неделя, 12 декември 2010 г.

99-те Свещени имена и Атрибути на Аллах
ал Aсмa aл Хуснa
В името на Аллах Всемилостивия Милосърдния,
Аллахума салли уа салим ала Сайидина Мухаммадин уа ала ‘аалихи уа сахбих


Кажи: Той е Аллах Единствения
Аллах – Целта на всички въжделения
Нито Е раждал
Нито Е роден
И няма равен Нему
(112:1-4).

Съдържание:
Асма ал Хусна
Аудио: Чуйте 99-те имена на Аллах99 имена на Аллах


Хуа-Ллаху аллади ля илаха илла хуа
Той е Аллах, Единствения, няма друг бог освен Него
Ар-Рахман
2
Всемилостивият
Ар-Рахим
3
Милосърдният
Ал-Малик
4
Владетелят
Ал-Кудус
5
Пресветият
Ас-Салям
6
Съвършеният
Ал-Му’мин
7
Заслужаващият доверие
Ал-Мухаймин
8
Наблюдаващият
Ал-‘Азиз
9
Всемогъщият
Ал-Джабар
10
Подчиняващият
Ал-Муттакабир
11
Превъзходният
Ал-Халик
12
Твореца
Ал-Бари’
13
Изкусният
Ал-Мусауир
14
Ваятелят
Ал-Гаффар
15
Опрощаващият
Ал-Каххар
16
Покоряващият
Ал-Уахаб
17
Даряващият
Ал-Раззак
18
Даващия препитанието
Ал-Фаттах
19
Благоволяващият
Ал-‘Алим
20
Всезнаещият
Ал-Кабид
21
Отнемащият
Ал-Басит
22
Даващият
Ал-Хафид
23
Закрилящият
Ар-Рафи’
24
Въздигащият
Ал-Му’из
25
Прославяният
Ал-Мудил
26
Унизяващият
Ас-Сами’
27
Всечуващият
Ал-Басир
28
Всевиждащият
Ал-Хакам
29
Премъдрият
Ал-‘Адл
30
Справедливия
Ал-Латиф
31
Всепроникващият
Ал-Кхабир
32
Превеликият
Ал-Халим
33
Нежния, Всеблагия, Ласкавия
Ал-‘Азим
34
Великолепния
Ал-Гафур
35
Опрощаващият и прикриващият грешките
Аш-Шакур
36
Признателният
Ал-‘Али
37
Върховния
Ал-Кабир
38
Превеликият
Ал-Хафиз
39
Закрилящият
Ал-Мукит
40
Въздаващият
Ал-Хасиб
41
Преценяващият
Ал-Джалил
42
Съвършеният
Ал-Карим
43
Прещедрият
Ар-Ракиб
44
Всенаблюдаващият
Ал-Муджиб
45
Откликващият
Ал-Уаси
46
Всеобгръщащият
Ал-Хаким
47
Съдникът
Ал-Уадуд
48
Любящият
Ал-Маджид
49
Предостойният
Ал-Ба’ит
50
Възкресяващият
Аш-Шадид
51
Свидетеля
Ал- Хакк
52
Истината
Ал-Уакил
53
Довереникът
Ал-Кауи
54
Всесилният
Ал-Матин
55
Най-мощният
Ал-Уали
56
Управлявашият
Ал-Хамид
57
Всеславният
Ал-Мухси
58
Всеобхватният
Ал-Мубди
59
Първоизточникът
Ал-Му’ид
60
Пресъздателят
Ал-Мухйи
61
Даващият живота
Ал-Мумит
62
Отнемащият живота
Ал-Хай
63
Вечноживият
Ал-Кайум
64
Вездесъщият
Ал-Уаджид
65
Единосъщият
Ал-Мажид
66
Предостойният
Ал-Уахид
67
Единственият
Ас-Самад
68
Целта (на всички въжделения)
Ал-Кадир
69
Способният
Ал-Муктадир
70
Способния на всичко
Ал-Мукаддим
71
Ускоряващия
Ал-Му’аххир
72
Забавящия
Ал-Аууал
73
Изначални
Ал-Акхир
74
Безкрайния
Аз-Захир
75
Явният
Ал-Батин
76
Скритият
Ал-Уали
77
Покровителят
Ал-Мут’али
78
Върховният
Ал-Барр
79
Добродетелният
Ат-Таууаб
80
Приемащият покаянието
Ал-Мунтаким
81
Отмъстителният
Ал-Афу
82
Извиняващият
Ар-Ра’уф
83
Състрадателният
Малик ал-Мулк
84
Владетеля на царството
Ду’л-Жалали Уа’л-Икрам
85
Владетеля на величието и почитта
Ал-Муксит
86
Правднивият
Ал-Джами
87
Събиращият
Ал-Хани
88
Богатият
Ал-Мугни
89
Обогатяващият
Ал-Мани’
90
Възбраняващият
Ад-Дарр
91
Владетеля на вредата
Ан-Нафи’
92
Благодетелният
Ан-Нур
93
Осветяващият
Ал-Хади
94
Напътстващият
Ал-Бади
95
Изобретателният
Ал-Баки
96
Вечният
Ал-Уарит
97
Всенаследяващият
Ар-Рашид
98
Напътстващия
Ас-Сабур
99
Търпеливия


Аудио


Чуйте 99-те имена на Аллах  : Play in Real Player
Красива рецитация - ( 4 минути 11 секунди )

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации