понеделник, 9 август 2010 г.

Защо се правят грехове през Рамадан, когато шейтаните са оковани?
Въпрос:
Слушах имама да споменава, че шейтаните отсъстват през месец Рамадан. Ако това е так
a, защо мюсюлманите правят грехове през Рамадан?

Отговор: Слава на Аллах!
Първо:
Това, че шейтаните ги няма през Рамадан не е вярно. Това, което е доказано от думите на Пророка с.а.с. е, че дяволите са оковани през Рамадан.
Ал-Бухари (1899) и Муслим (1079) предават от Абу Хурайра р.а., че Пророка с.а.с. е казал: „Когато дойде Рамадан, вратите на Рая се отварят, вратите на Ада се затварят, а дяволите биват оковани във вериги“.
Виж въпрос № 39736
Ал-Куртуби е казал: 
Ако това е така, защо виждаме много злини и грехове, извършени през Рамадан? Ако дяволите бяха оковани, това нямаше да се случи.
Отговора е, че лошите дела намаляват при тези, които се придържат към правилата на поста и внимават за собственото си държане; или че само дяволите, наречени маарид (най-здравите) са оковани – не всички, както се потвърждава от някои хадиси; или че шейтаните са много по-малко през този месец –извършват се много по-малко злини през този месец, отколкото през другите. Ако всичките биваха оковани, нямаше да се случват злини и да се правят грехове, защото има много случаи на лоши вмешателства от шейтаните, както лоши нашепвания (уасуас), вредни навици и шейтани от хората.
От Фатх ал-Бари.
Шейх Ибн ‘Утаймин е запитан във Фатауа ал-Сийам, стр. 466:
Как се съгласува идеята с окованите шейтани през Рамадан и факта, че хората правят грехове тогава?
Той отговорил:
Факта, че се правят грехове през Рамадан не противоречи на хадиса, в който се говори за окованите дяволи през Рамадан, защото това, че биват оковани, не им пречи да се движат. Както е посочено в хадиса: И силните дяволи са оковани и те не правят това, което обикновено правят (през другото време)“. Предаден от Ахмад, 7857; хадиса е споменат от ал-Албани в Даиф ал-Таргиб, 586; той казал: този е даиф жиддан (много слаб).
Това не означава, че дяволите изобщо не се движат, те могат да се движат и да управляват заблудените хора, но активността им през Рамадан не е като през останалото време.

Islam Q&A,
Фатуа № 37965:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации