вторник, 11 януари 2011 г.

Научи една ая на ден - аят ал-Курси с транcлитерация

Аятът за Престола (на арабски: آية الكرسىАяту-л-ку́рси) е 255ти аят от втората сура на Корана (Ал-Ба́кара, „Кравата“) и е често наизустяван от мюсюлманите по света.

„Аллах! Няма друг Бог освен Него ­Вечноживия, Неизменния! Не Го обзема нито дрямка, нито сън. Негово е онова, което е на небесата и което е на земята. Кой ще се застъпи пред Него, освен с Неговото позволение? Той знае какво е било преди тях и какво ще бъде след тях. От Неговото знание обхващат само онова, което Той пожелае. Неговият Престол вмества и небесата, и земята, и не Му е трудно да ги съхрани. Той е Всевишния, Превеликия.“. (Свещеният Коран в превод на Цветан Теофанов)


Аллаху ля иляха илля Хуал Хаюул-Каюум
Ля та'худуху синату уа ля наум,
леху ма фис-семауати уа ма фил'ард
Ман даледди яшфау индаху илля би-хиддних
Уа 'лему ма бейна ейдихим уа ма халфехум
уа ля юухитуна би шай'им-мин илмихи илля бима шаа
Уасия курсиюхус-семауатти уал ард,
уа ля 'юудуху хифдухума 
Уа Хайуул Алийюл-АзимПолза от рецитирането на Аяту-л-курси [редактиране]

Kойто изрича Аяту-л-курси преди лягане, Аллах ще изпрати ангел-пазител да бди над него до сутринта и дявол няма да го доближи. В достоверните хадиси също така се споменава:

1 коментар:

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации