понеделник, 23 август 2010 г.

Опазване от Огъня на АдаАллах е казал в Корана:

От онези, които се отрекат и умрат неверници, не ще бъде приета като откуп дори пълна със злато земя. За тях има болезнено мъчение и никой не ще ги избави.

Коран 3:91

Така този живот е нашия шанс да спечелим Рая и да избегнем Ада, защото ако някой умре невярващ, той няма да има никакъв шанс да се върне в този свят, за да повярва. Както Бог е казал в Корана за това, което ще се случи с неверниците в Съдния Ден:

И ако ти би видял, когато бъдат изправени пред Огъня, как ще рекат: “О, ако бъдем върнати, не ще взимаме за лъжа знаменията на нашия Господ и ще сме от вярващите!”

Коран 6:27

Но никой няма да има тази втора възможност.

Пророк Мухаммад с.а.с. е казал: „Най-щастливият човек на земята от тези, на които ще бъде отсъден Огъня (Ада) в Съдния Ден, ще бъде потопен в Огъня веднъж. После ще бъде питан: „О, сине на Адам, виждал ли си някога добро? Чувствал ли си някаква благословия?“ Той ще отговори: „Не, кълна се в Бог, о, Господи!“ [1]


Бележки:

[1] Предаден в Сахих Муслим, #2807, и Муснад Ахмад, #12699.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации