четвъртък, 9 декември 2010 г.

Ибн Хаджар ал-'Аскалани, биография

по книгата на негов ученик ас-Сахауи ат- ат-Тибр ал-Масбук фи Зейл ас-Сулук

   Пълното име на мюсюлманcкия учен и богослов Ибн Хаджар ал-Аскалани, е Абу ал-Фадл Ахмад ибн 'Али ибн Мухаммад ал-Кинани аш-Шафи'и. Той бил известен познавач на хадиси, учител на много мюсюлмански учени, справедлив и уважаван съдия, знаменосец на сунната на Пророка с.а.с.

  Роден е в Египет през месец Шаабан 773 г. по хиджра. Детството му преминало в Египет, където научил наизуст Коран, богословския труд ал-Хауи и ал-Мухтасар на Ибн Хаджиб, а също и много други съчинения. Заедно със свой опекун се отправил в Мекка, където редовно посещавал уроците на авторитетни богослови.

 Скоро Всевишния Аллах влял в сърцето на младия Ахмад любов към хадисите и той дал силите си в изучаване на мюсюлманските предания и затова започнал да посещава уроците и лекциите на хадисолозите в Хиджаз, Шам, Египет.

Особено важни в живота му се оказали десет години, в които бил заедно с аз-Зайн ал-'Ираки. Негови учители били ал-Балкини, Ибн ал-Мулаккин и много други. Ал-'Изз ибн Джама'а ги научил на Коран и Сунна, ал-Маджд ал-Фейрузабади – на стилистика, ал-'Амари – на арабски език, ал-Бадр ал-Муштаки – на литература и поезия. Няколко богослова го учили на правопис. В присъствието на ат-Танухи той чел наизуст части от Корана по седем начина. Най-накрая мюсюлманските богослови признали големите му познания и му разрешили да преподава свещения Коран и хадиси, да пише книги и да издава фатaуи.

   Ибн Хаджар преподавал тълкуване на Корана, мюсюлманско право и изкуството на проповедта в няколко училища. Преподавал в ал-Азхар, чел проповеди в катедралната джамия 'Амр и на много други места. Сред учениците му били много признати учени, всеки от които искал да почерпи нещо ново за себе си.

   Повече от двайсет и една години Ибн Хаджар се занимавал с юриспруденция. В началото изпълнявал длъжността на съдия в Египет, а след това в Шам. Дълго време отказвал поста на върховен съдия, но на 12 мухаррам 827 г. по хиджра, той заел поста. След време подал оставка, но още седем пъти му се налагало да заеме този пост. Последния път, когато подал оставка, било през 852 г. по хиджра – това била и годината, в която големия бoгослов се споминал.

Ибн Хаджар е автор на сто и петдесет труда и съчинения, които засягат почти всички области на ислямската наука. Трудовете му били признати още докато бил жив. Много от тях били закупени от управници и наместници. Най-голяма известност получили следните трудове на Ибн Хаджар:
ал-Исаба фи Асма ас-Сахаба
Тахзиб ат-Тахзиб
ат-Такриб
Булуг ал-Марам мин Адиллат ал-Ахкам
Та'джил ал-Манфа'а би Риджал ал-Арба'а
Муштабах ан-Нисба
Талхис ал-Хабир фи Тахридж Ахадис ар-Рафи'и ал-Кабир
Тахридж ал-Масабих
Ибн ал-Хаджиб
Тахридж ал-Кашшаф
Итхаф ал-Махара
ал-Мукаддама
Базл ал-Ма'ун
Нухбат ал-Фикр уа Шархуха
ал-Хисал ал-Мукаффира
ал-Каул ал-Мусаддад фи Забб 'ан Муснад ал-Имам Ахмад
Диуан ал-Хутаб
Диуан аш-Ши'р
Мулаххас ма Йукал фи ас-Сабах уа ал-Маса
ад-Дурар ал-Камина фи А'йан ал-Миа ас-Самина
  
 Но най-известната и значима книга на Ибн Хаджар, е Фатх ал-Бари фи Шарх Сахих ал-Бухари. Това е тълкуване на известния сборник с хадиси ал-Джами’ ас-Сахих на имам ал-Бухари. Тази книга можем да назовем енциклопедия на Сунната. Ибн Хаджар е написал предговора към този труд през 813 г. по хиджра. След четири започнал да работи по книгата и я завършил в началото на месец раджаб 842 г. по хиджра. По този повод направил сбирка, на която присъствали много знатни мюсюлмански учени и авторитетни богослови.

   Въпреки всичко, съвремениците на Ибн Хаджар го запомнили не само като велик учен. Те го запомнили като човек, който се отличавал с рядко срещана скромност и удивителна издържливост, търпение и разсъдливост, аскетизъм, саоотверженост и щедрост. Той бил богобоязлив праведник, който постел през деня, а нощта прекарвал в дълги молитви. Заедно с това той обичал да се шегува и да слуша забавни истории. С приятните си и интересни речи, той приближавал събеседника към себе си. А всеки, който общувал с него, било то богослов или млад ученик, ставал свидетел да неговия превъзходен характер и изискан етикет.
   Великия богослов и удивителен човек Ибн Хаджар ал-'Аскалани се разделил с този свят в нощта на събота, 18 зу-л-хиджжа 852 г. от хиджра, след вечерната молитва.
Аллах да бъде милостив към него и да го възнагради с безграничната си щедрост!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации