вторник, 21 декември 2010 г.

Жената и хиджаба, отговорността на съпруга и бащатаАссаламу алейкум, Моя въпрос е свързан със следното: чувал съм, че четирима мъже – съпруг, син, баща и брат – на жената, която не носи хиджаб, ще бъдат наказани. Можете ли да ми дадете насока за този хадис? Бих искал да ми посочите книгата и номера на хадиса. Джазаак Аллаху хаиран.

Отговор:

Слава на Аллах, Господа на Световете! Свидетелствам, че никой не заслужава да му се служи, освен Аллах и че Мухаммад с.а.с. е Негов раб и Пратеник.

От Религията на Аллах знаем, че никой не е отговорен за отговорността и не може да носи отговорността, дадена на друг. Аллах казва (превод на значението):
Всяка душа придобива [греха] единствено за себе си ­ никой съгрешил не ще носи греха на друг. После при вашия Господ е завръщането ви... [Коран, 6:164]
По този начин хората, които споменавате във въпроса си, няма да бъдат засегнати от греха на жената без хиджаб, освен ако не одобряват нейното поведение или пренебрегнат задължението, което имат към нея (т.е. престанат да я напътстват).
Още повече ние не сме запознати с никой хадис с подобно значение на споменатото от вас във въпроса. По-скоро това, което знаем е, че ако жената, която не носи хиджаб е под покровителството на мъж, като съпруг (негова съпруга) или баща (негова дъщеря), трябва те да я задължат да носи хиджаб, както Аллах е казал:
О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Пазят го строги и сурови ангели, които не се противят на Аллах в Неговата повеля към тях и вършат, каквото им се повели. [Коран, 66:6]

От Абдуллах ибн Умар р.а. се предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. е казал: „Всеки от вас е пастир. Всеки един е отговорен за стадото си. И емирът е пастир. И мъжът е пастир за семейството си. И жената е пастирка за дома на съпруга си и децата си. Всеки един от вас е пастир. Всички сте отговорни за своето стадо“ [Ал-Бухари и Муслим]
По-скоро който е нехаен по отношение на казаното по-горе, е грешен и заслужава наказанието на Аллах.
По отношение на сина и брата, които нямат задължение да възпитават, не попечителстват жената, те трябва да я съветват и ако пренебрегват в това отношение, вършат грях (ако не я напътстват).
А Аллах знае най-добре.

Превод от Islamweb

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации