събота, 7 август 2010 г.

Дуа при сухур и ифтар


Няма ду’а, за която да се съобщава в сунната на Пророка с.а.с. при започване на храненето сухур – казва се обичайното „Бисмиллах“, както при започване на всяко ядене.

Но ако човек е станал за сухур навреме, през последната третина на нощта, той може да направи ду’а към Аллах, която се приема, ин ша Аллах. Предава се от Абу Хурайра р.а., че Пратеника на Аллах с.а.с. е казал: „Нашия Господ субханаху уа та'аля, слиза на най-близкото небе всяка нощ, когато свършва последната третина на нощта и казва: „Кой ще Ме призове и Аз ще му отговоря? Кой ще Ме помоли и Аз ще му дам? Кой ще Ме помоли за прошка и Аз ще му простя?“ Предаден от ал-Бухари, 1094; Муслим, 758.

Така че човек може да направи ду’а в това време на нощта, защото по това време ду’ата е приета, а не заради сухур.

При приключването на поста за деня – при започване на ифтар, се казва ду’а. Разговяващия може да каже:

Дахаба аз-замау уа абталлати ал’урруку уа табата ал-ажру ин ша Аллах
(Жаждата си отиде, тялото се насити с вода и наградата е сигурна ако Аллах пожелае!)

Може да се каже и друга ду’а, каквато човек пожелае, но е предписано в края на това служене да се каже ду’а от мюсюлманина.

Друга ду’а, предадена от сунната, е:
Аллахума лака сумту уа ‘ала ризкика афтарту
(О, Аллах, заради Теб говях и разговявам с това, което Ти си ми дал).

Освен това, ду’ата на постещия е приета от Аллах. Пратеника на Аллах с.а.с е казал: „Говеещия прави при разговяване ду’а, която е приета от Аллах“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации