неделя, 2 януари 2011 г.

Mахрам или пред кои хора мюсюлманката може да свали хиджаба си?

Въпрос: Пред кои хора мюсюлманката може да свали хиджаба си?Отговор : Наградата е от Аллах.
Жената може да се открива единствено пред махрам. За нея махрам, са тези, за които не е разрешено да се омъжи, заради кръвната връзка (баща, дядо, прадядо и т.н., син, внук, правнук и пр., вуйчо или чичо по майчина и бащина линия; нейния брат, племеник  - син на брата или на сестрата); или поради млечна връзка (рада’а) – както например брат или съпруг на жената, която е кърмила; или поради женитба – както майката и бащата на съпруга, дядото и др., сина на съпруга, внука и др. Ето и повече подробности:

Махрам от кръвна връзка – споменати са в сура ан-Нур, където Аллах казва:
 “…освен пред съпрузите си или бащите си, или бащите на съпрузите си, или синовете си, или синовете на съпрузите си, или братята си, или синовете на братята си, или синовете на сестрите си,…” [ал-Нур, 24:31].
Муфасирийн са казали: махрам (мъже) за една жена, по кръвна връзка, както ясно се подразбира от тази ая, са:
1- дедите на жената, без да е от значение колко назад се връщаме в родословието на нейните майка и баща, като например предците на баща и, и предците на на майка ѝ. Колкото до предците на съпруга и, те и се падат махрам заради брака и с него, както ще видим по-надолу.

2- нейния син, което подразбира внуците, без значение до кое коляно на тази линия са, дали са мъже или жени. Под „синове на съпруга”, споменато в аята, се подразбират синовете на мъжа от друга жена, а те са нейни махрам чрез брак (женитба), не по кръвна връзка, както ще видим по-долу.

3- братята ѝ, независимо дали дали са от двамата родители, или само от майката, или само от бащата.

4- децата на брат ѝ и сестра ѝ, независмо дали са мъже или жени, както сина на дъщерята на нейната сестра. 

5- вуйчовците и чичовците от бащина страна. Те са махрам по кръвна линия, независимо че не саспоменати в тази ая, защото те са като родителите и са споменавани като хората със същия статут, като родителите. А чичото може да се нарече баща. Аллах е казал:
Нима бяхте свидетели, когато смъртта се приближи до Якуб и той рече на своите синове: “На какво ще служите след мен?” Рекоха: “Ще служим на твоя Бог и на Бога на твоите предци Ибрахим и Исмаил, и Исхак ­ на Единствения Бог, и Нему ще бъдем отдадени.“ [aл-Бакара, 2:133]. Исма’ил е чичо на синовете на Якуб.

(Taфсир ал-Раази, 23/206; Taфсир ал-Куртуби, 12/232, 233; Taфсир ал-Аалуси, 18/143; Фатх aл-Баийан фи Maкaасидaл-Куран от Сиддик Хасан Кхан, 6/352)

Махрам поради кърмене (рада’а)
Жената може да има махрам от рада’а. В Тафсир ал-Аалуси, се казва: „Връзката махрам, която показва на жената пред кого може да се показва, коже да е от кърмене, както по кръвна линия. Така че е допустимо жената да показва красотата си пред тези, които са неин баща или синове по рада’а“. (Тафсир ал-Аалуси, 18/143).

Връзката махрам чрез рада’а е като кръвната връзка – това означава, че брака е забранен между тези, които са махрам посредством кърмене. Това е гледната точка на Имаам Ал-Джасаас, когато коментирал тази ая и е споменал: „Когато Аллах е споменал бащите и брака им с жени, който е забранен, това показва забраната, която е за махрам , както и майката и тези, които са махрам чрез рада’а и т.н“ (Ахкам ал-Куран от Ал-Джасаас, 3/317).

Същите неща, които са харам при кръвната връзка, са такива и при рада’а. Това означава, че хората, които са махрам на жената поради кръвна връзка, са махрам и при рада’а.

Това е предадено в Сахих Муслим от А’иша, Аллах да е доволен от нея, казала, че Афла, който бил брата на Абу Куаийс, дошъл и поискал да се срещне с нея. Той бил неин брат по рада’а. Това се случило след като хиджаба бил повелен, така че тя отказала да му да де разрешение. Когато пратеника на Аллах с.а.с. дошъл, тя му казала какво е станало и той и казал да му даде разрешение да я види. (Сахих ал-Бухари би Шарх ал-‘Аскалани, 9/150). Хадиса е предаден и от Имаам Муслим, където думите са: „От ‘Уруа от А’иша, която му разказала, че неин чичо от рада’а, който се казвал Афла, поискал разрешение да я види и тя не му разрешила. Тя казала на Пратеника на Аллах с.а.с и той и казал„Не спазвай хиджаба пред него, защото същата връзка на махрам е от рада’а, както по кръвната линия“.(Сaхих Mуслим би Шарх ал-Науауи, 10/22)

Според Корана и Сунната, фукаха казват, че махрам на жените чрез рада’а са същите махрам, както по кръвна връзка. Допустимо за нея, е да показва украшенията си пред нейните махрам от рада’а, както това е разрешено пред махрам по кръвна връзка. Разрешено е за махрам по рада’а да виждат това, което е разрепено да виждат от нейното тяло и махрам по кръвен път.

Махрам по женитба
Махрам поради брак, са тези, които са и забранени за женитба, както баща на съпругата, сина на съпругата, майка и. (Шарх ал-Мунтаха, 3/7)

Махрам по женитба откъм бащата на съпругата, е сина му от друга жена, за съпругата на сина – неговия баща, а за майката на съпругата – нейния съпруг. Аллах е казал в сурата ан-Нур:

„...и да не показват своите украшения освен пред съпрузите си или бащите си, или бащите на съпрузите си, или синовете си, или синовете на съпрузите си, или братята си, или синовете на братята си, или синовете на сестрите си,...“ [ан-Нур 24:31].

Бащата на съпруга и синовете на съпруга са махрам за жената поради женитба. Аллах ги споменава заедно с бащата и синовете на жената, като са еднакви пред жената и тя може да се разкрива пред тях. (Ал-Мугхни, 6/555).

От шейх Мухаммад Салих ал-Мунаджид (www.islam-qa.com)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации