неделя, 2 януари 2011 г.

ЖИВОТНИТЕ, КОИТО ОБКРЪЖАВАТ ХОРАТА, СА ЧИСТИ - хадис 21от "Радост за благочестивите сърца" на шейх ас-Сади

Съобщава се, че Абу Катада, Аллах да е доволен от него, казал:

Посланика на Аллах (с.а.с) каза за котките: Наистина тя не е нечиста, тъй като се отнася към обкръжаващите ни“. [i]
Малик, Ахмад, Ан-Наса'и, Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ад-Дарими, Ибн
Хиббан, Ал-Хаким и Ал-Байхаки

Хадиса има две основи.

Първата се състои в това, че след трудността има облегчение, което е важна основа в шариа'. В съответствие с едно положение на тази основа това, то което е трудно да се опазиш, е чисто и след съприкосновение с устата, ръката или карака на този обект не е нужно обмиване, доколкото Пророка (с.а.с) е казал: „... тъй като се отнася към обкръжаващите ни“. Пророка (с.а.с) е позволил да се извърши очистване след малка и голяма нужда[ii], да се изпере нещо нечисто от обувките или долните краища на дрехата, говорил е за допустимото извършване на молитвата в случаите, когато на дрехата са останали попадналите от улицата частици мърсотия, която сама по себе си е нечиста. Освен това позволени са малки количества кръв, останали по месото или жилите, след като кръвта на заколеното или убитото животно е изтекла, докосването на устата на кучето по време на лов и други подобни неща, които са обединени помежду си с една причина – трудност[iii].

Втората основа се състои в това, че котката и други малки животни, например мишки и подобните им, са чисти, ако са живи и те не правят водата, храната и дрехите, до които са се докоснали, нечисти. Ето защо уляма’ казват това, че всички животни се разделят на пет разряда:

ПЪРВИ: към него спадат живите и мъртвите животни, чиито тела – цели или отделни части, също така екскрементите им, са нечисти. За такиви се смятат кучетата и всички диви и хищни животни, свинете и пр.
ВТОРИ: такива животни, които са чисти, докато са живи и стават нечисти след като умрат, напр. котки и малки животни, които не е позволено да се убиват за храна или за други цели.

ТРЕТИ: такива живи същества, които са чисти живи – и живи, и мътрви, но не е позволено яденето им. към тях се отнасят насекомите, в които няма кръв.

ЧЕТВЪРТИ: такива животни, които са чисти – живи и мъртви, след заколване. Към тях се отнасят животни, които е позволено да се употребяват за храна, например домашните животни и пр.

ПЕТИ: спадат чистите, а след смъртта им се разрешава да се ядат, независимо дали са заклани или не – морски риби и животни, а също така и скакалците.

Много уляма’ използуват думите на Пророка (с.а.с): „... тъй като се отнася към обкръжаващите ни“, като доказателство за чистотата на малките дeца и на слюнката им, дори ако са изцапани от нещо нечисто, а също така за чистотата на слюнката, потта, космите на мулетата и магаретата, но нима трудностите, свързани с котките, са равнозначни на трудностите, свързани с магаретата и мулетата?

Не по-малко за правилността на подобен извод говори случая, когато Пророка (с.а.с) и неговите сподвижници са яздели магарета и мулета, не са били предпазени от нищо, което ни се споменава и това е доказателство за правилността на това.

Що се отнася до думите на Пророка (с.а.с.), който в деня на Хайбар[iv] казал: „Наистина Аллах е Неговия посланк ви забраняват (да ядете) магарешко месо и наистина, то е скверност“[v] (Ал-Бухари и Муслим), което означава, че мясото на магаретата е нечисто и се забранява за храна, но посланика на Аллах (с.а.с) не е обявил за нечисти слюнката, потта, космите ма тези животни ие не е предприемал специални мерки, за да се предпази от тях.

Ако става въпрос за кучетат, посланика на Аллах (с.а.с.) е повелявал да се измиват съдовете, от които е лочило куче, седем пъти, от които един път – с пясък[vi].
[i] Ал-Хаким казал: "Този хадис е достоверен..., Малик го смята за дотоверен и го е използувал като аргумент в Ал-Мууатта.
[ii] В конкретния случай се има предвид очистване с камък.
[iii] То ест трудностите от избягване на подобно нещо.
[iv] Оазиса Хайбар, населен със земеделци – юдеи, е завоюван от мюсюлманите през май 628 година.
[v] Този хадис се предава с думите на Анас ибн Малик, Аллах да е доволен от него.
[vi] За това се говори в хадиса, приведен от Муслим, където се съобщава, че Пророка (с.а.с) е казал: „Ако куче е лочило от съд на някой от вас, можете да го изчистите с помощта на седемкратното му измиване, като първия път трябва да е с пясък“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации