неделя, 23 януари 2011 г.

Биография на ИМАМ АБУ ДАУД АС-СИДЖИСТАНИ (Р.А)Имам Абу Дауд (р.а) е родeн в Сиджистан през 202 г.от хижра (817 от р.Хр.)

Пълното му име е Сюлейман ибн Aш`ас ибн Исхак ибн Бaшир, наречен Ас-Сиджистани (наименование, което идва от града, в който се е родил). Автор на един от шесте най-известни сборници на хадис, наречени Кутуб-ус ситте. 

Ранния период от живота му

Още като дете наизустил Корана и започнал да се занимава с науката хадис, а в ранния период от живота си вече бил посетил най-важните ислямски центрове по това време, като Хорасан, Шам, Ирак, Хиджаз, Египет и др. Присъствал на лекции, изнесени от мнозина ислямски учени от това време.

Учители на Имам Абу Дауд

Както вече казахме Абу Дауд учил при мнозина ислямски учени, но най-иззвестните от тях които той споменава са Имам Ахмад бин ХанбалЯх`я бин Майн, Абу Муаммар ал-Мак`ад, Муслим бин Ибрахим, Кутайба бин СайдХалеф бин Хишам.

 Аллах да е доволен от всички тях!

Богобоязливостта на Имам Абу Дауд

Той бил изключително богоязлив човек, посветил целия си живот в служба на Аллах (с.т) и Неговата религия. Никога не вършел дело, освен в името на Аллах (с.т) и винаги се стараел да украси своят нрав с примери от живота на Божия Пратеник (с.а.с). Може би точно поради тази причина измежду  500 хиляди хадиса той избрал за най-важни следните четири хадиса, като казал: „Не зная нещо, което да е по-важно да научат хората след Корана, от сунната на Пророка (с.а.с), а стига за хората да научат от нея основите на ислямските нрави (ахляк), които се намират в следните четири хадиса:

„ Делата са само според намеренията и на всеки ще му се въздаде според неговото намерение...“

„От доброто ислямско поведение на човека е да изоставя онова, което не го касае“.

„Никoй от вас не ще е повярвал (истински) докато на заобича за брат си онова, което обича за себе си“.

„Позволеното се знае и забраненото се знае, между тях има съмнителни неща, които трябва да избягваме, за да не попаднем в забраненото (харам) (има и друга версия на хадиса).

Трудовете му

Имам Абу Дауд е написал много книги, а най-значителната от тях е неговия сборник от хадиси Ас-Сунан. Тази книга се приема от учените (в науката хадис) на трето място по степен на достоверенност след сборниците на Бухари и Муслим.

Състои се от 4600 (плюс 200, които се повтарят) хадиса, които имам Абу Дауд отбрал измежду петстотин хиляди (500,000) хадиса. Повечето хадиси в сборника му са свързани с ислямското право (фикх).

Сборника е разделен на 40 книги с 1889 дяла. Предадени са и 16 свещенни хадиса (кудси).

Хадисите в сборника са разделени на шест групи: Хадиси -Достоверни от самосебеси (сахих ли затихи);  дотоверни чрез други (сахих ли гаирихи); приличащи на достоверни (муташабих ас-сахих), близки до достоверните (кариб ила сахих), добри от самосебеси (хасен ли затихи),  добри чрез други (хасен ли гайрихи). (Виж Кашфу Зунун том-2 стр. 1005)

Абу Дауд е записал и доста слаби хадиси. Според него слабия хадис е по-добро доказателство от самостоятелното съждение (ра`й). В сборника Ас-Сунан на Абу Дауд има и много достоверни хадиси, които на са предадени в Сахихайн(сборниците на Бухари и Муслим), а хадисите, които са слаби (дайф) или с отстранения (Илля), са записани заедно с доклад за тяхното положение. ( Виж Худжатул Балига на имам Ад-Дахлауи, том 1 стр.283).

Освен сборника Ас-Сунан Имамът написал още книгите:

1) Рисалсту фи уасф китаб-ус Сунен (кратки познания за сборника Сунан),
2) Ал-Муснад (друг негов сборник с хадис),
3) Китаб-ул- марасил (съдържа хадиси мурсал и техните обяснения),
4) Китабу-ул Масаил (съдържанието на тази книга изцяло е с официални мнения (фатуи),  които имамът чул от имам Ахмад бин Ханбал),
5) Китаб-уз Зюхд,
6)  Ан-Насих уал Мансу,
7) Деля`ил Ан-нубууа,
8) Ахбар`ул Хауаридж,
9) Феда`ил Ал-Ансар,
10) Ибтида`ул Уахий и др.

Неговата смърт

Имам Абу Дауд починал в гр. Басра (Ирак)  през 275 г. от хижра (889 от р.Хр.) на 73 годишна възраст и бил погребан от десетки хиляди души.

Молим се на Аллах (с.т) да бъде доволен от него и всички вярващи до Съдния ден! Амин.

 За повече информация виж  :

1) Тарикул Багдад (Хатиб Ал-Багдади) Кайро, 1931 г.
2) Манакиб на имам Ал-Рази ( ред. Мухаммед Захид ал-Каусари) Кайро, 1953 г.3) Мабахис фи Ал-Хидис аш-Шариф Ахмад Омар Хашим Кайро, 2004 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации