неделя, 15 август 2010 г.

Зайнаб бинт Джахш  Зайнаб била братовчедка на Пророк Мухаммад с.а.с. – майка й, Умайа била дъщеря на Абдул Мутталиб. Първоначално Зайнаб р.а. била съпруга на Зайд бин Табит.

  Зайд бил роб на Пророк Мухаммад с.а.с. преди идването на Исляма. Брака им бил уреден от Пророк Мухаммад.

  Пророка с.а.с. е знаел, че за човек е много по-важно как изглежда в погледа на Аллах, отколкото в очите на хората. Той искал Зайнаб да се омъжи за млад мъж – за Зайд, чиито произход не бил като на Зайнаб бинт Джахш.
 
  Когато бил дете, Зайд бил взет за пленник по време на една междуплеменна война. Бил продаден като роб на племеник на Хадиджа р.а., който й подарил Зайд. По-късно тя го дала на Пророк Мухаммад с.а.с. – това станало преди низпославането на Корана, а Пророка го освободил и го осиновил, когато Зайд бил на осем години. Пророк Мухаммад наблюдавал как растат Зайд и Зайнаб и решил, че ще бъдат добра двойка, когато пораснат и техния брак ще служи за поука на хората, които държат на произхода.

  Когато Пророка с.а.с. поискал ръката на Зайнаб за Зайд, нейното семейство останало поразено от идеята дъщеря им да се омъжи за освободен роб. Още повече че Зайнаб много искала да се омъжи за самия Пророк. И първоначално тя и братята й отказали, но скоро бил низпослан аята от Корана:

  И когато Аллах, и Неговият Пратеник, отсъди някакво дело, нито вярващ, нито вярваща имат право на избор в това дело. А който се противи на Аллах и на Неговия Пратеник, той вече е в явна заблуда.
Сура ал-Ахзаб (Съюзените племена), 33/36.
 
  Когато Зайнаб се убедила, че няма разлика между това, което Аллах и Пророка с.а.с. желаят, тя и Зайд решили да се оженят, като Пророка с.а.с. осигурил платата за Зайнаб от Зайд.

  Брака нямал успех. Зайнаб и Зайд били много добри хора, които обичали Аллах и Неговия Пратеник, но били с несъвмествими и много различни характери, така че се развели.
  Зайд няколко пъти молил Пророка за разрешение да се разведе със Зайнаб, а Пророка няколко пъти го съветвал да има търпение, но накрая развода се състоял.

  По-късно Пророка с.а.с получил заповед от Аллах да се ожени за Зайнаб бинт Джахш – през 5 г.хижра, той бил на 58 години, а тя на 35. Този брак показал на хората, че осиновения син не е като родния, когато на бащата е забранено да се жени за жена, за която е бил женен сина му.

  Освен това с женитбата си за Зайнаб Пророка с.а.с. потвърдил на дело това, че братовчедите могат да се женят, като в същото време на Зайнаб било осъществено желанието й да се омъжи за най-доброто творение.

  Пратеника на Аллах с.а.с. получил заповедта да се ожени за Зайнаб, когато бил с Аиша. След като получил повелята, се усмихнал и попитал:
„Кой ще отиде и ще предаде добри новини на Зайнаб?“

  Когато Зайнаб чула новините, спряла да прави това, което правела и направила молитва за благодарност към Аллах. Зайнаб казвала, че нейния брак бил уреден от Аллах. И от този момент Пророк Мухаммад с.а.с променил името й от Бара на Зайнаб.

  В деня на брака на Зайнаб и друга ая била низпослана. Пророка с.а.с. заколил овца и накарал слугата си Анас да покани хора да дойдат и да се нахранят. Когато се нахранили, двама мъже останали  да си приказват. Пророка с.а.с.отишъл при съпругите си и им пожелал лека нощ и когато се върнал, мъжете били още там и си говорели. За Пророка станало много тежко, защото не обичал да критикува хората, затова зачакал търпеливо да си тръгнат.

  Тогава Аллах низпослал следната ая, която се знае като „Ая за хиджаба“.

О, вярващи, не влизайте в домовете на Пророка, за да ядете, освен ако ви бъде позволено, но без да изчаквате сготвянето му. А поканят ли ви, влезте и когато се нахраните, разотидете се, без да се заседявате в разговори! Това огорчава Пророка. Той се свени от вас, но Аллах не се свени от истината. И ако помолите жените му за някоя вещ, помолете ги иззад завеса! Това е най-чисто и за вашите сърца, и за техните сърца. И нямате право да огорчавате Пратеника на Аллах, нито да се жените някога за съпругите му след него! Това е огромно [прегрешение] пред Аллах.
 И да показвате нещо или да го скривате Аллах всяко нещо знае.
Няма грях за жените [да се показват без покривало] пред бащите им, синовете им, братята им, синовете на братята им, синовете на сестрите им, пред жените [вярващи] и пред владените от техните десници. О, жени, бойте се от Аллах! Аллах на всяко нещо е свидетел.
Аллах и Неговите ангели благославят Пророка. О, вярващи, благославяйте го и вие, и го поздравявайте с почит!
Сура ал-Ахзаб, 33; 53-56

Зайнаб била жена, през повечето време заета със служене на Аллах. Предава се от Анас ибн Малик, че веднъж Пророка с.а.с. влязъл в джамията и видял въже, завързано между две колони и попитал: „Какво е това?“ Отговорил: „Това е за Зайнаб. Тя се моли, a когато се изтощи, се хваща за въжето“. Тогава Пророка с.а.с. казал: „Развържете го! Нека всеки от вас да отслужва молитвата, докато е бодър, а измори ли се, да спре!“

Зайнаб бинт Джахш р.а. живяла шест години с Пророка с.а.с., а след смъртта му живяла девет години, като починала на 50 години – през 20 г.хижра, като изпълнила казаното от Пророка с.а.с, че ще бъде първата от жените му, починала след него. Зайнаб бинт Джахш била много благородна и щедра, въпреки бедността си. Пророка с.а.с казвал на жените си: „Тя е най-щедрата сред вас“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации