понеделник, 9 август 2010 г.

Кога започва и завършва поста


 
Когато диска на слънцето изчезне напълно, постещия трябва да разговее, без да обръща внимание на червеното зарево, което остава на хоризонта, защото Пророка (с.а.с) е казал: „Когато нощта дойде и деня изчезне (слънцето залезе) постещия трябва да разговее“ (Ал-Бухари, Ал-Фатх, 1954, цит. по Маджму ал-фатауа, 25/216).

Сунната препоръчва да се бърза в разговяването. Пророка (с.а.с) не е правил салат-ул-магриб, докато не разговее, дори с глътка вода (Ал-Хаким, 1/432, Ас-силсиля ас-сахиха, 2110). Ако постещия няма нищо за разговяване, трябва да изяви намерението си за разговяване в сърцето. а не да смуче палеца си, както правят някои. Той трябва да внимава да не разговее преди определеното време, защото Пророка (с.а.с) е видял хора в Ада, провесени за жилите си, със стичаща се кръв от устата, а когато ги е попитал, са му отговорили, че те да разговявали преди времето за това (Ибн Хузайма, хадис — сахих, 1986, Сахих ат-тархиб, 1/420).

Когато настъпи изгрева – това е бялата светлина, която се показва зад  хоризонта на изток – постещия трябва да прекрати яденето и пиенето веднага, независимо дали е чул адан или не, но ако муаззин вика адан преди салат-ал-фаджр, той може да продължи да яде и да пие, когато го чуе. Ако човека не знае за обичайното призоваване за молитва, или различните муаззин викат различно, и затова не може да определи времето на изгрева – както често се случва в градовете поради осветлението на сградите, - той трябва да се обърне към отпечатаните разписания, ако се основават на правилни изчисления.

Разпространяването на мнението, че за избягване на грешки прекратяването на яденето и пиенето трябва да е 10 минути (например) преди времето на молитвата фаджр, е нововъведение (бид'а). Някои разписания имат графа имсак (прекратяване на яденето и пиенето) и отделна графа за фаджр, но това противоречи на исляма.

Мюсюлманите, живеещи в градовете, където смяната на деня и нощта е много рязка и бърза, трябва да постят, докато съществува някаква разлика между деня и нощта. На някои места няма разлика между деня и нощта – на такива места мюсюлманите трябва да постят според разписанието на най-близките градове, където има разлика между деня и нощта.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации