вторник, 10 август 2010 г.

Салат ал-Тарауих за жената


Въпрос: Салат ал-Тарауих предписание ли е за жените? Кое е по-добре за жената – да направи Тарауих  в джамията или в дома си?
Отговор: Слава на Аллах!

Салат ал-Тарауих не е задължителна за жените и е по-добре те да правят нощната молитва в дома си, защото Пророка с.а.с. е казал: „Не пречете на жените си да ходят на джамия, но все пак техните домове са по-добри за тях“. (Абу Дауд в ал-Сунан, Бааб маа жаа фии хурууж ал-ниса’ илаа’л-масжид: Бааб ал-ташдиид фи далик; виж също Сахих ал-Джами’ 7458)

Жената може да направи молитвата в дома си там, където смята, че е най-добре, но по-хубаво е да е на място, което е лично нейно и е по-скрито. Пророка е казал: „Молитвата на жената в дома й е по-добра от молитвата й на двора, а молитвата й в спалнята е по-добра от молитвата й в дома“. (Абу Дауд в ал-Сунан, Бааб маа жаа фии хурууж ал-ниса’ илаа’л-масжид. Виж също Сахих ал Джами № 3383)

Умм Хумайд, съпруга на Абу Хумайд ал-Саа’иди, предава, че отишла при Пророка с.а.с. и му казала: „О, Пратенико на Аллах, обичам да правя молитвата с теб“. Той отговорил: Знам, че обичаш да се молиш с мен, но молитвата ти в дома ти е по-добра, отколкото да се молиш в градината си, а молитвата ти в градината е по-добра, отколкото молитвата ти с джамията на твоите хора, а молитвата ти в джамията на твоите хора е по-добра за теб, отколкото в моята джамия“. Тогава й предложил да си направи място за молитва в най-отдалеченото и скрито място на дома си и тя винаги правила молитвата си там, докато срещнала Аллах (т.е. докато починала).(предава се от имам Ахмад: човека в иснада му и тикат (доверен).

Но това, че молитвата в дома е по-добра не означава, че жената не може да отиде на джамия, както личи от следните хадиси:
От Абдуллах ибнУмар че казал: „Чух Пратеника на Аллах с.а.с. да казва: „Ако жените ви искат позволение да отидат на джамия, не им пречете“. Билал ибн Абдуллах казал: „Кълна се в Аллах, няма да ги пусна“. (Ибн ‘Умар) се обърна към него и му каза най-безцеремонно да замълчи с думите:Аз ти казвам какво Пратеника на Аллах е казал, а ти казваш „Кълна се в Аллах, няма да ги пусна“! (Муслим 667).

Но има предписания за жената, която иска да отиде на джамия:

1 – Трябва да носи пълен хиджаб
2 – Не трябва да е напарфюмирана
3 – Трябва да има разрешение от съпруга си.

Излизането й не трябва да е съпроводено с разни забранени действия, като например оставането в превозно средство с шофьор, който не е махрам. Ако тя прави такива неща, нейния съпруг или наставник трябва да я спре, за което е длъжен.

Питах нашия шейх ‘Абд ал-‘Азиз, за Тарауих в частност и дали е по-добре жената да я направи в джамията.Той отговори отрицателно и каза, че хадисите показват, че е най-добре жената да си прави молитвите в къщи, което включва и Тарауих.

А Аллах знае най-добре.

Мухаммад Салих Ал-Мунаджид

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации