петък, 27 август 2010 г.

Етикет за правенето на ду'а
Събрано от Джамиатул Улама Трансваал
Южна Африка


Тези препоръки са събрани от хадиси. Поради желанието ни да направим материала по-сбит и стегнат, посочваме само източника на хадиса, но не и самия хадис.
  • Да се въздържаме от харам храни, дрехи и харама в това, което слушаме. (Муслим,Тирмиди)
  • Искрено извършване на ду’а. С правилните думи, като човек вярва, че никой, освен Аллах Та’ала, не може да изпълни това, което иска. (Хаким) 
  • Човек може да извърши добро дело преди да направи ду’а; може да спомене това, когато изрича своята молба. Например може да каже: „О Аллах! Аз направих това и това дело, само заради Твоето задоволство. О Аллах! Приеми моята ду’а и благослови това дело. (Муслим, Тирмиди, Абу Дауд).
  • Да се прави ду’а, когато човека е чист. (Тирмиди, Абу Дауд, Ибн Маджа, Ал-Ниса’и, Ибн Хиббан, Мустадрак).
  • Да се прави ‘уду преди ду’а. (Шестимата големи мухаддис)
  • Да се обърне към Кибла. (Шестимата големи мухаддис)
  • Да се седне като при Ташахуд. (Абу Ауана)
  • В началото да се възхвали Аллах с.т., както и в края на ду’ата. (Шестимата големи мухаддис)
  • Да се изрази благослов за Пратеника с.а.с. в началото и в края на ду’ата. (Абу Дауд, Муснад - Ахмад )
  • Да се протегнат и двете ръце. (Тирмиди – Мустадрак)
  • Да се вдигант и двете ръце до раменете. (Абу Дауд, Муснад – Ахмад )
  • Позата на тялото да показва респект и смирение. (Муслим, Абу Дауд, Тирмиди)
  • Да се спомене нуждата от помощ и подчинението. (Тирмиди)
  • Да се въздуржа от вдигане на очите към небетопо време на извършването на ду’ата, (Муслим,)
  • Да се споменават Асна-ул-Хусна (имената на Аллах Та’ала) и прекрасните Му атрибути. (Ибн Хиббан и Мустадрак)
  • Да се въздържа от преднамерено римуване на думите в ду’ата. (Бухари)
  • Да се въздържи от казване на ду’ата в музикален ритъм, ако тя е в поетична форма. (Hisn)
  • Ду’ата да се прави на тих глас (Шестимата големи мухаддис от Абу Муса)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации