събота, 18 декември 2010 г.

Молитвата - ползи и свещени прелести, лекция на Хусейн Ходжа

Молитвата съдържа огромни ползи и свещени прелести, най-отличителните и най-важните от които са:

1. Молитвата пречиства с
ърцето на човека, разкрасява душата му и го извисява над греховете и порицаваното. 
Всевишният Аллах казва:
“Чети онова, което ти бе разкрито от Книгата! И отслужвай молитвата! Молитвата предпазва от покварата и порицаваното. Най-великото е споменаването на Аллах. Аллах знае какво правите.”
(ал-Анкабут: 45)


2. Молитвата свързва раба с неговият Господар, затова в молитвата си благодари на Аллах, прославя Го, възхвалява Го, чете Неговите знамения, подчинява се на Аллах и Го споменава – изправен, на поклон и на седжде. Моли се за нуждите си, моли за прошка за греховете си, отдава се с цялата си душа на Аллах. Цялото това подчинение и страхопочитание го свързва с Всемогъщия Аллах пет пъти в денонощието. Така душата му намира покой и се приближава към Аллах, и се извисява неговата степен при Аллах. Всичко това не може да се осъществи по друг начин, освен чрез молитвата.


3. Чрез молитвата се показва набожността на човека в най-ясните й форми и най-точните й значения. Стоенето на раба прав, неговото руку и седжде, четенето на Коран, моленето и прославянето на Аллах, всичко това оформя в душата на раба правилното служене на Аллах. Молитвата е от най-великите прелести, която подготвя раба за великата чест - служене на Всемогъщия Аллах по начин, който Пречистия Аллах обича.

4. Молитвата е радост за очите и мир за сърцето. Тя е лика на Исляма, знака на вярата. Чрез нея мюсюлманина се различава от неверника, както е посочено в следния хадис:
“Разликата между нас и тях е молитвата, и който я изостави, то той е невярващ.”

Когато нещо натъжеше Пратеника на Аллах (С.А.С.), той ставаше за молитва и казваше на Билял (Р.А.):
“Направи икамет за молитва, да се успокоим с нея.” 


Въпреки голямото търпение на Пратеника (С.А.С.), неговата сила и твърдост, той не намира мир и спокойствие, освен в молитвата, като казва:
“Най-голямата радост за очите ми е отредена в молитвата.”

5. Молитвата най-явно показва благодарността на човек към Всемогъщия Аллах за многобройните благодати, които му е дал и които е невъзможно да се изброят, нито да се обхванат. Затова Пратеника (С.А.С.) отслужваше молитва, докато се напукат петите на краката му. И когато му направеха забележка, казваше:
Не мога ли и аз да бъда един благодарен раб!?” 


Затова, всеки, който отслужва молитвата, показва своята благодарност към Всемогъщия Аллах, а който не я отслужва, е неблагодарен на Аллах за Неговите благодати, дарове и добрини.
Най-лошото и отвратително нещо за човека е това, че вместо да вярва, да благодари на Всемогъщия Аллах, да го приема денонощно, той се съпротивлява и се отдалечава от Него. 


6. Молитвата е светлина за раба, който я отслужва. Светлина, която проблясва в сърцето му, отразява се на лицето му, и след това се предава на частите на тялото му. Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал:
“Чистотата е половината от вярата; хвала на Аллах (аль-хамду лиллях) изпълва везната; слава на Аллах (субханАллах) и хвала на Аллах (аль-хамду лиллях) изпълват всичко между небесата и земята. Молитвата е светлина, милостинята е бурхан, търпението е сияние, Коранът е довод за тебе или против тебе. Всички хора си отиват, и който си продаде душата, или ще я освободи или ще я погребе.” 


7. Молитвата премахва греховете и увеличава наградите. Всевишният казва:
“И отслужвай молитвата в двата края на деня, и в началото на нощта! Наистина добрините премахват злините. Това е напомняне за поучаващите се.”
(Худ: 114)

Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал:
“Петте молитви, и петъка до петъка премахват каквото е между тях, стига да не се докосват големите грехове.” 


8. Молитвата е доказателство за великата почит и милост на Аллах към рабите Си, Който я отреди пет пъти в денонощието и я разпредели през деня. Тук се виждат великите прелести за раба, който се свързва с Всемогъщия Аллах в различни времена от денонощието. С това се отдалечава от лошото, премахва греховете си и се издига при Аллах на степени.


9. Чрез молитвата раба натрупва многобройни и велики награди при Аллах. Ако живее 50 години, и отслужва всеки ден петте молитви, ще спечели следната награда: 50 години х 360 дни = 18 000 дни х 5 молитви = 90 000 молитви. Каква ще бъде неговата радост и щастие на Съдния ден с този голям брой молитви, като всяка добрина се удвоява до 700 пъти и повече? От тук човека узнава, че молитвата е от великите прелести на религията, тя е милост от Аллах към рабите, Който ги улесни за Неговото благоволение и Дженнет.


10. Молитвата обхваща петте основи на Исляма, защото съдържа двете свидетелства при първото и последно сядане. Молитвата пречиства всекидневно. Отслужващия молитвата отделя от времето си, за да я отслужи, и както зекята пречиства богатството, така молитвата пречиства времето и човека от греховете му. Пратеника (С.А.С.) е казал:
“Какво мислите, ако пред вратата на някой от вас има река, и се къпе в нея всеки ден пет пъти, ще остане ли по него мръсотия?” Рекоха: Няма да остане от мръсотията му нищо. Рече: ”Така са и петте молитви, с тях Аллах премахва греховете.” 


Оттук се разбира мъдростта от свързването на молитвата със зекята. Повелята за зекята идва след повелята за молитвата. Всевишния казва:


“И отслужвайте молитвата и давайте зекята.”
(ал-Хадж: 78)


По време на молитвата отслужващия се обръща към Месджиди Харам (Кяаба). Всевишният Аллах казва:


Виждаме да се обръща твоето лице (о,Мухаммед) към небето. Ние непременно ще те обърнем в посока за молитва, от която ще си доволен. Тъй че, обърни лице към Свещената джамия! И където и да бъдете, обръщайте лице към нея!”
(ал-Бакара: 144)


В изпълнение на молитвата, вярващия се обръща към Кяаба и извършва другата основа на Исляма – поклонението хадж.

11. Молитвата поддържа душата в подчинение и служене на Създателя. Отслужващия молитвата признава величието на Всевишния Аллах, в сърцето му има богобоязливост, обич и надежда, цялостно уповаване на Аллах.

12. Молитвата е ясен признак за братското единство и свързаност между мюсюлманите. Когато всички отслужващи молитвата, на цялото земно кълбо, се обърнат към Кибле, всеки мюсюлманин чувства единство и взаимна обич, и отхвърля разединението. 

Всички мюсюлмани са раби на Аллах. Техния Господар е един, тяхното Кибле е едно, тяхната религия е една – няма разлика между беден и богат, крале и роби, всички са обърнати към Кибла. Така, всеки се учи на справедливост и мъдрост във всички дела в живота си, чувства болките на своите братя мюсюлмани и така става достойна личност в обществото и сред близките си. Молитвата го учи да бъде точен в обещанията си, да се възползва от времето си, да програмира свободното си време, като така привиква на ред във всички свои дела. Когато следва имама, се поучава на подчинение и въздържане.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации