неделя, 12 декември 2010 г.

Шейтан и Таухийд

Има нещо, което ми направи много силно впечатление. Мислите ми бяха въз основа на един хадис, в който шейтана започва с думите: "С Твоята Мощ, Господи мой...".

КОЙ започва така? Кой започва с тези думи изреченията си за бъдещето? Кой не забравя Господството на Аллах и кой напомня, че от Аллах зависи онова, което ще стане, че без Неговото позволение нищо не се случва?

Ние, мюсюлманите трябва винаги да започваме така...

Но какво е важното. Още преди години, не много след приемането ми на ИСляма, четох няколко пъти историята за неподчинението от шейтана на заповедта на Аллах и мислейки и разсъждавайки след това, достигнах до заключението, че Иблис се е откъснал поради горделивостта си и отказа си да се подчини на заповедта на Всевишния.
Иблис е единобожник. Иблис знае, че Аллах е даряващия препитание и онзи, в Чиито ръце е бъдещето. Но Иблис е горделив!
Току що, след горния хадис си мислех същото, но и още.
Колко мюсюлмани на днешно време вярват истински, освен че Аллах е Един, че Той знае съдбата с доброто и лошото в нея и от Него зависи какво ще и какво няма да се случи? Иблис го знае.

Но колко мюсюлмани се уповават само на Милостта на Аллах, въпреки че всекидневно престъпват и вероятно и няма да престанат да престъпват и не се подчиняват на Всеилостивия? Поддават се на изкушения от шейтана, с които дори не се борят, предават се без борба...? И въпреки ,че стават роби на сатаната, вярват, че тяхното място ще бъде в Рая?
С какво са по-различни от Иблис?!

Време е всеки да се замисли за действията си, за служенето си, за това НАИСТИНА ли се уповава на Аллах и най-важното - колко горедливост има в сърцето си...

Разберете - вие, които вярвате в единобожието! Дори ако частица, колкото синапено семе, е горделивостта, останала в сърцето ви, тогава...Рая...

Не бъдете като Иблис - той вярва в Аллах, той ЗНАЕ, че Аллах е Един, той знае, че от Аллах зависи всичко, което се случва.

Но той не се починил на Аллах, на заповедта Му, той не се подчинил, нито потърсил прошка, заради действията си, защото горделивостта му била над всичко - тя била много повече от всичко друго, била над всичко!

Разберете добре, че лошия нрав разваля Исляма, горделивостта проваля Исляма, Пророкът с.а.с. е казал в един хадис - запомнете поне него - съдържа целия израз на Исляма:

"Избягвайте това, което съм ви възбранил и вършете колкото можете от това, което съм ви повелил..." 

(разказан с думите на Абу Хурайра Абдурахман ибн Сахр р.а., предаден от ал-Бухари и Муслим, хадис 9 от 40 Хадиса на Имам Науауи).

М.Борисова-Иршад

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации