вторник, 25 януари 2011 г.

Съпругите на Пророка (салаллаху алайхи уа саллам) и Майки на Вярващите, Аллах да е доволен от всички тях .

   


Слава на Аллах
Пратеникът на Аллах (салаллаху алайхи уа саллам), е бил женен за следните жени:

1 – Хадиджа бинт Хуайлид, Аллах да се смили над нея.

Тя била неговата първа съпруга, Пророкът (салаллаху алайхи уа саллам), се оженил за нея, когато бил 25-годишен, не е имал друга съпруга до смъртта й. Всичките му деца, освен Ибрахим били от Хадиджа. 
Ал-Бухари е озаглавил част от своя Сахих: „Брака на Пророка (салаллаху алайхи уа саллам) и Хадиджа, Аллах да се смили над нея и неговите добродетели”, в която предава хадиса от ‘Аиша:
„Не съм ревнувала от никоя от жените на Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари. Не ревнувах и Хадиджа, Аллах да е доволен от нея, пък и въобще не съм я виждала. Но той много често я споменаваше. Понякога колеше овца, разрязваше я на части и после ги изпращаше на приятелките на Хадиджа. Понякога му казвах: „Сякаш на земята няма друга жена освен Хадиджа“. А той казваше: „Тя бе и ще бъде. И имах деца от нея“ (ал-Бухари, 3815. )


2 – Сауда бинт Зама ибн Кайс
Пророкът (салаллаху алайхи уа саллам), се оженил за нея на десетата година от Пророчеството. Табакат ибн Са’д предава от Уаакиди, 8/52-53; Ибн Касир в al-Bidaayah wa’l-Nihaayah, 3/149 

3 – ‘Аиша бинт Абу Бакр ал-Сиддик, Аллах да се смили над нея.
Пророкът (салаллаху алайхи уа саллам), се оженил за нея през месец Шауал на десетата година ор Пророчеството. Ибн Са’д, 8/58-59. Предава също, че Пратеникът на Аллах (салаллаху алайхи уа саллам), не се е женил за друга девствена жена, освен за нея.

4 – Хафса бин Умар, Аллах да се смили над нея.
Предава се от ‘Абд-Аллах ибн Умар, Аллах да се смили над него, че съпругът на Хафса – Хуна бин Хузафа, един от сподвижниците на Пророка с.а.с., участник в битката при Бадр, е починал в Медина. ‘Умар ибн ал-Хаттаб е казал:
„Срещнах Усман ибн Аффан, Аллах да е доволен от него, предложих му Хафса и рекох: „Ако желаеш, да те оженя за Хафса, дъщерята на Умар? А той каза: „Ще си помисля“. Минаха дни и пак ме срещна. Каза ми: „Стана ми ясно, че не съм за женене точно сега“. Срещнах Абу Бакр, Аллах да е доволен от него, и казах: „Ако желаеш, да те оженя за Хафса, дъщерята на Умар?“ Абу Бакр, Аллах да е доволен от него, замълча и не ми отговори нищо. Разгневих му се повече, отколкото на Усман.  Минаха дни, после ръката й поиска Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари и му я дадох за жена.  Срещна ме Абу Бакр и каза: „Навярно ти ми се разгневи, когато ми предложи Хафса, а аз не ти отвърнах нищо?“ Отговорих утвърдително.  Каза: „Знаех, че Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, я споменава, и само това ме възпря да отговоря на предложението ти, за да не разпространя тайната на Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари. Ако той я бе оставил, бих я приел“ (разказан от ал-Бухари, 4005)


5 – Зайнаб бинт Хузайма, Аллах да се смили над нея.
Пророкът (салаллаху алайхи уа саллам), се оженил за нея през Рамадан, 31-месеца след Хиджра. Табакаат ибн Са’д, 8/115.


6 – Умм Салама бинт Аби Умаийа  
Муслим (918) предава, че Умм Салама е казала:
Чух Пратеника на Аллах (салаллаху алайхи уа саллам), да казва: „Няма човек, изправен пред беда и да каже Inna Lillaahi wa inna ilayhi raaji’oon, Allaahumma ujurni fi museebati w'ukhluf li khayran minha (Наистина принадлежим на Аллах и при Него е завръщането. О, Аллах, възнагради ме за търпението ми към бедата и след нея ми дай добро!) и Аллах да не го възнагради за бедата и да го обезщети с нещо по-добро”.
Та казала: „Когато почина Абу Салама, казах онова, което Пратеника на Аллах (салаллаху алайхи уа саллам), беше казал и Аллах ме обезщети с нещо по-добро от него – Пратеника на Аллах с.а.с.


7 – Джуайрийа бинт ал-Харит 
Тя попаднала в плен на мюсюлманите по време на битката на Бану’л-Мусталак и отишла при Пророка с.а.с.да го помоли да се откупи. Той й предложил да я купи и да се ожени за нея – тя приела.
Оженили се и нейното освобождение било зестрата й. Когато хората разбрали за случилото се, също освободили своите затворници от уважение към закона на Пророка (салаллаху алайхи уа саллам). Никоя жена не е донесла по-голямо добро за народа си, отколкото Джуайрийа бинт Харит. Предадено от Ибн Исхак с хасан иснад. Seerat Ibn Hishaam, 3/408-409. 


8 – Зайнаб бинт Джахш 
Според нея Аллах е низпослал думите (превод на значението):
И когато Зайд се раздели с тази жена, Ние те оженихме за нея, за да нямат вярващите притеснение [да се женят] със съпругите на осиновените си деца, след като те са се разделили с тях. Повелята на Аллах непременно се изпълнява.  [ал-Ахзаб, 33:37] 

Тя често се хвалила с това пред другите съпруги на Пророка с.а.с., като казвала: „Вашите семейства уредиха браковете ви, но Аллах отреди моя брак от височината на Седемте небеса”. Предаден от ал-Бухари, 7420.


9 – Умм Хабиба бинт Абу Суфян, Аллах да е доволен от нея
Абу Дауд (2107) предава от ‘Уруан от Умм Хабиба, Аллах да е доволен от нея, че тя е била омъжена за ‘Убайд-Аллах ибн Джахш, починал в Абисиния. Тогава Негусът я оженил за Пророкът с.а.с., като й дал и махр в размер на 4000 от себе си, изпратил я на Пратеника на Аллах (салаллаху алайхи уа саллам), с Шурахбил ибн Хасана. Класифициран като сахих от ал-Албани


10- Меймуна бинт Харит, Аллах да е доволен от нея. 
От Ибн Аббас р.а. се предава, че Пророкът (салаллаху алайхи уа саллам), се оженил за нея, когато бил в ихрам.  Предаден от ал-Бухари, 1832; Муслим, 1410. 
Думите „когато беше в ихрам” са грешни. В същност Пророкът (салаллаху алайхи уа саллам), се оженил за Меймуна след като излязъл от ихрам, следвайки ‘Умрат ал-Када’.  
Виж  Zaad al-Ma’aad, 1/113; Fath al-Baari, хадис ном. 5114. 


11 – Сафийа бинт Хайа ибн Ахтаб, Аллах да е доволен от нея. 
Пратеникът на Аллах (салаллаху алайхи уа саллам), й е дал свободата и се оженил за нея след битката при Худайбия. Предаден от ал-Бухари, 371.
Това са съпругите на Пророка с.а.с., с които е имал консумиран брак. Две от тях умират преди Пророка (салаллаху алайхи уа саллам) – Хадиджа и Зайнаб бинт Хузайма, Аллах да е доволен от тях.
Пратеникът на Аллах (салаллаху алайхи уа саллам), е оставил 9 съпруги след смъртта си – за това няма разлика в мнението на учените,
Виж Zaad al-Ma’aad, 1/105-114.

Казано е, че Райхана бинт ‘Амр ал-Надарийа (или ал-Куразийа) също е била негова съпруга. Била е пленничка след битката с Бану Курайза и Пророкът (салаллаху алайхи уа саллам), я е избрал за себе си, след което се оженил за нея, развел се и я върнал обратно.
Tabaqaat Ibn Sa’d , предадено от ал-Уакиди, 8/130.
Също се казва, че е била негова наложница – това е предпочитано мнение от Ибн ал-Кайим в Zaad al-Ma’aad.

Islam Q&A - #47072


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации