четвъртък, 23 декември 2010 г.

Усман ибн АффанОсман ибн Аффан израснал целомъдрен, почтен, умен и проницателен. Когато Абу Бакр го призовал към Исляма, той веднага му откликнал и приел Исляма. Бил от първите, приели религията. 

Бил и един от последвалите на Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари), които дарили своя живот в името на Аллах и Неговия Пратеник. Житието му е препълнено с примери, които са останали за образец и до днес. 

Осман ибн Аффан е един от хората, които оборудвали армията за битката Табук. В това време положението на мюсюлманите било тежко. Пратеникът на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари) призовал богатите от мюсюлманите да помогнат за въоръжаването на армията. Абу Бакр дал цялото си богатство, Омар ибн Хаттаб дал половината си богатство. Осман чул думите на Пратеника (Аллах да го благослови и с мир да го дари), че който помогне да се оборудва армията на затруднението (така била нарекана армията поради тежкото положение, в което се намирали мюсюлманите), ще спечели Рая. Тогава Осман оборудвал една трета от армията, а една трета наброявала около 10 000 войници. Пратеникът на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари) казал:
- О, Аллах, бъди доволен от Осман, аз наистина съм доволен от него.
Осман участвал в още подобни събития с изключителна важност за мюсюлманите. 

Един ден, по време на управлението на Абу Бакр, мюсюлманите пострадали от силна суша. Отишли при Абу Бакр и му казали:
- О, водачо на мюсюлманите, небето не дава дъжд и земята не дава реколта, хората са попаднали в гибел, какво да правим?
Абу Бакр им казал:
- Търпете, моля Аллах дo вечерта да направи за Нас изход от тази беда.
Преди да се свечери дошла новина, че керван на Осман ибн Аффан, пълен с храна, дошъл от земите на Шам. Хората излезли от домовете си. Керванът бил пълен със зърно, олио и други храни. Веднага дошли търговци при Осман и му казали:
- Продай ни от това, което ти пристигна, знаеш нуждата на хората.
Осман им казал:
- Колко ще ми дадете печалба?
Казали:
-Дирхам или два.
Осман казал:
-Дадоха ми повече от това.
Казали:
- Пет?!
Казал:
- Повече. 
Тогава търговците рекли:
- О, Осман, няма други търговци, освен нас и не знаем да са идвали други преди нас. Кой ти даде толкова?
Осман казал:
- Аллах ми даде за всеки дирхам при Вас десет отгоре. Кълна се в Аллах, че всичко, каквото се намира в кервана, го давам милостиня (садака) за бедните и нуждаещите се.

В тежкия ден, когато хората изпаднали в силен глад до степен да ядат листа от дървета, Осман също дал много храна на нуждаещите се и отново казал на дошлите при него търговци, че е дарил тази стока в името на Аллах.


Осман ибн Аффан поел длъжността „държавен глава на ислямската държава” след управлението на Омар ибн Хаттаб. Той постоянно наставлявал управниците на областите да бъдат справедливи в управлението им. Винаги приканвал хората да се отнасят с уважение към друговерците. В своето управление той показал пример за истински водач, желаещ благото и доброто на народа си. Когато бил убит, близките му намерили в стаята му сандък. Когато го отворили, намерили в него лист, на който пишело:


"Това е завещанието на Осман ибн Аффан. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. Осман ибн Аффан засвидетелства, че няма друг бог, освен Аллах и Мухаммед е Негов пратеник, и че Раят е истина, и че Аллах ще възкреси тези, в гробовете, в деня, в който няма съмнение, Аллах не нарушава обещанието си.”източник: Блога на Alper Ahmed

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации