Така те няма да изпаднат никога в изкушение.” 


“Ей хора, слушайте ме добре! 
Почитайте Аллах, извършвайте всекидневния петкратен намаз, говейте месец Рамазан и давайте зекята си. 
Отидете на хадж в Мекка, ако имате възможност. 
Вие знаете, че всички мюсюлмани са братя. Вие всички сте равни. 
Никой човек не превъзхожда друг човек по нищо, освен по верско подчинение и добри дела. 
Спомнете си, че един ден ще се явите пред Аллах и ще отговаряте за постъпките си. Така, че внимавайте да не се отклоните от Правия път след смъртта ми.” 


“Ей хора, никакъв пратеник или апостол не ще дойде след мен и никаква вяра не ще възникне. 
Ей хора, тогава обмисляйте добре и вниквайте в думите ми, които ви предавам! 


След мен оставям две неща: Свещения Коран и Благородната Сунна, ако ги следвате никога няма да се заблудите. 
Нека всички тези, които ме слушат сега, да предадат това послание на останалите, те на други и последните да ме разберат по-добре от тези, които ме слушат в момента.” 


“О, Аллах, бъди свидетел, че предадох посланието на тези, които вярват в Теб!”

понеделник, 13 февруари 2012 г.

Спешна помощ за трансплантация на костен мозък


Пет месечното бебе на наш брат спешно се нуждае от имплантация на костен мозък. Операцията трябва да бъде направена до края на следващата седмица (17.02.2012 г.) в Германия. Необходими са около 300 000 евро (600 000 лева).
Желаещите да направят дарение моля да използват банковата сметка по-долу:
Банка ДСК
IBAN: BG08 STSA 9300 0020 1110 53
BIC: STSABGSF
Титуляр: Джемал Джебир
Общата стойност на операцията възлиза на около 300 000 евро, като 90 000 евро се поемат от държавата и има събрани до момента 10 000 евро или общо 200 000 евро, като се има предвид и кредита, който предоставиха на семейството. В този ред на мисли остава да се съберат още към 100 000 евро.
Освен посочената сметка, ето и дарителската сметка:
IBAN: BG31PRCB92301039840612
Сумата, който е необходимо за заминаването на детето, вече е събрана, следва да се съберат и останалите средства, които ще се изплатят след приключване на операцията. Работи се по въпроса за откриване и на смс-услуга за набиране на средства.


http://www.gooddeed4you.com/?p=133

неделя, 12 февруари 2012 г.

Да си припомним някои дуи


كان النبيّ إذا قام يتهجد من الليل قال:«اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِوالأرْضِ ومَنْ فِيهنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ 

والأرْضِوَمَنْ فِيهنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَنْفِيْهـِنَّ، اللَّهُمَّ لَكَ أسْلَمْتُ، وَبـِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ،وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وبـِكَ خَاصَـمْـتُ، وَإلَيْكَ حَاكـَمْـتُ، فـَاغْفِرْ لِيمَا قـَدَّمْـتُ وَمَا أخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أعْـلـَنْـتُ، أنْتَالمُقـَدِّمُ وَأنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلـَهَ إِلاَّ أنْتَ». (متفق عليه).

Когато Пророкът се събуждаше за допълнителна нощна молитва [в последната част от нощта], казваше:
«О, Аллах за Теб е прославата. Ти си Светлината на небесата и на земята, и на всичко по тях. За Теб е прославата. Ти си неизменноУправляващия и Грижещия се за небесата и земята, и за всичко по тях. За Теб е прославата. На Теб принадлежи владението на небесата и на земята, и на всичко по тях. О, Аллах, на Теб се отдавам, в Теб вярвам, на Теб се уповавам, към Теб се обръщам, в Твое име споря и Теб моля за отсъждане. Опрости ми всичко, каквото съм сторил и каквото ще сторя, и това което съм спотаил, и което съм разкрил. Ти си Придвижващия напред, Ти си Отместващия назад. Няма друг богосвен Теб» .


كان من دعاء رسول الله : « رَبِّ أعِنِّي وَلا تُعِنْعَليَّ، وَانْصُرْنِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ، واهْدِنِي وَيَسِّرْ الهُدَى لِي،وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَليَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شاكِراً، لَكَذَاكِراً، لَكَ مِطْوَاعًا، إِلَيْكَ رَاغِبًا، إِلَيْكَ مُخْبـِتـًا، لـَكَأوَّاهًا مُـنِـيْـبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ ذنوبي، وَأجِبْدَعْوَتِي، وَاهْـدِ قَلْبِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَسَدِّ دْ لِساني، وَاسْلُلْسَخِيمَة َ قـَلْـبـِيْ». صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي.
Една от дуите на Пратеника на Аллах била: «Господи, помагай ми, но не помагай срещу мен; подкрепи ме, но не подкрепяй срещу мен; насочи ме и облегчи напътствието за мен; подкрепи ме срещу онзи, който ме потиска! Господи, стори ме само на Теб признателен; само Теб споменаващ; само на Теб покорен; само към Теб устремен; пред Теб смирен; Тебе умоляващ и пред Теб покайващ се! Господи, приеми покаянието ми; измий греховете ми; приеми зова ми; насочи сърцето ми; укрепи вярата ми; насочи езика ми [да изрича правдиви слова]; и изведи злобата отсърцето ми!». Достоверен хадис, изведен от Абу Дауд и Ат-Тирмизи.كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله كان يقولفي إثر كل صلاة إذا سلم:«لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُالمُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَلِمَا أعْطَيْتَ وَلا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذا الجَدِّ مِنْكَالجَدُّ».(رواه البخاري). Ал-Мугийра написал в писмо до Муауия ибн Абу Суфян, чеслед поздрава (селяма) на всеки намаз Пратеника на Аллах е казвал: «Няма друг бог освен Аллах, Един е Той, няма съдружник. Негово е владението и за Него е прославата. Той за всяко нещо има сила. О, Аллах, никой не може да възпре онова, което Ти си дал и никой не може да даде онова, което Ти си възбранил. Богатството на богатия не ще му помогне при Теб [ще му помогне само вярата и покорството]». Предава го ал-Бухари.


Ля иляха илла-ллаху уахдаху ля шарика лех, лахул-мулку уе лахул-хамду уе
хуа 'аля кулли шайин кадир. Аллахумма ля маниа лима еатайт, уе ля мути
лима манеат, уе ля йанфау залджедди минкал-джедд.


عن معاذ بن جبل أن النبيَّ قال له:«يا مُعَاذ! إِنّي وَاللَّهِ لأُحِبُّكَ، فَلا تَدَعْ دُبُرَكُلِّ صَلاةٍ أن تَقُولَ: اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِعِبادَتِكَ».(رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.
От Муаз ибн Джабал е предадено, че Пророкът му казал: «О, Муаз, кълна се в Аллах, че те обичам! [След това казал: Препоръчвам ти, о, Муаз,] след всяка молитва [намаз] да не пропускаш да казваш: О, Аллах, помогни ми да Те споменавам, да Ти благодаря добре да Ти служа!».
Разказано от Абу Дауд и Ан-Нисаи; счетено за достоверно от Ибн Хиббан и ал-Хаким.

Аллахумма аинни 'аля зикрике, уа шукрике, уа хусни ибадетик


عن ابن عباس أن رسول الله كان يقول عند الكرب:«لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ العَظيمُ الحَليمُ، لا إِلهَإِلاَّ اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظيمِ، لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّالسَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ». رواه البخاري.
От Ибн Аббас е предадено, че при мъка и скръб Пратеника на Аллах е казвал: «Няма друг бог освен Аллах, Превеликия, Преблагия! Няма друг бог освен Аллах, Господаря на великия Трон! Няма друг бог освен Аллах, Господаря на небесата и Господаря на земята, и Господаря на знатния Трон». 
Предадено от ал-Бухари


Ля иляха иллал-лахул-азимул-халим, ля иляха иллал-лаху раббул-аршил-
азим, ля иляха иллел-лаху раббус-семауати, уа раббул-арди, уа раббул-
аршил-карим.


عن أبي هريرة قال:"كان النبيّ يَـتـَعَـوَّذ ُ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، وَدَرَكِالشَّقاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتـَةِ الأعْدَاءِ". رواه البخاري.От Абу Хурайра е предадено, че е казал: "Пророкът молеше Аллах да го опази от затруднението на изпитанието [всяко затруднение, което сполита човека и той няма сили да го понесе, нито да го отблъсне], настигането на нещастието, злочестата съдба и злорадството на враговете [които се измъчват, когато човек се радва; и серадват, когато човек се измъчва]".Разказано от ал-Бухари.


قال أنس بن مالك: "كُنْتُ أسْمَعُ رَسُولَ اللهِ يَقـُولُ:«اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالْحُزْنِ،وَالْعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالْـبُخْـلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلـَعِ الدَّيْنِوَغـَلـَبَةِ الرِّجَالِ»".رواه البخاري.
Анас ибн Малик казал: "Често чувах Пратеника на Аллах даказва: «О, Аллах, моля Те да ме опазиш от тревогата и мъката, от безсилието и мързела, от скъперничеството и страха, и от тежестта на дълга и измамата на хората!»". Разказано от ал-Бухари.

Аллахумме инни 'аузу бика мин-ал-хамми уал-хазен, уа 'аузу бике минал-
аджзи уал-касел, уа еузу бике минел-джубни уал-бухл, уа еу-зу бике мин
гхалебати-д-дейни уа кахрир-риджал.


وعن جابر قال: "كان النبيّ يُعَلِّمُنا الاسْتِخَارَةَ فِيالأمورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقرْآنِ؛ يقول: «إذا هَمَّ أحَدُكُمْبِالأمْرِ فلْيَرْكَعْ رَكْعَتـَيْـنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثمَّ يَقولُ:'اللهُمَّ إنِّي أسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وأسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأسألُكَمن فَضْلِكَ العَظِيم؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولا أعْلَمُ،وَأَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ، اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذا الأمْرَ[وَيُسَمِّي حاجَتَهُ] خَيْرٌ لِي في دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمْرِي،فَاقْدُرْهُ لِي [وَيَسِّرْهُ لي، ثُم بارِكْ لي فِيهِ]، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُأَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي،فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كان،ثُمَّ رَضِّنِي بِه...'»". رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
От Джабир е предадено, че е казал: "Пророкът ни учеше [на това как да се молим и] да искаме напътствие от Аллах за [по-доброто за нас във] всички дела [които възнамеряваме], както ни учеше на сура от Свещения Коран. И казваше: «Ако някой от вас е загрижен за [възнамерява] някое дело, нека отслужи молитва от два рекята, без да е от задължителните и после да каже: 'О, Аллах, моля Те да ме напътиш с Твоето знание, моля Те да ми дариш сила с Твоята мощ и Те моля за великата Ти щедрост! Защото Ти можеш, а аз немога; Ти знаеш, а аз не зная. Ти си Знаещият неведомото! О, Аллах, ако знаеш,че това дело [тук се назовава конкретната нужда] е добро за мен, за вярата ми,за земния ми живот и за отвъдния ми живот, отсъди го за мен [и го облегчи за мен, после ме благослови в него]! А ако знаеш, че това дело е лошо за мен, за вярата ми, за земния ми живот и за отвъдния ми живот, отдалечи го от мен и ме отдалечи от него, и отсъди за мен доброто, където и да е то, после ме стори доволен от него!'».
Разказано от ал-Бухари.عَنْ أنَسٍ قالَ: "كانَ أكْثر دُعاءِ النَّبـِيِّ :« رَبَّنا آتِـنـَا فِي الدُّنـْـيـَا حَـسَـنـَة ً وَفِيالآخِرَةِ حَـسَـنـَة ً وَقِـنـَا عَذابَ النَّارِ»".رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
От Анас е предадено, че е казал: "Най-честата молитва (дуа) на Пророка беше: «Господи, въздай ни добрина в земния живот и добрина в Отвъдния! И ни опази от мъчението на Огъня!»"
Разказано от Ал-Бухари.


Аллахума атина фи-д-дуня хасанат уа атина фи-л-ахирати хасанат уа кина 'адаба-н-нарعَنْ أبي موسى الأشعري عن النَّبـِيِّ أنَّهُ كانَ يَدْعُو:«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإسْرَافِيفِي أمْرِي، ومَا أنْتَ أعْـلـَمُ بـِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْـفِـرْ لِي هَزْلِيوَجَدِّي وَخَطـَـئِي وَعَـمْـدِي وَكُلُّ ذلِكَ عِنْدِي». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
От Абу Муса ал-Ашари е предадено, че Пророкът е отправял следната молитва (дуа): «О, Аллах, прости ми греховете, незнанието, престъпването ми на границите в делото ми и всичко онова, което Ти знаеш по-добре от мен! О, Аллах, прости ми допуснатото при безсилие и сила, [прости ми] моите волни и неволни грехове, и всичко това при мен го има!»". Разказано от Ал-Бухари.أخْرَجَ مُسلِمٌ عَنِ الْبَرَاء قال: "كـُـنـَّا إذاصَـلـَّـيْـنـَا خـَلْـفَ رَسُولِ اللَّهِ أحْـبَـبْـنـَا أنْ نـَكُونَ عَنْيَمِـيْـنِـهِ، يُـقـْـبـِـلُ عَـلـَيْـنا بـِوَجْـهـِهِ، فـَسَـمِعْـتـُهُيَقـُولُ: «رَبِّ قـِنِي عَذابَكَ يَوْمَ تـَبْعَـثُ عِـبَادَكَ»".‏
Муслим извел хадис с първоизточник Ал-Бара, който казал: "Когато отслужвахме молитвата (намаза) зад Пратеника на Аллах, искахме да сме от дясната му страна, че когато се обръщаше след молитвата, да бъде с лице към нас. И така веднъж го чух да казва: «Господи! Опази ме от Твоето мъчение в деня, когато ще съживиш Твоите раби»".

Аллахумма кини адабеке йеу-ма таб`асу ибадек.
عن مُعَاذ قال: "كانَ رَسُولُ اللهِ يَدْعـُو: «اللَّهُمَّإِنِّي أسْألُكَ فِعْـلَ الْخَيْـرَاتِ، وَتـَرْكَ الْـمُـنـْكـَرَاتِ، وَحُبَّالْمَسَاكِـيْـنِ، وَأنْ تـَـتـُوبَ عَلـَيَّ وَتـَغْـفِـرَ لِي وَتـَرْحَمَـنِي،وَإذا أرَدْتَ بـِقومٍ فِـتـْـنـَة ً أوْ بَلاءً فـَتـَوَفـَّـنِي غـَيْرَمَـفـْـتـُونٍ، وَأسْألـُكَ حُـبَّـكَ وَحُـبَّ مَنْ يُحِبُّـكَ وَحُـبَّ كـُلِّمَنْ يُـقـَرِّبُـنِي إلى حُـبِّـكَ...»". رواه الترمذي.
От Муаз е предадено, че е казал: "Пратеника на Аллах се молеше с тази молитва: «О, Аллах, моля Те да ми помагаш за извършването на добрини, изоставянето на порицаваните дела и обичането на нуждаещите се! И Те моля да приемеш покаянието ми, да ми простиш и да се смилиш над мен! А пожелаеш ли на някой народ изпитание или мъчение, то ме умъртви без да бъда изпитан! И Те моля за обичта към Теб, и обичта към онези, които Те обичат и обичта към всеки, който ще ме приближи до обичта към Теб!...»". Хадис, разказан отАт-Тирмизи.


أخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: " قـَلَّمَاكَانَ رَسُولُ اللهِ يَقومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَـتـَّى يَدْعُوَ بـِهَذِهِالدَّعَوَاتِ: «اللَّهُمَّ اقـْـسِـمْ لـَنا مِـنْ خَـشْــيَـتِـكَ مَا تـَحُولُبـِهِ بَيْـنـَنا وَبَـيْـنَ مَعَاصِـيْـكَ، وَمِنْ طاعَـتِـكَ مَاتـُـبَـلـِّـغـُـنا بـِهِ جَـنـَّـتـَـكَ، وَمِنَ الْـيَـقِـيْـنِ مَا تـُهَـوِّنُبـِهِ عَـلـَـيْـنا مَصَائِبَ الدُّنـْـيَا؛ اللَّهُمَّ مَـتـِّـعْـنابـِأسْمَاعِـ- نا وَأبْصَارِنا وَقـُـوَّتِـنا مَا أحْـيَـيْـتـَـنا، وَاجْـعَـلْـهُالْـوَارِثَ- مِنـَّا، وَاجْعَلْ ثأْرَنا عَلـَى مَنْ ظـَـلـَـمَـنا، وَانـْـصُـرْناعَلـَى مَنْ عَادَانا وَلا تـَجْـعَـلْ مُصِـيْـبَـتـَـنا فِي دِيْـنِـنا، وَلاتـَجْـعَـلِ الدُّنْيا أكْبَرَ هَـمِّـنا وَلا مَـبْـلـَـغَ عِـلْمِـنا، وَلاتـُسَـلِّـطْ عَـلـَـيْـنا مَنْ لا يَرْحَـمُـنا»".Ат-Тирмизи е извел хадис от Ибн Омар, в който е казал: "Пратеника на Аллах рядко ставаше от сбирка, докато не се помоли с тези молитви: «О, Аллах! Отреди ни от страхопочитанието Ти такъв дял, с който да ни отделиш от неподчинението пред Теб! И от обхвата на милостта Ти такъв дял, с който да ни въведеш в Твоя Рай! И от убеждението такъв дял, с който да облегчиш нещастията на земния живот! О, Аллах! Дари ни с наслаждение на слуха, зрението и силата ни, докато ни съживяваш! И го стори унаследено от нас! И стори така, че възмездието за нас да постига онези, които са ни угнетили! И ни подкрепи срещу онези, които враждуват с нас! И не сторвай бедата ни във вярата ни! И не сторвай земният живот най-голяма наша грижа, нито предел на наше тознание! И не овластявай над нас онези, които няма да са милостиви към нас!»".

напомняне от Рафика Зелхарова 

18 източника на Благословия (Барака)


Ако търсим Ислямско определение за продуктивност, то това вероятно щеше да се сумира в думата "барака" или благословия. Да можеш да постигнеш много с малко ресурси, да направиш много за малко време, да генерираш големи резултати с малко усилия, е наистина благословия от Аллах с.т. Бараката стана рядко съкровище в наши дни - всеки го търси, но сякаш никой не го е намерил! Често чуваме ралични хора да се оплакват, че нямат барака във времето, в съня, в парите и пр. 
В този пост ще разгледаме тази мистерия иншаАллах, ще видим както е Бараката и къде да я търсим!

Какво е Барака?

Най-добрите призоваващи към Исляма (да'и) обясняват: "Бараката е присъствието на Божествена доброта в нещо, така че когато тя присъства в нещо малко, то се увеличава. Ако присъства в нещо, неговите ползи се увеличават. А най-големите плодове на Бараката във всяко нещо, е да се използува тази Барака с подчинение на Аллах с.т."

Източници на Барака

Аз твърдо вярвам, че Бараката не е изгубено съкровище, а е точно пред очите ни! Това съкровище обаче е на разположение и е готово за ползване само от онзи, който работи за него. По-долу ще посоча някои източници на Барака. Списъка не е изчерпателен, разбира се, но аз се надявам, че можете да допринесете за неговото продължаване и обогатяване.


1. Добри намерения
Ако искате да има Барака в нещо, трябва да имате добри намерения за него! И по-конкретно, трябва да сте сигурни, че делото е само за задоволството на Аллах с.т. Ако погледнем отново определението за Барака, ще видим, че без това намерение, без да е заради Аллах, тази Божествена доброта няма как да се прикрепи за него.

2. Скромност и вяра в Аллах
Аллах казва в Корана: "А ако жителите на селищата бяха повярвали и бяха се побояли, щяхме да разтворим пред тях дарове от небето и от земята. Ала те отричаха и ги сграбчвахме заради онова, което са придобили." (Сура ал-'Араф, 96). И Той казва в Корана: "За онзи, който се бои от Аллах, Той ще стори изход, и ще му даде препитание оттам, откъдето не е предполагал. И който се уповава на Аллах, Той му е достатъчен. Аллах осъществява Своята повеля. Аллах направи мярка за всяко нещо. (Сура ал-Талак, 2-3)

3. Уповаване на Аллах
Аллах казва в Корана: “И който се уповава на Аллах, Той му е достатъчен. Аллах осъществява Своята повеля. Аллах направи мярка за всяко нещо.  (Сура ал-Талак, 3) 
Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам, е казал: “Ако истински се уповавате на Аллах, Той ще ви дарява препитание, както го дарява на птиците. Сутрин излизат гладни, а вечер се връщат нахранени“

4. Четене на Коран
Това е язовир от Барака! Но СубханАллах, много рядко пием вода от него! Аллах казва в Корана: И това е Книга, която Ние низпослахме ­ благословена, за да потвърди наличното допреди нея, и за да предупредиш Майката на градовете [Мека] и всички около нея. Които вярват в отвъдния живот, вярват и в нея. Те спазват своите молитви. (Сура ал-Ан'ам, 92)


5. Изричане на Бисмиллах
Когато започвате всяко нещо, което правите, с Бисмиллах, вие призовавате името на Аллах и не само това, че го активизирате, но и шейтана не може вече да участва в това, което правите! Така че винаги казвайте Бисмиллах, преди да направите нещо! СунхаАллах, толкова е лесно, но често се забравя...Понякога го казваме механично и после не помним казали ли сме го или не - опитайте да сте отговорни в това действие и да казвте Бисмиллах с разбиране.


6. Да се храниш заедно с други хора
Всеки, който е канил гости в дома си, знае това. Без значение колко малко си мислите, че е храната, която сте приготвили, тя винаги стига! (забележка: това не е извинение за егоизъм, когато се канят гости. Всъщност трябва да следваме сунната на нашия Пророк Ибрахим, мир нему, който, когато ангелите са посетили в дома му, а той не е знаел кои са, е приготвил много храна за тях). 
Става дума за благословията в храненето заедно, което се потвърждава от хадис на Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам, който е казал: "Хранете се заедно, защото Бараката е в Джама'а (събиране заедно)…” и в друг хадис „Храната на един стига за двама, храната на двама – за четирима, храната на четирима – за осмина“.
 
7. Честност в търговията
Тук става дума за всички, които се занимават с бизнес (включително и ebay-ерите!) - не мислете, че лъжата и маменето на хората ще направи търговията ви печеливша, напротив - това ще премахне благословията от нея!
Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам, е казал: „Продавачът и купувачът имат избор, докато не са се разделили. Ако са били искрени и откровени, сделката им е благословена, а ако са спотаили и излъгали, благословеността на сделката им се унищожава“. 
Да, трудно е да си честен, когато се опитваш да продадеш нещо, не честността е по-скъпа.

8. Дуа
Молете Аллах за Барака! Ако чуете повечето Дуа на Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам, ще забележите как той е искал Барака. Ние винаги каззваме: "Аллах да те благослови!” Е, познайте какво? Това е източник на Барака! По същия начин, ако сме поканени в нечий дом, Пророкът ни е посъветвал да правим дуа за стопаниня: "O Аллах, благослови това, което си отредил за тях, опрости ги и бъди милостив към тях!”

9. Халал в храната, в парите
Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам, е казал: „Аллах е добър и обича добротата във всички неща“ 
Учените свързват това с приходите, които са Халал и важността да са Халал. Учените също казват, че онзи, който яде Харам, крайниците му няма да се покоряват на Аллах, независимо дали човекът иска или не. Така онзи, който яде Халал и иска само прихода, който е Халал, крайниците му също ще правят добро и този човек ще има позволението да иска добрина.
Концепцията за крайниците, които да са "благословени" и да са с възможност да правят добро, е наистина Барака и е нещо, към което трябва да се стремим. Това ми припомня историята за втзрастен човек, който скачал толкова високо, колкото младите не могли. И когато го попитали как прави това, възрастният отговорил: "Това са краката, които предпазих от грях, когато бях млад, така и Аллах ги съхрани за старините ми".


10. Следване на Сунната на Пророка с.а.с. във всяко нещо
Казах го преди и ще го кажа отново - най-продуктивния човек в историята на човечеството, е Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам,  затова чрез следване на неговия начин на живот и Сунната, за която често слушаме - това е велик източник на Барака!
Тази Сунна включва: ядене на Сухур, хранене с дясната ръка от края на чинията, отиване на Еид молитва, спане на дясната страна, позлване на сиуак, влизане с левия крак в тоалетната и излизане с десния, обличане и обуване първо на дясната ръка/ крак и много други. Потърсете тези Сунна действия и ги следвайте - следването на живота на нашия пример и най-продуктивния сред хората, е голям и богат източник на Барака!


11. Да правиш Истихара
Молитвата Истихара за всяко решение и отнасянето на въпросите до Аллах, приемането на Неговото решение, е велик източник на Барака! 
Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам ни е предал красива дуа, която да ни помогне да вземем решение и да не съжаляваме за избора, с позволението на Аллах:
От Джабир, Аллах да е доволен от него, се предава: „Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, ни учеше да се молим за Божия избор във всички дела, подобно на сурите от Корана. Казваше: „Ако някой от вас се интересува от нещо, нека отслужи две коленопреклонения (ракаат) – извън задължителните и после да изрече: 
„О, Аллах, моля Те за избор чрез Твоето знание и за сила чрез Твоята мощ, и прося да ми дадеш от великата Си благодат! Ти можеш, аз не мога. Ти знаеш, аз не знам. Ти си Всезнаещия тайните. О, Аллах, ако знаеш, че това нещо е по-доброто за мен относно вярата ми, препитанието ми и крайния резултат на делото ми (скоро или подир време), отсъди го за мен и го облекчи, и ме благослови за него! А ако знаеш, че това нещо е по-лошото за мен относно вярата ми, препитането и крайния резултато на делото ми (скоро или подир време), отклони го от мен и мен отклони от него, и отсъди за мен най-доброто, където би могло да се намира, сетне ме задоволи с него!“ И тогава човек назовава желанието си“ 

12. Изобилно да благодариш на Аллах
Аллах казва в Корана: “Ако сте признателни, Аз непременно ще ви надбавя.”
Един учен ми каза, че ако се вгледам в тази ая, арабската дума, която се използува да се потвърди, че Аллах ще надбави на човека, който Му благодари, е всъщност форма на клетвеното "La azidannakum” - така че Аллах обещава на човек, който Му благодари, че ще му надбави, увеличи, а Аллах никога не нарушава обещанието Си!


13. Милостиня
В хадис-кудси Аллах казва: “О, сине на Адам, харчи (за милостиня) и Аз ще харча за теб". 
Винаги, когато се чувствате напрегнат, пропадна, или смятате, че Барака е изчезнала от вашия живот и трябва бързо да я върнете обратно, най-бързия начин да сторите това, е да дадете садака (милостиня)! Не само, защото в горния хадис се говори за това, но нека кажем, че най-вероятно браката се е махнала от вашия живот, заради извършени грехове - милостинята изчиства греховете и добавя добрини, а това е истински извор на Барака! Не мога да опиша истинското великолепие на даването на милостиня и Бараката, която следва! Така че - опитайте още сега!


14. Да пазиш роднинските връзки
Предава се от Абу Хурайра: Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам, каза: 

Когато Аллах създаде Своето творение и го завърши, утробата застана до Аллах и Той попита: "Какво се е случило?" Отговори: "Търся убежище при Теб от тези, които ще разкъсват връзките си с близки и роднини". Тогава Аллах каза: "Ще те удовлетвори ли ако даря с Моята благодат онези, които ги пазят и въздържа благодатта си от онези, които прекъснат твоите връзки?" Отговори: "Да, Господи мой!" Тогава Аллах каза: "Това ще е за теб!" 15. Ставайте рано
Пророкът, салаллаху алейхи уа салллам, е казал: “Аллах благослови ранните часове за моята Умма.”
Този хадис е причината да започна да правя списъка на подобни и истински източници на благослов, които трябва да търсим в живота си, за да сме продуктивни. Ставането сутрин рано, е важна част от това да сме благословени и да се чувстваме благословени през целия ден.
Опитвайте се да ставате за Тахаджуд и след това работете в часовете до Фаджр. Ако не можете, тогава станете най-късно за Фаджр и останете буден до изгрева. Тези часове са благословени. 


16. Женитбата
Аллах казва в Корана: И встъпвайте в брак с несемейните от вас и с праведните от вас, мъже или жени! Ако са бедни, Аллах ще им даде от Неговата благодат. Аллах е прещедър, всезнаещ.

17. Молитвата 
Аллах казва в Корана: “Онези, които вярват и вършат праведни дела, и отслужват молитвата, и дават милостинята закат, имат наградата си при своя Господ и не ще има страх за тях, и не ще скърбят.

За да илюстрирам по-добре важността на молитвата, ще ви помоля да си представите живота без нея - откъде ще дойде тогава Барака? За тези, които не са постоянни в молитвата - моля, върнете "записа" назад, това е вашата писта за този живот и отвъдния, дневната храна за вашата душа!


18. Искайте прошка от Аллах
В хадис кудси се казва: От Анас, Аллах да е доволен от него, се предават думите: „Чух Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да казва: „Аллах Всевишния каза: „Сине на Адам, всякога, щом си  Ме призовавал и си се надявал на Мен, Аз съм ти опрощавал стореното, без да обръщам внимание. Сине на Адам, дори ако греховете ти стигнат до облаците на небето, щом после Ме помолиш за прошка, Аз те опрощавам, без да обръщам внимание. Сине на Адам, дори ако дойдеш при Мен с цяла земя провинения, а после Ме срещнеш, без да съдружаваш нищо с Мен, Аз ще дойда при теб също с толкова опрощение“

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации