понеделник, 9 август 2010 г.

Добродетели и полза на поста
Добродетели на поста наистина са големи и в един от предадените сахих хадиси се казва, че Аллах е избрал поста за Себе Си, и Той ще възнагради постещия и ще умножи наградата му безмерно. Той е казал:  

"...освен поста, който е заради Мен и Аз ще го възнаградя за това". (Ал-Бухари, Ал-Фатх, 1904, Сахих ат-тархиб, 1/407). Нищо не може да се сравни с поста (Ан-Нисаи, 4/165, Сахих ат-тархиб, 1/407), и молбата (дуа) на постещия не ще бъде отхвърлена (Ал-Байхаки, 3/345, Ас-силсиля ас-сахих, 1797). 
Постещия достига два момента на радост: първия — при разговяване, и втория — когато ще срещне своя Господ и ще се радва от своя пост (Муслим, 2/807). Поста ще се застъпи за човека в Съдния Ден и ще каже: 

"О, Господи, аз го удържах от храна и плътски желания през деня, затова ми позволи да се застъпя за него". (Ахмад, 2/147. Ал-Хайсами е казал, че иснада е хасан, Сахих ат-тархиб, 1/411). 

"Мириса, който излиза от устата на говеещия е по-добър за Аллах, отколкото аромата на мускус". (Муслим, 2/807). 

"Поста— това е защита и силна крепост, която предпазва човека от Огъня". (Ахмад, 2/402; Сахих ат-тархиб, 1/411; Сахих ал-джами', 3880).  

"Който пости един ден заради Аллах, Аллах ще го отведе на разстояние седемдесет години от Огъня". (Муслим, 2/808).  

"Който пости един ден, търсейки милостта на Аллах, ако това е последния ден от неговия живот, ще влезе в Рая". (Ахмад, 5/391, Сахих ат-тархиб, 1/412). 

"В Рая има врата – Ар-Рийан, през която влизат говеещите и никой, освен тях не ще влезе през нея. Когато те (говеещите) минат, вратата се затваря и никой повече няма да мине". (Ал-Бухари, Ал-Фатх, 1797).

Поста в Рамадан е стълб на Исляма; Корана е бил низпослан през този месец, и в него присъства нощ — по-добра от хиляда месеца.

"Когато започва Рамадан, се отварят вратите на рая и затварят вратите на Ада, и шайтаните се оковават във вериги“. (Ал-Бухари, Ал-Фатх, 3277). 
"Поста в Рамадан е равен на пост за десет месеца". (Муснад Ахмад, 5/280, Сахих ат-тархиб, 1/421).  

"На този, който пости през Рамадан с вяра и надежда за награда, се прощават всички негови минали грехове". (Ал-Бухари, Фатх, 37). 

"По време на всяко разговяване, Аллах избира хора, които освобождава от Огъня". (Ахмад, 5/256, Сахих ат-тархиб, 1/419).


Полза от поста

Много мъдрости и изгода има в поста, свързани преди всичко с богобоязънта (такуа), спомената от Аллах в аята:
О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите..."
(Ал-Бакара 2:183)

Това означава, че ако човек се въздържа от позволеното, стремейки се да заслужи доволството на Аллах и от страх от Неговото наказание, за него ще бъде още по-лесно да се въздържа от забраненото.

Ако стомаха на човека е празен, чувството на глад ще удържи и другите части на тялото от суета, но ако стомаха се засити, тогава езика, очите, ръцете и интимните органи ще започнат да изпитват потребности от останалото. Поста води към защита от шайтана, той удържа от страсти и останалите органи.

Когато постещия  почуства глад, той изпитва това, което и бедняка, значи у него ще се появи състрадание към гладния и той ще му помогне да се избави от глада...Поста тренира волята за избягване на страстите и опазване от греха, а това помага на чвеока да преодолее своята натура и да се отучи от привързаностите. Също учи на ред, като по този начин се решава проблема с неорганизоваността на много хора, ако те само го осъзнаят.

Поста е демонстрация на сплотеността на мюсюлманите, защото Уммата пости и разговява по едно и също време в един месец.

Поста също дава голяма възможност на тези, които призовават към Аллах. В този месец някои идват в джамията за първи път, други не са били отдавна, сърцата им се отварят, затова сме длъжни да да използуваме тази възможност за проповеди в мека форма, със съответните уроци с полезни думи и богобоязън. Но заедно с това проповедника (даи'йа) не трябва да бъде зает само с другите хора, така че да забрави собствената си суша и да заприлича на фитил, който осветява пътя на другите, а сам изгаря.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации