понеделник, 23 август 2010 г.

УДОВОЛСТВИЯТА НА РАЯ
Действителността на Рая е нещо, което хората никога не са можели да разберат, преди да го видят, а Аллах ни е позволил само бегъл поглед чрез Корана.Той е описал Рая като място, коренно различно от земята – и като начин на живот, и като естество, доколкото насладите, които хората ще изпитват там, са различни. Корана разказва на хората за Рая, който Бог им предлага, описва го като благословено място и прозвъзгласява красотите му на всеки. Осведомява хората, че Рая е едния път на живот, приготвен за тях след смъртта им и това, че всяко добро нещо ще им принадлежи в Рая, но превъзхождащо по степени нашето въображение. Също показва Рая като място,  където всички благословии ще бъдат напълно достъпни и където хората ще притежават всичко, което душите и сърцата им искат и всички тревоги, трудности, болести и тъга ще бъдат отдалечени от тях. Всяка красота и блаженство присъстват в Рая и ще бъдат показани със съвършенство, невиждано преди.
Бог е описал всички блаженства като подарък, който ще получат само хората, които Той е обикнал.
Но какво е естеството на насладите на Рая и как те ще бъдат различни от насладите на този свят? Ще направим опит да обясним някои разлики.

Чиста наслада без болка и страдание

За да изпита наслада на този свят, човек се изправя пред много трудности и страдания. Ако се вгледат отблизо в живота, който живеят, хората ще открият колко много трудности за изпитали, отколкото леснота и удобство.Докато в Отвъдния живот няма да има трудности или страдания, а хората ще изпитват чиста наслада и доволство. А тъгата, болката и страданието, които хората са изпитвали в този живот, ще отсъстват напълно в Отвъдния. Нека разгледаме няколко причини.

Богатство, изобилие

Когато някои говори за щастие в този живот, обикновено има превид голяма къща, красиви бижута и дрехи, скъпа кола, финансова стабилност – и това са ключовете към щастливия живот. За повечето хора успеха е неразривно свързан с богатството. Колко пъти сме виждали богати хора да водят жалък живот, който в много случаи ги довежда до загуба на разсъдъка! Богатството е нещо, което хората желаят на всяка цена и това желание, а това желание е дадено по велика и изълнена с мъдрост причина. Когато това желание не е пресилено, то засяга засищането на някои нужди на човек. По тази причина Бог е обещал на наследниците на Рая, че ще притежават всичко, което са си мечтали богатство и това, което е свързано с него, както на много бедния, на гладния и жадния, така и на имащите, но желаещите повече. Бог ни е дал бегла представа за това с думите:
Ще бъдат обслужвани с блюда от злато и с чаши, и ще има в тях, каквото душите поискат, и каквото радва очите. Там ще пребивавате вечно.
(Коран, 43:71)
Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили преди, в отминалите дни!
(Коран, 69:24)
За тези са градините на Адн, сред които реки текат. Ще носят там украшения ­ гривни от злато, и ще са облечени в зелени одежди от коприна и брокат, облегнати там на престоли. Колко хубаво е за въздаяние и колко прекрасно място е там за отсядане!
(Коран, 18:31)

Болест и смърт

Друга причина за болка и страдание в този свят, е смъртта на някого, когото обичаме или нечия болест, двете неща, които липсват в Рая. Никой няма да изпита болка или мъка в Рая. Пророк Мухаммад с.а.с. е казал за хората в Рая:
„Те никога не боледуват, не си духат носовете или да плюят“. (Сахих ал-Бухари)
Никой в Рая не умира. Там живота е вечен и изпълнен с блаженство. Пророк Мухаммад е казал:
„Наистина ще бъдете здрави и никога няма да боледувате, да живеете и никога да не умирате, да бъдете млади и да не остарявате, да се раздвате и никога да не усетите тъга или да съжалявате“. (Сахих Муслим)

 

Социални контакти

Бездушието, което често може да пропука и наруши някои лични контакти, хората няма да срещнат или да чуят никоя зла дума в Рая. Те ще чуват само добри думи и думи за мир. Бог е казал:
Не ще слушат там нито празнословие, нито подбуда към грях,
а само словото: “Мир! Мир!”.
(Коран, 56:25-26)
Няма да има вражда или омраза между тях.
И ще премахнем от сърцата им всяка омраза. Ще текат сред тях реките. И ще казват: “Слава на Аллах, който ни напъти за това! Нямаше да сме на правия път, ако Аллах не бе ни напътил. Пратениците на нашия Господ дойдоха с истината.” И ще бъдат призовани: “Ето го Рая, оставен ви в наследство заради онова, което сте вършили.”
 (Коран, 7:43)
Пророка е казал:
„Няма да има омраза или злоба помежду им, техните сърца ще са като едно и ще славят Бог сутрин и вечер“. (Сахих ал-Бухари)
Хората ще имат най-добрите спътници в Отвъдното, които ще са и най-добрите хора на този свят:
Които се покоряват на Аллах и на Пратеника, те са с онези, които Аллах е дарил: пророците, всеправдивите, жертващите се за вярата и благочестивите. Колко добри са те за другари!
(Коран, 4:69)
Сърцата на хората от Рая ще бъдат чисти, речта им – добра, а делата – праведни. Няма да има болезнени, безпокоящи, обидни или предизвикателни думи там, защото в Рая  ще липсват всякакви лоши думи и дела.

