петък, 24 декември 2010 г.

Малки признаци за Съдния ден1. Знанието ще изчезне и ще се появи невежеството. (ал-Бухари, Муслим, Абу Дауд, Ахмад)

2. Книгите ще станат широко разпространени, но религиозното знание ще е малко. (Ахмад)

3. Прелюбодеянието и развратът ще се разпространят много. Пратеникът на Аллах (саллаллаху алейхи уа саллам) е казал, че това винаги е съпроводено с появата на нови болести по тези хора, които техните предци не са познавали. (ал-Бухари, Муслим, Ибн Маджа, ал-Хайтами)

4. Развратът ще се разпространи сред мюсюлманските водачи. Пратеникът на Аллах (саллаллаху алейхи уа саллам) е казал, че това ще стане, когато хората престанат да забраняват злото. (Ибн Маджа)

5. Прелюбодеянията и развратът ще се извършват на открито.

6. Употребата на алкохол ще бъде широко разпространена. (ал-Бухари, Муслим)

7. Жените ще бъдат повече от мъжете (на един мъж ще се падат 50 жени). (ал-Бухари, Муслим, Ахмад)

8. Убийствата ще зачестят. (ал-Бухари, Муслим, Ахмад, Ибн Маджа)

9. Народите ще тръгнат срещу мюсюлманите като изгладнели хора, запътили се към маса, пълна с храна. Това ще стане, когато мюсюлманите ще са многобройни, но ще са като „морската пяна”.

10. Хора ще бият други хора с камшици, подобни на волски опашки. (Муслим)

11. Децата ще бъдат изпълнени с ярост. (ат-Табарани, ал-Хаким)

12. Децата ще бъдат противни. (ат-Табарани, ал-Хаким)

13. Жените ще заговорничат. (ат-Табарани, ал-Хаким)

14. Дъждът ще изгаря, т.е. ще бъде киселинен. (ат-Табарани, ал-Хаким)

15. Извънбрачните деца ще бъдат широко разпространени. (ат-Табарани, ал-Хаким)

16. Доверието ще стане средство за придобиване на облаги. (ат-Табарани, ал-Хаким)

17. Приходите ще бъдат разпределяни само между богатите без да се помага на бедните. (ат-Тирмизи)

18. Плащането на зекят ще стане тежест, скъперничеството широко ще се разпространи, а милостиня (садака) ще се дава без желание. (ат-Тирмизи, ал-Хайтами)

19. Скъперничеството ще превземе сърцата на хората. (ал-Бухари)

20. Внезапната смърт ще зачести. (Ахмад)

21. Ще има хора, които ще са братя публично, но тайно ще са врагове. Пейгамбера (саллаллаху алейхи уа саллам) бил запитан защо ще е така, а той отвърнал: „Защото тези хора ще имат скрити подбуди във взаимоотношенията си, но в същото време ще се страхуват един от друг.” (ат-Тирмизи)

22. Мъжът ще започне да се подчинява на съпругата си, а не на майка си; мъжът ще започне да се отнася приветливо с приятеля си, а ще отбягва баща си. (ат-Тирмизи)

23. В джамиите ще започнат да се повишават гласовете. (ат-Тирмизи)

24. Хората ще ходят по пазарите с открити бедра.

25. Големи разстояния ще бъдат изминавани за малко време.

26. Иракчаните няма да получават храна и пари заради потисничеството на ромеите. (Муслим)

27. Хората ще летят между земята и облаците.

28. Във всеки дом ще навлезе изпитание. (Ахмад)

29. Водачът на даден народ ще бъде най-лошият от тях. (ат-Тирмизи)

30. Водачите на народите ще бъдат угнетители. (ал-Хайтами)

31. Хората ще уважават даден човек, защото ще ги е страх от злото, което той може да им причини. (ат-Тирмизи)

32. Мъжете ще започнат да носят коприна. (ат-Тирмизи)

33. Певиците и музикалните инструменти широко ще се разпространят. (ет-Тирмизи)

34. Певците ще станат често срещани. (ал-Хайтами)

35. Хората ще танцуват късно през нощта.

36. Последните от уммета ще започнат да проклинат първите. (ат-Тирмизи)

37. Хората ще твърдят, че следват Корана, но ще отхвърлят хадисите и суннета. (Абу Дауд)

38. Хората ще вярват в звездите. (ал-Хайтами)

39. Хората ще отхвърлят съдбата. (ал-Хайтами)

40. Времето ще тече бързо. (ал-Бухари, Муслим, Ахмад)

41. Добрите дела ще намалеят. (ал-Бухари)

42. Черна мъгла (смог) ще се появи над градовете, заради злините, вършени от хората в тях.

43. Хората ще упражняват занаятите си, но ще има много малко хора, на които може да се има доверие.

44. Богатството ще се увеличи дотолкова, че ако на човек му дадат 10 000, той няма да бъде доволен. (ал-Бухари, Ахмад)

45. Човек ще мине покрай гроб и ще пожелае той да е в него. (ал-Бухари)

46. Земетресенията ще се увеличат. (ал-Бухари, Муслим)

47. Ще има опити пустините да бъдат раззеленени.

48. Ще се появят 30 лъжепророци. (ал-Бухари)

49. Жените ще бъдат голи, въпреки че са облечени. Тези жени ще бъдат отклонени и те ще отклонят други. (Муслим)

50. Константинопол ще бъде завладян от мюсюлманите. (Ахмад)

51. Индия ще бъде завладяна от мюсюлманите преди идването на Иса ибн Марйам (алейхисселям). (Ахмад, ан-Насаи, ат-Табарани, ал-Хаким)

52. Хората ще започнат да се надпреварват в строежа на високи сгради. (ал-Бухари)

53. Ще има специален поздрав за именитите хора. (Ахмад)

54. Река Ефрат ще разкрие съкровище. Пратеникът на Аллах (саллаллаху алейхи уа саллам) е предупредил онези, които живеят тогава да не взимат от това съкровище. (ал-Бухари, Муслим)

55. Две големи групи, следващи едно и също религиозно учение, ще воюват помежду си и ще има много жертви и щети. (ал-Бухари, Муслим)

56. Диви животни ще могат да говорят с хората. (Ахмад)

57. Мъж ще напусне дома си и бедрото му ще му казва какво се случва там. (Ахмад)

58. На честния човек няма да се вярва, а на лъжеца ще се вярва. (Ахмад)

59. Лъжесвидетелстването ще се разпространи широко. (ал-Хайтами, Ахмад)

60. Мъжете ще спят с мъже, а жените – с жени, т.е. ще се разпространи хомосексуализмът. (ал-Хайтами)

61. Търговията ще се разпространи дотолкова, че жената ще бъде принудена да помага на съпруга си в работата. (Ахмад)

62. Жена ще започне да работи, заради любовта й към този свят. (ат-Табарани)

63. Високомерието ще се увеличи. (ат-Табарани, ал-Хаким)

64. Роднинските връзки ще се прекъснат. (Ахмад)

65. Ще има много жени, които ще са в родилна възраст, но няма да могат да родят.

66. Ще има изобилие от храна, но в по-голямата част от нея няма да има барака.

67. Хората ще отказват, когато им се предложи храна.

68. Мъжете ще заприличат на жени, а жените ще заприличат на мъже.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации