понеделник, 2 август 2010 г.

Как да използувам времето си, когато готвя през Рамадан?
Въпрос:
Искам да знам кои действия са препоръчителни през този благословен месец, предвид на голямата награда – като зикр, различни служения и мустахаб дела. Знам за молитвата Тарауих, четенето на Коран, искането на прошка, молитвата през нощта. Но искам да знам какво да правя през деня, когато имам много домашни задължения. Не искам да пропусна голямата награда!


Отговор:
Слава на Аллах!
Аллах да ви възнагради за големия интерес и желание за добри и праведни дела през този благословен месец.

Към добрите дела, които споменахте, може да се включи даването на милостиня, храненето на бедни, извършването на ‘Умра, както и и’тикаф за тези, които имат възможност.

Думите, които можете да си повтаряте, докато работите, включват: тасбих изричане на Субхан Аллах; тахлил – изричане на Лаа илаха илл-Аллах; – такбир – изричане на Аллаху Акбар; да правите ду’а за прошка. Нека устата ви да бъде винаги мокра от споменаване на Аллах. За всеки тасбих ще имате (награда) една мислостиня, за всеки тахмид (изричане на Алхамдулиллах) – ще имате една милостиня, за всеки такбир ще имате (награда) една милостиня, за всеки тахлил ще имате награда една милостиня.

Пророка с.а.с. е казал: „Всеки ден, щом слънцето изгрее, човек трябва да дава милостиня – всеки тасбих е милостиня, всеки тахмид е милостиня, всеки тахлил е милостиня, всеки такбир е милостиня, повеляването на доброто е милостиня, възбраняването на злото е милостиня. И правете два рак’а от духа във времето й (преди обед), може би ще е достатъчно“.
Предаден от Муслим, 720.

Той с.а.с. е казал: „Две думи, които са леки на езика, но са тежки на везната, са обичани от Всемилостивия: Субхана Аллах уа бихамдих, Субхан Аллах ил-‘Азим (Пречист е Аллах е Всеславен, Слава на Аллах Всемогъщия)“.
Предаден от ал-Бухари, 6682; Муслим, 2694.

Той с.а.с. е казал: Който каже Субхан Аллах ил-‘Азим уа би хамдих (Пречист и Всеславен е Аллах Всемогъщия), палмово дърво ще бъде засадено за него в Рая“.
Предаден от ал-Тирмиди, 3465; класифициран като сахих от ал-Албани в Сахих ал-Тирмиди.

Той с.а.с. е казал: „Който каже Астагфир Аллах ул-‘Азим аллади лаа илааха илла хуа ал-хай ул-кайум уа атубу илайх (Търся прошка от Аллах Всемогъщия, освен когото няма друг бог, покайвам се пред Него), ще бъде бъде опростен, дори и да бяга от бойното поле“.
Предаден от Абу Дауд, 1517; ал-Тирмиди, 3277, класифициран като сахих от ал-Албани в Сахих Аби Дауд.

Той с.а.с. е казал: „Няма мюсюлманин на земята, който да се моли на Аллах за нещо, а Аллах да не му го даде или да отклони равното му по зло от него, докато не се моли за грях или за прекъсване на роднинските връзки“. А един мъж казал: „Тогава ще се молим за големи неща“. Той отговорил: „Аллах е най-великодушния“.
 Предаден от ал-Тирмиди, 3573; класифициран като сахих от ал-Албани в Сахих ал-Тирмиди.

Той с.а.с. е казал: „Когато чуете мюезина да казва това, което казва, кажете благословия за мен, а на този, който ме благослови, Аллах ще даде десет благослова. После помолете Аллах да ми даде ал-уасиила – място в Рая, до което ще достигне само един раб на Аллах и аз се надявам, че ще бъда този раб. Който се помоли за ал-уасиила за мен, застъничеството ще е гарантирано за него“.
Предаден от Муслим, 384.
        
Той с.а.с. е казал: „Когато чуе призива за молитва да каже Аллахума рабба хадхи’л-да’уат ил-таама уа’л-салаат ил-каа’има, аати Мухаммадан ал-уасиила уа’л-фадиила уаб’адхи макааман махмудан аллади уа’адаху. Иннака ля тухлифи алмиад. (О, Аллах, Господарю на този съвършен призив и на молитвата, която започва, дай на Мухаммед средството и добродетелта, и го изпрати на похвалното място (ал-уасиила) , което Си му обещал. Ти никога не нарушаваш обещанието), тогава моето застъпничество в Деня на Възкресението е гарантирано за него“.
Предаден от ал-Бухари, 614.

Виж също въпрос № 4156 

Нека Аллах да помогне на вас и на нас да постигнем добро знание и праведни дела. 

А Аллах знае най-добре!

islam-qa, въпрос № 65875

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации