вторник, 7 декември 2010 г.

Аюб алейхисселям - образец на подражаниеИ [спомени] Аюб, който призова своя Повелител: “Засегна ме беда, а Ти си Най-Милосърдният от милосърдните.”
И му откликнахме Ние, и премахнахме бедата му, и възстановихме семейството му, и в добавка още толкова като милост от Нас и напомняне за покланящите се.
                                                                                      /Коран, 21:83-84/
 О, Мухаммед! Спомени с добра дума Нашия раб и пратеник Аюб, за да му се отдаде дължимото уважение и да се почете неговата памет. Всевишният Аллах го подложил на сурово изпитание, той обаче проявил необходимото търпение и останал доволен от всички превратности на съдбата. А изпитанието на Всевишния Аллах се състояло в това, че на шейтана е било позволено да порази с недъг неговото тяло. Шейтана духнал срещу него и тялото му се покрило с ужасни язви, които го тормозели дълго време. След това изпитанието на Всевишния Аллах се усилило и пророка Аюб алейхисселям, загубил своето семейство и имущество. И чак тогава Еюб алейхисселям, призовал своя Повелител:

“Засегна ме беда, а Ти си Най-Милосърдният от милосърдните.”

Обръщайки се с молитва към АллахЕюб алейхисселям споменал за своето бедствено положение. Неговото не е познавало граници, но милостта на Всевишния Аллах е била още по-безгранична. И затова Всевишният Аллах е откликнал на неговата молитва, повелявайки:

“Тропни с крак! И ще имаш [вода] за миене, студена за пиене.”/38:42/

Аюб алейхисселям, е трябвало да тропне с крак, и изпод него бликнал извор със студена вода. Аюб алейхисселям, се изкъпал с тази вода и отпил от нея, и Всевишния Аллах го избавил от болести и напасти. 

И възстановихме семейството му, и в добавка още толкова като милост от Нас. 

Всевишният Аллах му върнал семейството и богатството.

Милостта на Всевишния Аллах е била толкова велика, че Аюб алейхисселям, придобил още по-голямо семейство и още по-голямо богатство. Той ги заслужил благодарение на това, че бил търпелив и не се оплаквал от съдбата си. 
Всевишният Аллах го е почел с това възнаграждение при живота му на земята и му е обещал възнаграждение в отвъдния живот. А наред с това Всевишният Аллах го е сторил напомняне за покланящите се. Това било назидание за тези, които се покланят на Всевишния Аллах и извличат полза от търпението. Те ще узнаят за изпитанието, което се паднало върху съдбата на Еюб алейхисселям и възнаграждението, което той получил след избавлението от несгодите. 
И тогава те започват да размишляват за причината на този успех и осъзнават, че причината за това е било търпението. Ето защо Всевишният Аллах е похвалил търпението и непоколебимостта на Аюб алейхисселям и е казал:

 И наистина го намерихме търпелив. Прекрасен раб! Той винаги се обръщаше към Нас./38:44/

Именно, този пророк е станал образец на подражание за всеки, който бива постигнат от нещастие и беда.

                                           /Тафсир на Ибн ас-Саади стр.1104/

източник, тук...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации