петък, 13 август 2010 г.

Кое е по-добре през Рамадан – да се чете Коран или да се учи наизуст?Въпрос:

Кое е по-добре през Рамадан – да се чете Коран или да се учи наизуст?


Отговор: Слава на Аллах!

Четенето на Коран през Рамадан е едно от най-добрите и благодатни дела, защото Рамадан е месеца на Корана. Аллах е казал (превод на значението):

Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението
 [ал-Бакара, 2:185] 
Джибрил идвал при Пророка с.а.с. всяка нощ през Рамадан и учел Корана с него. Предадено от ал-Бухари, 5; Муслим, 4268.

Ал-Бухари (4616) предава от Абу Хурайра р.а., че Джибрил преговарял Корана с Пророка с.а.с. веднъж годишно, а в годината на смъртта му направил това два пъти. От това можем да направим заключението, че е мустахаб да се чете Коран като служене и да се учи през Рамадан.

Виж също въпрос № 50781 

Можем да заключим също, че е мустахаб да се завърши Корана (през Рамадан), защото Джибрил а.с. обикновено преговарял целия Коран с Пророка с.а.с.
Виж Фатауа ал-Шейх Ибн Бааз, 11/331.

И двете неща –запаметяването и преговарянето на Корана, са четене, защото никой не запаметява, освен като преповтаря четеното на аят по няколко пъти, а за всяка буква от Корана, наградата е от десет хасанат.

Въз основа на това е по-добре да се концентрираме върху запаметяването и преговарянето.

Сунната, която показва това:

1-     Трябва да преговаряме наученото.
2-     Трябва да учим заедно.
3-     Трябва да четем. Това става, когато правим първите две. 

В случая, че човек завърши Корана през месеца, тогва може да направи това, което му е по-удобно – да чете повече и отново да завърши Корана, или да се концентрира върху запаметяването на откъси, или да преговаря това, което знае. Може да направи това, което смята, че е по-добро за него. Може да е по-добре да запаметява, да чете или да преговаря. Корана трябва да бъде четен и да се размишлява върху него, което влияе върху делата.

Вярващия трябва да се вслуша в себе си да и да види кое е по-добро за него и да го направи.

А Аллах знае най-добре.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации