понеделник, 24 януари 2011 г.

Коран, превод на български + мултимедия и арабски текст

1Ал-Фатиха (Откриване)
7
Слушай Корана 
2Ал-Бакара (Кравата)
286
Слушай Корана
3Ал-Имран (Родът на Имран)
200
Слушай Корана
4Ан-Ниса (Жените)
176
Слушай Корана
5Ал-Маида (Трапезата)
120
Слушай Корана
6Ал-Анам (Добитъкът)
165
Слушай Корана
7Ал-Араф (Стената)
206
Слушай Корана
8Ал-Анфал (Придобитото във войната)
75
Слушай Корана
9Ат-Тауба (Покаянието)
129
Слушай Корана 
10Юнус (Юнус)
109
Слушай Корана
11Худ (Худ)
123
Слушай Корана
12Юсуф (Юсуф)
111
Слушай Корана
13Ар-Раад (Гърмът)
43
Слушай Корана
14Ибрахим (Ибрахим)
52
Слушай Корана
15Ал-Хиджр (Ал-Хиджр)
99
Слушай Корана
16Ан-Нахл (Пчелите)
128
Слушай Корана
17Ал-Исра (Нощното пътешествие)
111
Слушай Корана 
18Ал-Кахф (Пещерата)
110
Слушай Корана
19Мариам (Мариам)
98
Слушай Корана
20Та Ха (Та Ха)
135
Слушай Корана
21Ал-Анбиа (Пророците)
112
Слушай Корана
22Ал-Хадж (Поклонението Хадж)
78
Слушай Корана
23Ал-Муаминун (Вярващите)
118
Слушай Корана
24Ан-Нур (Светлината)
64
Слушай Корана
25Ал-Фуркан (Разграничаването)
77
Слушай Корана 
26Аш-Шуара (Поетите)
227
Слушай Корана
27Ан-Намл (Мравките)
93
Слушай Корана
28Ал-Касас (Разказът)
88
Слушай Корана
29Ал-Анкабут (Паякът)
69
Слушай Корана
30Ар-Рум (Ромеите)
60
Слушай Корана
31Лукман (Лукман)
34
Слушай Корана
32Ас-Саджда (Поклонът)
30
Слушай Корана
33Ал-Ахзаб (Съюзените племена)
73
Слушай Корана 
34Саба (Саба)
54
Слушай Корана
35Фатир (Твореца)
45
Слушай Корана
36Йа Син (Йа Син)
83
Слушай Корана
37Ас-Саффат (Строените в редици)
182
Слушай Корана
38Сад (Сад)
88
Слушай Корана
39Аз-Зумар (Тълпите)
75
Слушай Корана
40Гафир (Опрощаващия)
85
Слушай Корана
41Фуссилат (Разяснените)
54
Слушай Корана 
42Аш-Шура (Съвещаването)
53
Слушай Корана
43Аз-Зухруф (Украсата)
89
Слушай Корана
44Ад-Духан (Димът)
59
Слушай Корана
45Ал-Джасиа (Коленопреклонната)
37
Слушай Корана
46Ал-Ахкаф (Пясъчните хълмове)
35
Слушай Корана
47Мухаммад (Мухаммад)
38
Слушай Корана
48Ал-Фатх (Победата)
29
Слушай Корана
49Ал-Худжурат (Стаите)
18
Слушай Корана 
50Каф (Каф)
45
Слушай Корана
51Аз-Зарийат (Отвяващите)
60
Слушай Корана
52Ат-Тур (Планината)
49
Слушай Корана
53Ан-Наджм (Звездата)
62
Слушай Корана
54Ал-Камар (Луната)
55
Слушай Корана
55Ар-Рахман (Всемилостивия)
78
Слушай Корана
56Ал-Уакиа (Събитието)
96
Слушай Корана
57Ал-Хадид (Желязото)
29
Слушай Корана 
58Ал-Муджадала (Спорът)
22
Слушай Корана
59Ал-Хашр (Изселването)
24
Слушай Корана
60Ал-Мумтахана (Изпитваната)
13
Слушай Корана
61Ас-Сафф (Редицата)
14
Слушай Корана
62Ал-Джумуа (Петъкът)
11
Слушай Корана
63Ал-Мунафикун (Лицемерите)
11
Слушай Корана
64Ат-Тагабун (Разкриването на заблудата)
18
Слушай Корана
65Ат-Талак (Разводът)
12
Слушай Корана 
66Ат-Тахрим (Възбраната)
12
Слушай Корана
67Ал-Мулк (Владението)
30
Слушай Корана
68Ал-Калам (Калемът)
52
Слушай Корана
69Ал-Хакка (Неизбежното)
52
Слушай Корана
70Ал-Мааридж (Небесните стъпала)
44
Слушай Корана
71Нух (Нух)
28
Слушай Корана
72Ал-Джин (Джиновете)
28
Слушай Корана
73Ал-Муззамил (Загръщащият се)
20
Слушай Корана 
74Ал-Мудассир (Обиваващият се)
56
Слушай Корана
75Ал-Кийама (Възкресението)
40
Слушай Корана
76Ал-Инсан (Човекът)
31
Слушай Корана
77Ал-Мурсалат (Изпращаните)
50
Слушай Корана
78Ан-Наба (Вестта)
40
Слушай Корана
79Ан-Назиат (Изтръгващите)
46
Слушай Корана
80Абаса (Той ще се намръщи)
42
Слушай Корана
81Ат-Такуир (Обвиването)
29
Слушай Корана 
82Ал-Инфитар (Разкъсването)
19
Слушай Корана
83Ал-Мутаффифин (Ощетяващите)
36
Слушай Корана
84Ал-Иншикак (Разцепването)
25
Слушай Корана
85Ал-Бурудж (Съзвездията)
22
Слушай Корана
86Ат-Тарик (Вечерницата)
17
Слушай Корана
87Ал-Аля (Всевишния)
19
Слушай Корана
88Ал-Гашийа (Всепокриващият ден)
26
Слушай Корана
89Ал-Фаджр (Зората)
30
Слушай Корана 
90Ал-Балад (Градът)
20
Слушай Корана
91Аш-Шамс (Слънцето)
15
Слушай Корана
92Ал-Лайл (Нощта)
21
Слушай Корана
93Ад-Духа (Утрото)
11
Слушай Корана
94Ал-Инширах (Разтварянето)
8
Слушай Корана
95Ат-Тин (Смоковницата)
8
Слушай Корана
96Ал-Алак (Съсирекът)
19
Слушай Корана
97Ал-Кадр (Могъществото)
5
Слушай Корана 
98Ал-Байина (Ясният знак)
8
Слушай Корана
99Аз-Залзала (Земетръстът)
8
Слушай Корана
100Ал-Адиат (Препускащите)
11
Слушай Корана
101Ал-Кариа (Бедствието)
11
Слушай Корана
102Ал-Такасур (Преумножаването)
8
Слушай Корана
103Ал-Аср (Следобедът)
3
Слушай Корана
104Ал-Хумаза (Клеветникът)
9
Слушай Корана
105Ал-Фил (Слонът)
5
Слушай Корана 
106Курайш (Курайш)
4
Слушай Корана
107Ал-Маун (Услугите)
7
Слушай Корана
108Ал-Каусар (Каусар)
3
Слушай Корана
109Ал-Кафирун (Неверниците)
6
Слушай Корана
110Ан-Наср (Подкрепата)
3
Слушай Корана
111Ал-Масад (Сплетените влакна)
5
Слушай Корана
112Ал-Ихлас (Пречистването)
4
Слушай Корана
113Aл-Фалак (Разсъмването)
5
Слушай Корана
114Ан-Нас (Хората)
6
Слушай Корана


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ас-саламу алейкум! Мир на всички!
Преди да коментирате, ви моля да помислите добре върху това, което искате да кажете и за начина, по който ще го изречете. Аз няма да толерирам фитната и обидни изказвания по адрес на Аллах и Исляма. Ако имате въпроси, кажете или попитайте по начин, по който искате и на вас да ви се говори :D

Ако искате да ми кажете нещо лично, персонално до мен, ползвайте електронната ми поща (и-мейл).

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Популярни публикации