Вечността на Отвъдния живот

Удоволствията в този свят са преходни, докато радостие в Отвъдното са вечни и трайни. В този живот, когато човек изпита радост, тя е само краткотрайна, докато не започнат да се отегчават от нея и да започнат да търсят нещо друго, от което да се чувстват добре, или да не желаят повече постигнатата радост. Докатоот  удоволствията в Рая човек никога няма да се отегчи, точно обратното, неговите блаженства ще се увеличават.
Земния живот е много кратък. Хората живеят само кратко на тази земя, като малка част достигат възраст от 70 години.
Кажи: “Насладата на земния живот е мимолетна, а отвъдният е най-доброто за богобоязливите. И не ще бъдете угнетени дори с влакънце от фурма.”
 (Коран, 4:77)
В Рая хората ще живеят вечно. Бог е казал:
„... сред него реки текат, препитанието там е постоянно, както и сянката...“
(Коран, 13:35)
Това, което е при вас, секва, а което е при Аллах, е вечно
(Коран, 16:96)
Това е Нашата награда. Няма тя изчерпване.”
(Коран, 38:54)

Върховни наслади

Удоволствията на хората в Рая, като дрехи, храна, питие, скъпоцености и дворци, ще бъдат много пъти по-превъзходни от техните съответствия на този свят. В същност няма място за сравнение, защото дори най-малкото място от Рая е много по-добро от този свят и всичко в него. Пророк Мухаммад с.а.с. е казал:
„Тясна ивица място в Рая е по-добра, отколкото земята и всичко в нея“. (Мишкаат ал-Масабих)

Без всякакви нечистотии

В Рая няма никакви нечистотии, каквито е имало в този свят. В резултат на храненето в този живот се нуждаем от изхождане, което се съпровожда с неприятна миризма. Ако човек пие вино, губи разсъдъка си и здравия си разум. Жените тук имат менструален цикъл и раждат, което е извор на болка и мъка. В Рая всичко това отсъства: там хората не се изхождат (по голяма и малка нужда), дори не плюят, не страдат от възпаления. Виното в Рая, описано от Създателя, е:
...кристален, приятен за пиещите.
От него нито боли глава, нито се опияняват.
(Коран, 37:46-47)
Водата в Рая не става блудкава, както и млякото не променя вкуса си:  
...с реки от вода, която не застоява, и реки от мляко с вкус, който не се променя...
 (Коран, 47:15)
Жените в Рая са чисти и без менструация, следродилни течения и други нечистотии, от които жените страдат на този свят. Аллах е казал:
Там за тях има пречисти съпруги и там ще пребивават вечно.
(Коран, 2:25)
Пророка с.а.с. е отговорил на човек, който го попитал как хората в Рая ще се облекчават:
„Те ще се облекчават чрез изпотяване през кожата и миризмата от това ще бъде като от миск, а стомасите ще станат гладни“. (Ибн Хиббан)
Това, което споменахме е за да се разбере природата на Рая, но както Бог е казал, неговите блаженства са скрити:
Никой не знае каква радост за окото е скрита за тях ­ въздаяние за онова, което са вършили
(Коран, 32:17)

Рая – няма нищо друго, като него

Удоволствията на Рая удивляват въображението и не подлежат на описание. Те не са като нещо познато на хората в този свят.
Както се споменава в различни предания, няма нищо, като Рая:
„То е искряща светлина, ароматни растения и високи палато, реки на изобилие, сочни плодове, красиви жени и богато дрехи, вечно място от искряща светлина...“ (Ибн Маджа, Ибн Хиббан)
Асахаба са питали Пророка с.а.с. за сградите в Рая и той отговорил с прекрасно описание:
„Тухли от злато и сребро и между тях кирпич от ухаещ миск, камъчета от перли и сапфири и земя от шафран. Който влезе в там, ще се изпълни с радост и никога няма да усети нещастие; ще живее вечно и никога няма да умре; дрехите не се износват и младостта не увяхва“. (Ахмад, ал-Тирмиди, ад-Дарими)
Бог е казал:
Където и да погледнеш там, ще видиш блаженство и огромно владение.
 (Коран, 76:20)
Какво Бог е запазил скрито от нас за блаженствата в Рая е извън нашите способности да обясним. Пророка с.а.с. е казал, че Бог е казал:
„Приготвил съм за Моите раби това, което око не е виждало, ухо не е чувало и никой човек не може да си представи“
Никой не знае каква радост за окото е скрита за тях ­ въздаяние за онова, което са вършили
(Коран, 32:17)
В друго предание:
„Няма значение какво Бог ти е казал; това, което не ти е казал, е дори по-велико“. (Сахих Муслим)
В други статии ще се опитаме да споменем някои специфични детайли на Рая и удоволствията в него, описани от Боги и от Негивия последен Пророк.

От M. Aбдуссалам (IslamReligion.com)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации