четвъртък, 2 декември 2010 г.

СИМВОЛИЗМЪТ ЗАД МЮСЮЛМАНСКИЯ ПОЛУМЕСЕЦ И ЗВЕЗДА

Използването на звездата и полумесеца като символи на исляма няма основа в ислямското законодателство - шариата. Такъв символ не е бил познат по времето на пророка или халифите Хулафа ар-Раашидин, даже и по време на династията на Умаядите. Той се появява известно време след това и историците не са единни по въпроса, кога за първи път и от кой точно се въвежда този символ. Според някои източници това са персите, според други гърците и по някакъв начин този символ е преминал при мюсюлманите. (Вж. Al-Taraateeb al-Idaariyah by al-Kittaani, 1/320). Има мнение, че когато мюсюлманите са завладели някои западни страни те са заменили кръстовете на църквите с полумесец и тази практика се е разпространила.
Каквато и да е истината символите трябва да бъдат използвани в съответствие с ислямските повели и тъй като няма доказателства, че такъв символ е предписан от исляма, по-добре е да не се използва. Нито полумесецът, нито звездата са символи на исляма, въпреки че някои мюсюлмани ги използват като такива. Мюсюлманите вярват, че луната и полумесеца са част от творението на Всевишния Аллах и като такива не могат нито да помагат, нито да вредят на хората и нямат никакво влияние върху събитията на земята. Аллах ги е създал да са в полза на човечеството, пример за което виждаме в сура Бакара, айет 189:
Питат те за новолунието. Кажи: “То сочи определено време за хората и за поклонението хадж...”
Тълкувателят на Свещения Коран Ибн Кесир (Аллах да се смили над него) обяснява фразата: То сочи определено време за хората… “По тях (новолунията) те знаят кога да си изплащат дълговете, иддах на жените им (периода след развод или овдовяване) и времето за поклонение – хадж. Аллах го е сътворил като знак, който сочи кога да започнат да говеят и кога да приключат говеенето, и да знаят кога е време за изплащане на дългове. (Тафсир Ибн Кесир).

Друг тълкувател Ал-Куртуби (Аллах да се смили над него) дава следния коментар на горепосочения айет “това обяснява мъдростта, която стои зад увеличаването и намаляването на луната, което е за да се избегне объркване в уговорени срещи, сделки, обети, хадж, иддах, говеене, продължителност на бременността, плащане на наеми и други въпроси засягащи човечеството.

Подобни са и още няколко знамения от Свещения Коран:
И сторихме нощта и деня две знамения. И изтриваме знака на нощта, и сторваме осветяващ знака на деня, за да търсите благодат от вашия Господ и за да знаете броя на годините, и изчислението…(17:12)

Той е, Който стори слънцето блясък и луната сияние, и я отмери по фази, за да знаете броя на годините и изчислението… (10:5)
Броенето на новолунието е по-лесно от броенето на дните (Вж. Тафсир ал-Куртуби).

По отношение на звездите ислямските учени казват, че Аллах ги е създал по три причини: да украсяват небесата, да прогонват сатаните (шеятин) и като знаци за навигация (Сахих ал-Бухари), както повелява Всевишния Аллах:
Той е Онзи, Който създаде за вас звездите, за да се напътвате с тях в тъмнините на сушата и на морето. (6:97)

И украсихме най-близкото небе със светилници, и ги сторихме да бъдат камъни за сатаните. И приготвихме за тях мъчението на Пламъците. (67:5) Шейх Мухаммед Салих Ал-Мунаджид


ПОЛУМЕСЕЦЪТ В ИСЛЯМА ОТ ИБРАХИМ ХЕВИТ

И подчини Той за вас нощта и деня, и слънцето, и луната, и звездите са подчинени на Неговата повеля. В това има знамения за хора проумяващи.(16:12)
И от Неговите знамения са нощта и денят, и слънцето, и луната. Не се покланяйте нито на слънцето, нито на луната, а се покланяйте на Аллах, Който ги сътвори, ако на Него служите. (41:37)

Луната е едно от мнoгoто творения в природата, които се споменават в Свещения Коран. Сърпът на новолунието специално се асоциира като символ на исляма. Неговият статут не е като статута на кръста в християнството, мюсюлманите не му придават особено значение.. Полумесецът се е превърнал в един удобен символ.
Полумесецът се появава в ислямски архитектурни дизайни още от ранните дни на исляма и забележително една от характерните черти на Куббатуссахра (Ал Кудс). Използвал се е като символ на византийската империя и на знамената на Османските турци. По-късно се превръща в символ на османската империя, а също и в целия мюсюлмански свят. Полумесецът фигурира на националните флагове на много мюсюлмански страни, също така на здравната организация червен полумесец.

Най-голямото значение на полумесеца е в изчислението на ислямския календар, който е лунен и всеки нов месец започва с новолунието.


източник: Да опознаем Исляма

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации