понеделник, 9 август 2010 г.

Как да се подготвим за Рамадан?
Въпрос: Как да се подготвим за Рамадан? Кои са най-добрите дела през този месец?

Отговор: Слава на Аллах!

Първо:
Хубаво е, че задавате този въпрос, защото питате за подготовката за месец Рамадан. Много хора не разбират истинската същност на постенето и за тях озачава единствено отказ от храна и вода, като се стремят да си угодят в яденето и пиенето след това, правят специални сладкиши, стоят до късно вечерта, гледайки ТВ и др. Приготвят се за това много преди Рамадан, сякаш ще отсъстват и няма изобщо да се хранят. Те са абсолютно ненасясно с истинската същноста на Рамадан.

Второ:
Други осъзнават естеството на Рамадан и на поста през него, затова те се подготвят още през Шаабан, а някои от тях и преди това. Най-добрите пътища за подготовка, са:

1 – Искрено разкаяние 
То е задължително по всяко време, но сега и заради величието и благословеността на този месец е още по-важно да се побърза с разкаянието от греховете между човека и неговия Господ, между човек и другите хора. Така че този месец е добре да се започне с чисто сърце и мир на душата. Аллах е казал (превод на значението):
И се покайте пред Аллах всички, о, вярващи, за да сполучите!
[ал-Нур, 24:31] 
Предава се от ал-Агар ибн Йасар р.а., че Пророка с.а.с. е казал: О, хора, покайте се пред Аллах, аз се покайвам пред Него по хиляда пъти на ден“ (Муслим, 2702).

2 – Ду’а’ (молба) 
Предава се от някои салаф, че те обикновено молели Аллах шест месеца преди да дойде Рамадан, а след това молели пет месеца Той да им приеме.
Мюсюлманите трябва да молят Аллах да им позволи да изживеят Рамадан в здрава религиозна ангажираност и добро здраве, да Го молят да им помогне да Му се подчиняват през Рамадан, да Го молят да им приеме добрите дела, направени заради Него.

3 – Радост от наближаването на този благословен месец 
Пристигането на Рамадан е една от великите благодати от Аллах над Неговите раби мюсюлмани, защото Рамадан е повод за добро, в който вратите на Рая са отворени и вратите на Ада са затворени. Това е месеца на Корана и на решителна битка за нашата религия.
Аллах е казал (превод на значението):
Кажи: “С благодатта на Аллах и с Неговото милосърдие, с това нека ликуват! То е по-добро от това, което трупат.”
 [Юнус, 10:58] 

4 – Отслужване на всички останали задължителни пости 
Предава се, че Абу Салама е казал: „Чух Аиша р.а. да казва: „Ще трябва да отдължа от предишния Рамадан и не трябва да ги правя, освен през Шаабан“.
Предаден от ал-Бухари (1849) и Муслим (1146).
Ал-Хафъз Ибн Хаджар, Аллах да се смили над него, е казал:
От нейния стремеж да направи това през Шаабан може да се разбере, че не е позволено да се отпости след като е започнал друг Рамадан.
Фатх ал-Бари (4/191).

5 – Търсене на знание, което да е свързано с правилата на говеенето, както и рабиране на добродетелите на Рамадан. 

6 – Ускоряване на задачи, които могат да разсеят мюсюлманина от актовете на служене.

7 – Да се седне с членовете на семейството – съпругата и детето – да им се обяснят правилата на поста и да се окуражат младите да постят.

8 – Приготвяне на книги, които могат да се четат у дома или да се дадат на имама на джамията да ги чете на хората през Рамадан. 

9 – Постене в някои дни на Шаабан в подготовка за поста през Рамадан.
Предава се, че Аиша р.а. е казала: Пратеника на Аллах с.а.с. обикновено постеше, докато си кажехме: „Той няма да спре да пости“, и не постеше, докато кажехме: „Той няма да пости“. Не съм виждала Пратеника на Аллах с.а.с. да изпълва с пост друг месец, освен Рамадан и никога не го видях да пости повече, отколкото през Шаабан“.
Предаден от ал-Бухари (1868) и Муслим (1156).
Предава се, че Усама ибн Зайд казал: „Аз казах: „О, Пратенико на Аллах, не съм те виждал да постиш в друг месец така, както през Шаабан?“ Отговори: Това е месец, който хората не забелязват – между Ражаб и Рамадан, но това е месец, в който делата на хората се издигат при Господа на световете и аз бих искал моите дела да бъдат взети, докато постя“.
Предаден от ал-Ниса’и (2357); класифициран като хасан от ал-Албани в Сахих ал-Ниса’и.
Този хадис обяснява, че мъдростта в постенето през Шаабан се крие в това, че делата се вдигат (при Аллах). Някои учени споменават друга причина, която е, че това постене е като Сунна молитвите, които се отслужват преди задължителните молитви – те подготвят психически за изпълнението на тази задължителна ибада – същото може да се каже за поста в Шаабан преди Рамадан.

10 – Четене на Коран. 
Салама ибн Кухайл е казал: Казано е, че Шаабан е месеца на четците на Коран.
Когато започнел Шаабан, ‘Амр ибн Кайс затварял магазина си и използувал времето за четене на Коран.

Абу Бакр ал-Балки е казал: „Месец Ражаб е месец за засаждане на семената, месец Шаабан е месец на поливането им, а месец Рамадан е месец за жънене на реколтата“.
Казал е също: Месец Ражаб прилича на вятъра, Шаабан прилича на облаците, а Рамадан прилича на дъжда; който не е засял в Ражаб, не е полял през Шаабан, какво ще обере през Рамадан?

Сега Ражаб е минал, какво ще направите през Шаабан в очакване на Рамадан?От Аллах е напътствието!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации